dimarts, 16 de febrer de 2010

Butlletí PDI - No.2: L'AQU: Sabem sumar?

El dies 28 i 29 de gener l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU - http://www.aqu.cat) va organitzar el taller “L’avaluació de la Recerca del Professorat Universitari en Humanitats i Ciències Socials”.

Des de CCOO volem felicitar i donar tot el suport a l’Agència per iniciatives com aquesta, que permeten reflexionar sobre l’avaluació de la recerca (“i la docència”). En àmbits de coneixement com per exemple, les Ciències Socials, on a la segona convocatòria 2009 d’acreditació de lector només el 40% van obtenir una resolució favorable (AQU, 2009) i la mitjana d’edat es situava (anys 2003-2006) en 39 anys (AQU, 2008), creiem fonamentals aquestes iniciatives.

A més des de CCOO volem reiterar la necessitat de seguir comptant amb una Agència exemplar que avaluï i acrediti el PDI, per caminar junts cap a l’objectiu d’unes universitats cada cop més excel·lents. Per aquest motiu creiem fonamental que tots donem el nostre suport a l’Agència i sol·licitem que se li donin tots els recursos necessaris per poder fer la seva tasca amb eficàcia i eficiència.

Però...

També creiem que hi ha algunes coses i alguns tarannàs que han de canviar, i aviat.

Sabies que...

Molts dels nostres companys han començat la carrera de PDI com Ajudants i per poder optar a una plaça de Lector (figura continuació natural de la d’ajudant, amb contracte temporal) es necessita una acreditació de Lector/a (a més de guanyar els respectius concursos). Després, una de recerca per poder optar a ser Agregat/da (primer contracte estable). En total, els anys de contracte d’ajudant i lector no poden superar els vuit anys, i en cada una de les figures el màxim és de cinc anys (però no es poden superar els vuit en total).

Molts d’aquests ajudants correctament aconsellats pels seus directors de recerca han optat per una tesi “llarga” i de qualitat, que a corre-cuita han llegit al cinquè any d’ajudant. Alhora han publicat articles, o com popularment ja es coneixen “Jota-C’Erres de primer quartil”, i, per tant, poden tenir l’esperança, tant ells com la societat que ha invertit part dels seus recursos en la formació de la “pedrera” de futurs PDI, que es consolidaran (i diem pedrera perquè tots ells piquen molta pedra per arribar).

Però és clar, si un ajudant obté el títol de doctor al cinquè any possiblement ja no podrà arribar a agregat sense quedar-se fora de la feina: NO SUMA!!

Segons diu la web de l’AQU...

“Podran sol·licitar l’acreditació de recerca les persones que, estant en possessió del títol de doctor, puguin demostrar que tenen una provada capacitat investigadora amb una trajectòria investigadora postdoctoral mínima de tres anys. A aquests efectes es considerarà com a inici del període postdoctoral la data de lectura de la tesi doctoral. No s’admetran a tràmit les sol·licituds de persones amb una trajectòria postdoctoral inferior a tres anys.” (DOGC, 2009).

És més, si a la primera no rep un informe favorable (cosa força probable en certes àrees), S'HAURÀ D'ESPERAR UN ANY MÉS!!
“En cas de denegació de l'acreditació, per presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca o una sol·licitud d'acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat. Aquesta condició s'aplica a partir de la convocatòria del mes d'octubre de 2009.” (AQU, 2010).

Però tot això tant fa...

Tots aquest companys d’àrees de coneixement diverses que han obtingut ara fa poc el títol de doctor en el cinquè any d’ajudant ja no podran molt probablement presentar-se a un concurs de plaça de lector aquest proper juny de 2010. Si la resolució de la seva sol·licitud no arriba ràpid ja no hi serà a temps:

“L'emissió de l'informe favorable o desfavorable s'ha de notificar a l'interessat en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'obertura de les convocatòries” (AQU, 2010).

S’obren aquest febrer, per tant si triguen sis mesos a avaluar-los ja estan fora...

No entenem el perquè d'aquest canvi en el termini de resolució, que fins al 2009 era de tres mesos, i que al cap i a la fi és simplement per saber si es té dret a optar a un contracte temporal.

