dilluns, 27 de febrer de 2012

Manifestació #29F en defensa de la Universitat PúblicaPunt de trobada CCOO Universitats: Plaça Universitat davant l’entrada principal de la UB

Hora: 12 hr. 


Ver Manifestació 29F en un mapa más grande


Manifestació #29F en defensa de la Universitat PúblicaPunt de trobada CCOO Universitats: Plaça Universitat davant l’entrada principal de la UB

Hora: 12 hr. 


Ver Manifestació 29F en un mapa más grande


29F Jornada d'Acció Europea en Defensa de l'Ocupació, els serveis públics i la Justícia Social i Mobilitzacions en el si de les Universitats Públiques (Hoja del Lunes 539)

CCOO i UGT fan una crida als treballadors i les treballadores perquè participin en les mobilitzacions i actes que se celebrin a tot l'Estat, el proper 29 de febrer, amb motiu de la Jornada d'Acció Europea convocada per la Confederació Europea de Sindicats (CES) en defensa de l'ocupació, els serveis públics i la justícia social, i també a casa nostra contra la reforma laboral imposada pel govern del PP. 

Amb aquestes mobilitzacions, els sindicats volen mostrar la seva ferma oposició a les polítiques d'austeritat, ajustaments pressupostaris i retalladess socials que porten impulsant, des de fa dos anys, les institucions i governs europeus com a única resposta a la crisi, i que s'estan materialitzant, tant en Espanya com a la UE, en més atur i en importants retallades de drets laborals i socials, així com un augment de la pobresa i la desigualtat. 

Coincidint amb la mobilització europea, està convocada una vaga d'Estudiants a tot l'Estat, i diferents accions i manifestacions del personal de les universitats. També està convocada una vaga de les Universitats Públiques Catalanes i la Universitat de Castella la Manxa

La universitat pública està patint un atac que es materialitza en l'ofec pressupostari, l'encariment de les matrícules i taxes, l'acomiadament de personal, l'empitjorament de les condicions docents i de recerca, la progressiva precarització de la vida universitària i un menyspreu de la funció que compleix i ha de complir la universitat. 

El nou model que ens volen imposar atenta de forma directa a la funció social i pública de la universitat, la seva qualitat, i la seva capacitat d'elaborar pensament crític. Aquest atac no és només contra la universitat, sinó que se situa en una ofensiva generalitzada contra els serveis públics. 

Les mesures que s'estan aplicant impliquen una pèrdua de llocs de treball en moltes universitats i un atac continuat a l'autonomia universitària, una autonomia que molts rectors no estan interessats en defensar. Des de CCOO fem una crida a les mobilitzacions convocades a les diferents universitats el 29 de febrer, a la participació en les manifestacions previstes per aquest mateix dia en diferents ciutats, i en la vaga convocada en algunes universitats en defensa de la universitat pública.

29F Jornada d'Acció Europea en Defensa de l'Ocupació, els serveis públics i la Justícia Social i Mobilitzacions en el si de les Universitats Públiques (Hoja del Lunes 539)

CCOO i UGT fan una crida als treballadors i les treballadores perquè participin en les mobilitzacions i actes que se celebrin a tot l'Estat, el proper 29 de febrer, amb motiu de la Jornada d'Acció Europea convocada per la Confederació Europea de Sindicats (CES) en defensa de l'ocupació, els serveis públics i la justícia social, i també a casa nostra contra la reforma laboral imposada pel govern del PP. 

Amb aquestes mobilitzacions, els sindicats volen mostrar la seva ferma oposició a les polítiques d'austeritat, ajustaments pressupostaris i retalladess socials que porten impulsant, des de fa dos anys, les institucions i governs europeus com a única resposta a la crisi, i que s'estan materialitzant, tant en Espanya com a la UE, en més atur i en importants retallades de drets laborals i socials, així com un augment de la pobresa i la desigualtat. 

Coincidint amb la mobilització europea, està convocada una vaga d'Estudiants a tot l'Estat, i diferents accions i manifestacions del personal de les universitats. També està convocada una vaga de les Universitats Públiques Catalanes i la Universitat de Castella la Manxa

La universitat pública està patint un atac que es materialitza en l'ofec pressupostari, l'encariment de les matrícules i taxes, l'acomiadament de personal, l'empitjorament de les condicions docents i de recerca, la progressiva precarització de la vida universitària i un menyspreu de la funció que compleix i ha de complir la universitat. 

El nou model que ens volen imposar atenta de forma directa a la funció social i pública de la universitat, la seva qualitat, i la seva capacitat d'elaborar pensament crític. Aquest atac no és només contra la universitat, sinó que se situa en una ofensiva generalitzada contra els serveis públics. 

Les mesures que s'estan aplicant impliquen una pèrdua de llocs de treball en moltes universitats i un atac continuat a l'autonomia universitària, una autonomia que molts rectors no estan interessats en defensar. Des de CCOO fem una crida a les mobilitzacions convocades a les diferents universitats el 29 de febrer, a la participació en les manifestacions previstes per aquest mateix dia en diferents ciutats, i en la vaga convocada en algunes universitats en defensa de la universitat pública.

dimecres, 22 de febrer de 2012

Mesa d’Universitats: Els atacs més durs des de la Transició i els equips de govern de les universitats no pensen fer res per evitar-ho

Després de la reunió de la Mesa d’Universitats d’avui (22/02/2012) podem dir, sense por a equivocar-nos, que les universitats públiques catalanes estan rebent els atacs més durs des de la Transició i que els seus equips de govern no pensen fer res per evitar-ho. Ens enfrontem a un intent descarat d’aprofitar la crisi econòmica per sotmetre a la Universitat al dictat polític del govern, i permetre que els grups de poder econòmic en treguin profit, a costa d’enfonsar el servei públic d’educació superior i recerca. 

A la reunió, els representants de les universitats han tornat a mostrar la seva falta de coratge: no han volgut lliurar ni un sol document i han fet una presentació en la que demostren que només aspiren a ser corretja de transmissió de les retallades. CCOO i UGT hem exigit a les universitats que assumeixin la responsabilitat que els pertoca i que plantin cara, amb tots els mitjans, a les intromissions de la Generalitat, basant-se en el principi constitucional d’autonomia universitària per defensar la universitat pública, els llocs de treball i les condicions laborals. 

Les universitats tenen la intenció d’aplicar completament el paquet sencer de retallades incloses en els pressupostos i la llei d’acompanyament: supressió del complement de productivitat, supressió de les aportacions al Pla de Pensions, supressió dels fons d’acció social, supressió dels ajuts a la matrícula universitària; supressió dels complements de menjador; supressió dels ajuts al transport i plus Campus; reducció del salari; reducció al mínim dels dies d’afers propis; supressió de les mesures de conciliació (bonificació de la reducció per cura de fill); supressió del complements de retribució per les baixes de malaltia; eliminació dels reconeixements per antiguitat, i increment de la jornada laboral. Per fer tot això, els equips de govern no tenen cap inconvenient en acceptar que s’anul•lin els acords, pactes, i, fins i tot, els convenis col•lectius que les universitats han signat fent ús de l’autonomia universitària. A petició dels sindicats, les universitats han reconegut que la reducció d’un 15% de jornada i de sou als interins que ha aplicat la Generalitat no és d’aplicació directa a les universitats i, per tant, no hauria d’afectar als interins de les nostres universitats.

Amb totes aquestes mesures, estan posant en perill el model d’universitat que hem construït en els últims trenta anys: tenim una universitat pública i de qualitat, a la que hi pot accedir tothom. Amb aquestes retallades ens volen portar cap a una universitat privatitzada que només serà per a la minoria de privilegiats que la puguin pagar.

Hem advertit als representants de les universitats que la seva passivitat i submissió els fa còmplices d’aquest intent de desmantellament de la universitat. Els sindicats no ens quedarem parats: presentarem denúncies, en totes les instàncies possibles, per fer front a aquestes agressions i organitzarem mobilitzacions, creixents i sostingudes, que farem arribar a totes les universitats públiques catalanes.

L’autonomia universitària és un dret fonamental recollit a la Constitució i desenvolupat a les lleis d’ordenació universitària, que es van establir per salvaguardar el servei públic d’educació superior i recerca. En aquesta situació d’extrema gravetat, la primera obligació dels equips de govern i dels rectors, com a màxims representants de la Universitat, és defensar amb tots els mitjans legals i institucionals al seu abast aquesta autonomia davant les ingerències i les agressions de la Generalitat. Si no volen fer-ho, hauran de dimitir immediatament.

