dimarts, 20 de gener de 2015

CCOO denunciem que el Ministeri d’Educació vol desestabilitzar el sistema universitari

CCOO seguim denunciant que el Ministeri d’Educació actua de manera precipitada, amb unes conseqüències que poden ser funestes, per continuar la reconversió i desregulació del sistema universitari que promou des de fa temps, i evita el debat amb la comunitat universitària sobre el model d’universitat.

Davant la difusió del contingut del dictamen que el Consell d'Estat  va emetre el passat 15 de gener, en relació amb la proposta del Ministeri d'Educació d'implantar de forma voluntària graus universitaris de tres anys davant dels quatre actuals (amb la consegüent ampliació dels màsters d'un a dos anys). Segons aquesta informació, el Consejo de Estado considera que la reforma es planteja en "un termini molt breu" i demana "una adaptació més coordinada per les universitats al nou sistema". Des de CCOO reiterem el nostre rebuig a aquesta iniciativa perquè planteja una reforma molt important sense que s'hagin avaluat els canvis que van començar a implantar-se en 2007, en el marc del Pla Bolonya –tal com adverteix el Consejo de Estado- i sense cap negociació amb els representants dels treballadors de les universitats, tot i que s'ha demanat de forma reiterada a la Mesa Sectorial. Recentment, CCOO hem sol·licitat una reunió amb el Ministeri per conèixer els seus plans sobre aquest Reial decret, sense que, fins al moment, hàgim obtingut cap resposta.

Les denúncies de CCOO coincideixen amb les objeccions del Consejo de Estado, que alerta sobre les possibles conseqüències que aquest text podria tenir en les universitats en les que perviuen els dos sistemes existents actualment (el de les antigues llicenciatures i el que es va implantar amb el "Pla Bolonya "de manera generalitzada el 2010). A més, cal destacar que el mateix organisme assenyala que seria "molt desitjable que es tractés d'arribar a un acord general de les forces polítiques i socials per tal de buscar un consens que pugui donar més estabilitat al sistema". En la mateixa línia, CCOO hem alertat sobre les possibles disfuncions que es generaria amb la diferent durada que podrien tenir títols iguals en funció de la universitat en què es cursin.

Així mateix, CCOO denunciem que, si tenim en compte els elevats preus dels estudis de postgrau i les majors dificultats per a l'accés a beques i ajudes a l'estudi, aquestes transformacions reforçaran el biaix classista en l'accés a l'Educació Superior i, fet i fet, donaran lloc a una disminució significativa del nombre d'estudiants universitaris.

D'altra banda, la reducció del nombre de crèdits necessaris per finalitzar els estudis de grau tindrà un impacte molt negatiu tant en el finançament de les universitats com en l'ocupació, i comportarà una reconversió molt perjudicial per al sector.


CCOO tornem a denunciar que la reforma encoberta de la universitat va començar el 2012, quan els Governs van alterar l'estructura de preus públics, van provocar que les matrícules universitàries es disparessin, i van modificar la dedicació docent del professorat. Ara, el Ministeri d’Educació amenaça amb culminar la reforma aquest any, ja que també vol transformar el sistema d'acreditació del professorat funcionari i canviar la normativa sobre creació i reconeixement d'universitats i centres. Totes aquestes decisions regressives empitjoraran, sense cap dubte, la ja malmesa situació del sistema universitari.

dilluns, 19 de gener de 2015

CCOO presentem conflicte col•lectiu per les pagues extres de 2013 i 2014

Companyes i companys,

Els treballadors de les universitats catalanes vam veure retallades les nostres pagues extres als anys 2012, 2013 i 2014, com la resta d’empleats i empleades públics dependents de la Generalitat de Catalunya.

CCOO hem recorregut judicialment aquestes retallades, perquè entenem que, a més d’injustes i ineficaces, atempten contra els convenis i les normatives de retribucions del personal. Malgrat que, fins ara, no hem aconseguit un pronunciament favorable per a la devolució integra de totes les pagues robades, els tribunals han reconegut que aquestes retallades no poden tenir efectes retroactius, i per tant no ens poden treure allò que ja havíem generat. Hi ha nombroses sentències (incloses algunes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) que obliguen a les administracions a tornar la part de la paga extra del 2012 que ja s’havia generat quan es va publicar al BOE (i posteriorment al DOGC) la seva eliminació.  Moltes administracions estan tornant aquests diners però, a Catalunya, la Generalitat ha recorregut al Tribunal Suprem per demorar el pagament.

Ara, CCOO Universitats hem interposat conflicte col·lectiu per demanar l’abonament de les parts meritades de les pagues extres del 2013 i 2014. Recordem que l’acord de Govern que establia la retallada de les pagues extres del 2013 va entrar en vigor el dia 1 de març d’aquell any i, en el cas del 2014, la llei de pressupostos ho va fer el 31 de gener.

Aquest conflicte col·lectiu afecta tant al PAS-L com al PDI-L i, per tant, la primera mesura processal ha estat un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, tal com estableixen els convenis col·lectius. Aquesta conciliació, que es va celebrar el passat 9 de gener, va acabar amb un acta de No Acord, ja que CCOO Universitats ens vam ratificar en la nostra demanda i les Universitats s’hi van oposar. 

Ara seguirem amb el procediment judicial fins aconseguir una sentència que els obligui a tornar-nos tot el que ens correspon. Trigarem més o menys, però de cap manera deixarem de fer servir totes les eines al nostre abast per defensar els drets de les treballadores i treballadors de les universitats públiques catalanes.

Us continuarem informant,

dimecres, 14 de gener de 2015

Ja està en vigor la restitució de les pagues extres pel 2015

Companyes i companys,

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret 9/2014, de 30 de desembre, que va entrar en vigor l’1 de gener del 2015 i on s’estableix literalment el següent:

“Resten sense efecte, per a l’exercici 2015, les mesures previstes a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 que disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions del personal en un import equivalent a una paga extraordinària i, d’altra banda, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí.”

És una victòria parcial de les treballadores i treballadors públics que, amb el seu recolzament a la pressió sindical, hem aconseguit aturar aquesta retallada que hem patit des de l’any 2012. Des de CCOO continuem treballant per recuperar el que ens han robat aquests tres anys.

Volem insistir en el fet de que aquesta restitució ja esta plenament en vigor perquè, malgrat que la majoria de treballadors de les universitats públiques catalanes no veurem les seves conseqüències fins a la paga extra de l’estiu, hi ha col·lectius que han de veure modificades les seves retribucions des de la nòmina de gener. Els treballadors que percebin les pagues extres prorratejades durant els dotze mesos naturals (12 pagues), i que, per tant, l’any 2014 van patir una disminució del seu salari des del mes de gener; al 2015 l’han de veure restituït també des de la primera nomina. Pel que fa al PDI-F, que ha patit aquesta retallada via disminució de la part autonòmica dels trams de docència i recerca en totes les seves nòmines, també ha de veure anul·lada aquesta disminució immediatament.

Demanem a les gerències de les universitats que donin les instruccions oportunes perquè tothom pugui percebre correctament el seu salari des del primer mes del 2015 i restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Salut i lluita,

CCOO Universitats