Estem convençuts de la bona voluntat...

CCOO no té cap dubte de la bona voluntat d’AQU i li reiterem tot el nostre suport, però és necessari que:
 1. Es modifiquin immediatament aquelles condicions que fan impossible una carrera de PDI Laboral dins els períodes previstos per la Llei. 

 2. És obvi que els criteris d’avaluació afecten directament a les condicions de promoció i retribució del PDI Laboral, i, per tant, els criteris d’avaluació s’han de negociar com a mínim amb els agents socials.

 3. Donat que el procés d’avaluació no és anònim, proposem que per millorar la transparència del procés, representants legals dels treballadors estiguin presents amb veu i sense vot a les comissions d’avaluació.


En aquest sentit volem ser totalment positius i creiem que l’Agència caminarà responsablement en aquesta direcció...


Per això volem anar recollint l’opinió dels processos de tota la comunitat acadèmica, i per començar del PDI Laboral en aquesta enquesta d’opinió:

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&formkey=dENyZ0lXLUZhU21NWmQ2YVQ3RU8wNGc6MA

(Es tancarà en un mes comptant des de la publicació d'aquest butlletí.)

Referències

AQU (2008). El professorat universitari a Catalunya: Dades per a les polítiques d’acreditació i contractació 2003-2006. Barcelona: AQU. http://www.aqu.cat/doc/doc_34382231_1.pdf
AQU (2009). Resultats de Lector: 21/12/2009. http://www.aqu.cat/activitats/professors/lector/resultats_lector.html (Consultat: gener-2010).
AQU (2010). Agregat/da: Preguntes freqüents. http://www.aqu.cat/activitats/professors/agregat/faq_agregat.html (Consultat: gener-2010)
AQU (2010). Lector: Presentació de sol·licituds. http://www.aqu.cat/activitats/professors/lector/sollicituds_lector.html (Consultat: febrer-2010)
DOGC (2009). Resolució IUE/2144/2009. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 5431 – 29.7.2009. http://www.aqu.cat/doc/doc_66991986_1.pdf


Continuarà...

 


Butlletí PDI - No.2: L'AQU: Sabem sumar?

El dies 28 i 29 de gener l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU - http://www.aqu.cat) va organitzar el taller “L’avaluació de la Recerca del Professorat Universitari en Humanitats i Ciències Socials”.

Des de CCOO volem felicitar i donar tot el suport a l’Agència per iniciatives com aquesta, que permeten reflexionar sobre l’avaluació de la recerca (“i la docència”). En àmbits de coneixement com per exemple, les Ciències Socials, on a la segona convocatòria 2009 d’acreditació de lector només el 40% van obtenir una resolució favorable (AQU, 2009) i la mitjana d’edat es situava (anys 2003-2006) en 39 anys (AQU, 2008), creiem fonamentals aquestes iniciatives.

A més des de CCOO volem reiterar la necessitat de seguir comptant amb una Agència exemplar que avaluï i acrediti el PDI, per caminar junts cap a l’objectiu d’unes universitats cada cop més excel·lents. Per aquest motiu creiem fonamental que tots donem el nostre suport a l’Agència i sol·licitem que se li donin tots els recursos necessaris per poder fer la seva tasca amb eficàcia i eficiència.

Però...

També creiem que hi ha algunes coses i alguns tarannàs que han de canviar, i aviat.

Sabies que...

Molts dels nostres companys han començat la carrera de PDI com Ajudants i per poder optar a una plaça de Lector (figura continuació natural de la d’ajudant, amb contracte temporal) es necessita una acreditació de Lector/a (a més de guanyar els respectius concursos). Després, una de recerca per poder optar a ser Agregat/da (primer contracte estable). En total, els anys de contracte d’ajudant i lector no poden superar els vuit anys, i en cada una de les figures el màxim és de cinc anys (però no es poden superar els vuit en total).