La comunitat universitària ens hem mobilitzat i ens seguirem mobilitzant per defensar una universitat pública, universal i de qualitat, exigint l’autonomia universitària per mantenir els llocs de treball i els drets laborals. Aquesta lluita serà llarga i serem capaços de fer créixer la nostra força amb el suport de tot el professorat, personal d’administració i estudiants de les universitats públiques catalanes.

Mesa d’Universitats: Els atacs més durs des de la Transició i els equips de govern de les universitats no pensen fer res per evitar-ho

Després de la reunió de la Mesa d’Universitats d’avui (22/02/2012) podem dir, sense por a equivocar-nos, que les universitats públiques catalanes estan rebent els atacs més durs des de la Transició i que els seus equips de govern no pensen fer res per evitar-ho. Ens enfrontem a un intent descarat d’aprofitar la crisi econòmica per sotmetre a la Universitat al dictat polític del govern, i permetre que els grups de poder econòmic en treguin profit, a costa d’enfonsar el servei públic d’educació superior i recerca. 

A la reunió, els representants de les universitats han tornat a mostrar la seva falta de coratge: no han volgut lliurar ni un sol document i han fet una presentació en la que demostren que només aspiren a ser corretja de transmissió de les retallades. CCOO i UGT hem exigit a les universitats que assumeixin la responsabilitat que els pertoca i que plantin cara, amb tots els mitjans, a les intromissions de la Generalitat, basant-se en el principi constitucional d’autonomia universitària per defensar la universitat pública, els llocs de treball i les condicions laborals. 

Les universitats tenen la intenció d’aplicar completament el paquet sencer de retallades incloses en els pressupostos i la llei d’acompanyament: supressió del complement de productivitat, supressió de les aportacions al Pla de Pensions, supressió dels fons d’acció social, supressió dels ajuts a la matrícula universitària; supressió dels complements de menjador; supressió dels ajuts al transport i plus Campus; reducció del salari; reducció al mínim dels dies d’afers propis; supressió de les mesures de conciliació (bonificació de la reducció per cura de fill); supressió del complements de retribució per les baixes de malaltia; eliminació dels reconeixements per antiguitat, i increment de la jornada laboral. Per fer tot això, els equips de govern no tenen cap inconvenient en acceptar que s’anul•lin els acords, pactes, i, fins i tot, els convenis col•lectius que les universitats han signat fent ús de l’autonomia universitària. A petició dels sindicats, les universitats han reconegut que la reducció d’un 15% de jornada i de sou als interins que ha aplicat la Generalitat no és d’aplicació directa a les universitats i, per tant, no hauria d’afectar als interins de les nostres universitats.

Amb totes aquestes mesures, estan posant en perill el model d’universitat que hem construït en els últims trenta anys: tenim una universitat pública i de qualitat, a la que hi pot accedir tothom. Amb aquestes retallades ens volen portar cap a una universitat privatitzada que només serà per a la minoria de privilegiats que la puguin pagar.

Hem advertit als representants de les universitats que la seva passivitat i submissió els fa còmplices d’aquest intent de desmantellament de la universitat. Els sindicats no ens quedarem parats: presentarem denúncies, en totes les instàncies possibles, per fer front a aquestes agressions i organitzarem mobilitzacions, creixents i sostingudes, que farem arribar a totes les universitats públiques catalanes.

L’autonomia universitària és un dret fonamental recollit a la Constitució i desenvolupat a les lleis d’ordenació universitària, que es van establir per salvaguardar el servei públic d’educació superior i recerca. En aquesta situació d’extrema gravetat, la primera obligació dels equips de govern i dels rectors, com a màxims representants de la Universitat, és defensar amb tots els mitjans legals i institucionals al seu abast aquesta autonomia davant les ingerències i les agressions de la Generalitat. Si no volen fer-ho, hauran de dimitir immediatament.

La comunitat universitària ens hem mobilitzat i ens seguirem mobilitzant per defensar una universitat pública, universal i de qualitat, exigint l’autonomia universitària per mantenir els llocs de treball i els drets laborals. Aquesta lluita serà llarga i serem capaços de fer créixer la nostra força amb el suport de tot el professorat, personal d’administració i estudiants de les universitats públiques catalanes.

Com afecta la Reforma Laboral a les Universitats? (Hoja del Lunes 538)

No hem apagat encara els focs causats per l'aplicació del RD 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària (que pràcticament fa impossible la contractació a les universitats, retallant les possibilitats de promoció i condemnant a l'atur a una generació de professors i investigadors en formació), per les retallades derivades dels pressupostos autonòmics (que ofeguen una mica més a les universitats) o per les mateixes universitats (que descarreguen els seus problemes sobre els seus propis treballadors), quan el nou govern pren un nou foc aprovant en Consell de Ministres el RD 3/2012 de reforma del mercat laboral. 

Com sindicat de classe, a CCOO som molt conscients de les nefastes conseqüències que aquest RD tindrà en el conjunt de la societat, però volem, en aquesta "Hoja del Lunes", centrar-nos en els aspectes més rellevants per la seva incidència en l'àmbit universitari. 

Els col·lectius més afectats seran els subjectes al règim jurídic laboral: PAS i PDI. El govern ha "flexibilitzat" les causes de l'acomiadament objectiu i col·lectiu i ha decretat que aquestes també són aplicables a les administracions públiques, on a més els ERO no podran ser suspensius, és a dir, només hi cap l'acomiadament. Els ERO podran ser imposats i ja no necessiten l'autorització de l'Administració. Aquesta mesura pot suposar l'acomiadament de milers d'empleats públics i és un perill potencial per al personal laboral de les universitats públiques. 

En paral·lel s'ha abaratit el cost de l'acomiadament. N'hi haurà prou al·legar una situació d'insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents. S'entén que la insuficiència pressupostària és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius. Serà fàcil qualificar l'acomiadament com a objectiu per que la indemnització es redueixi a 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Cal tenir en compte que pràcticament totes les universitats espanyoles estan en aquesta situació d'insuficiència pressupostària. 

Es devalua el valor dels convenis col·lectius, que fins ara constituïen la garantia de les condicions laborals pactades entre empresaris i treballadors, fonamentalment pel fet que:
 • Perden la seva efectivitat transcorreguts dos anys des de la seva denúncia.
 • Les empreses podran modificar la jornada anual, l'horari, els torns, les funcions dels treballadors, el canvi de centre de treball o el sistema de remuneració i quantia salarial, sense haver d'arribar a acord amb els representants sindicals, al·ludint que amb això evitaran problemes futurs. És el que s'anomena "clàusula de desvinculació".
 • Es prioritza el conveni d'empresa sobre el conveni de sector. 
És a dir, els convenis col·lectius de PAS laboral i de PDI laboral, que tant ha costat aconseguir, es poden veure buidats de contingut. A més, s'obre la porta a la fragmentació de la negociació col·lectiva en aquelles comunitats autònomes amb més d'una universitat. 

Una altra de les mesures més contradictòries amb l'objectiu de creació d'ocupació, que segons el govern és la base de la reforma, és que facilita l'acomiadament per absentisme: et poden acomiadar per faltar 9 dies en 2 mesos, encara que estiguis malalt o estigui justificada la falta. 

En resum, per molt que ho repeteixin, aquesta reforma no s'ha ideat per generar ocupació, ni ara ni en el futur. Aquesta reforma s'ha fet per abaratir costos tant a l'empresa privada com a la pública per la via de la destrucció d'ocupació de qualitat i per posar en mans de l'empresa tot el poder de decisió debilitant la capacitat de negociació col·lectiva dels treballadors. Els canvis en la governança de les universitats (que preveu l'programa electoral del PP) fan presagiar la possibilitat d'universitats dirigides amb gestors, potser externs, que, gràcies a aquest RD, tenen les mans lliures per "flexibilitzar" les seves plantilles.

Juntament amb aquesta andanada sense precedents contra els drets dels treballadors, ens trobem amb una campanya sistemàtica de desprestigi dels sindicats que agrupen el major nombre de treballadors a Espanya i que tenen una major representació. Menteixen quan volen fer creure a l'opinió pública que hem estat callats, obviant que la reforma laboral del PSOE l'any 2010, que va mostrar el camí a aquesta, va ser contestada amb una vaga general i amb una iniciativa legislativa popular avalada per més d'un milió de signatures. Desenes de mobilitzacions al llarg dels últims anys (http://www.youtube.com/watch?v=TnsUQ3o4LO8), convocades i liderades per CCOO, avalen la nostra feina constant en defensa dels drets que ara ens volen prendre. 

