divendres, 20 de desembre de 2013

CCOO ha interposat un Conflicte Col·lectiu referent a la paga extra dels investigadors amb beca


CCOO ha interposat un Conflicte Col·lectiu referent a la paga extra dels investigadors amb beca. Entre moltes altres raons perquè en l'aplicació del Real- Decreto-Llei 20/12, el Ministeri no va aplicar cap rebaixa a les ajudes concedides, ja que les subvencions no es veuen afectades per la regulació prevista en l'esmentada norma. Per tant no procedia l'aplicació de la retallada de la paga extra en aquest col·lectiu.

Les administracions que subvencionen les activitats anticipen els fons necessaris per fer front als contractes, per la qual cosa les deduccions salarials constituirien un enriquiment injust per part la Universitat o centre vinculat que no dota econòmicament els contractes.

Després de molts anys de reivindicacions històriques, perquè els becaris tinguessin contracte laboral des del primer dia, per cotitzar en la Seguretat Social i de cara a la seva cotització per a la jubilació, s'aconsegueix introduir aquest dret en la Llei de la Ciència. Des de CCOO valorem, que encara que el becari tingui un contracte laboral de la universitat o centre vinculat, si l'accés és mitjançant convocatòries que no realitza la universitat o centre vinculat, sinó altres administracions que subvencionen l'activitat formativa i investigadora, no procedeix en cap cas incidir sobre les seves retribucions. La universitat o centre, podrien complementar-les, però en cap cas reduir-les.

Recordem que CCOO va presentar el mes d'abril una demanda de conflicte col·lectiu contra la retallada de la paga extra del 2012 que van sofrir els treballadors i treballadores de les universitats públiques. La sentència va ser favorable per als treballadors i treballadores on es recull el dret a percebre la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 en la part meritada a data de 15-07-2012. Les universitats han interposat recurs, que endarrerirà inútilment tot el procés i només perjudicarà a tots els treballadors i treballadores als quals es va eliminar la paga il·legalment.


dimecres, 27 de novembre de 2013

Retard i doble retallada en la convocatòria de les beques doctorals FPU


El passat dilluns 25 de novembre, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes va publicar la convocatòria oficial de les ajudes per a la Formació de Personal Universitari (FPU). Aquest anunci arriba amb gairebé 3 mesos de retard respecte l’inici del curs actual 2013 - 2014, fet que provoca que centenars de possibles receptores i receptors hagin començat la seva formació sense cobrar aquests mesos i sense saber si finalment rebran l’ajuda, una situació que s’ha normalitzat a les universitats de l’Estat Espanyol.


La convocatòria també comporta dues retallades. La primera, confirma la reducció que va començar a la convocatòria del 2012 quan, després d’anunciar que hi hauria 950 places, es van reduir a 800 en la resolució definitiva. Aquesta reducció, d’un número ja de per sí insuficient, endureix les condicions per poder accedir a l’ajuda. Això representa, sense cap dubte, una mala notícia per la ciència i l’educació a Espanya i Catalunya perquè menys joves podran realitzar la formació de doctorat encaminada a convertir-se en personal investigador i docent del sistema universitari, un dels pilars bàsics per a una economia basada en la recerca.


La conversió definitiva de les antigues beques en contractes, una demanda històrica de les investigadores i investigadors, promoguda per l’entrada en vigor de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (2011), queda aigualida per la paradoxal situació de discriminació en què situa les persones receptores dels nous contractes. Fins ara les ajudes FPU tenien la mateixa dotació que les equivalents FPI (formació de personal investigador) del Ministerio de Economía e Innovación. Aquest any, mentre que els beques FPI estaran dotades amb 16.422 € bruts anuals durant 4 anys, les FPU tindran una reducció de 2.072 € bruts anuals els primers dos anys. Això significa una reducció d’un 12% d’un salari que, en net, no arriba ni a mileurista. És incomprensible i injust que persones que realitzaran funcions similars en laboratoris i aules cobraran 148 € menys de salari cada mes segons el ministeri que els concedeixi l’ajuda.

El retard i la doble retallada en les ajudes FPU mostra una vegada més el menyspreu del Govern de l’Estat respecte a la ciència, la recerca i l’educació en aquest país. El mateix menyspreu que ha posat de manifest en les retallades i acomiadaments de les universitats i centres de recerca, especialment del CSIC, o en l’augment de les taxes d’accés amb la complicitat del Govern de Convergència i Unió. Aquesta situació compromet la sortida de la crisi, i afavoreix un model econòmic com el que l’ha causada.


dimarts, 26 de novembre de 2013

Denunciem els impediments pel PDI no permanent del "Plan Nacional 2013"

Des de CCOO es vol denunciar la darrera convocatòria d’ajudes corresponents als Programas Estatales de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11616) i al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11617.pdf), tots dos publicats el 6 de novembre.