Molts d’aquests ajudants correctament aconsellats pels seus directors de recerca han optat per una tesi “llarga” i de qualitat, que a corre-cuita han llegit al cinquè any d’ajudant. Alhora han publicat articles, o com popularment ja es coneixen “Jota-C’Erres de primer quartil”, i, per tant, poden tenir l’esperança, tant ells com la societat que ha invertit part dels seus recursos en la formació de la “pedrera” de futurs PDI, que es consolidaran (i diem pedrera perquè tots ells piquen molta pedra per arribar).

Però és clar, si un ajudant obté el títol de doctor al cinquè any possiblement ja no podrà arribar a agregat sense quedar-se fora de la feina: NO SUMA!!

Segons diu la web de l’AQU...

“Podran sol·licitar l’acreditació de recerca les persones que, estant en possessió del títol de doctor, puguin demostrar que tenen una provada capacitat investigadora amb una trajectòria investigadora postdoctoral mínima de tres anys. A aquests efectes es considerarà com a inici del període postdoctoral la data de lectura de la tesi doctoral. No s’admetran a tràmit les sol·licituds de persones amb una trajectòria postdoctoral inferior a tres anys.” (DOGC, 2009).

És més, si a la primera no rep un informe favorable (cosa força probable en certes àrees), S'HAURÀ D'ESPERAR UN ANY MÉS!!
“En cas de denegació de l'acreditació, per presentar una nova sol·licitud d'acreditació de recerca o una sol·licitud d'acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s'hagi presentat amb anterioritat. Aquesta condició s'aplica a partir de la convocatòria del mes d'octubre de 2009.” (AQU, 2010).

Però tot això tant fa...

Tots aquest companys d’àrees de coneixement diverses que han obtingut ara fa poc el títol de doctor en el cinquè any d’ajudant ja no podran molt probablement presentar-se a un concurs de plaça de lector aquest proper juny de 2010. Si la resolució de la seva sol·licitud no arriba ràpid ja no hi serà a temps:

“L'emissió de l'informe favorable o desfavorable s'ha de notificar a l'interessat en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'obertura de les convocatòries” (AQU, 2010).

S’obren aquest febrer, per tant si triguen sis mesos a avaluar-los ja estan fora...

No entenem el perquè d'aquest canvi en el termini de resolució, que fins al 2009 era de tres mesos, i que al cap i a la fi és simplement per saber si es té dret a optar a un contracte temporal.

Estem convençuts de la bona voluntat...

CCOO no té cap dubte de la bona voluntat d’AQU i li reiterem tot el nostre suport, però és necessari que:
 1. Es modifiquin immediatament aquelles condicions que fan impossible una carrera de PDI Laboral dins els períodes previstos per la Llei. 
 2. És obvi que els criteris d’avaluació afecten directament a les condicions de promoció i retribució del PDI Laboral, i, per tant, els criteris d’avaluació s’han de negociar com a mínim amb els agents socials.
 3. Donat que el procés d’avaluació no és anònim, proposem que per millorar la transparència del procés, representants legals dels treballadors estiguin presents amb veu i sense vot a les comissions d’avaluació.

En aquest sentit volem ser totalment positius i creiem que l’Agència caminarà responsablement en aquesta direcció...


Per això volem anar recollint l’opinió dels processos de tota la comunitat acadèmica, i per començar del PDI Laboral en aquesta enquesta d’opinió:

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&formkey=dENyZ0lXLUZhU21NWmQ2YVQ3RU8wNGc6MA

(Es tancarà en un mes comptant des de la publicació d'aquest butlletí.)

Referències

AQU (2008). El professorat universitari a Catalunya: Dades per a les polítiques d’acreditació i contractació 2003-2006. Barcelona: AQU. http://www.aqu.cat/doc/doc_34382231_1.pdf
AQU (2009). Resultats de Lector: 21/12/2009. http://www.aqu.cat/activitats/professors/lector/resultats_lector.html (Consultat: gener-2010).
AQU (2010). Agregat/da: Preguntes freqüents. http://www.aqu.cat/activitats/professors/agregat/faq_agregat.html (Consultat: gener-2010)
AQU (2010). Lector: Presentació de sol·licituds. http://www.aqu.cat/activitats/professors/lector/sollicituds_lector.html (Consultat: febrer-2010)
DOGC (2009). Resolució IUE/2144/2009. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 5431 – 29.7.2009. http://www.aqu.cat/doc/doc_66991986_1.pdf


Continuarà...