Ja vam advertir que la primera reforma laboral, lluny de combatre l'atur, l'incrementaria i el precarizaria encara més. Si el temps ens ha donat la raó per què es pretenen aplicar les mateixes receptes? 

En qualsevol cas, aquesta ha de ser una causa de cada un de nosaltres que hem de combatre col·lectivament. Només així tindrem èxit, sempre va ser així. Centenars de milers de treballadors han sortit al carrer el dia 19 de febrer per defensar els drets que tant ens va costar aconseguir. 

A Catalunya es tracta d'evitar l'acomiadament de més de 650 professors amb manifestacions i tancades. Condemnem la brutalitat policial amb els estudiants de secundària de València, que protestaven contra els efectes de les retallades a les seves aules. 

El proper 29 de febrer estan cridats de nou totes les treballadores i treballadors d'aquest pais, juntament amb els de la resta d'Europa, a manifestar-se per l'ocupació i pels drets laborals. Suma't perquè les coses canviïn. 

INFORMA'T! MOBILITZA'T! 

ÚLTIMA HORA: Davant les peticions de més i millor educació, a València responen amb pals als estudiants i als ciutadans. Ells tenen clar qui és l'enemic ... ho tens clar el teu?

Com afecta la Reforma Laboral a les Universitats? (Hoja del Lunes 538)

No hem apagat encara els focs causats per l'aplicació del RD 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària (que pràcticament fa impossible la contractació a les universitats, retallant les possibilitats de promoció i condemnant a l'atur a una generació de professors i investigadors en formació), per les retallades derivades dels pressupostos autonòmics (que ofeguen una mica més a les universitats) o per les mateixes universitats (que descarreguen els seus problemes sobre els seus propis treballadors), quan el nou govern pren un nou foc aprovant en Consell de Ministres el RD 3/2012 de reforma del mercat laboral. 

Com sindicat de classe, a CCOO som molt conscients de les nefastes conseqüències que aquest RD tindrà en el conjunt de la societat, però volem, en aquesta "Hoja del Lunes", centrar-nos en els aspectes més rellevants per la seva incidència en l'àmbit universitari. 

Els col·lectius més afectats seran els subjectes al règim jurídic laboral: PAS i PDI. El govern ha "flexibilitzat" les causes de l'acomiadament objectiu i col·lectiu i ha decretat que aquestes també són aplicables a les administracions públiques, on a més els ERO no podran ser suspensius, és a dir, només hi cap l'acomiadament. Els ERO podran ser imposats i ja no necessiten l'autorització de l'Administració. Aquesta mesura pot suposar l'acomiadament de milers d'empleats públics i és un perill potencial per al personal laboral de les universitats públiques. 

En paral·lel s'ha abaratit el cost de l'acomiadament. N'hi haurà prou al·legar una situació d'insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finançament dels serveis públics corresponents. S'entén que la insuficiència pressupostària és persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius. Serà fàcil qualificar l'acomiadament com a objectiu per que la indemnització es redueixi a 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Cal tenir en compte que pràcticament totes les universitats espanyoles estan en aquesta situació d'insuficiència pressupostària. 

Es devalua el valor dels convenis col·lectius, que fins ara constituïen la garantia de les condicions laborals pactades entre empresaris i treballadors, fonamentalment pel fet que:
 • Perden la seva efectivitat transcorreguts dos anys des de la seva denúncia.
 • Les empreses podran modificar la jornada anual, l'horari, els torns, les funcions dels treballadors, el canvi de centre de treball o el sistema de remuneració i quantia salarial, sense haver d'arribar a acord amb els representants sindicals, al·ludint que amb això evitaran problemes futurs. És el que s'anomena "clàusula de desvinculació".
 • Es prioritza el conveni d'empresa sobre el conveni de sector. 
És a dir, els convenis col·lectius de PAS laboral i de PDI laboral, que tant ha costat aconseguir, es poden veure buidats de contingut. A més, s'obre la porta a la fragmentació de la negociació col·lectiva en aquelles comunitats autònomes amb més d'una universitat. 

Una altra de les mesures més contradictòries amb l'objectiu de creació d'ocupació, que segons el govern és la base de la reforma, és que facilita l'acomiadament per absentisme: et poden acomiadar per faltar 9 dies en 2 mesos, encara que estiguis malalt o estigui justificada la falta. 

En resum, per molt que ho repeteixin, aquesta reforma no s'ha ideat per generar ocupació, ni ara ni en el futur. Aquesta reforma s'ha fet per abaratir costos tant a l'empresa privada com a la pública per la via de la destrucció d'ocupació de qualitat i per posar en mans de l'empresa tot el poder de decisió debilitant la capacitat de negociació col·lectiva dels treballadors. Els canvis en la governança de les universitats (que preveu l'programa electoral del PP) fan presagiar la possibilitat d'universitats dirigides amb gestors, potser externs, que, gràcies a aquest RD, tenen les mans lliures per "flexibilitzar" les seves plantilles.

Juntament amb aquesta andanada sense precedents contra els drets dels treballadors, ens trobem amb una campanya sistemàtica de desprestigi dels sindicats que agrupen el major nombre de treballadors a Espanya i que tenen una major representació. Menteixen quan volen fer creure a l'opinió pública que hem estat callats, obviant que la reforma laboral del PSOE l'any 2010, que va mostrar el camí a aquesta, va ser contestada amb una vaga general i amb una iniciativa legislativa popular avalada per més d'un milió de signatures. Desenes de mobilitzacions al llarg dels últims anys (http://www.youtube.com/watch?v=TnsUQ3o4LO8), convocades i liderades per CCOO, avalen la nostra feina constant en defensa dels drets que ara ens volen prendre. 

Ja vam advertir que la primera reforma laboral, lluny de combatre l'atur, l'incrementaria i el precarizaria encara més. Si el temps ens ha donat la raó per què es pretenen aplicar les mateixes receptes? 

En qualsevol cas, aquesta ha de ser una causa de cada un de nosaltres que hem de combatre col·lectivament. Només així tindrem èxit, sempre va ser així. Centenars de milers de treballadors han sortit al carrer el dia 19 de febrer per defensar els drets que tant ens va costar aconseguir. 

A Catalunya es tracta d'evitar l'acomiadament de més de 650 professors amb manifestacions i tancades. Condemnem la brutalitat policial amb els estudiants de secundària de València, que protestaven contra els efectes de les retallades a les seves aules. 

El proper 29 de febrer estan cridats de nou totes les treballadores i treballadors d'aquest pais, juntament amb els de la resta d'Europa, a manifestar-se per l'ocupació i pels drets laborals. Suma't perquè les coses canviïn. 

INFORMA'T! MOBILITZA'T! 

ÚLTIMA HORA: Davant les peticions de més i millor educació, a València responen amb pals als estudiants i als ciutadans. Ells tenen clar qui és l'enemic ... ho tens clar el teu?

dilluns, 20 de febrer de 2012

Davant de l’atac que pateix la universitat pública, tots els sindicats amb representació a les Juntes i Comitès de PDI de les Universitats Públiques Catalanes convoquen vaga el #29F

En el Marc del Calendari de Mobilitzacions de la PUDUP i els sindicats, convoquem a vaga al PDI de les Universitats Públiques Catalanes el 29 de Febrer. Aquest atac es concreta en:
 • L’ofegament pressupostari de les universitats
 • Encariment de les matricules i taxes
 • L’acomiadament de personal
 • L’empitjorament de les condicions docents i de recerca
 • La progressiva precarització de la vida universitària
 • L’ofensiva contra l‘autonomia universitària
 • El menyspreu de la funció que compleix i ha de complir la universitat
El Govern Espanyol, mitjançant el decret de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público i el Govern de la Generalitat mitjançant la llei d’acompanyament de pressupostos (que es vol aprovar en breu), han introduït i volen continuar introduint mesures que suposen:
 • La no renovació dels contractes del PDI no estable, el que suposa que hagin d’abandonar la universitat totes les persones que han superat els processos de selecció i acreditació externa previstos a la normativa universitària.
 • La no renovació del personal interí, el que podria arribar a implicar l'automàtica rescissió de tots els contractes d’aquest personal.
 • La intervenció de la Generalitat sobre les universitats mitjançant la imposició de la figura del comissionat de comptes, eliminant la possibilitat que la universitat té de decidir sobre la gestió del seu pressupost.
 • L’eliminació definitiva de molts dels drets socials i laborals que hem assolit com a treballadors i treballadores al llarg de la nostra història, per exemple, eliminant el fons d’acció social, la complementació del salari durant la incapacitat transitòria o dificultant tremendament la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • La intervenció de la Generalitat en el procés de selecció del personal acadèmic, podent introduir criteris no acadèmics en aquests processos. 
El nou model d’universitat que ens volen imposar atempta de forma directa contra la funció social i pública de la universitat, la seva qualitat i la seva capacitat d’elaborar pensament crític. Aquest atac no és sols contra la universitat, sinó que es situa en una ofensiva generalitzada contra els serveis públics a Catalunya i a la resta de l’Estat. No es per tant, tan sols un problema de diners, sinó un problema polític i social. 

