dimecres, 22 de desembre de 2010

Sexenni de transferència i innovació (Hoja del Lunes 507 - 1/3)

El 7 de desembre es va publicar en el BOE la Resolució per la qual s'estableix un nou camp relatiu a la transferència de coneixement i innovació i s'actualitzen els criteris específics en cadascun dels camps d'avaluació, que modifiquen el Reial Decret sobre retribucions del professorat universitari. 

La CNAI ha decidit implantar un pla pilot que, amb caràcter experimental, permeti instituir un nou camp d'avaluació, específicament dirigit a avaluar les activitats de transferència del coneixement i innovació.
Es crea un nou camp amb la denominació de “Transferència del Coneixement i Innovació” que quedarà incorporat com a camp 0. 

Els sol•licitants d'aquest tram hauran d'haver demostrat degudament la seva capacitat prèvia per a realitzar investigació regular de qualitat. Es considera necessari haver obtingut prèviament l'avaluació positiva d'un sexenni en algun dels camps científics de l'1 a l'11. 

En la convocatòria del 2010, els investigadors que tinguin dret a sol•licitar l'avaluació d'un o diversos períodes d'investigació podran fer-ho acollint-se al format habitual (camps de l'1 a l'11), o bé optar per dirigir la seva sol•licitud al camp 0. És a dir, no es tracta d'un sexenni addicional sinó que és una alternativa al sexenni d'investigació.

El President de la CNAI procedirà al nomenament del corresponent Comitè Assessor. Aquest comitè s'encarregarà d'elaborar els informes tècnics a partir dels quals la CNAI efectuarà les seves avaluacions.
Queda clar que els que sol•licitin una avaluació en la convocatòria del 2010 ho faran amb una fe cega en la CNAI, ja que els criteris generals són molt ambigus i molt poc quantificables. 

Amb redactats com: “Les aportacions només seran avaluables si signifiquen progrés real del coneixement” Com quantificaran això? “Excepcionalment, el nombre d'aportacions podrà ser inferior si els treballs tenen una extraordinària qualitat i han tingut una alta repercussió científica o tècnica” Com es valora això? 

Els criteris específics estan una mica més clars. 

La resolució aprofita per fer modificacions en l'avaluació dels camps anteriors. 

Introdueix canvis importants en els camps de les Enginyeries i Arquitectura, i Ciències Socials i Polítiques, i canvis de detall en Història de l'Art i Filosofia i Filologia i Lingüística.

Recomanem la lectura de la Resolució amb els detalls de la modificació.

Sexenni de transferència i innovació (Hoja del Lunes 507 - 1/3)

El 7 de desembre es va publicar en el BOE la Resolució per la qual s'estableix un nou camp relatiu a la transferència de coneixement i innovació i s'actualitzen els criteris específics en cadascun dels camps d'avaluació, que modifiquen el Reial Decret sobre retribucions del professorat universitari. 

La CNAI ha decidit implantar un pla pilot que, amb caràcter experimental, permeti instituir un nou camp d'avaluació, específicament dirigit a avaluar les activitats de transferència del coneixement i innovació.
Es crea un nou camp amb la denominació de “Transferència del Coneixement i Innovació” que quedarà incorporat com a camp 0. 

Els sol•licitants d'aquest tram hauran d'haver demostrat degudament la seva capacitat prèvia per a realitzar investigació regular de qualitat. Es considera necessari haver obtingut prèviament l'avaluació positiva d'un sexenni en algun dels camps científics de l'1 a l'11. 

En la convocatòria del 2010, els investigadors que tinguin dret a sol•licitar l'avaluació d'un o diversos períodes d'investigació podran fer-ho acollint-se al format habitual (camps de l'1 a l'11), o bé optar per dirigir la seva sol•licitud al camp 0. És a dir, no es tracta d'un sexenni addicional sinó que és una alternativa al sexenni d'investigació.

El President de la CNAI procedirà al nomenament del corresponent Comitè Assessor. Aquest comitè s'encarregarà d'elaborar els informes tècnics a partir dels quals la CNAI efectuarà les seves avaluacions.
Queda clar que els que sol•licitin una avaluació en la convocatòria del 2010 ho faran amb una fe cega en la CNAI, ja que els criteris generals són molt ambigus i molt poc quantificables. 

Amb redactats com: “Les aportacions només seran avaluables si signifiquen progrés real del coneixement” Com quantificaran això? “Excepcionalment, el nombre d'aportacions podrà ser inferior si els treballs tenen una extraordinària qualitat i han tingut una alta repercussió científica o tècnica” Com es valora això? 

Els criteris específics estan una mica més clars. 

La resolució aprofita per fer modificacions en l'avaluació dels camps anteriors. 

Introdueix canvis importants en els camps de les Enginyeries i Arquitectura, i Ciències Socials i Polítiques, i canvis de detall en Història de l'Art i Filosofia i Filologia i Lingüística.

Recomanem la lectura de la Resolució amb els detalls de la modificació.

