dimecres, 27 d’abril de 2011

La nueva Ley de la Ciencia, entre la frustración y el estado de excepción laboral

Recomendamos la lectura del artículo publicado en el País.com el 26/04/2011 en relación a la Ley de la Ciencia, por Emilio Criado (Científico Titular y representante de CCOO en el Consejo Rector del CSIC) y Alicia Durán (Profesora de Investigación del CSIC y directora del Área de Ciencia y Tecnología de la Fundación 1º de Mayo de CCOO).

Tal y como manifiesta el artículo se trata de una ley que va en contra de los investigadores y es un claro retroceso al progreso del país.

"...el sueldo inicial de los becarios (1.100 euros mensuales para FPI, FPU, JAE) se verá reducido entre un 30-40%."

"...CIU ha introducido en el trámite de enmiendas el concepto de transferencia inversa, que en román paladino significa que serán las grandes empresas las que decidan las prioridades y objetivos del sector público."

"...el proyecto de ley propone un sistema de acceso que ni siquiera recoge las escasas garantías del actual modelo Ramón y Cajal."

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nueva/Ley/Ciencia/frustracion/estado/excepcion/laboral/elpepusoc/20110426elpepusoc_7/Tes

La nueva Ley de la Ciencia, entre la frustración y el estado de excepción laboral

Recomendamos la lectura del artículo publicado en el País.com el 26/04/2011 en relación a la Ley de la Ciencia, por Emilio Criado (Científico Titular y representante de CCOO en el Consejo Rector del CSIC) y Alicia Durán (Profesora de Investigación del CSIC y directora del Área de Ciencia y Tecnología de la Fundación 1º de Mayo de CCOO).

Tal y como manifiesta el artículo se trata de una ley que va en contra de los investigadores y es un claro retroceso al progreso del país.

"...el sueldo inicial de los becarios (1.100 euros mensuales para FPI, FPU, JAE) se verá reducido entre un 30-40%."

"...CIU ha introducido en el trámite de enmiendas el concepto de transferencia inversa, que en román paladino significa que serán las grandes empresas las que decidan las prioridades y objetivos del sector público."

"...el proyecto de ley propone un sistema de acceso que ni siquiera recoge las escasas garantías del actual modelo Ramón y Cajal."

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/nueva/Ley/Ciencia/frustracion/estado/excepcion/laboral/elpepusoc/20110426elpepusoc_7/Tes

dilluns, 18 d’abril de 2011

Un altre model és possible: Conferència del Catedràtic Vicenç Navarro

Davant de l’escalada de retallades i de l’atac constant a l’estat del benestar pels diferents governs, Vicenç Navarro, Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i professor de Polítiques Públiques a The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU), argumenta i fonamenta que l’actual tendència neo-liberal del govern actual és un error i una falta de valentia política.
Un altre model és possible: Conferència del Catedràtic Vicenç Navarro

Davant de l’escalada de retallades i de l’atac constant a l’estat del benestar pels diferents governs, Vicenç Navarro, Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i professor de Polítiques Públiques a The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU), argumenta i fonamenta que l’actual tendència neo-liberal del govern actual és un error i una falta de valentia política.
dimarts, 12 d’abril de 2011

Punt de trobada Universitats CCOO Catalunya per a la Concentració del 14 d'abril

Punt de trobada CCOO Universitats
Us esperem a les 17.30 a davant l'Hotel Suizo 
(Plaça de l'Àngel, 12, Ciutat Vella, 08002 Barcelona)

Dijous 14 d’abril - 18 hores
Plaça San Jaume

Defensar els llocs de treball, és defensar els Serveis Públics
No als acomiadaments
Convocatòria conjunta dels Sindicats presents a la Mesa General dels empleats públics de la Generalitat. 
CCOO, IAC i UGT, dirigida ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES PÚBLICS DE TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA

Punt de trobada Universitats CCOO Catalunya per a la Concentració del 14 d'abril

Punt de trobada CCOO Universitats
Us esperem a les 17.30 a davant l'Hotel Suizo 
(Plaça de l'Àngel, 12, Ciutat Vella, 08002 Barcelona)

Dijous 14 d’abril - 18 hores
Plaça San Jaume

Defensar els llocs de treball, és defensar els Serveis Públics
No als acomiadaments
Convocatòria conjunta dels Sindicats presents a la Mesa General dels empleats públics de la Generalitat. 
CCOO, IAC i UGT, dirigida ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES PÚBLICS DE TOTES LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA

dilluns, 11 d’abril de 2011

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i l'Estatut del Personal Docent i Investigador (Hoja del Lunes 518)

El passat 4 d'abril es va reunir la Mesa Sectorial sota la presidència del Secretari General d'Universitats en la qual es va informar d'algunes de les observacions o reticències, que s'han plantejat sobre l'Estatut de PDI negociat amb el Ministeri.

La Conferència de Política Universitària, en la qual hi ha les CCAA, ha sol•licitat una memòria econòmica, però no ha proposat modificacions al text negociat amb els sindicats, com a representants del PDI.

