dimecres, 28 de març de 2012

Les barbes en remull: Noves retallades sense precedents a la UPC

El nombre de retallades que estem patint a la nostra universitat i la pèrdua significativa de la qualitat docent i de recerca justificava sense cap mena de dubte la vaga realitzada el 29 de febrer. Vaga i manifestació que en global va ser un èxit. Així mateix, el Govern dels “millors” i una majoria de membres del Consell de Govern semblen no escoltar la majoria de professionals i estudiants de les nostres universitats, i van remant contracorrent guiats per una Generalitat que sembla que mai en tingui prou.

En el darrer Consell de Govern es va aprovar una reducció de l’encàrrec docent de 12.000 punts i l’augment de 4 hores docents per a la majoria de professorat TEU i Col·laborador. Segons els nostres càlculs aproximats això comportarà tard o d’hora una reducció de personal equivalent a uns 400 professors a temps complert. En relació a la negociació, cal dir que s’han fet únicament dues reunions pel tema de l’augment d’hores de TEUs i Col·laboradors, tant Junta com Comitè es van pronunciar en contra unànimement (CCOO, UGT, CSIF) i van plantejar alternatives que no han estat considerades. Alhora en cap moment hem estat informats d’una nova reducció de l’encàrrec docent, malgrat que afecta significativament els nostres llocs de treball. 

Volem recordar que ja ens han retallat, de mitjana, més d’un 15% el sou i ara es preveuen noves retallades. Ara fa un any la retallada d’encàrrec docent ja va comportar 88 places menys d’associats i 13 d’ajudants, i una reducció contractual de 258 hores repartides entre uns 200 associats. A més cal sumar una llarga llista d’agressions a la nostra dignitat professional que hem anat explicant a les diferents assemblees convocades tant abans de la vaga del 29F com aquests últims dies.

Malgrat tot, sembla que això només acaba de començar i per això creiem que ara només tenim “les barbes en remull”, tot sembla indicar que a les grans tisores del nostre govern afegirem les de l’Estat... Es per això que demanem el suport de totes i tots a la vaga de demà 29M. No te cap fonament l’amenaça: “Si no retallem sense parar ens intervindran”. De fet estem intervinguts! Sense cap dubte, ho demostren les polítiques universitàries portades a terme per la nostra universitat en els últims dos anys i que estan molt lluny del programa electoral que es va presentar en el seu moment.

Per últim volem fer una crida a tots els representants elegits del govern de la nostra universitat per fer més transparent la democràcia a la universitat en uns moments tan crítics. Aquestes noves retallades són d’una magnitud tal que creiem que com a mínim els membres electes haurien de donar explicacions als seus electors i no votar amagant després la decisió pressa sense cap consulta democràtica. Tret d’excepcions, el professorat no ha estat consultat ni informat del sentit del vot de molts dels membres electes del CG. I compte, al final tot se sap!

Les barbes en remull: Noves retallades sense precedents a la UPC

El nombre de retallades que estem patint a la nostra universitat i la pèrdua significativa de la qualitat docent i de recerca justificava sense cap mena de dubte la vaga realitzada el 29 de febrer. Vaga i manifestació que en global va ser un èxit. Així mateix, el Govern dels “millors” i una majoria de membres del Consell de Govern semblen no escoltar la majoria de professionals i estudiants de les nostres universitats, i van remant contracorrent guiats per una Generalitat que sembla que mai en tingui prou.

En el darrer Consell de Govern es va aprovar una reducció de l’encàrrec docent de 12.000 punts i l’augment de 4 hores docents per a la majoria de professorat TEU i Col·laborador. Segons els nostres càlculs aproximats això comportarà tard o d’hora una reducció de personal equivalent a uns 400 professors a temps complert. En relació a la negociació, cal dir que s’han fet únicament dues reunions pel tema de l’augment d’hores de TEUs i Col·laboradors, tant Junta com Comitè es van pronunciar en contra unànimement (CCOO, UGT, CSIF) i van plantejar alternatives que no han estat considerades. Alhora en cap moment hem estat informats d’una nova reducció de l’encàrrec docent, malgrat que afecta significativament els nostres llocs de treball. 

Volem recordar que ja ens han retallat, de mitjana, més d’un 15% el sou i ara es preveuen noves retallades. Ara fa un any la retallada d’encàrrec docent ja va comportar 88 places menys d’associats i 13 d’ajudants, i una reducció contractual de 258 hores repartides entre uns 200 associats. A més cal sumar una llarga llista d’agressions a la nostra dignitat professional que hem anat explicant a les diferents assemblees convocades tant abans de la vaga del 29F com aquests últims dies.

Malgrat tot, sembla que això només acaba de començar i per això creiem que ara només tenim “les barbes en remull”, tot sembla indicar que a les grans tisores del nostre govern afegirem les de l’Estat... Es per això que demanem el suport de totes i tots a la vaga de demà 29M. No te cap fonament l’amenaça: “Si no retallem sense parar ens intervindran”. De fet estem intervinguts! Sense cap dubte, ho demostren les polítiques universitàries portades a terme per la nostra universitat en els últims dos anys i que estan molt lluny del programa electoral que es va presentar en el seu moment.