Confusió amb classes passives i MUFACE en els medis (Hoja del Lunes 507 - 2/3)

El 3 de desembre es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 13/2010, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació.

En el capítol IX del pròleg del RDL es diu literalment “La proposta d'integració dels funcionaris de nou ingrés en el Règim General de la Seguretat Social ho és als exclusius efectes de les Classes Passives, mantenint-se amb el mateix abast l'acció protectora gestionada, en l'actualitat, per les respectives mutualitats de funcionaris”.

Pel que es desprèn del redactat, a partir de l'1 de gener del 2011 els funcionaris de nou ingrés s'integraran a l'efecte de pensions en el Règim General de la Seguretat Social i s'afiliaran a MUFACE per a les prestacions sanitàries, farmacèutiques i socials.

El principal avantatge que té el Regim de Classes Passives respecte al de la Seguretat Social és la jubilació anticipada, per la qual cosa haurem de replantejar-nos els plans de prejubilació existents. Caldrà abordar-los en l'estatut del PDI.

Però no obstant això, l'escala del percentatge a aplicar a la base reguladora de la Seguretat Social o de l'Haver Regulador de Classes Passives és molt desfavorable per a aquest últim règim.

 
La integració de nous funcionaris en la Seguretat Social, significarà un augment del cost de personal de les Universitats. A partir d'ara hauran de pagar la corresponent quota patronal, establint-se un període transitori, de manera que el 2011 només hauran d'abonar el 25% de la corresponent quota patronal i cada any natural s’anirà incrementant un altre 25%, fins a aconseguir en 4 anys el 100%.

Caldrà veure com afectarà això als plans d'estabilització i funcionarització d'algunes universitats, ja que si no s'augmenten els recursos tindrem un problema.

Confusió amb classes passives i MUFACE en els medis (Hoja del Lunes 507 - 2/3)

El 3 de desembre es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 13/2010, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació.

En el capítol IX del pròleg del RDL es diu literalment “La proposta d'integració dels funcionaris de nou ingrés en el Règim General de la Seguretat Social ho és als exclusius efectes de les Classes Passives, mantenint-se amb el mateix abast l'acció protectora gestionada, en l'actualitat, per les respectives mutualitats de funcionaris”.

Pel que es desprèn del redactat, a partir de l'1 de gener del 2011 els funcionaris de nou ingrés s'integraran a l'efecte de pensions en el Règim General de la Seguretat Social i s'afiliaran a MUFACE per a les prestacions sanitàries, farmacèutiques i socials.

El principal avantatge que té el Regim de Classes Passives respecte al de la Seguretat Social és la jubilació anticipada, per la qual cosa haurem de replantejar-nos els plans de prejubilació existents. Caldrà abordar-los en l'estatut del PDI.

Però no obstant això, l'escala del percentatge a aplicar a la base reguladora de la Seguretat Social o de l'Haver Regulador de Classes Passives és molt desfavorable per a aquest últim règim.

 
La integració de nous funcionaris en la Seguretat Social, significarà un augment del cost de personal de les Universitats. A partir d'ara hauran de pagar la corresponent quota patronal, establint-se un període transitori, de manera que el 2011 només hauran d'abonar el 25% de la corresponent quota patronal i cada any natural s’anirà incrementant un altre 25%, fins a aconseguir en 4 anys el 100%.

Caldrà veure com afectarà això als plans d'estabilització i funcionarització d'algunes universitats, ja que si no s'augmenten els recursos tindrem un problema.

El ministeri accelera l'Estatut del PDI (Hoja del Lunes 507 - 3/3)

En la Mesa Tècnica celebrada la setmana passada s'han fet avanços importants i el Ministeri ha tingut una postura molt distinta a la mostrada fins fa una setmana. 

De les dues línies vermelles que s'han vingut plantejant des de fa diversos mesos (dedicació docent i annex de barems en l'Estatut), el ministeri ha acceptat el que ja s'havia negociat amb l'equip anterior, respecte de la dedicació docent del professorat.

El segon aspecte es tractarà en una propera Mesa Tècnica junt amb la resta de l'articulat. El Ministeri ha manifestat la intenció que es pogués arribar un acord a principis del proper any a fi d'iniciar la corresponent tramitació.

CCOO és conscient de la situació econòmica que s'està vivint, i per això és necessari avançar en temes no estrictament econòmics, que millorin les condicions laborals, sense oblidar que està pendent una revisió salarial del professorat universitari.

El ministeri accelera l'Estatut del PDI (Hoja del Lunes 507 - 3/3)

En la Mesa Tècnica celebrada la setmana passada s'han fet avanços importants i el Ministeri ha tingut una postura molt distinta a la mostrada fins fa una setmana. 

De les dues línies vermelles que s'han vingut plantejant des de fa diversos mesos (dedicació docent i annex de barems en l'Estatut), el ministeri ha acceptat el que ja s'havia negociat amb l'equip anterior, respecte de la dedicació docent del professorat.

El segon aspecte es tractarà en una propera Mesa Tècnica junt amb la resta de l'articulat. El Ministeri ha manifestat la intenció que es pogués arribar un acord a principis del proper any a fi d'iniciar la corresponent tramitació.