Aquestes convocatòries impedeixen al Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques amb contractes no permanents que no cobreixin el termini d’execució del projecte, demanar-ne un com a co-IP, possibilitat que sí que s’ofereix a investigadors del Programa Ramón y Cajal i al professorat emèrit (article 18, apartats 3 i 4).

Tanmateix, es genera una diferència entre equip investigador i equip de treball que no s’explica gens bé, quedant exclosos del primer grup els professors interins (Agregats o Titulars), Lectors, Ajudants, Associats, Col·laboradors temporals i investigadors predoctorals i postdoctorals (propis o de programes específics) amb contractes no permanents que no cobreixin el termini d’execució del projecte.

Tot i que hi ha la possibilitat de demanar projectes amb una durada inferior al tres anys, no acaba de comprendre’s aquesta diferència que pot tenir importants repercussions per a la carrera investigadora i acadèmica del professorat novell ja que

-       Participar en els projectes com a investigadors és valorat com a un mèrit en l’obtenció de les acreditacions per a accedir a places estables. El fet de considerar la participació en una categoria inferior, impedeix la promoció i la estabilització del PDI.
-       Afecta a la capacitat investigadora de les Universitats, ja que a l’impedir a una gran part dels professors i investigadors formar part de l’equip d’investigació les possibilitades de finançament queden reduïdes.
-       La capacitat de renovació i formació de nou personal docent i investigador de les Universitats queda en entredit, i es menysvalora la funció de la Universitat.

Per tot això, CCOO insta al Ministeri que faci els canvis pertinents i realitzarà les accions pertinents per a què es duguin a terme.


Per altra banda, considerem que les Universitats en la seva funció de defensa dels seus treballadors han de manifestar de manera oficial la voluntat que els investigadors afectats romanguin vinculats de manera permanent. 

dimarts, 19 de novembre de 2013

Aturem els pressupostos antisocials!

Companyes i companys,

Des de fa setmanes, tot un ventall d’organitzacions de la societat civil, sindicats, entitats veïnals, moviments, plataformes..., s’ha estat reunint amb la voluntat de propiciar una resposta ciutadana, àmplia i unitària, a la degradació constant de les condicions de vida que pateixen les classes populars per culpa de la crisi i les polítiques d’austeritat. Una degradació que avui té com a vectors els Pressupostos Generals de l’Estat, els comptes de la Generalitat i tot un seguit de lleis i disposicions, afectant el règim de pensions, els serveis que presten els ajuntaments, o encetant noves tandes de privatitzacions...

Les treballadores i treballadors de les universitats públiques catalanes coneixem de primera mà les conseqüències d’aquestes retallades: acomiadaments, rebaixes salarials, el•litització de l’accés a la universitats, degradació del servei públic...Per tot això, ara més que mai, cal sortir al carrer, mobilitzar-nos. Des de tots els sectors, des de totes les lluites, des de la pluralitat dels nostres moviments, organitzacions, assemblees i sindicats ens apleguem per dir que no acceptem aquests pressupostos antisocials.

I emplacem tota la ciutadania a expressar-ho fent seves les mobilitzacions i manifestacions que es duran a terme els dies 23 i 24 de novembre a tot Catalunya, coincidint amb mobilitzacions convocades aquella mateixa setmana arreu de l’Estat i a tot Europa per organitzacions sindicals i socials, i el dia 4 de desembre a Barcelona, a les portes del Parlament, així com davant les delegacions de la Generalitat i els diferents ajuntaments, cridant els i les polítiques a no aprovar uns pressupostos que representen una nova retallada contra el simbòlic 99% del poble!

Les mobilitzacions són les següents:

BARCELONA. Manifestació el diumenge 24 de novembre a les 12'00h. Sortida de Passeig de Gràcia/Av. Diagonal.

GIRONA. Manifestació el diumenge 24 de novembre a les 12'00h. Sortida de Plaça Independència.

TARRAGONA. Manifestació el dissabte 23 de novembre a les 18'30h. Sortida de Plaça Imperial Tarraco (final de la Rambla Nova).

LLEIDA. Manifestació dissabte 23 de novembre a les 18.00 h. Sortida de la plaça Ricard Viñes.

TORTOSA. Concentració el divendres 22 de novembre a les 18'00h. Davant la Delegació de Govern de la Generalitat (c/Montcada).

VIC. Concentració el divendres 22 de novembre a les 10'30h. A la porta del Consell Comarcal d'Osona (c/Historiador Ramon d'Abadal, 5 -Edifici del Sucre-).