Per últim volem fer una crida a tots els representants elegits del govern de la nostra universitat per fer més transparent la democràcia a la universitat en uns moments tan crítics. Aquestes noves retallades són d’una magnitud tal que creiem que com a mínim els membres electes haurien de donar explicacions als seus electors i no votar amagant després la decisió pressa sense cap consulta democràtica. Tret d’excepcions, el professorat no ha estat consultat ni informat del sentit del vot de molts dels membres electes del CG. I compte, al final tot se sap!

dilluns, 26 de març de 2012

Vaga General 29M - Volen acabar amb tot, amb els drets laborals i socials (Hoja del Lunes 540)

CCOO promou la mobilització general contra el desmantellament dels nostres drets socials i laborals i en defensa dels serveis públics. Perquè hi ha alternatives. En un context europeu de forta recessió econòmica, increment de la desocupació, la pobresa i les desigualtats, la crisi passa a ser una crisi social i política. A Espanya tenim la taxa de desocupació més elevada de la Unió Europea: 5,3 milions de treballadors en atur (23%), una taxa d'atur juvenil del 45% i continua augmentant el nombre de persones que no reben cap prestació, i el de famílies en les quals tots els seus membres estan en atur. D'altra banda, les retallades en el sector públic estan destruint desenes de milers de llocs de treball i deteriorant el teixit social. En aquest context, el Govern Central aprova un decret, que és el major atac als drets dels treballadors i treballadores de la història de la democràcia.

Aquesta reforma és INJUSTA amb els treballadors i les treballadores perquè ataca els nostres drets i trenca l'equilibri de poders entre les parts en les relacions laborals. Aquesta reforma és INEFICIENT per reactivar l'economia.

Aquesta reforma és INÚTIL per crear ocupació. Aquesta reforma presenta seriosos indicis de ANTICONSTITUCIONALITAT.

Contingut de la reforma

- Es facilita i abarateix l'acomiadament: 9 mesos de reducció d'ingressos o vendes ja fan procedent l'acomiadament, amb indemnització de 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats i amb la supressió de l'autorització administrativa per a l'acomiadament col·lectiu.

- Tot això, també, en el sector públic, amb l'aplicació de l'acomiadament col·lectiu i objectiu
(EROs).

- Es rebaixa la indemnització de l'acomiadament improcedent de 45 a 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats en lloc de les 42 actuals. A més de suprimir els salaris de tramitació, com va fer el govern d'Aznar, una mesura que es va retirar després de la Vaga General del 2002.

- S'aprofundeix en la dualitat del mercat de treball, amb diferents proteccions enfront de l'acomiadament.

- Es crea un nou contracte indefinit, amb acomiadament lliure i gratuït durant un any.

- Es pot acomiadar de forma procedent si es falta 9 dies per malalties de curta durada durant el període de 2 mesos.

- Atorga a l'empresari el poder absolut sobre les condicions de treball o conveni o acord col·lectiu (jornada, horari, sistema de remuneració, quantia salarial, lloc de treball,…) podent modificar les condicions de treball sense cap causa. Si el treballador no accepta es considera acomiadament procedent.

- Es dóna prioritat al conveni d'empresa i si un conveni no es renova en 2 anys després de la seva finalització, s'elimina la seva vigència.

- S'accentuen les desigualtats de gènere.

- No generarà ocupació i discrimina els aturats sense prestacions per desocupació.

L'origen de la crisi no està al mercat laboral, ni en la seva rigidesa, ni en el cost de l'acomiadament, els milions d'aturats així ho demostren. Per això reclamem al govern la rectificació d'unes mesures inútils, plantejant la necessitat d'una reforma del sistema financer i del sistema fiscal, apostant pels serveis públics, incrementant el nombre de persones que treballen als nivells dels països europeus més avançats. Potenciar la banca pública que garanteixi el crèdit a les famílies i les empreses.


Tenim motius de sobres per adherir-nos a la Vaga General. Participa!!!

Vaga General 29M - Volen acabar amb tot, amb els drets laborals i socials (Hoja del Lunes 540)

CCOO promou la mobilització general contra el desmantellament dels nostres drets socials i laborals i en defensa dels serveis públics. Perquè hi ha alternatives. En un context europeu de forta recessió econòmica, increment de la desocupació, la pobresa i les desigualtats, la crisi passa a ser una crisi social i política. A Espanya tenim la taxa de desocupació més elevada de la Unió Europea: 5,3 milions de treballadors en atur (23%), una taxa d'atur juvenil del 45% i continua augmentant el nombre de persones que no reben cap prestació, i el de famílies en les quals tots els seus membres estan en atur. D'altra banda, les retallades en el sector públic estan destruint desenes de milers de llocs de treball i deteriorant el teixit social. En aquest context, el Govern Central aprova un decret, que és el major atac als drets dels treballadors i treballadores de la història de la democràcia.