CCOO és conscient de la situació econòmica que s'està vivint, i per això és necessari avançar en temes no estrictament econòmics, que millorin les condicions laborals, sense oblidar que està pendent una revisió salarial del professorat universitari.

dijous, 16 de desembre de 2010

Protesta sindical contra les retallades

Ahir els principals sindicats s'han afegit a la jornada de protestes que hi ha convocada a tot Europa. Se n'han fet a la major part de les grans ciutats catalanes, la més nombrosa, a Barcelona, amb l'objectiu de reclamar que amb la crisi no es retallin els drets socials.

Protesta sindical contra les retallades

Ahir els principals sindicats s'han afegit a la jornada de protestes que hi ha convocada a tot Europa. Se n'han fet a la major part de les grans ciutats catalanes, la més nombrosa, a Barcelona, amb l'objectiu de reclamar que amb la crisi no es retallin els drets socials.

Precarietat i atur juvenil

Emili Rey, cap de Premsa de CCOO de Catalunya, explica que la generació "ni-ni" no existeix. Existeixen en canvi, una generació, la més ben formada de la història del nostre país, que pateix una desmesurada taxa d'atur i castigat per la precarietat laboral.

Precarietat i atur juvenil

Emili Rey, cap de Premsa de CCOO de Catalunya, explica que la generació "ni-ni" no existeix. Existeixen en canvi, una generació, la més ben formada de la història del nostre país, que pateix una desmesurada taxa d'atur i castigat per la precarietat laboral.

dimarts, 14 de desembre de 2010

Premisses perquè el ministeri d'educació recuperi la seva credibilitat en la negociació de l'Estatut de PDI (Hoja del Lunes 506 - 1/2)

Després de la reunió del passat 15 de novembre de la Mesa Sectorial d'Universitats, el Ministeri ha convocat dues Meses Tècniques. Una ha tingut lloc el passat 9 de desembre i la propera serà el 14 de desembre. La del passat 9, va estar presidida pel Secretari General d'Universitats i fonamentalment va servir per establir el calendari de reunions Tècniques en les quals es revisaran els temes pendents, es fixaran els acords aconseguits i es treballarà en els temes on no existeixi consens.

CCOO ha manifestat de forma sistemàtica des que es va iniciar la negociació el seu interès i el seu compromís de treball perquè existeixi una norma bàsica que reguli les condicions del PDI de totes les universitats. No obstant això, aconseguir aquest objectiu requereix que es compleixin uns requisits mínims, tant en els continguts, com en els procediments de negociació.

En la “Hoja del Lunes” nº 503, CCOO va expressar la pèrdua de credibilitat i la falta de seguretat jurídica generada pels responsables ministerials que en l'última sessió van replantejar aspectes (principalment relatius a la jornada, la dedicació, el règim de compatibilitat i els barems) la negociació dels quals ja estava tancada amb anteriors responsables ministerials d'aquest mateix Govern.

El Ministeri ha de recuperar la seva credibilitat negociadora devaluada partint de l'esborrany de text, en els termes en què va quedar en la primavera de 2010, quan les retallades governamentals van paralitzar la negociació, incloent les redaccions ja acordades relatives a la jornada i la dedicació, així com els avanços quant a barems aconseguits durant els dos anys de negociació de l'Estatut de PDI. 

CCOO exigeix que es respectin els acords aconseguits perquè sigui possible prosseguir la negociació.

Premisses perquè el ministeri d'educació recuperi la seva credibilitat en la negociació de l'Estatut de PDI (Hoja del Lunes 506 - 1/2)

Després de la reunió del passat 15 de novembre de la Mesa Sectorial d'Universitats, el Ministeri ha convocat dues Meses Tècniques. Una ha tingut lloc el passat 9 de desembre i la propera serà el 14 de desembre. La del passat 9, va estar presidida pel Secretari General d'Universitats i fonamentalment va servir per establir el calendari de reunions Tècniques en les quals es revisaran els temes pendents, es fixaran els acords aconseguits i es treballarà en els temes on no existeixi consens.

CCOO ha manifestat de forma sistemàtica des que es va iniciar la negociació el seu interès i el seu compromís de treball perquè existeixi una norma bàsica que reguli les condicions del PDI de totes les universitats. No obstant això, aconseguir aquest objectiu requereix que es compleixin uns requisits mínims, tant en els continguts, com en els procediments de negociació.

En la “Hoja del Lunes” nº 503, CCOO va expressar la pèrdua de credibilitat i la falta de seguretat jurídica generada pels responsables ministerials que en l'última sessió van replantejar aspectes (principalment relatius a la jornada, la dedicació, el règim de compatibilitat i els barems) la negociació dels quals ja estava tancada amb anteriors responsables ministerials d'aquest mateix Govern.

El Ministeri ha de recuperar la seva credibilitat negociadora devaluada partint de l'esborrany de text, en els termes en què va quedar en la primavera de 2010, quan les retallades governamentals van paralitzar la negociació, incloent les redaccions ja acordades relatives a la jornada i la dedicació, així com els avanços quant a barems aconseguits durant els dos anys de negociació de l'Estatut de PDI. 