TERRASSA. Manifestació el divendres 22 de novembre a les 18.30h. Rambla d'Egara (entre c/Ireneu i c/Grànius).

SABADELL. Manifestació el divendres 22 de novembre a les 18.30h. Rambla de Sabadell cantonada c/Alfons XIII.

Us cridem a participar activament en aquelles de la vostra població i, molt especialment a confluir tothom en la gran manifestació del dia 24 a Barcelona. La cita del bloc d'educació és a Passeig de Gràcia/ Mallorca i allà ens trobarem la gent d'universitats de CCOO


No hi falteu!


dilluns, 21 d’octubre de 2013

24 O Jornada de lluita a les universitats

El 24 d’octubre CCOO, UGT, CGT,  STEES  i diferents col·lectius d’estudiants i pares i mares hem convocat vaga general a l’ensenyament al conjunt de l’Estat.

És una mobilització necessària per continuar la lluita per la insubmissió i la derogació de la LOMCE i contra les retallades que està patint tot el món educatiu. A Catalunya aquestes retallades vénen tant del govern de Rajoy com del de Mas i Irene Rigau. Aquesta doble motivació ha portat a CCOO i altres sindicats i col·lectius a organitzar a Catalunya una consulta per la educació de la qual podeu trobar tota la informació a http://consultaeducacio.blogspot.com.es/

A les universitats públiques catalanes diferents col·lectius de tot tipus han coincidit en la necessitat de convertir el 24-O en una jornada de lluita contra les retallades que amenacen el nostre caràcter de servei públic. Unes retallades que abasten tant als llocs de treball com els salaris i les condicions laborals del PAS i el PDI, tant l’increment de taxes i la reducció real d’ajuts a l’estudi, com la disminució de l’aportació de la Generalitat als pressupostos de les universitats.

CCOO d’universitats hem fet una consulta entre la nostra afiliació i la opinió majoritària ha estat la de no convocar vaga; en conseqüència aquest dia CCOO de universitats no convoca vaga. Tanmateix, la convocatòria legal abasta també als treballadors i treballadores de les universitats per tal de que tothom que vulgui fer vaga tingui garantit el seu dret.

Cridem a tota la comunitat universitària a participar en les diferents iniciatives, assemblees, manifestacions, classes al carrer, etc, que es desenvolupin el 24 d’octubre als nostres centres. Molt especialment us cridem a participar a les manifestacions que, arreu del país, reuniran a tota la comunitat educativa contra la LOMCE i les retallades.

Girona: 12 hores Plaça de la Constitució

Barcelona: 12:00 hores a Plaça Universitat

Lleida: 18.00h., Serveis territorials del Departament d'Ensenyament a Lleida (C/ Pica d'Estats, 2).

Tarragona:  12:00 - Concentració: davant el Departament d’Ensenyament
                  18:00, Plaça Imperial Tarraco.

Tortosa       18:30 - Pl. de la Família fins Pl. de l’Ajuntament

NI LOMCE NI RETALLADES! EL 24-O TOTHOM A LA LLUITA!

dilluns, 14 d’octubre de 2013

CCOO denuncia que el ministeri pretén limitar novament el dret a cotitzar dels becaris

HOJA DEL LUNES 11-10-2013
CCOO denuncia que el ministeri pretén limitar novament el dret a cotitzar dels becarisCCOO adverteix que el Govern vol precaritzar les beques dels joves universitaris, i intenta eludir la sentència del Tribunal Suprem que obliga que cotitzin a la Seguretat Social. El Ministeri d'Educació està preparant un nou Reial Decret, que substituirà el que va anul·lar el Tribunal, en el qual torna a excloure de l'obligació de cotitzar a una part dels becaris universitaris. Una mesura que, en opinió de CCOO, suposarà precaritzar encara més la formació dels més de 1,6 milions de joves estudiants universitaris que aspiren a completar la formació a les empreses.

Malgrat que el passat 28 de juny, el Tribunal Suprem va donar la raó a la demanda interposada per CCOO i va anul·lar la limitació que establia el RD 1707/2011 per a la cotització de les pràctiques externes universitàries, el Ministeri d'Educació està preparant un nou projecte de Reial Decret que torna a limitar aquest dret per a les pràctiques universitàries curriculars. El nou projecte de RD pretén substituir el que anul·lar el Tribunal Suprem i torna a excloure de l'obligació de cotitzar a una part dels becaris universitaris .

El nou projecte de RD exclou de l'obligació de cotització als estudiants que realitzen pràctiques acadèmiques externes curriculars encara que compleixin els requisits establerts en la Llei 27 /2011, de reforma de la Seguretat Social, pactada per sindicats i empresaris que incloïa aquest nou dret .