 


dijous, 4 de febrer de 2010

Butlletí PDI - No.1: Increments Salarials 2010 i Increments Paga Extraordinària

Increments salarials 2010

Tothom haurà observat que l’import de la vostra nòmina és inferior a la de l’any passat i això és degut a diverses raons:

 • En primer lloc, la "famosa deducció de 400€" que el govern Zapatero va introduir l'any 2008 desapareix. És a dir, que ens apliquen al sou una retenció d'IRPF una mica superior a la de l'any 2009 i això suposa una disminució aproximada d’uns 25-30€ mensuals.
 • D’altra banda, l'increment de sou per l'any 2010 és d'un 0,3% i s'aplica sobre totes les partides de la nòmina. Com ja haureu vist, és un increment irrellevant, però és el fixat pels Pressupostos Generals de l’Estat i pels Pressupostos de la Generalitat.
 • Així mateix, l'aportació que la Universitat farà al nostre fons de pensions serà, també, d’un 0,3% sobre el total de la nòmina anual.
Increments de la paga extraordinària

Aquí comencen els problemes de veritat. La darrera reunió de Mesa d’Universitats celebrada el darrer 29 de gener ens van confirmar la nul·la seriositat negociadora de la Conselleria i de les Universitats catalanes. Com ja sabeu, a l’any 2007 els sindicats majoritaris acordàrem amb la part pública que en un termini màxim de 3 anys (2007-2009), tot el personal funcionari de les Universitats catalanes passaria a cobrar la totalitat del complement específic en paga extraordinària. En el cas del PDI funcionari, l’acord deia que tot el professorat cobraria a la paga extraordinària de desembre de 2009 el 100% del Complement Específic (Component General de l’Específic, Quinquennis, Complement de càrrec i l’epígraf “Recuperació Poder Adquisitiu”) i que aquesta partida a l’any 2010 es consolidaria en nòmina. És a dir, que la propera paga de juny l’import del complement específic s’incrementaria del 55% al 100% i que la de desembre es mantindria en el 100% del Complement Específic.

Bé, ara la Conselleria i les Universitats, adduint que la Llei de Pressupostos impedeix pujar les retribucions mes enllà del 0,3%, es nega a assolir l’acord i pretén que a la paga de juny cobrem exclusivament el 55% del complement específic. Penseu que això reduirà la nostra paga extra en un import aproximat de 400€ a 900€ en funció del cos de pertinença (CU, TU o TEU), nombre de quinquennis i complement de càrrec. Com podeu suposar, en un any de pràctica congelació salarial, aquesta notícia és pèssima i inoportuna.

Per CCOO, la situació és especialment greu per varies raons:

 • Primer: És un acord assolit entre les parts i el seu trencament implica una total pèrdua de confiança en la capacitat negociadora i gestora de la Conselleria i dels òrgans de govern de les Universitats.
 • Segon: La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat deixa molt clar que la limitació de l’increment del 0,3% no afecta als acords anteriors a l’any 2010.
 • Tercer: La Funció Pública catalana va cobrar a la paga extraordinària del darrer mes de juny el 80% del complement específic (nosaltres el 55%) i amb casi total seguretat (resta pendent d’aprovar a la Mesa de la Funció Pública) cobraran el 100% tant a la paga de juny com a la de desembre.

Aquest darrer punt és el mes ofensiu ja que, de nou, s’estableix un greuge comparatiu entre el personal de l’Administració pública de la Generalitat i el personal funcionari de les Universitats públiques catalanes. Així mateix, penseu que aquestes maniobres de la Conselleria no són noves i, per tant, no es poden atribuir a les dificultats econòmiques actuals. De fet, fa temps que els responsables polítics i universitaris són poc seriosos a l’hora de complir els acords als que arribem.

PFinalment i, davant de l’absolut desacord entre les parts, ens vàrem emplaçar a una convocar una nova reunió de Mesa d’Universitats cap a finals de febrer. Esperem que llavors el “sentit comú” hagi retornat a la seu de la Conselleria i de les Universitats.