CCOO exigeix que es respectin els acords aconseguits perquè sigui possible prosseguir la negociació.

Científics i universitaris davant la crisi (Hoja del Lunes 506 - 2/2)

El passat mes de Juny, es va celebrar un acte per recolzar l'esperit crític tant en la comunitat universitària com en la comunitat científica i, amb aquesta mateixa intenció, més de 2.000 signatures d'universitaris i investigadors van subscriure un manifest. L'acte va suscitar un ressò important en els mitjans de comunicació i va enllaçar amb altres iniciatives sorgides de diferents fòrums, en particular a les universitats de Sevilla i Madrid.

L'evolució de la situació reclama nous esforços crítics enfront de l'aclaparadora informació que s'imposa des dels mitjans, i per això es presenta un nou manifest en aquesta pàgina web, perquè els qui desitgin puguin subscriure-ho:


A fi de debatre sobre l'agreujament de la situació i analitzar les perspectives d'actuació des de la Universitat i la Investigació, us convidem a l'acte que se celebrarà dijous que ve, dia 16 de Desembre, a la seu central del CSIC (carrer Serrano, núm. 117, Madrid) a les 18:30 hores, sota el títol Científics i Universitaris davant la CRISI.

Científics i universitaris davant la crisi (Hoja del Lunes 506 - 2/2)

El passat mes de Juny, es va celebrar un acte per recolzar l'esperit crític tant en la comunitat universitària com en la comunitat científica i, amb aquesta mateixa intenció, més de 2.000 signatures d'universitaris i investigadors van subscriure un manifest. L'acte va suscitar un ressò important en els mitjans de comunicació i va enllaçar amb altres iniciatives sorgides de diferents fòrums, en particular a les universitats de Sevilla i Madrid.

L'evolució de la situació reclama nous esforços crítics enfront de l'aclaparadora informació que s'imposa des dels mitjans, i per això es presenta un nou manifest en aquesta pàgina web, perquè els qui desitgin puguin subscriure-ho:


A fi de debatre sobre l'agreujament de la situació i analitzar les perspectives d'actuació des de la Universitat i la Investigació, us convidem a l'acte que se celebrarà dijous que ve, dia 16 de Desembre, a la seu central del CSIC (carrer Serrano, núm. 117, Madrid) a les 18:30 hores, sota el títol Científics i Universitaris davant la CRISI.

dilluns, 13 de desembre de 2010

Pagues extraordinàries PAS-F

Al desembre del 2009 per fi vam aconseguir cobrar per primera vegada les pagues extraordinàries “dobles”. Va ser una llarga lluita i un llarg procés, que va acabar amb una aplicació progressiva el últims anys (primer amb la incorporació del complement de destí i posteriorment amb el complement específic). Malauradament
això només s’ha complert en dues vegades, la segona el juny del 2010.

Com ja saps el Govern va aprovar una retallada del 5% global de les retribucions del personal de les administracions públiques. A finals de maig et vam comunicar que l’aplicació de les reduccions en el sou, triennis i paga extra de desembre són percentualment diferents a cada grup. En la resta de retribucions complementàries és del 5% per a tothom (complement de destí – nivell - , i complement específic, amb els diferents “desglossaments, components o epígrafs” que pugui haver a cada
universitat).

Per tant a la paga extra de juny no se li va aplicar la reducció en cap dels conceptes (sou, triennis, complement de destí i específic) però sí s’aplicarà una important reducció al sou i als triennis de la de desembre. Als complements se’ls aplica també la reducció del 5%.


I a l’any 2011?... més retallades!

 • D’una banda, i atès que la reducció iniciada al juny, per tant en set mesos, ara serà per dotze mesos, el còmput anual de les retribucions serà inferior al del 2010.
 • D’altra banda, la retallada prevista d’aplicar a la propera paga extraordinària de juny del 2011, significa una nova baixada de retribucions respecte del 2010.

Pagues extraordinàries PAS-F

Al desembre del 2009 per fi vam aconseguir cobrar per primera vegada les pagues extraordinàries “dobles”. Va ser una llarga lluita i un llarg procés, que va acabar amb una aplicació progressiva el últims anys (primer amb la incorporació del complement de destí i posteriorment amb el complement específic). Malauradament
això només s’ha complert en dues vegades, la segona el juny del 2010.

Com ja saps el Govern va aprovar una retallada del 5% global de les retribucions del personal de les administracions públiques. A finals de maig et vam comunicar que l’aplicació de les reduccions en el sou, triennis i paga extra de desembre són percentualment diferents a cada grup. En la resta de retribucions complementàries és del 5% per a tothom (complement de destí – nivell - , i complement específic, amb els diferents “desglossaments, components o epígrafs” que pugui haver a cada
universitat).

Per tant a la paga extra de juny no se li va aplicar la reducció en cap dels conceptes (sou, triennis, complement de destí i específic) però sí s’aplicarà una important reducció al sou i als triennis de la de desembre. Als complements se’ls aplica també la reducció del 5%.