CCOO lamenta que els arguments utilitzats pel Ministeri d'Educació siguin la pressió que diu estar rebent dels rectors universitaris per no aplicar aquest nou dret als joves universitaris .

Per justificar aquesta situació, els responsables ministerials al·leguen que els tràmits de les altes suposen importants problemes de gestió per a les empreses i que aquest fet podria arribar a suposar que les empreses deixessin d'estar interessades a oferir beques, qüestió que resulta sincerament qüestionable.

A més, s'utilitza l'argument del cost associat a la cotització. No obstant això, CCOO recorda que el cost de la cotització és de tan sols 34,72 €/mes a càrrec de les empreses i de 6,09 €/mes a càrrec dels becaris , i que les empreses, a més, poden desgravar aquesta quantia com a despesa deduïble, per la qual cosa no es pot utilitzar l'argument el cost de la cotització sigui realment elevat.

El sindicat adverteix que la decisió del Ministeri d'Educació d'intentar eludir la Sentència del Tribunal Suprem, del passat 28 de juny, que obliga a cotitzar a la Seguretat Social als becaris universitaris les beques dels quals compleixen els requisits establerts en la Llei 27/20011, suposarà precaritzar encara més la formació universitària que reben els més d’1,6 milions de joves estudiants a tot l’Estat, empitjorarà la protecció social associada a les les beques i causarà un perjudici addicional en les seves carreres de cotització de cara a una futura pensió.

Finalment, CCOO recorda que el dret a cotitzar dels becaris és una de les mesures incloses en la reforma de pensions de 2011, pactada per sindicats i empresaris, per ajudar a completar les carreres de cotització d'un col·lectiu que generalment endarrereix la seva incorporació al mercat laboral com a conseqüència del temps dedicat a la seva formació.

Si voleu llegir el comunicat en PDF cliqueu aquí 

divendres, 11 d’octubre de 2013

Models de Govern en universitats de prestigi

A TOTA LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

  
Companya, company,

T'animem a participar en aquest acte de Tribuna Universitària Consulta per l'Educació: la ciutadania també vol decidir sobre l'educació: ni LOMCE, ni retallades

A TOTA LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

  
Companya, company,

T'animem a participar en aquesta iniciativa contra la LOMCE i les retallades.

  

Consulta per l'Educació: la ciutadania també vol decidir sobre l'educació: ni LOMCE, ni retalladesLes entitats (CCOO, USTEC, FAPAC, Sindicat d’Estudiants) que promovem la Consulta pensem que ha arribat el moment de recollir, de forma directa, l'opinió dels ciutadans i demostrar que les posicions mantingudes per aquesta en defensa dels drets dels ciutadans estan basades en aquesta opinió. Amb això, s'intenta canviar la forma actual de governar-nos, aturant les retallades i iniciant el procés de revertir tots els canvis i retallades que s’han realitzat en els últims anys i frenant les reformes antisocials que estan engegades.

També podeu participar en la consulta, votant per Internet (+)


Us animem a difondre aquesta informació als vostres amics/amigues, companys, a  les xarxes...
dissabte, 5 d’octubre de 2013

El TSJC aclareix que la sentència referent a la paga extra afecta tant el PAS com el PDI laborals

Companyes i companys,

CCOO Universitats va presentar el passat 5 d’abril una demanda de conflicte col·lectiu (al qual es va adherir posteriorment la UGT) contra la retallada de la paga extra de l’any 2012 que van patir els treballadors i treballadores de les universitats públiques catalanes.

La sentència va ser favorable als treballadors i treballadores perquè  va estimar parcialment la nostra demanda i reconeix el dret a “percebre la part proporcional de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 en la part meritada a data 15/07/2012”.

La demanda presentada a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya comprenia tot el personal laboral de les universitats públiques (PAS i PDI). Malgrat això, la sentència només feia referència explícita al col·lectiu PAS-L. CCOO va presentar una petició d’aclariment que ha estat contestada a data 10 de setembre i que estableix, amb absoluta claredat, que la sentència afecta tant el PAS com el PDI laborals de les universitats publiques catalanes. Ambdós col·lectius sumen aproximadament 15.000 treballadors.