Les mesures que ja s’han pres estan implicant la pèrdua de llocs de treball, l’abandonament dels estudis universitaris per insuficiència econòmica o la pèrdua d’autonomia universitària. Per tot això, i considerant que hem de passar de les bones paraules a les accions reivindicatives per mostrar que som molts i moltes els que ens sentim indignats davant l’actitud dels nostres governants, convoquem aquesta vaga. Més enllà de situacions concretes de determinats col•lectius o universitats, entenem que hem de respondre per tal de defensar una Universitat Pública i de Qualitat, entenent que lluitar per aquest model suposa preocupar-nos pels principis fonamentals però també per la seva realització material. 

En un moment en el que tant es parla de responsabilitat social i de qualitat, no ens podem resignar a acceptar la misèria a la que ens volen portar. 


Us animem a tots i totes a unir-vos a la vaga del dia 29 i a les accions de protesta


Davant de l’atac que pateix la universitat pública, tots els sindicats amb representació a les Juntes i Comitès de PDI de les Universitats Públiques Catalanes convoquen vaga el #29F

En el Marc del Calendari de Mobilitzacions de la PUDUP i els sindicats, convoquem a vaga al PDI de les Universitats Públiques Catalanes el 29 de Febrer. Aquest atac es concreta en:
 • L’ofegament pressupostari de les universitats
 • Encariment de les matricules i taxes
 • L’acomiadament de personal
 • L’empitjorament de les condicions docents i de recerca
 • La progressiva precarització de la vida universitària
 • L’ofensiva contra l‘autonomia universitària
 • El menyspreu de la funció que compleix i ha de complir la universitat
El Govern Espanyol, mitjançant el decret de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público i el Govern de la Generalitat mitjançant la llei d’acompanyament de pressupostos (que es vol aprovar en breu), han introduït i volen continuar introduint mesures que suposen:
 • La no renovació dels contractes del PDI no estable, el que suposa que hagin d’abandonar la universitat totes les persones que han superat els processos de selecció i acreditació externa previstos a la normativa universitària.
 • La no renovació del personal interí, el que podria arribar a implicar l'automàtica rescissió de tots els contractes d’aquest personal.
 • La intervenció de la Generalitat sobre les universitats mitjançant la imposició de la figura del comissionat de comptes, eliminant la possibilitat que la universitat té de decidir sobre la gestió del seu pressupost.
 • L’eliminació definitiva de molts dels drets socials i laborals que hem assolit com a treballadors i treballadores al llarg de la nostra història, per exemple, eliminant el fons d’acció social, la complementació del salari durant la incapacitat transitòria o dificultant tremendament la conciliació de la vida laboral i familiar.
 • La intervenció de la Generalitat en el procés de selecció del personal acadèmic, podent introduir criteris no acadèmics en aquests processos. 
El nou model d’universitat que ens volen imposar atempta de forma directa contra la funció social i pública de la universitat, la seva qualitat i la seva capacitat d’elaborar pensament crític. Aquest atac no és sols contra la universitat, sinó que es situa en una ofensiva generalitzada contra els serveis públics a Catalunya i a la resta de l’Estat. No es per tant, tan sols un problema de diners, sinó un problema polític i social. 

Les mesures que ja s’han pres estan implicant la pèrdua de llocs de treball, l’abandonament dels estudis universitaris per insuficiència econòmica o la pèrdua d’autonomia universitària. Per tot això, i considerant que hem de passar de les bones paraules a les accions reivindicatives per mostrar que som molts i moltes els que ens sentim indignats davant l’actitud dels nostres governants, convoquem aquesta vaga. Més enllà de situacions concretes de determinats col•lectius o universitats, entenem que hem de respondre per tal de defensar una Universitat Pública i de Qualitat, entenent que lluitar per aquest model suposa preocupar-nos pels principis fonamentals però també per la seva realització material. 

En un moment en el que tant es parla de responsabilitat social i de qualitat, no ens podem resignar a acceptar la misèria a la que ens volen portar. 


Us animem a tots i totes a unir-vos a la vaga del dia 29 i a les accions de protesta


divendres, 17 de febrer de 2012

Roda de premsa conjunta de l'Àrea Pública sobre les noves retallades

Declaracions de Montse Ros, portaveu de l'Àrea Pública de CCOO de Catalunya, efectuades a la roda de premsa del divendres 17 de febrer de 2012.Roda de premsa conjunta de l'Àrea Pública sobre les noves retallades

Declaracions de Montse Ros, portaveu de l'Àrea Pública de CCOO de Catalunya, efectuades a la roda de premsa del divendres 17 de febrer de 2012.dijous, 16 de febrer de 2012

Sentència del judici del president del CEPDIL de la UPF

Des de la Secció Sindical de CCOO a la UPF ens plau comunicar-vos que el dia 9 de febrer es va rebre la sentència del judici del company Dr. Xavier Perramón. Aquesta sentència deixa clara la nul·litat del seu acomiadament i condemna a la UPF a readmetre’l al seu lloc de treball (paraules textuals de la sentència). 

Entre d’altres cal destacar dels fonaments jurídics els punts següents: 

QUART, diu que el conjunt de les successives contractacions del nostre company s’han fet en frau de llei cosa que fa que la relació laboral tingui consideració d’indefinida (Art. 15 ET). 

SETÈ on deixa clar que hi ha hagut una discriminació per motius de representació legal dels treballadors i per estar sindicat a CCOO. 

DESÈ: on diu textualment: “...se declaran los Hechos: vulneración del derecho a la igualdad, y a la actuación sindical, y Despido Nulo (Art. 55 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el 14 y 28 de la Constitución Española). 

Així doncs, des de la Secció Sindical de CCOO volem felicitar al Dr. Perramón i creiem que també cal que ens felicitem i que la nostra felicitació inclogui l’agraïment a tots els que ens heu donat suport en aquest procés tant desagradable i poc afortunat que amb una actitud més constructiva i moderada per part del rectorat i dels directius del departament, ens podríem haver estalviat tots plegats, per dedicar els nostres esforços a millorar no només els rànkings virtuals, sinó també i fonamentalment la situació de les persones que formem part de la UPF, així com la qualitat real del servei públic que prestem. 

Moltes gràcies a tots i totes!! 

Secció Sindical de CCOO a la UPF

Sentència del judici del president del CEPDIL de la UPF

Des de la Secció Sindical de CCOO a la UPF ens plau comunicar-vos que el dia 9 de febrer es va rebre la sentència del judici del company Dr. Xavier Perramón. Aquesta sentència deixa clara la nul·litat del seu acomiadament i condemna a la UPF a readmetre’l al seu lloc de treball (paraules textuals de la sentència). 

Entre d’altres cal destacar dels fonaments jurídics els punts següents: 

QUART, diu que el conjunt de les successives contractacions del nostre company s’han fet en frau de llei cosa que fa que la relació laboral tingui consideració d’indefinida (Art. 15 ET). 

SETÈ on deixa clar que hi ha hagut una discriminació per motius de representació legal dels treballadors i per estar sindicat a CCOO. 

DESÈ: on diu textualment: “...se declaran los Hechos: vulneración del derecho a la igualdad, y a la actuación sindical, y Despido Nulo (Art. 55 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el 14 y 28 de la Constitución Española). 

Així doncs, des de la Secció Sindical de CCOO volem felicitar al Dr. Perramón i creiem que també cal que ens felicitem i que la nostra felicitació inclogui l’agraïment a tots els que ens heu donat suport en aquest procés tant desagradable i poc afortunat que amb una actitud més constructiva i moderada per part del rectorat i dels directius del departament, ens podríem haver estalviat tots plegats, per dedicar els nostres esforços a millorar no només els rànkings virtuals, sinó també i fonamentalment la situació de les persones que formem part de la UPF, així com la qualitat real del servei públic que prestem. 