I a l’any 2011?... més retallades!

 • D’una banda, i atès que la reducció iniciada al juny, per tant en set mesos, ara serà per dotze mesos, el còmput anual de les retribucions serà inferior al del 2010.
 • D’altra banda, la retallada prevista d’aplicar a la propera paga extraordinària de juny del 2011, significa una nova baixada de retribucions respecte del 2010.

diumenge, 12 de desembre de 2010

Punt de trobada Universitats - Manifestació del 18 de desembre

Lloc: Gran Via, 587. Institut Català de la Salut. (Gran Via-Balmes).
Hora: 16.45 h.

Punt de trobada Universitats - Manifestació del 18 de desembre

Lloc: Gran Via, 587. Institut Català de la Salut. (Gran Via-Balmes).
Hora: 16.45 h.

Donem suport a les mobilitzacions contra la retallada dels drets laborals i socials i en defensa del benestar i la cohesió social

Valorem la vaga general del 29 de setembre com un èxit i una demostració de la necessitat de la ciutadania d’expressar el seu rebuig a les mesures contra la crisi aprovades pel Govern. Per això nosaltres, entitats cíviques, ciutadanes i ciutadans, treballadores i treballadors del nostre país, vàrem expressar el nostre suport i adhesió a la convocatòria del passat 29-S feta pel moviment sindical català.

El 29-S va ser un èxit de convocatòria i de participació, especialment si tenim en compte el context de profunda crisi econòmica i la forta desinformació d’un nombre significatiu de mitjans que es varen posicionar en contra de la vaga per promoure la resignació davant les mesures implementades pel Govern. Es podran discutir les dades sobre la incidència de la vaga o la diversitat de respostes i la seva intensitat, però les evidències de l'important seguiment són clares i no es pot amagar que ha emergit un conflicte social.

Del 29-S es constata que hi ha una escletxa entre la majoria de la ciutadania i els Governs: la seva insistència per justificar en els mercats o en l'exterior les mesures que està duent a terme afebleix la democràcia, que queda suplantada per la dictadura dels "mercats". I és que hi ha alternatives per sortir junts de la crisi sense deixar a ningú enrere; i no passen precisament per una reforma laboral imposada, ni per la desinversió pública ni pel desmantellament de l’Estat del Benestar. Totes aquestes mesures només serviran per agreujar la crisi.

Malgrat que els governs intentin mostrar-se lligats de mans, sí que poden defensar les seves ciutadanes i ciutadans de l’escomesa dels especuladors i tenen l’obligació fer-ho! Nosaltres, la societat civil organitzada, no podem acceptar, com un fatalisme, el deteriorament de les nostres condicions de treball, de formació i de vida, que suposen un augment de les desigualtats socials i de gènere, i que signifiquen renunciar a la ciutadania, a la política i a allò que dóna veritable sentit a la democràcia.

Cal, doncs, continuar amb les mobilitzacions i amb el suport social a la resposta contra totes aquestes agressions per aconseguir un canvi de polítiques que impliqui:
 • Fer marxa enrere en la reforma laboral i eliminar les retallades salarials provocades pel pla d’austeritat del Govern en la funció pública i els sectors concertats i privats afectats.
 • Garantir la protecció de les persones en situació d’atur.
 • Impulsar una política econòmica que generi llocs de treball i una transformació de l’actual model productiu, per fer-lo més eficient i sostenible i a favor de les persones.
 • Impedir la congelació de les pensions per a l’any 2011 i rebutjar l’ampliació de l’edat de jubilació fins als 67 anys.
 • Impulsar una política fiscal més justa i progressiva que millori el nivell d’ingressos públics, acabi amb el frau fiscal i garanteixi els recursos necessaris per finançar uns serveis públics més eficients i de major qualitat.
 • Defensar els valors cívics, els drets socials, la lluita pel medi i la solidaritat amb els més febles.
Aquestes mesures s’haurien de posar en marxa urgentment per part del Govern. Per això, fem una crida a participar en les mobilitzacions dels dies 15 i 18 de desembre convocades per la Confederació Europea de Sindicats (CES) i pel moviment sindical català, a les empreses i al carrer, contra el retrocés dels drets laborals, la congelació de les pensions i l’ampliació de l’edat de jubilació, i per impulsar polítiques que incentivin l’ocupació, protegeixin a les persones desocupades, incrementin els ingressos i no les retallades de la despesa, reforcin l’Estat del benestar i plantegin les bases per assolir un canvi de model productiu que generi ocupació estable, de qualitat i amb drets.

Tots i totes a la gran manifestació del dia 18 de desembre a Barcelona, a les 17h, a Plaça Universitat!

Donem suport a les mobilitzacions contra la retallada dels drets laborals i socials i en defensa del benestar i la cohesió social

Valorem la vaga general del 29 de setembre com un èxit i una demostració de la necessitat de la ciutadania d’expressar el seu rebuig a les mesures contra la crisi aprovades pel Govern. Per això nosaltres, entitats cíviques, ciutadanes i ciutadans, treballadores i treballadors del nostre país, vàrem expressar el nostre suport i adhesió a la convocatòria del passat 29-S feta pel moviment sindical català.