Demanem als rectors i a les gerències que acatin la sentència i que no perllonguin inútilment una batalla jurídica perduda d’antuvi. Les universitats tenen l’oportunitat i el recolzament legal per esmenar una retallada injusta i inútil. Cal començar de manera immediata la negociació per concretar les dates de l’execució de la sentència, incloent-hi també al personal funcionari de les universitats donat que CCOO ha presentat un recurs contenciós-administratiu per la mateixa causa, amb els mateixos fonaments jurídics, davant del mateix tribunal. A aquest respecte cal dir que el Jutjat del contenciós-administratiu num. 27 de Madrid, en sentència de 25 de setembre de 2013, ja ha estimat aquesta pretensió de CCOO per al personal funcionari. D’altra banda, des de les universitats hem de fer front comú per exigir a Generalitat que assumeixi les seves responsabilitats econòmiques.

Us adjuntem, per ordre cronològic, la demanda,la sentència, la petició d’aclariment i la resposta del TSJC i restem a la vostra disposició per a qualsevol altre informació.

Salut i lluita!


CCOO-Universitats 

dimarts, 1 d’octubre de 2013

Noves retallades pressupostaries a les universitats

Companyes i companys,

Diverses informacions en premsa fan referència a que, a l’última reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya, la Generalitat va informar d’una nova retallada d’un 12,5 % addicional en la seva aportació als pressupostos de les universitats públiques catalanes.

Aquestes informacions contradiuen obertament les declaracions dels responsables polítics en el sentit que no hi haurà noves retallades i que els pressupostos de l’any que ve tindran un marcat caire social.

Una nova retallada, i més d’aquesta magnitud, farà senzillament impossible mantenir el servei públic que donem amb un mínim de qualitat i tindrà repercussions dramàtiques sobre els treballadors i treballadores de les universitats públiques.

Demanem una rectificació immediata i fem una crida a tota la comunitat universitària a fer-se present a tots els actes institucionals on participi qualsevol representant de la Generalitat.

Continuarem informant i continuarem mobilitzant,

CCOO Universitats


Enllaços:

EL PAÍS (28-09-2013): “Rectores y sindicatos juzgan “inasumible” el nuevo recorte en las universidades”: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/27/catalunya/1380308430_292837.html


dijous, 19 de setembre de 2013

PINTEM CATALUNYA DE GROC PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA


Companyes i companys,
Reproduïm la convocatòria d'una Assemblea de tota la Comunitat Educativa de Catalunya que es realitzarà el proper dissabte dia 21.

Salutacions,

Secretariat Interuniversitari de Catalunya de CCOO

*********************************************

Benvolgudes i benvolguts,

El grup de treball PAM (plataformes, assemblees, MUCE..) que es va constituir a la passada assemblea de la Sedeta, ens hem reunit el dissabte 7 de setembre i volem proposar-vos la realització de l’acció reivindicativa  “PINTEM CATALUNYA DE GROC PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA”  que us adjuntem i que volem valorar i decidir de forma col·lectiva en assemblea el proper dia 21 de setembre a les 10.30 a la ciutat de Barcelona ( Sala d’Actes de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, Diagonal 690. L'entrada caldrà fer-la per l’avinguda Diagonal. La sala està ubicada passat el bar, entrant a mà dreta).

Us animem a que treballeu aquesta proposta en el si de les vostres organitzacions, col·lectius, assemblees... de manera que l’assemblea pugui desenvolupar-se de la millor manera possible.

ASSEMBLEA DE LA COMUNITAT EDUCATIVA DE CATALUNYA

Dissabte, 21 de setembre

Horari: de 10.30h a 14h

Lloc: Sala d’Actes de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB

ORDRE DEL DIA:

1) Valoració acció “PINTEM CATALUNYA DE GROC PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA”

2) Actualització del grup PAM

3) Propostes de futur

Teniu més informació aqui i aquí 

dimarts, 17 de setembre de 2013

Ple suport a la #VagaIndefinidaDocents de les Illes

Més del 91% dels docents de les Illes han participat en els dos primers dies de la vaga indefinida contra les retallades i la imposició del TIL (Tractament Integral de Llengües).
Des de CCOO d’Universitats volem mostrar el nostre màxim suport a aquesta lluita i animem a tota la comunitat universitària a participar en les diferents expressions de solidaritat que s’han començat a organitzar i continuaran els propers dies.

Podeu mostrar el vostre suport econòmic fent aportacions a la caixa de resistència al número de compte 2056-0009-74-4102003418 de Caixa Colonya (a nom de l'Obra Cultural Balear) i per tal d’estar informats us recomanem que seguiu la pàgina web de la federació d’ensenyament de les Illes http://www.feccoo-illes.cat/ensenanzabaleares/Inici

#VagaIndefinida16s

dimarts, 30 de juliol de 2013

Greu situació del PDI-L a la UB: Exigirem responsabilitatsA la UB, la carrera acadèmica del PDI-L està en perill, ja que a hores d'ara no s'ha negociat un Pla d'Estabilització amb el Comitè d'Empresa i, en canvi, aquest curs 12-13, s'han aplicat uns criteris per a estabilitzar que han estat negociats amb altres actors, que no són els representants del PDI-L. Com a conseqüència, 20 lectors que acaben el termini legal del seu contracte i 7 Ramon y Cajal (10, si comptem els que finalitzen els primers mesos de 2014), no podran concursar a una plaça estable. Tot i això, s'han convocat deu places noves de lector o investigador post doctoral (BDR) en departaments en els que hi han professors en situació terminal i que, per tant, evidencien una política de substitució de professorat amb total menyspreu de l’estabilització del professorat i al conveni col·lectiu.