Aquesta reforma és INJUSTA amb els treballadors i les treballadores perquè ataca els nostres drets i trenca l'equilibri de poders entre les parts en les relacions laborals. Aquesta reforma és INEFICIENT per reactivar l'economia.

Aquesta reforma és INÚTIL per crear ocupació. Aquesta reforma presenta seriosos indicis de ANTICONSTITUCIONALITAT.

Contingut de la reforma

- Es facilita i abarateix l'acomiadament: 9 mesos de reducció d'ingressos o vendes ja fan procedent l'acomiadament, amb indemnització de 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats i amb la supressió de l'autorització administrativa per a l'acomiadament col·lectiu.

- Tot això, també, en el sector públic, amb l'aplicació de l'acomiadament col·lectiu i objectiu
(EROs).

- Es rebaixa la indemnització de l'acomiadament improcedent de 45 a 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats en lloc de les 42 actuals. A més de suprimir els salaris de tramitació, com va fer el govern d'Aznar, una mesura que es va retirar després de la Vaga General del 2002.

- S'aprofundeix en la dualitat del mercat de treball, amb diferents proteccions enfront de l'acomiadament.

- Es crea un nou contracte indefinit, amb acomiadament lliure i gratuït durant un any.

- Es pot acomiadar de forma procedent si es falta 9 dies per malalties de curta durada durant el període de 2 mesos.

- Atorga a l'empresari el poder absolut sobre les condicions de treball o conveni o acord col·lectiu (jornada, horari, sistema de remuneració, quantia salarial, lloc de treball,…) podent modificar les condicions de treball sense cap causa. Si el treballador no accepta es considera acomiadament procedent.

- Es dóna prioritat al conveni d'empresa i si un conveni no es renova en 2 anys després de la seva finalització, s'elimina la seva vigència.

- S'accentuen les desigualtats de gènere.

- No generarà ocupació i discrimina els aturats sense prestacions per desocupació.

L'origen de la crisi no està al mercat laboral, ni en la seva rigidesa, ni en el cost de l'acomiadament, els milions d'aturats així ho demostren. Per això reclamem al govern la rectificació d'unes mesures inútils, plantejant la necessitat d'una reforma del sistema financer i del sistema fiscal, apostant pels serveis públics, incrementant el nombre de persones que treballen als nivells dels països europeus més avançats. Potenciar la banca pública que garanteixi el crèdit a les famílies i les empreses.


Tenim motius de sobres per adherir-nos a la Vaga General. Participa!!!

Punt de trobada Manifestació a Barcelona dia 29M

Punt de trobada CCOO Universitats: Passeig de Gràcia, 69. (entre valència i mallorca)

Hora: 17.45


Ver Punt de trobada Universitats 29M en un mapa más grande 

Punt de trobada Manifestació a Barcelona dia 29M

Punt de trobada CCOO Universitats: Passeig de Gràcia, 69. (entre valència i mallorca)

Hora: 17.45


Ver Punt de trobada Universitats 29M en un mapa más grande 

dimecres, 14 de març de 2012

El secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, presenta al Cercle d'Economia les bases del nou model universitari català

Els agents socials no hem tractat més temes a l’espai de diàleg, que el pla Serra Hunter i el pla de prejubilacions. Així mateix volem donar a conèixer que dia 8 de març el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha participat al Cercle d’Economia en la jornada “La reforma del sistema universitari: competència? cooperació? especialització? fusions?" organitzada per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (presideix Ana P. Botín). 

A les transparències de la jornada, que adjuntem a l’enllaç, Castellà ha donat a conèixer el calendari d’actuació en temes fonamentals per als Estudiants, PAS i PDI: 

1. Reestructuració de l’oferta universitària. 
2. Model català de personal acadèmic (Serra Hunter). 
3. Impuls de serveis comuns (consorciats). 
4. Nova política de preus i beques
5. Les universitats, motors del desenvolupament del país (“Empresa i universitat defineixen el projecte de recerca de la tesi que haurà de desenvolupar un estudiant”). 
6. Governança, gestió i finançament

El secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, presenta al Cercle d'Economia les bases del nou model universitari català

Els agents socials no hem tractat més temes a l’espai de diàleg, que el pla Serra Hunter i el pla de prejubilacions. Així mateix volem donar a conèixer que dia 8 de març el secretari d’Universitats i Recerca, Antoni Castellà, ha participat al Cercle d’Economia en la jornada “La reforma del sistema universitari: competència? cooperació? especialització? fusions?" organitzada per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (presideix Ana P. Botín). 

A les transparències de la jornada, que adjuntem a l’enllaç, Castellà ha donat a conèixer el calendari d’actuació en temes fonamentals per als Estudiants, PAS i PDI: 

1. Reestructuració de l’oferta universitària. 
2. Model català de personal acadèmic (Serra Hunter). 
3. Impuls de serveis comuns (consorciats). 
4. Nova política de preus i beques
5. Les universitats, motors del desenvolupament del país (“Empresa i universitat defineixen el projecte de recerca de la tesi que haurà de desenvolupar un estudiant”). 
6. Governança, gestió i finançament