El 29-S va ser un èxit de convocatòria i de participació, especialment si tenim en compte el context de profunda crisi econòmica i la forta desinformació d’un nombre significatiu de mitjans que es varen posicionar en contra de la vaga per promoure la resignació davant les mesures implementades pel Govern. Es podran discutir les dades sobre la incidència de la vaga o la diversitat de respostes i la seva intensitat, però les evidències de l'important seguiment són clares i no es pot amagar que ha emergit un conflicte social.

Del 29-S es constata que hi ha una escletxa entre la majoria de la ciutadania i els Governs: la seva insistència per justificar en els mercats o en l'exterior les mesures que està duent a terme afebleix la democràcia, que queda suplantada per la dictadura dels "mercats". I és que hi ha alternatives per sortir junts de la crisi sense deixar a ningú enrere; i no passen precisament per una reforma laboral imposada, ni per la desinversió pública ni pel desmantellament de l’Estat del Benestar. Totes aquestes mesures només serviran per agreujar la crisi.

Malgrat que els governs intentin mostrar-se lligats de mans, sí que poden defensar les seves ciutadanes i ciutadans de l’escomesa dels especuladors i tenen l’obligació fer-ho! Nosaltres, la societat civil organitzada, no podem acceptar, com un fatalisme, el deteriorament de les nostres condicions de treball, de formació i de vida, que suposen un augment de les desigualtats socials i de gènere, i que signifiquen renunciar a la ciutadania, a la política i a allò que dóna veritable sentit a la democràcia.

Cal, doncs, continuar amb les mobilitzacions i amb el suport social a la resposta contra totes aquestes agressions per aconseguir un canvi de polítiques que impliqui:
 • Fer marxa enrere en la reforma laboral i eliminar les retallades salarials provocades pel pla d’austeritat del Govern en la funció pública i els sectors concertats i privats afectats.
 • Garantir la protecció de les persones en situació d’atur.
 • Impulsar una política econòmica que generi llocs de treball i una transformació de l’actual model productiu, per fer-lo més eficient i sostenible i a favor de les persones.
 • Impedir la congelació de les pensions per a l’any 2011 i rebutjar l’ampliació de l’edat de jubilació fins als 67 anys.
 • Impulsar una política fiscal més justa i progressiva que millori el nivell d’ingressos públics, acabi amb el frau fiscal i garanteixi els recursos necessaris per finançar uns serveis públics més eficients i de major qualitat.
 • Defensar els valors cívics, els drets socials, la lluita pel medi i la solidaritat amb els més febles.
Aquestes mesures s’haurien de posar en marxa urgentment per part del Govern. Per això, fem una crida a participar en les mobilitzacions dels dies 15 i 18 de desembre convocades per la Confederació Europea de Sindicats (CES) i pel moviment sindical català, a les empreses i al carrer, contra el retrocés dels drets laborals, la congelació de les pensions i l’ampliació de l’edat de jubilació, i per impulsar polítiques que incentivin l’ocupació, protegeixin a les persones desocupades, incrementin els ingressos i no les retallades de la despesa, reforcin l’Estat del benestar i plantegin les bases per assolir un canvi de model productiu que generi ocupació estable, de qualitat i amb drets.

Tots i totes a la gran manifestació del dia 18 de desembre a Barcelona, a les 17h, a Plaça Universitat!

dissabte, 4 de desembre de 2010

Fotos de la concentració del Pas-F de la UPC

Fotos de la concentració del Pas-F de la UPC en el claustre del dia 30 de novembre per la retallada i actuacions de l'Equip Rectoral.
Fotos de la concentració del Pas-F de la UPC

Fotos de la concentració del Pas-F de la UPC en el claustre del dia 30 de novembre per la retallada i actuacions de l'Equip Rectoral.
dimecres, 1 de desembre de 2010

Hem denunciat la retallada del 5%

La reducció dels nostres salaris va representar una agressió sense precedents als empleats públics i l’inici d’una sèrie de retallades de drets socials i laborals que han acabat afectant a totes les treballadores i els treballadors.

Des de l’inici, CCOO vam manifestar que aquesta retallada representava una vulneració de drets constitucionals i un incompliment dels convenis col·lectius, que fixen les retribucions de tot el personal laboral (PDI-L i PAS-L) de les universitats públiques catalanes. Davant d’aquestes vulneracions i incompliments, CCOO ha promogut la posada en marxa de les accions legals necessàries per aconseguir que els tribunals de justícia dictaminin que la retallada és il·legal. En l’àmbit funcionarial és un procés més lent, però en l’àmbit laboral ja hi ha hagut algun pronunciament esperançador, com el cas de la demanda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, promoguda per CCOO i UGT, a partir de la qual la Audiencia Nacional ha elevat una qüestió d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (per llegir-ne més...).