En aquest sentit, CCOO Universitats exigim, d’una banda un calendari urgent per negociar el pla d'estabilització i, de l’altra, que mentre no hi hagi acord no s'acomiadi a cap lector o RiC amb acreditació d'agregat. Davant qualsevol incompliment en aquesta direcció, ens obligarà a EMPRENDRE ACCIONS LEGALS i a EXIGIR RESPONSABILITATS INDIVIDUALS.

Pel que fa a ajudants i investigadors postdoctorals, aquest any es convoquen 25 places de lector i 22 d’investigadors BDR, insuficients pel nombre de persones que finalitzen contracte. En aquest sentit, des de la llista de CCOO hem denunciat l’aplicació capritxosa i canviant per part de la Universitat de Barcelona del requisit de desvinculació per accedir a les noves places de lector que no s’ha aplicat des de 2007 i que, no obstant això, s’aplicarà aquest any. 

Pel que fa a la situació dels associats, a hores d'ara no sabem del cert quins contractes no es renovaran, però ens consta hi haurà reducció de la seva dedicació en un percentatge incert de casos. A més, cal denunciar que, a la UB, l’activitat docent d’aquest col·lectiu no es computa de la mateixa manera que la resta de professorat. Finalment, hi ha una utilització de la figura de professor associat per a finalitats diferents de les previstes a la legislació, sobretot en algunes facultats concretes que cal regularitzar en les figures contractuals previstes al Conveni Col·lectiu i la Llei d'Universitats.

dimecres, 24 de juliol de 2013

Aquest ha de ser l'últim curs de les retallades

Les universitats públiques portem ja tres anys d’atacs constants per part de la Generalitat i el govern central. Uns atacs que fan servir la reducció de l’aportació de les administracions als pressupostos com a eina central per modificar el caràcter de servei públic de l'educació superior i la recerca universitària. Amb aquesta eina es justifica la reducció de plantilles, el perllongament de la precarietat i l’elitització de l’accés.

Aquest curs que ara finalitza ha mantingut aquesta dinàmica, consolidant les retallades pressupostaries, eliminant un altre cop una paga de les retribucions de tots els treballadors universitaris i fent servir tripi-jocs en temps de descompte per incrementar el preu de la matrícula de tots els estudiants d’enginyeries.  Algunes mesures pal•liatives, com pot ser la convocatòria del Pla Serra Hunter, no han arribat ni de lluny a compensar la pèrdua neta de llocs de treball ni a frenar el creixement de la precarietat. Al mateix temps hem hagut de patir l’atac més salvatge als treballadors de les universitats amb l’acomiadament, al juny, de 70 interins de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Si atacs com aquest no s’han generalitzat i “projectes estrella” com la governança s’han quedat al calaix és, en bona mesura, per la capacitat de resposta de la comunitat universitària. Amb una vaga general al novembre, múltiples protestes de tot tipus a les set universitats i una vaga de tots els sector educatius al maig ha quedat clara la voluntat de lluita activa contra les polítiques austericides de Mas i Rajoy.

Tots els col•lectius implicats en aquestes lluites hem de reconèixer la necessitat de millorar en la coordinació i en aconseguir la continuïtat de les diferents mobilitzacions. Des de CCOO Universitats hem realitzat una conferència al març per encetar una nova etapa, mantenint sempre la nostra disposició a fer servir totes les eines al nostre abast (mobilitzacions, reclamacions jurídiques, negociacions, etc.) per defensar la universitat pública i els seus treballadors i treballadores. Volem destacar en aquest sentit la signatura del conveni col•lectiu del PAS laboral que ha permès mantenir la negociació col•lectiva per a més de 5000 treballadors i impedir la consolidació de les retallades que hem patit als últims anys.

Les universitats públiques no resistiran un nou any de retallades, de precarietat i de reducció de plantilles. El nou curs que començarà al setembre ha de ser el del trencament definitiu amb aquestes polítiques i per això caldrà la implicació de tothom des del primer moment. Aprofiteu, doncs, per descansar i passar un bon estiu.