Butlletí PDI - No.1: Increments Salarials 2010 i Increments Paga Extraordinària

Increments salarials 2010

Tothom haurà observat que l’import de la vostra nòmina és inferior a la de l’any passat i això és degut a diverses raons:

 • En primer lloc, la "famosa deducció de 400€" que el govern Zapatero va introduir l'any 2008 desapareix. És a dir, que ens apliquen al sou una retenció d'IRPF una mica superior a la de l'any 2009 i això suposa una disminució aproximada d’uns 25-30€ mensuals.
 • D’altra banda, l'increment de sou per l'any 2010 és d'un 0,3% i s'aplica sobre totes les partides de la nòmina. Com ja haureu vist, és un increment irrellevant, però és el fixat pels Pressupostos Generals de l’Estat i pels Pressupostos de la Generalitat.
 • Així mateix, l'aportació que la Universitat farà al nostre fons de pensions serà, també, d’un 0,3% sobre el total de la nòmina anual.
Increments de la paga extraordinària

Aquí comencen els problemes de veritat. La darrera reunió de Mesa d’Universitats celebrada el darrer 29 de gener ens van confirmar la nul·la seriositat negociadora de la Conselleria i de les Universitats catalanes. Com ja sabeu, a l’any 2007 els sindicats majoritaris acordàrem amb la part pública que en un termini màxim de 3 anys (2007-2009), tot el personal funcionari de les Universitats catalanes passaria a cobrar la totalitat del complement específic en paga extraordinària. En el cas del PDI funcionari, l’acord deia que tot el professorat cobraria a la paga extraordinària de desembre de 2009 el 100% del Complement Específic (Component General de l’Específic, Quinquennis, Complement de càrrec i l’epígraf “Recuperació Poder Adquisitiu”) i que aquesta partida a l’any 2010 es consolidaria en nòmina. És a dir, que la propera paga de juny l’import del complement específic s’incrementaria del 55% al 100% i que la de desembre es mantindria en el 100% del Complement Específic.

Bé, ara la Conselleria i les Universitats, adduint que la Llei de Pressupostos impedeix pujar les retribucions mes enllà del 0,3%, es nega a assolir l’acord i pretén que a la paga de juny cobrem exclusivament el 55% del complement específic. Penseu que això reduirà la nostra paga extra en un import aproximat de 400€ a 900€ en funció del cos de pertinença (CU, TU o TEU), nombre de quinquennis i complement de càrrec. Com podeu suposar, en un any de pràctica congelació salarial, aquesta notícia és pèssima i inoportuna.

Per CCOO, la situació és especialment greu per varies raons:

 • Primer: És un acord assolit entre les parts i el seu trencament implica una total pèrdua de confiança en la capacitat negociadora i gestora de la Conselleria i dels òrgans de govern de les Universitats.
 • Segon: La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat deixa molt clar que la limitació de l’increment del 0,3% no afecta als acords anteriors a l’any 2010.
 • Tercer: La Funció Pública catalana va cobrar a la paga extraordinària del darrer mes de juny el 80% del complement específic (nosaltres el 55%) i amb casi total seguretat (resta pendent d’aprovar a la Mesa de la Funció Pública) cobraran el 100% tant a la paga de juny com a la de desembre.

Aquest darrer punt és el mes ofensiu ja que, de nou, s’estableix un greuge comparatiu entre el personal de l’Administració pública de la Generalitat i el personal funcionari de les Universitats públiques catalanes. Així mateix, penseu que aquestes maniobres de la Conselleria no són noves i, per tant, no es poden atribuir a les dificultats econòmiques actuals. De fet, fa temps que els responsables polítics i universitaris són poc seriosos a l’hora de complir els acords als que arribem.

PFinalment i, davant de l’absolut desacord entre les parts, ens vàrem emplaçar a una convocar una nova reunió de Mesa d’Universitats cap a finals de febrer. Esperem que llavors el “sentit comú” hagi retornat a la seu de la Conselleria i de les Universitats.