Ara és el torn de les universitats: des de CCOO assumim que la defensa dels nostres drets ha de ser col·lectiva i és per això que hem iniciat la denúncia de la retallada del 5% mitjançant un conflicte col·lectiu en l’àmbit laboral davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Com sabeu, des del primer dia, CCOO i la resta de forces sindicals vam plantar cara a totes aquestes agressions i vam animar-vos a sortir al carrer per dir, alt i fort, que AIXÍ NO sortiríem de la crisi i que hi ha alternatives possibles. Totes aquestes mobilitzacions han contribuït, sens dubte, a frenar la desregulació laboral i els intents de desmantellar la funció pública.

Aquesta acció legal que us anunciem avui és un pas més en la defensa dels nostres drets i de la nostra dignitat com a empleats públics. Però, el camí no acaba aquí: el temps ens ha donat la raó i, tal com vam advertir, les mesures injustes i antisocials adoptades no han aconseguit treure’ns de la crisi. Malgrat això, tornem a sentir parlar de més i més retallades (pensions, jubilació, negociació col·lectiva, reducció del nombre dels empleats públics...). 

Aquest mes de desembre haurem de tornar a prendre els carrers per reivindicar-nos i protegir els nostres drets; uns drets que hem aconseguit després de molts anys de sacrificis, lluita sindical i esforç col·lectiu de les treballadores i els treballadores d’aquest país.

Us seguirem informant...

Hem denunciat la retallada del 5%

La reducció dels nostres salaris va representar una agressió sense precedents als empleats públics i l’inici d’una sèrie de retallades de drets socials i laborals que han acabat afectant a totes les treballadores i els treballadors.

Des de l’inici, CCOO vam manifestar que aquesta retallada representava una vulneració de drets constitucionals i un incompliment dels convenis col·lectius, que fixen les retribucions de tot el personal laboral (PDI-L i PAS-L) de les universitats públiques catalanes. Davant d’aquestes vulneracions i incompliments, CCOO ha promogut la posada en marxa de les accions legals necessàries per aconseguir que els tribunals de justícia dictaminin que la retallada és il·legal. En l’àmbit funcionarial és un procés més lent, però en l’àmbit laboral ja hi ha hagut algun pronunciament esperançador, com el cas de la demanda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, promoguda per CCOO i UGT, a partir de la qual la Audiencia Nacional ha elevat una qüestió d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (per llegir-ne més...).

Ara és el torn de les universitats: des de CCOO assumim que la defensa dels nostres drets ha de ser col·lectiva i és per això que hem iniciat la denúncia de la retallada del 5% mitjançant un conflicte col·lectiu en l’àmbit laboral davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Com sabeu, des del primer dia, CCOO i la resta de forces sindicals vam plantar cara a totes aquestes agressions i vam animar-vos a sortir al carrer per dir, alt i fort, que AIXÍ NO sortiríem de la crisi i que hi ha alternatives possibles. Totes aquestes mobilitzacions han contribuït, sens dubte, a frenar la desregulació laboral i els intents de desmantellar la funció pública.

Aquesta acció legal que us anunciem avui és un pas més en la defensa dels nostres drets i de la nostra dignitat com a empleats públics. Però, el camí no acaba aquí: el temps ens ha donat la raó i, tal com vam advertir, les mesures injustes i antisocials adoptades no han aconseguit treure’ns de la crisi. Malgrat això, tornem a sentir parlar de més i més retallades (pensions, jubilació, negociació col·lectiva, reducció del nombre dels empleats públics...). 

Aquest mes de desembre haurem de tornar a prendre els carrers per reivindicar-nos i protegir els nostres drets; uns drets que hem aconseguit després de molts anys de sacrificis, lluita sindical i esforç col·lectiu de les treballadores i els treballadores d’aquest país.

Us seguirem informant...

Constitució del Ple de l'Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic (Hoja del Lunes 505 - 1/3)

El 22 de novembre es va constituir el Ple de l'Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic, segons el que es disposa en el Reial decret 1220/2010, d'1 d'octubre.

El Pla de treball establert es centra en quatre pilars bàsics basats en els indicadors del Nou Model de beques:

 • Arquitectura de les beques: llindars, quanties i components. Elaboració d'un procediment de càlcul dels llindars de renda. Sistema contra l'abandonament prematur i per afavorir la igualtat d'oportunitats. Revisió, simplificació i compactació dels actuals requisits acadèmics.
 • Avaluació de l’impacte de les beques: Definició del perfil del becari. Conèixer l’impacte social de les beques. Inventari de les beques concedides per les CC.AA. i les Universitats.
 • Sistema Integrat d'Informació: Integració de les bases de dades de beques en el Sistema Informàtic Integrat Universitari.
 • Allotjament universitari i beques per a residència: Es pretén conèixer i diagnosticar l'oferta i situació dels allotjaments universitaris així com la utilització de les beques de residència.
Al gener es constituiran les diferents comissions:
 • Comissió Delegada.
 • Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes.
 • Comissió de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic.
La Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes s'encarregarà en principi de la implantació de la comptabilitat analítica a les universitats públiques espanyoles.