Secretariat inter-universitari de CCOO

dijous, 27 de juny de 2013

Rebutgem la política d’elitització de la universitat

La polèmica dels últims dies referent a l’enduriment dels requisits acadèmics per accedir a una beca a la universitat és un element més del procés d’elitització de la universitat que pretenen els governs de CiU i el PP.

I és que, en el cas de l’educació universitària, les dades no enganyen:

- L’augment de 5 a 5,5 de mitjana en la nota d'accés a la universitat dels alumnes de primer ha fet que enguany 35.000 universitaris de tot l’estat s’hagin quedat sense beca. Amb les condicions del curs 2011-12 l’haurien obtingut.

La proposta, encara no rectificada, del Ministerio pel curs 2013-14: augment de la mitjana fins arribar al 6,5.. Algunes fonts xifren l’exclusió en 85.000 estudiants però pot ser més gran, perquè les rendes del treball continuen perdent pes. L’aspecte “positiu” serà el més que previsible superàvit en la partida destinada a beques del pressupost 2013 de l’Estat. És a dir, amb els nous requeriments; l’”Estat farà caixa”. 

- Les famílies catalanes, a més de patir el canvi en els requisits d’accés i permanència, vàrem veure com el Govern de la Generalitat pujava les matrícules fins a un màxim del 66% el curs passat. La pujada més forta permesa pel Ministeri d’Educació. Ni els sous, ni l’ocupació, ni la renda disponible de les famílies catalanes havien pujat un 66%. L’efecte exclusió es va manifestar de manera immediata en un decrement dels crèdits matriculats per alumne i en una caiguda “imprevista” dels estudiants de màster i postgrau. Ni els rectorats ni el Govern es van preocupar massa: els ingressos totals no semblaven haver caigut. Una política de “pan para hoy, hambre para mañana”.

- Com a conseqüència del deteriorament de la situació econòmica de les famílies catalanes, quatre universitats catalanes (UdL, URV, UAB i UB), han hagut de destinar més d’1 milió d’euros a ajudar els alumnes que per causes econòmiques no han pogut fer front als efectes d’exclusió provocats per la unió de l’augment de taxes i la nova política de beques del Ministeri.

- Seguint una tendència que ve de lluny, més alumnes van demanar beca el curs passat. Segons el Ministeri, ho fan per diferir el pagament de les taxes. Estudiants financerament oportunistes? Evidentment no, la realitat és molt diferent: les famílies no poden fer front a l’augment del cost de l’educació. 

- El pressupost d’Educació va trencar la seva tendència a l’alça amb l’arribada de Wert al Ministeri experimentant una caiguda del 26,8% des del seu valor més alt, el pressupost de 2010. El nou model de beques previst pel curs 2013-14, redueix la quantia fixa per beca i, a més, incorpora una part variable depenent de la limitació pressupostària. Davant la reducció de la part fixa i del nou sistema de repartiment del “romanent” que incorpora incertesa sobre la quantia total de la beca a rebre, l’auto-exclusió del sistema universitari serà una realitat. 

- A la reducció del pressupost d’Educació del Ministeri s’han de sumar les retallades de la Generalitat. A Catalunya, la inversió per estudiant ha caigut un 37% durant els darrers tres anys. Ens trobem a la cua de la Unió Europea en ajuts públics als estudiants (beques i préstecs), ja que hi dediquem quasi la meitat de recursos que la mitjana de la UE. En conseqüència, accedir als estudis universitaris i continuar-hi s'ha convertit en una fita impossible per a una part dels joves catalans. Si no es canvia aquesta tendència, l'any 2020 estarem lluny de tenir un 40% de joves amb formació universitària, un objectiu marcat per la UE que Catalunya havia assolit amb un model social d'Universitat i que estem a punt de començar a perdre.

Davant la intenció d’aplicar l’augment de l’IPC a les taxes universitàries a Catalunya el curs vinent, CCOO només pot posicionar-se en contra. Les rendes del treball no només no han pujat l’IPC sinó que en la majoria de casos han baixat: al sector privat, per causes econòmiques i, al sector públic, per culpa del dèficit. A més a més, no és cert que la pujada de taxes s’hagi compensat amb una correcta política de beques i ajuts. L’efecte exclusió és una realitat.