Moltes gràcies a tots i totes!! 

Secció Sindical de CCOO a la UPF

dilluns, 13 de febrer de 2012

PAS: Ara més que mai, la lluita continua!

Benvolgudes companyes i companys, 

Cal una reacció contundent dels treballadors i les treballadores perquè les universitats públiques catalanes estan rebent els atacs més seriosos des de la Transició, degut a un intent descarat d’aprofitar la crisi econòmica per sotmetre a la Universitat al dictat polític del govern, i permetre que els grups de poder econòmic se n’aprofitin, a costa d’enfonsar el servei públic d’educació superior i recerca. 

Després d’anys d’incompliments reiterats dels compromisos de finançament que la Generalitat havia signat, el Govern de Mas i Mas-Colell, amb una estratègia perfectament calculada, estrangula econòmicament a les universitats reduint dràsticament les aportacions públiques als pressupostos universitaris, i les posa en una situació extrema retardant les transferències per a les nòmines. Davant la gravetat de la situació que ell mateix ha creat, el Govern pretén justificar les mesures incloses en els projectes de Llei de Pressupostos 2012 i de Llei de Mesures Fiscals i Financeres. Totes aquestes mesures obren el camí cap a una reducció indiscriminada de personal (interins i laborals temporals) alhora que volen suprimir la majoria dels drets laborals aconseguits amb la negociació col•lectiva des de fa més de 20 anys: supressió del complement de retribució per a les baixes, supressió del fons d’ajut social, supressió de l’ajut a matrícules universitàries, supressió del complement per a les reduccions per cura de fill, supressió dels premis per antiguitat i jubilació, reducció a 6 dels dies d’afers propis i increment de la jornada a 37,5 h setmanals. Per acabar-ho d’adobar, es pretén desmantellar la negociació col•lectiva deixant sense efecte els convenis, els acords i els pactes que les universitats i els representants dels treballadors hem signat, de manera legítima i dins el marc legal que ens empara. 

Les universitats i tots els que en formem part hem de defensar-nos d’aquestes agressions i plantar cara per salvar un model d’universitat pública, universal i de qualitat. L’autonomia universitària és un dret fonamental recollit a la Constitució i desenvolupat a les lleis d’ordenació universitària (LOU, LOMLOU, etc.), que salvaguarda el servei públic d’educació superior i recerca. En aquesta situació d’extrema gravetat, la primera obligació dels rectors, com a màxims representants de la Universitat, és defensar l’autonomia amb tots els mitjans legals i institucionals al seu abast i oposar-se a les ingerències i envestides del Govern. Si no poden –o no volen– fer-ho, hauran de dimitir immediatament. 

Les treballadores i els treballadors ens hem mobilitzat i ens seguirem mobilitzant per defensar l'autonomia universitària, els llocs de treball i els drets laborals. Aquesta lluita serà llarga i serem capaços de fer créixer la nostra força amb el suport de tot el personal de les universitats. 

Us adjuntem el calendari de mobilitzacions universitàries conjuntes pel que resta del mes de febrer: 

Dimarts, 14 de febrer: Segona onada de tancaments a les universitats públiques (UAB, UPC, UdG i UdL). Compartirem la vetlla pels drets laborals dels empleats públics, amb els companys que es concentraran davant del Parlament. 

Dimecres, 15 de febrer: Concentració davant del Parlament, coincidint amb la votació de la Llei de Pressupostos 2012 i la Llei de Mesures Fiscals i Financeres. 

Dijous, 16 de febrer: Concentració de protesta conjunta a la URV, coincidint amb la reunió de l’ACUP en aquesta universitat. 

Diumenge, 19 de febrer: Mobilitzacions generals per la reforma laboral 

Dimecres 22 de febrer: Concentració davant la seu de la Secretaria d’Universitats, coincidint amb la reunió de la Mesa d’Universitats. 

Dimecres 29 de febrer: jornada de lluita a la universitat amb diverses accions reivindicatives, en confluència amb la vaga convocada pel PDI i els estudiants, coincidint amb mobilitzacions tant a la resta de l’Estat com a molts països europeus. 

Permanent de PAS de CCOO Catalunya

PAS: Ara més que mai, la lluita continua!

Benvolgudes companyes i companys, 

Cal una reacció contundent dels treballadors i les treballadores perquè les universitats públiques catalanes estan rebent els atacs més seriosos des de la Transició, degut a un intent descarat d’aprofitar la crisi econòmica per sotmetre a la Universitat al dictat polític del govern, i permetre que els grups de poder econòmic se n’aprofitin, a costa d’enfonsar el servei públic d’educació superior i recerca. 

Després d’anys d’incompliments reiterats dels compromisos de finançament que la Generalitat havia signat, el Govern de Mas i Mas-Colell, amb una estratègia perfectament calculada, estrangula econòmicament a les universitats reduint dràsticament les aportacions públiques als pressupostos universitaris, i les posa en una situació extrema retardant les transferències per a les nòmines. Davant la gravetat de la situació que ell mateix ha creat, el Govern pretén justificar les mesures incloses en els projectes de Llei de Pressupostos 2012 i de Llei de Mesures Fiscals i Financeres. Totes aquestes mesures obren el camí cap a una reducció indiscriminada de personal (interins i laborals temporals) alhora que volen suprimir la majoria dels drets laborals aconseguits amb la negociació col•lectiva des de fa més de 20 anys: supressió del complement de retribució per a les baixes, supressió del fons d’ajut social, supressió de l’ajut a matrícules universitàries, supressió del complement per a les reduccions per cura de fill, supressió dels premis per antiguitat i jubilació, reducció a 6 dels dies d’afers propis i increment de la jornada a 37,5 h setmanals. Per acabar-ho d’adobar, es pretén desmantellar la negociació col•lectiva deixant sense efecte els convenis, els acords i els pactes que les universitats i els representants dels treballadors hem signat, de manera legítima i dins el marc legal que ens empara. 

Les universitats i tots els que en formem part hem de defensar-nos d’aquestes agressions i plantar cara per salvar un model d’universitat pública, universal i de qualitat. L’autonomia universitària és un dret fonamental recollit a la Constitució i desenvolupat a les lleis d’ordenació universitària (LOU, LOMLOU, etc.), que salvaguarda el servei públic d’educació superior i recerca. En aquesta situació d’extrema gravetat, la primera obligació dels rectors, com a màxims representants de la Universitat, és defensar l’autonomia amb tots els mitjans legals i institucionals al seu abast i oposar-se a les ingerències i envestides del Govern. Si no poden –o no volen– fer-ho, hauran de dimitir immediatament. 

Les treballadores i els treballadors ens hem mobilitzat i ens seguirem mobilitzant per defensar l'autonomia universitària, els llocs de treball i els drets laborals. Aquesta lluita serà llarga i serem capaços de fer créixer la nostra força amb el suport de tot el personal de les universitats. 

Us adjuntem el calendari de mobilitzacions universitàries conjuntes pel que resta del mes de febrer: 

Dimarts, 14 de febrer: Segona onada de tancaments a les universitats públiques (UAB, UPC, UdG i UdL). Compartirem la vetlla pels drets laborals dels empleats públics, amb els companys que es concentraran davant del Parlament. 

Dimecres, 15 de febrer: Concentració davant del Parlament, coincidint amb la votació de la Llei de Pressupostos 2012 i la Llei de Mesures Fiscals i Financeres. 

Dijous, 16 de febrer: Concentració de protesta conjunta a la URV, coincidint amb la reunió de l’ACUP en aquesta universitat. 

Diumenge, 19 de febrer: Mobilitzacions generals per la reforma laboral 

Dimecres 22 de febrer: Concentració davant la seu de la Secretaria d’Universitats, coincidint amb la reunió de la Mesa d’Universitats. 

Dimecres 29 de febrer: jornada de lluita a la universitat amb diverses accions reivindicatives, en confluència amb la vaga convocada pel PDI i els estudiants, coincidint amb mobilitzacions tant a la resta de l’Estat com a molts països europeus. 

Permanent de PAS de CCOO Catalunya

dijous, 9 de febrer de 2012

Concentració en contra del Pla de Viabilitat de la #UPC: La Universitat en Lluita!

Les Juntes de Personal i els Comitès d’Empresa de la UPC, tant les del Professorat (PDI) com les del Personal d’Administració (PAS), han convocat una concentració per protestar contra el Pla de Viabilitat Econòmica, coincidint amb la reunió d'avui del Consell de Govern que l’havia d’aprovar, a proposta del rector. 