Cal ressaltar que el 13 de gener del 2010 es va crear la Comissió de Costos, de la qual els agents socials no formaven part. Aquesta comissió ha celebrat 5 reunions, on s'ha tancat el model de comptabilitat analítica. Aquest es remetrà als membres del Consell d'Universitats, de la Conferència General de Política Universitària, i de l'Observatori de beques, Ajudes a l'estudi i rendiment Acadèmic.
S'iniciarà un període d'al•legacions on no està prevista cap aportació dels agents socials.

Una vegada considerades les aportacions, la Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes (on si estan representats els agents socials) s'encarregarà de dur a terme el seguiment de la implantació de la comptabilitat analítica de les universitats, on s'analitzaran les variables i els indicadors que estaran disponibles en el Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU).

Constitució del Ple de l'Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic (Hoja del Lunes 505 - 1/3)

El 22 de novembre es va constituir el Ple de l'Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic, segons el que es disposa en el Reial decret 1220/2010, d'1 d'octubre.

El Pla de treball establert es centra en quatre pilars bàsics basats en els indicadors del Nou Model de beques:

 • Arquitectura de les beques: llindars, quanties i components. Elaboració d'un procediment de càlcul dels llindars de renda. Sistema contra l'abandonament prematur i per afavorir la igualtat d'oportunitats. Revisió, simplificació i compactació dels actuals requisits acadèmics.
 • Avaluació de l’impacte de les beques: Definició del perfil del becari. Conèixer l’impacte social de les beques. Inventari de les beques concedides per les CC.AA. i les Universitats.
 • Sistema Integrat d'Informació: Integració de les bases de dades de beques en el Sistema Informàtic Integrat Universitari.
 • Allotjament universitari i beques per a residència: Es pretén conèixer i diagnosticar l'oferta i situació dels allotjaments universitaris així com la utilització de les beques de residència.
Al gener es constituiran les diferents comissions:
 • Comissió Delegada.
 • Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes.
 • Comissió de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic.
La Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes s'encarregarà en principi de la implantació de la comptabilitat analítica a les universitats públiques espanyoles.

Cal ressaltar que el 13 de gener del 2010 es va crear la Comissió de Costos, de la qual els agents socials no formaven part. Aquesta comissió ha celebrat 5 reunions, on s'ha tancat el model de comptabilitat analítica. Aquest es remetrà als membres del Consell d'Universitats, de la Conferència General de Política Universitària, i de l'Observatori de beques, Ajudes a l'estudi i rendiment Acadèmic.
S'iniciarà un període d'al•legacions on no està prevista cap aportació dels agents socials.

Una vegada considerades les aportacions, la Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes (on si estan representats els agents socials) s'encarregarà de dur a terme el seguiment de la implantació de la comptabilitat analítica de les universitats, on s'analitzaran les variables i els indicadors que estaran disponibles en el Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU).

Dia internacional de l'eliminació de la violència de gènere (Hoja del lunes 505 - 2/3)

El 25 de novembre va ser el dia internacional de l'eliminació de la violència cap a les dones.

“La violència contra les dones constitueix una violació dels drets humans i de les llibertats fonamentals” (Resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides per a l'eliminació de la violència contra la dona, 1993).

La violència contra la dona està vinculada al desequilibri en les relacions de poder entre els sexes en els àmbits laboral, social, econòmic, religiós, polític, ... malgrat els esforços de les legislacions a favor de la igualtat. Constitueix un atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat i a la integritat física i psicològica de les dones, i tot això comporta, un obstacle per al desenvolupament d'una societat democràtica.

Dia internacional de l'eliminació de la violència de gènere (Hoja del lunes 505 - 2/3)

El 25 de novembre va ser el dia internacional de l'eliminació de la violència cap a les dones.

“La violència contra les dones constitueix una violació dels drets humans i de les llibertats fonamentals” (Resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides per a l'eliminació de la violència contra la dona, 1993).

La violència contra la dona està vinculada al desequilibri en les relacions de poder entre els sexes en els àmbits laboral, social, econòmic, religiós, polític, ... malgrat els esforços de les legislacions a favor de la igualtat. Constitueix un atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat i a la integritat física i psicològica de les dones, i tot això comporta, un obstacle per al desenvolupament d'una societat democràtica.

La mobilització continua (Hoja del lunes 505 - 3/3)

CCOO i UGT han decidit intensificar la preparació de les mobilitzacions del 15 i 18 de desembre, convocades després de la vaga general de 29S amb l'objectiu de fer reversible la reforma laboral i defensar el sistema públic de pensions, reformes a debatre en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo i mitjançant el diàleg social.

La mobilització continua (Hoja del lunes 505 - 3/3)

CCOO i UGT han decidit intensificar la preparació de les mobilitzacions del 15 i 18 de desembre, convocades després de la vaga general de 29S amb l'objectiu de fer reversible la reforma laboral i defensar el sistema públic de pensions, reformes a debatre en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo i mitjançant el diàleg social.