Una pujada de taxes equivalent a l’IPC quan els salaris cauen equival a una pujada de preus real que no podrà ser assumida per moltes famílies catalanes, augmentant l’efecte exclusió i atemptant contra la igualtat d’oportunitats en l’accés i permanència a l’educació superior. 
Més enllà de la supressió del decret de beques del Ministeri proposat pel curs 2013-14 que CCOO demana, s’ha de començar per la total congelació dels preus de les matrícules a Catalunya i anar avançant cap a la seva reducció, en l’horitzó de la gratuïtat que ja és una realitat en molt països europeus (Dinamarca, Estonia, Grecia, Malta, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega, Alemanya). Catalunya no pot arriscar-se a convertir-se en un país on el percentatge joves amb titulació superior es redueixi any rere any. Això seria un greu atemptat contra el progrés de Catalunya.

Secretariat Interuniversitari de CCOO

divendres, 14 de juny de 2013

ASSEMBLEA DE TREBALLADORS/ES DE LES UNIVERSITATS CATALANES
(DIJOUS 20 DE JUNY, 18.30 h)

Després d’un curs d’intensa lluita en defensa de la universitat pública i dels nostres llocs de treball, considerem que no ens hem equivocat: les nostres reivindicacions en van plenes de dignitat i raó. Aquest curs hem fet evident que la nostra força té clares repercussions sobre les decisions dels equips de govern i fins i tot de la Generalitat (recordeu quin panorama s'albirava fa quatre mesos).Però el projecte neoliberal de destrucció de la universitat pública –que, entre d’altres, té com a conseqüència la destrucció de llocs de treball– s’ha fet també evident, malauradament.

Acabem aquest curs denunciant, un cop més, que la majoria d’equips de govern de les universitats catalanes no estan al costat dels treballadors/es i de l’alumnat. Cap equip rectoral ha estat capaç de plantar cara a la destructiva política mercantalitzadora que està duent a terme la Secretaria General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. 

La lamentable notícia de 78 acomiadaments d’interins del PAS a la UPC i l’amenaça d’acomiadaments i de no-renovacions de contractes de professorat no-permanent en altres universitats posen de manifest el seguidisme dels equips rectorals pel que fa a les polítiques d’ofec pressupostari sostingut per part de la Generalitat de Catalunya.

Arribem a final de curs veient com les nostres universitats estan patint processos ben clars de mercantilització i privatizació. Arribem a final de curs veient com es tanquen estudis públics i proliferen màsters privats. Arribem a final de curs veient com s’acomiada les nostres companyes i companys, com si el treball fos un privilegi en lloc d’un dret. Arribem a final de curs veient com es precaritzen els nostres llocs de treball. Arribem a final de curs angoixats perquè no sabem què caram succeirà a l'estiu, al setembre o al curs vinent.

Però, alhora, arribem a final de curs articulats i units, tenint ben clar que no estem equivocats i que la nostra lluita és un exercici de responsabilitat amb una societat futura, amb nosaltres mateixos i amb el conjunt de l'estudiantat, i no hem de permetre que s’emprengui un rumb que només serveixi els interessos d’uns pocs. Així, proclamen de nou tot això que dóna sentit a la nostra lluita:


VOLEM UNA UNIVERSITAT PÚBLICA , POPULAR I DE QUALITAT.

DIEM NO A UNA UNIVERSITAT QUE EXPULSA ELS SEUS TREBALLADORS/ES I EL SEU ALUMNAT

DIEM NO A UNA UNIVERSITAT OPACA EN QUÈ S’HI AMAGUEN PRÀCTIQUES FRAUDULENTES, CORRUPTELES I APROPIACIONS DE DINERS PÚBLICS PER A BENEFICIS PRIVATS


DIEM NO A LA PRECARITZACIÓ LABORAL I ELS ACOMIADAMENTS

CRIDEM A LA SOLIDARITAT AMB ELS COMPANYS/ES ACOMIADATS

CRIDEM A LA MOBILITZACIÓ SOSTINGUDA PER SALVAR LA UNIVERSITAT PÚBLICA I ELS NOSTRES LLOCS DE TREBALL

Per aquestes raons...

CRIDEM ELS TREBALLADORS/ES DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES A PARTICIPAR EN UNA GRAN ASSEMBLEA A LA FACULTAT DE NÀUTICA DE LA UPC (Pla de Palau-18, Metro Barceloneta, línia groga), EL 20 DE JUNY, A DOS QUARTS DE SET (18.30 h).

Aquesta assemblea ha de permetre'ns mantenir-nos organitzats per evitar els acomiadaments i les "no-renovacions" de contractes que es puguin produir a curt termini i fins al 15 de setembre, i iniciar el curs que ve amb un estratègia de lluita ben clara per combatre rotundament els acomiadaments ja decidits.


PARTICIPA-HI!!!

AQUESTA LLUITA TÉ A VEURE AMB TU, AQUESTA LLUITA TÉ A VEURE AMB NOSALTRES

CAPUTXINADA 2.0