Unes 300 persones s’han concetrat d’avant del rectorat. S’han assegut a les escales i amb la pitada i la forta escridassada han impedint la reunió. El rector l’ha desconvocat. 

Però finalment el Consell de Govern se celebrarà aquesta tarda (15.15). Lloc: 22@ FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA. C/BADAJOZ, 73 (entre Pujades i Llull) METRO LLACUNA (línia groga).

Concentració en contra del Pla de Viabilitat de la #UPC: La Universitat en Lluita!

Les Juntes de Personal i els Comitès d’Empresa de la UPC, tant les del Professorat (PDI) com les del Personal d’Administració (PAS), han convocat una concentració per protestar contra el Pla de Viabilitat Econòmica, coincidint amb la reunió d'avui del Consell de Govern que l’havia d’aprovar, a proposta del rector. 

Unes 300 persones s’han concetrat d’avant del rectorat. S’han assegut a les escales i amb la pitada i la forta escridassada han impedint la reunió. El rector l’ha desconvocat. 

Però finalment el Consell de Govern se celebrarà aquesta tarda (15.15). Lloc: 22@ FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA. C/BADAJOZ, 73 (entre Pujades i Llull) METRO LLACUNA (línia groga).

Resum de l’Espai de Diàleg amb el Govern de la Generalitat: Més motius per la vaga del #29F

Ahir (08/02/2012) el agents socials ens reunirem amb la Generalitat per tractar el pla de jubilacions i el programa Serra Húnter. En aquesta segona reunió, el programa Serra Hunter va ocupar bona part de les converses. 

En relació al programa Serra Húnter, molt lligat a les estabilitzacions de PDI Laboral, el Govern ha volgut deixar clar que la seva voluntat actual és la de poder estabilitzar als lectors i RiC segons els plans d’estabilització acordats a cada universitat i reflectits en el Conveni Col·lectiu. Malgrat això, han matisat que l'actual situació pressupostària augmenta la complexitat, i per tant també caldrà incentivar les jubilacions anticipades voluntàries a les universitats per tal de poder garantir estabilitzacions. 

Per altra part, i pot ser el més important, el Govern ha volgut remarcar que amb l’actual Reial Decret de “medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público” del Govern Espanyol és molt poc probable poder portar endavant el programa d’estabilitzacions. Per tant es manté la situació dramàtica pel PDI que hem detallat en comunicats anteriors (#29Fvaga).

Així doncs, amb més motius que mai us animem a tots i totes a unir-vos a la vaga del #29F. 

Entrant amb altres detalls, en l’hipotètic cas que el programa es pogués dur a terme, hem volgut deixar reflectida la nostra preocupació per altres aspectes com la composició dels tribunals, la relació de places d’agregat lligades a les jubilacions, el problema de finalització de contractes associats a les figures de lector i RiC, la situació dels visitants, associats, falsos associats o dels ajudants i becaris. La reducció pressupostaria continuada a les universitats i la restricció del capítol 1 al 90% de la transferència de la Generalitat fa que tots els col·lectius estiguin en perill i que es pugui produir un efecte de vasos comunicants entre col·lectius, situació totalment inaceptable. 

També començarem a perfilar el pla de jubilacions, i en el torn obert s’ha entrat en discussió sobre la figura del Comissionat de Comptes, on ens han assegurat que en cap cas es tracta d’un interventor i que aquesta nova figura no tindrà cap capacitat executiva. 

En conclusió podem afirmar que la situació actual per una part del PDI Laboral admet un cert alè d’esperança, però cal una resposta contundent davant l’agressió del Decret publicat pel Govern Espanyol

#29F           #29Fvaga          #SOSeducació 

Resum de l’Espai de Diàleg amb el Govern de la Generalitat: Més motius per la vaga del #29F

Ahir (08/02/2012) el agents socials ens reunirem amb la Generalitat per tractar el pla de jubilacions i el programa Serra Húnter. En aquesta segona reunió, el programa Serra Hunter va ocupar bona part de les converses. 

En relació al programa Serra Húnter, molt lligat a les estabilitzacions de PDI Laboral, el Govern ha volgut deixar clar que la seva voluntat actual és la de poder estabilitzar als lectors i RiC segons els plans d’estabilització acordats a cada universitat i reflectits en el Conveni Col·lectiu. Malgrat això, han matisat que l'actual situació pressupostària augmenta la complexitat, i per tant també caldrà incentivar les jubilacions anticipades voluntàries a les universitats per tal de poder garantir estabilitzacions. 

Per altra part, i pot ser el més important, el Govern ha volgut remarcar que amb l’actual Reial Decret de “medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público” del Govern Espanyol és molt poc probable poder portar endavant el programa d’estabilitzacions. Per tant es manté la situació dramàtica pel PDI que hem detallat en comunicats anteriors (#29Fvaga).

Així doncs, amb més motius que mai us animem a tots i totes a unir-vos a la vaga del #29F. 

Entrant amb altres detalls, en l’hipotètic cas que el programa es pogués dur a terme, hem volgut deixar reflectida la nostra preocupació per altres aspectes com la composició dels tribunals, la relació de places d’agregat lligades a les jubilacions, el problema de finalització de contractes associats a les figures de lector i RiC, la situació dels visitants, associats, falsos associats o dels ajudants i becaris. La reducció pressupostaria continuada a les universitats i la restricció del capítol 1 al 90% de la transferència de la Generalitat fa que tots els col·lectius estiguin en perill i que es pugui produir un efecte de vasos comunicants entre col·lectius, situació totalment inaceptable. 

També començarem a perfilar el pla de jubilacions, i en el torn obert s’ha entrat en discussió sobre la figura del Comissionat de Comptes, on ens han assegurat que en cap cas es tracta d’un interventor i que aquesta nova figura no tindrà cap capacitat executiva. 

En conclusió podem afirmar que la situació actual per una part del PDI Laboral admet un cert alè d’esperança, però cal una resposta contundent davant l’agressió del Decret publicat pel Govern Espanyol

#29F           #29Fvaga          #SOSeducació 

El PAS i l'externalització de serveis bàsics (Hoja del Lunes 537 - 1/2)

Al llarg dels últims anys hem assistit a la gradual i constant externalització dels serveis a les universitats, produint importants conseqüències directes i indirectes sobre el PAS.

A les universitats catalanes el govern autònom està considerant la possibilitat de consorciar serveis bàsics, el que obre serioses incerteses sobre el futur dels PAS que atenen aquest tipus de tasques.

Recentment s'ha creat un consorci que es farà càrrec de les TIC de les universitats catalanes i de l'administració de la Generalitat i que ja s'ha adjudicat a 5 empreses conegudes en el sector (clica aquí). Es desconeix l'horitzó laboral del personal que s'ocupa d'aquestes tasques en l'actualitat dins de les universitats

A CCOO ens oposem a aquest tipus de mesures que suposen avenços de la privatització de la Universitat Pública.

Simultàniament fem una crida als rectors, perquè, en ús del dret constitucional que els empara, defensin l'autonomia universitària i garanteixin el bon funcionament de les nostres universitats. Amb aquest convenciment sembla haver actuat la Universitat d'Extremadura, convocant en DOE les places docents que s'han considerat necessàries per atendre la docència dels seus estudiants

El PAS i l'externalització de serveis bàsics (Hoja del Lunes 537 - 1/2)

Al llarg dels últims anys hem assistit a la gradual i constant externalització dels serveis a les universitats, produint importants conseqüències directes i indirectes sobre el PAS.

A les universitats catalanes el govern autònom està considerant la possibilitat de consorciar serveis bàsics, el que obre serioses incerteses sobre el futur dels PAS que atenen aquest tipus de tasques.

Recentment s'ha creat un consorci que es farà càrrec de les TIC de les universitats catalanes i de l'administració de la Generalitat i que ja s'ha adjudicat a 5 empreses conegudes en el sector (clica aquí). Es desconeix l'horitzó laboral del personal que s'ocupa d'aquestes tasques en l'actualitat dins de les universitats

A CCOO ens oposem a aquest tipus de mesures que suposen avenços de la privatització de la Universitat Pública.

