dimecres, 10 de desembre de 2014

L'escola de tardor 2014 en vídeo


El passat 25 de novembre va tenir lloc l'escola de tardor 2014 del Secretariat Inter-universitari de Catalunya, que va tractar de la transició cap a un nou model energètic i les seves implicacions en el món del treball.

Les jornades van ser tot un èxit de participació i debat i volem posar al vostre abast tres vídeos que recullen el seu desenvolupament.

Vídeo 1

Vídeo 2

Vídeo 3 


Secretariat Inter-universitari de Catalunya


Informació de la Mesa PDI-F de 9 de desembre


La taxa de reposició ha causat un greu problema en el sistema universitari català: ha tancat l’entrada de joves investigadors al sistema i ha bloquejat la promoció. Per canviar això necessitem mesures a curt termini. És urgent no només garantir la necessària estabilització sinó també l’entrada de nou talent al sistema sense precaritzar més les condicions laborals. Una taxa de reposició del 50% no solucionarà el problema creat: la universitat pública perd efectius que no està recuperant.

Per CCOO l’acord al qual s’ha arribat per consensuar un pla d’incentivació de la jubilació en l'àmbit de les universitats públiques catalanes abans del mes d'abril del 2015 és una oportunitat que no es pot perdre. El marc legal i la Sindicatura de Comptes ens poden limitar, però les possibilitats existeixen si hi ha voluntat política.

En relació a altres temes que es van tractar us informen que:

- La part pública considera la promoció del PDI-F acreditat és responsabilitat de Madrid. Ens presenten dues solucions. O bé Montoro treu la promoció de la taxa de reposició en els Pressupostos 2015 o bé es podria jugar per la via del Real Decret segons la Direcció General d’Universitats (DGU). En qualsevol dels casos, CCOO continuarà treballant en els diferents àmbits negociadors per garantir el dret a la promoció.

- Sobre els Pressupostos Generals de l’Estat i el pagament del 25% de la paga extra del 2012 als funcionaris estatals es preveu que l’incompliment de l’objectiu del dèficit per part de la Generalitat impossibilitarà el seu cobrament. Segons la DGU en el tràmit d’esmenes de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat el requisit del dèficit podria caure del redactat. Si no és així, no es cobrarà.

En relació a la paga extra de 2015 que sí que sembla estàr pressupostada aprofitem per recordar-vos que no implica un augment salarial ni un nou dret adquirit, és senzillament cobrar el que ens correspon.

Secretariat Inter-universitari de CCOO

dimecres, 3 de desembre de 2014

Importants notícies pel PDI laboral

Avui a la mesa paritària del conveni del PDI Laboral hem tancat un preacord amb les set universitats públiques, que afecta directament a agregats interins. Concretament dues reivindicacions per les quals hem treballat des de fa més de dos anys.

En primer lloc, que l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) no es negui a avaluar nous trams de docència i recerca. Per tant, promoure conjuntament les actuacions perquè aquest professorat pugui ser objecte d'avaluació pel que fa al reconeixement de l'activitat de recerca i docència per l'AQU amb efectes acadèmics. Alhora podem afegir que tenim la conformitat de la DGU.

En segon lloc, reconèixer al personal agregat interí el dret de percepció dels complements per mèrits de docència i de recerca que els hi va ser reconeguts com a professorat lector. La unificació d'aquest criteri tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2015. Pel que fa al cobrament amb efectes retroactius en aquelles universitats on no es pagava i que hem reclamat des de diferents comitès d’empresa seran objecte de negociació en cadascuna de les universitats afectades.

Creiem que són dos avenços importants per contribuir a pal·liar la situació d’un col·lectiu que, havent complert amb tots els requeriments legals i de cada universitat, es trobava en una situació de greuge injustificat. Des de CCOO hem posat el nostre esforç al servei de les justes reivindicacions d’aquests treballadors i aquest primer èxit ens encoratja a seguir treballant.

És evident que en PDI laboral queda molta feina per fer i des de CCOO ens hem marcat com a principal objectiu aconseguir un acord per dissenyar un itinerari de carrera acadèmica que deixi clar els mecanismes d’accés, de “tenure track” o estabilització i de promoció. 

A l’espai de diàleg i negociació del passat 22 d’octubre vam plantejar a la Generalitat la demanda de la creació d’una comissió de treball entre la Direcció General d’Universitats i els sindicats presents al Consell Inter-Universitari de Catalunya per fer-ho possible. Com ja vam informar la Generalitat va mostrar el seu acord general i esperem que, a partir de gener, es pugui constituir aquesta comissió i començar a treballar.

Us continuarem informant.

Secretariat Inter-universitari de CCOO