Simultàniament fem una crida als rectors, perquè, en ús del dret constitucional que els empara, defensin l'autonomia universitària i garanteixin el bon funcionament de les nostres universitats. Amb aquest convenciment sembla haver actuat la Universitat d'Extremadura, convocant en DOE les places docents que s'han considerat necessàries per atendre la docència dels seus estudiants

La primera intervenció del Ministre Wert (Hoja del Lunes 537 - 2/2)

En paral · lel la lectura de la compareixença del ministre d'Educació, Cultura i Esport (clica aquí) ha alarmat a la comunitat educativa en general, i a la universitària en particular. 

Al principi de la seva intervenció esmenta l'article 27 de la Constitució, sobre el dret a l'educació i la llibertat d'ensenyament, oblidant, intencionadament o no, esmentar l'autonomia universitària i la llibertat de càtedra. Aquesta omissió no és innòcua, doncs últimament és freqüent, mitjançant decrets, la vulneració per la pròpia administració estatal i per algunes administracions autonòmiques del dret constitucional a l'autonomia universitària regulada en l'article 27.10 de la Constitució Espanyola i desenvolupat en l'article 2 de la Llei Orgànica d'Universitats: "Les universitats estan dotades de personalitat jurídica i desenvolupen les seves funcions en règim d'autonomia ..." 

En la seva intervenció, el nou ministre ofereix una lectura esbiaixada de les xifres i molt desconsiderada amb els professionals de l'educació superior. Proposa constituir un Consell d'Experts d'alt nivell, en el qual us recomanem que tingueu cura, ja que després, tots paguem els desatins. 

Ens diu que va a treballar, com no podia ser d'una altra manera, amb el Consell d'Universitats, la Conferència General de Política Universitària i amb el Consell d'Estudiants. Sembla que s'ha oblidat, intencionadament, o no, de la Mesa Sectorial d'Universitats. Davant aquesta omissió, no podem menys que preguntar-nos Coneixeran el ministre i els seus col.laboradors l'existència de l'Estatut Bàsic de l Empleat Públic'? I per rematar, enmig de les brutals i injustes mesures d'austeritat i de retallades que estan patint, el senyor ministre comunica que ha decidit augmentar les dotacions per a promocionar els toros. 

Des de CCOO no podem fer res més que declarar la nostra més absoluta perplexitat davant de tant disbarat i comminar-lo a que actuï amb responsabilitat. 

Simultàniament fem una crida als rectors, perquè, en ús del dret constitucional que els empara, defensin l'autonomia universitària i garanteixin el bon funcionament de les nostres universitats. Amb aquest convenciment sembla haver actuat la Universitat d'Extremadura, convocant en DOE les places docents que s'han considerat necessàries per atendre la docència dels seus estudiants.

La primera intervenció del Ministre Wert (Hoja del Lunes 537 - 2/2)

En paral · lel la lectura de la compareixença del ministre d'Educació, Cultura i Esport (clica aquí) ha alarmat a la comunitat educativa en general, i a la universitària en particular. 

Al principi de la seva intervenció esmenta l'article 27 de la Constitució, sobre el dret a l'educació i la llibertat d'ensenyament, oblidant, intencionadament o no, esmentar l'autonomia universitària i la llibertat de càtedra. Aquesta omissió no és innòcua, doncs últimament és freqüent, mitjançant decrets, la vulneració per la pròpia administració estatal i per algunes administracions autonòmiques del dret constitucional a l'autonomia universitària regulada en l'article 27.10 de la Constitució Espanyola i desenvolupat en l'article 2 de la Llei Orgànica d'Universitats: "Les universitats estan dotades de personalitat jurídica i desenvolupen les seves funcions en règim d'autonomia ..." 

En la seva intervenció, el nou ministre ofereix una lectura esbiaixada de les xifres i molt desconsiderada amb els professionals de l'educació superior. Proposa constituir un Consell d'Experts d'alt nivell, en el qual us recomanem que tingueu cura, ja que després, tots paguem els desatins. 

Ens diu que va a treballar, com no podia ser d'una altra manera, amb el Consell d'Universitats, la Conferència General de Política Universitària i amb el Consell d'Estudiants. Sembla que s'ha oblidat, intencionadament, o no, de la Mesa Sectorial d'Universitats. Davant aquesta omissió, no podem menys que preguntar-nos Coneixeran el ministre i els seus col.laboradors l'existència de l'Estatut Bàsic de l Empleat Públic'? I per rematar, enmig de les brutals i injustes mesures d'austeritat i de retallades que estan patint, el senyor ministre comunica que ha decidit augmentar les dotacions per a promocionar els toros. 

Des de CCOO no podem fer res més que declarar la nostra més absoluta perplexitat davant de tant disbarat i comminar-lo a que actuï amb responsabilitat. 

Simultàniament fem una crida als rectors, perquè, en ús del dret constitucional que els empara, defensin l'autonomia universitària i garanteixin el bon funcionament de les nostres universitats. Amb aquest convenciment sembla haver actuat la Universitat d'Extremadura, convocant en DOE les places docents que s'han considerat necessàries per atendre la docència dels seus estudiants.

dimarts, 7 de febrer de 2012

CCOO convoca al PDI de les Universitats Catalanes a fer vaga el #29F


VAGA D’UNIVERSITATS: 29 de Febrer 
 
Davant de l’atac que pateix la universitat pública, el PDI de CCOO us convoca a secundar la vaga d’Universitats Catalanes del 29 de febrer, confluint amb la vaga d’estudiants convocada per la PUDUP i la mobilització sindical europea convocada per la Confederació Europea de Sindicats (CES). Fem una crida a tots els sindicats amb representació a Juntes i Comitès perquè li donin suport. 


 Aquest atac es concreta en: 
 • L’ofegament pressupostari de les universitats 
 • Encariment de les matricules i taxes 
 • L’acomiadament de personal 
 • L’empitjorament de les condicions docents i de recerca 
 • La progressiva precarització de la vida universitària 
 • L’ofensiva contra l‘autonomia universitària 
 • El menyspreu de la funció que compleix i ha de complir la universitat

El Govern Espanyol, mitjançant el decret de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público i el Govern de la Generalitat mitjançant la llei d’acompanyament de pressupostos (que es vol aprovar en breu), han introduït i volen continuar introduint mesures que suposen: 
 • La no renovació dels contractes del PDI no estable, el que suposa que hagin d’abandonar la universitat totes les persones que han superat els processos de selecció i acreditació externa previstos a la normativa universitària. 
 • La no renovació del personal interí, el que podria arribar a implicar l'automàtica rescissió de tots els contractes d’aquest personal. 
 • La intervenció de la Generalitat sobre les universitats mitjançant la imposició de la figura del comissionat de comptes, eliminant la possibilitat que la universitat té de decidir sobre la gestió del seu pressupost. 
 • L’eliminació definitiva de molts dels drets socials i laborals que hem assolit com a treballadors i treballadores al llarg de la nostra història, per exemple, eliminant el fons d’acció social, la complementació del salari durant la incapacitat transitòria o dificultant tremendament la conciliació de la vida laboral i familiar. 
 • La intervenció de la Generalitat en el procés de selecció del personal acadèmic, podent introduir criteris no acadèmics en aquests processos. 

El nou model d’universitat que ens volen imposar atempta de forma directa contra la funció social i pública de la universitat, la seva qualitat i la seva capacitat d’elaborar pensament crític. Aquest atac no és sols contra la universitat, sinó que es situa en una ofensiva generalitzada contra els serveis públics a Catalunya i a la resta de l’Estat. No es per tant, tan sols un problema de diners, sinó un problema polític i social. 

Les mesures que ja s’han pres estan implicant la pèrdua de llocs de treball, l’abandonament dels estudis universitaris per insuficiència econòmica o la pèrdua d’autonomia universitària. Per tot això, i considerant que hem de passar de les bones paraules a les accions reivindicatives per mostrar que som molts i moltes els que ens sentim indignats davant l’actitud dels nostres governants, convoquem aquesta vaga. Més enllà de situacions concretes de determinats col·lectius o universitats, entenem que hem de respondre per tal de defensar una Universitat Pública i de Qualitat, entenent que lluitar per aquest model suposa preocupar-nos pels principis fonamentals però també per la seva realització material. 

En un moment en el que tant es parla de responsabilitat social i de qualitat, no ens podem resignar a acceptar la misèria a la que ens volen portar. 

Us animem a tots i totes a unir-vos a la vaga del dia 29 i a les accions de protesta. 

Permanent de PDI Funcionari i Laboral de CCOO a Catalunya.

CCOO convoca al PDI de les Universitats Catalanes a fer vaga el #29F


VAGA D’UNIVERSITATS: 29 de Febrer 
 
Davant de l’atac que pateix la universitat pública, el PDI de CCOO us convoca a secundar la vaga d’Universitats Catalanes del 29 de febrer, confluint amb la vaga d’estudiants convocada per la PUDUP i la mobilització sindical europea convocada per la Confederació Europea de Sindicats (CES). Fem una crida a tots els sindicats amb representació a Juntes i Comitès perquè li donin suport. 


 Aquest atac es concreta en: 
 • L’ofegament pressupostari de les universitats 
 • Encariment de les matricules i taxes 
 • L’acomiadament de personal 
 • L’empitjorament de les condicions docents i de recerca 
 • La progressiva precarització de la vida universitària 
 • L’ofensiva contra l‘autonomia universitària 
 • El menyspreu de la funció que compleix i ha de complir la universitat

El Govern Espanyol, mitjançant el decret de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público i el Govern de la Generalitat mitjançant la llei d’acompanyament de pressupostos (que es vol aprovar en breu), han introduït i volen continuar introduint mesures que suposen: 
 • La no renovació dels contractes del PDI no estable, el que suposa que hagin d’abandonar la universitat totes les persones que han superat els processos de selecció i acreditació externa previstos a la normativa universitària. 
 • La no renovació del personal interí, el que podria arribar a implicar l'automàtica rescissió de tots els contractes d’aquest personal. 
 • La intervenció de la Generalitat sobre les universitats mitjançant la imposició de la figura del comissionat de comptes, eliminant la possibilitat que la universitat té de decidir sobre la gestió del seu pressupost. 
 • L’eliminació definitiva de molts dels drets socials i laborals que hem assolit com a treballadors i treballadores al llarg de la nostra història, per exemple, eliminant el fons d’acció social, la complementació del salari durant la incapacitat transitòria o dificultant tremendament la conciliació de la vida laboral i familiar. 
 • La intervenció de la Generalitat en el procés de selecció del personal acadèmic, podent introduir criteris no acadèmics en aquests processos. 

El nou model d’universitat que ens volen imposar atempta de forma directa contra la funció social i pública de la universitat, la seva qualitat i la seva capacitat d’elaborar pensament crític. Aquest atac no és sols contra la universitat, sinó que es situa en una ofensiva generalitzada contra els serveis públics a Catalunya i a la resta de l’Estat. No es per tant, tan sols un problema de diners, sinó un problema polític i social. 

Les mesures que ja s’han pres estan implicant la pèrdua de llocs de treball, l’abandonament dels estudis universitaris per insuficiència econòmica o la pèrdua d’autonomia universitària. Per tot això, i considerant que hem de passar de les bones paraules a les accions reivindicatives per mostrar que som molts i moltes els que ens sentim indignats davant l’actitud dels nostres governants, convoquem aquesta vaga. Més enllà de situacions concretes de determinats col·lectius o universitats, entenem que hem de respondre per tal de defensar una Universitat Pública i de Qualitat, entenent que lluitar per aquest model suposa preocupar-nos pels principis fonamentals però també per la seva realització material. 

En un moment en el que tant es parla de responsabilitat social i de qualitat, no ens podem resignar a acceptar la misèria a la que ens volen portar. 

Us animem a tots i totes a unir-vos a la vaga del dia 29 i a les accions de protesta. 

Permanent de PDI Funcionari i Laboral de CCOO a Catalunya.

dissabte, 4 de febrer de 2012

L’onada d’indignació creix cada dia: Onada de tancaments

1a. onada de tancaments: #2F

 Tancament UBTancament URV
"Us fem arribar el comunicat de les juntes i comitès del PAS i PDI de la UPC

Companyes i companys,

Durant aquest mes, diferents sectors de l’àrea pública hem convocat tancament de delegats i delegades sindicals als centres de treball per denunciar les retallades que el Govern de la Generalitat vol incorporar als pressupostos, i com a continuació de les mobilitzacions encetades amb les passades manifestacions dels dies 18 i 28 de gener que continuaran els propers dies i setmanes."

Tancament UPC


i el 14 de febrer, més!!!

http://portal-ccoo.blogspot.com/2012/02/lona-dindignacio-creix-cada-dia.html

L’onada d’indignació creix cada dia: Onada de tancaments

1a. onada de tancaments: #2F

 Tancament UBTancament URV
"Us fem arribar el comunicat de les juntes i comitès del PAS i PDI de la UPC

Companyes i companys,

Durant aquest mes, diferents sectors de l’àrea pública hem convocat tancament de delegats i delegades sindicals als centres de treball per denunciar les retallades que el Govern de la Generalitat vol incorporar als pressupostos, i com a continuació de les mobilitzacions encetades amb les passades manifestacions dels dies 18 i 28 de gener que continuaran els propers dies i setmanes."

Tancament UPC


i el 14 de febrer, més!!!

http://portal-ccoo.blogspot.com/2012/02/lona-dindignacio-creix-cada-dia.html

dimecres, 1 de febrer de 2012

La majoria del PDI Laboral pot anar-se'n al carrer si s'aplica el RD de mesures urgents de correcció del dèficit públic

Les universitats públiques, en una situació sense comparació amb altres sectors, estan vivint un atac sense precedents per part de les diferents administracions.

El RDL 20/2011, de mesures de correcció del dèficit públic, no té en compte la casuística de contractació de les universitats públiques, obligada per la LOU. L'aplicació d'ambdúes regulacions comporta la impossibilitat de concursos per a la promoció o estabilització de tot el PDI contractat. Això suposa que els contractes fel PDI laboral no permanent tinguin durada limitada (ajudants, lectors, investigadors i tecnòlegs contractats com Ramón i Cajal, Juan de la Cierva, visitants, becaris i similars). Per tant, aquest PDI laboral quedarà al carrer quan se'ls acabin els seus actuals contractes (majoria el proper agost).

En casd que els processos de consolidació del PDI laboral no permanent s'eliminin, es tirarà a les escombraries tota la inversió que s'ha realitzat en la seva formació, i es compromet seriosament el relleu generacional a la Universitat, per no parlar que deixarà sense feina a molts companys i companyes que s'han dedicat en exclusivitat a la docència i investigació.

Així mateix, una altra mesura del RDL com és la impossibilitat de fer nous contractes temporals fa que no es puguin garantir alguns serveis i / o substitucions per diferents causes, podent arribar a afectar els que requereixen una renovació.

Recordem que el RDL 20/2011, que va entrar en vigor el passat 1 de gener, estableix que tota l'Administració pública té una taxa de reposició del 0%, excepte els funcionaris docents no universitaris, les places d'hospitals i centres del sistema de salut , forces armades i forces i cossos de seguretat de l'Estat, que tindran una taxa del 10%. Les universitats públiques no estan incloses en aquesta llista, per tant no són un servei públic prioritari per aquest govern.

Hem de denunciar també que moltes comunitats autònomes no s'estan executant els pagaments de les transferències compromeses i aprovades en els seus consells socials. Aquest fet està portant a les universitats a una situació d'asfíxia financera, que posa en perill el pagament als proveïdors i les nòmines dels treballadors.

També és d'extrema gravetat el que ha passat aquest cap de setmana, amb la intervenció de facto de la Universitat Autònoma de Barcelona (clica aquí). Un atac frontal a un dret constitucional com és l'autonomia universitària. Aquest fet pot portar al convenciment que tot s'hi val. La comunitat universitària s'ha d'oposar frontalment a aquesta intervenció.

Totes aquestes accions, realitzades des de governs centrals i autonòmics, comprometen seriosament el futur de la Universitat pública.

El Govern central ha decidit deixar a les universitats en les pitjors condicions de l'àrea pública, deixant clar que no ocupen un lloc destacat entre les seves prioritats, de manera que des de CCOO, exigim al Ministeri que aclareixi l'aplicació del Decret en tots i cadascun dels seus punts, i tingui en consideració les peculiaritats especials del personal de les universitats públiques.

Tota la comunitat universitària ha de reaccionar, i CCOO fa una crida als rectors perquè siguin inflexibles davant les retallades indiscriminants de les administracions, i insta a les CA i al Ministeri a fer un exercici de corresponsabilitat, per fer front a la situació creada per la publicació d'aquest Decret.

La situació creada dificulta seriosament el manteniment del servei que proporciona la universitat pública i posa en perill milers de llocs de treball, de manera que només es pot cridar a la mobilització i la lluita

Participa activament en totes les accions que vagin apareixent per reivindicar els teus drets i el teu lloc de treball.