Les principals reticències han estat les realitzades per la CRUE al voltant de tres nuclis fonamentals: la negociació col•lectiva a la universitat, l'annex amb els criteris bàsics per a l'avaluació de la carrera horitzontal i la dedicació docent.

Les observacions relacionades amb la negociació tenen poc fonament ja que són aplicació directa de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que va ser aprovat per les Corts Generals en la mateixa data que la LOMLOU, ara fa quatre anys.

L'eliminació que es pretén, dels criteris d'avaluació de la carrera horitzontal de l'Estatut, només pot servir per fomentar l'obscurantisme a l'hora d'assolir els diferents nivells. Per CCOO, així com pels altres sindicats, va ser una premissa clara, que els criteris de l'avaluació de la carrera horitzontal havien de figurar en un annex de l'Estatut, per posteriorment desenvolupar a la Mesa Sectorial els barems que es publicaran en una ordre ministerial. És l'única forma d'aclarir el que ha de realitzar el PDI per assolir els diferents trams que configuren la carrera horitzontal, que per imperatiu legal ha de ser negociada, proporcionant així la transparència que permet a qualsevol sol•licitant autoavaluar-se.

La revisió realitzada garanteix que en cap cas es pugui assolir una acreditació de catedràtic sense haver realitzat les dues principals activitats, docència i investigació, per assolir la màxima categoria professional.

El principal escull que planteja la CRUE és en relació amb la DEDICACIÓ DOCENT, ja que proposa eliminar l'actual catàleg de tasques,¡ perquè estiguin indeterminades quines activitats són considerades docència, tot i realitzar-se dins de la metodologia derivada de l'EEES. Així mateix pretenen l'increment de les hores de docència superant les 240 hores actuals a aquells que intensifiquin la seva dedicació en docència, obviant que la intensificació no té com a objectiu impartir més hores de classe, sinó donar-les amb major qualitat, dedicant temps a la preparació de materials i incorporant nous coneixements, creant equips de recerca educativa, coordinant les matèries dels nous plans d'estudi, elaborant guies docents, etc.; de forma anàloga al que passa en els grups de recerca.

A més, l'Estatut de PDI ha de tenir vocació de futur i ha d'estar d'acord amb la LOMLOU que en l'article 39 diu:

1. La recerca científica és fonament essencial de la docència i una eina primordial per al desenvolupament social a través de la transferència dels seus resultats a la societat.Com a tal, constitueix una funció essencial de la universitat, que deriva del seu paper clau en la generació de coneixement i de la seva capacitat d'estimular i generar pensament crític, clau de tot procés científic.

Per tant és un contrasentit que vulguin establir vies que allunyarien a les universitats de l'essència fonamental, sobretot si s'està mirant cap al futur, tal com es demostra en les accions que es desenvolupen des de 2007.

L'harmonització amb el que preveu l'article 33 de l'esmentada llei, sobre la funció docent, és el que realment porta a la modernització de la institució universitària.

CCOO ha assumit en la negociació la situació econòmica, i també ha estat conscient que la implantació del EESS porta una major càrrega derivada de la nova metodologia docent, de manera que ha supeditat les millores econòmiques al moment de sortida de la crisi en què ens trobem.

Per això no es poden acceptar més rebaixes en les condicions laborals del PDI.

Per tractar aquests temes, el Ministeri d'Educació ha convidat a CCOO a una reunió amb representants de la CRUE i les CCAA per tal de consensuar canvis en els aspectes esmentats.

CCOO agraeix al Ministeri d'Educació i, en particular, al secretari general d'Universitats la invitació cursada, però legitimarà amb la seva presència una negociació fora de l'àmbit que marca l'ordenament jurídic.

CCOO té absoluta disposició a reunir-se bilateralment, tant amb la CRUE com amb els representants de la Conferència General de Política Universitària, per tal d'explicar i debatre el treball realitzat en l'Estatut del PDI. No obstant això, aquesta disposició al diàleg no pot ni s'ha de confondre amb la negociació col•lectiva, que en aquest cas només és possible entre el Ministeri d'Educació i les organitzacions sindicals, tal com està en la legislació vigent.

La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i l'Estatut del Personal Docent i Investigador (Hoja del Lunes 518)

El passat 4 d'abril es va reunir la Mesa Sectorial sota la presidència del Secretari General d'Universitats en la qual es va informar d'algunes de les observacions o reticències, que s'han plantejat sobre l'Estatut de PDI negociat amb el Ministeri.

La Conferència de Política Universitària, en la qual hi ha les CCAA, ha sol•licitat una memòria econòmica, però no ha proposat modificacions al text negociat amb els sindicats, com a representants del PDI.

Les principals reticències han estat les realitzades per la CRUE al voltant de tres nuclis fonamentals: la negociació col•lectiva a la universitat, l'annex amb els criteris bàsics per a l'avaluació de la carrera horitzontal i la dedicació docent.

Les observacions relacionades amb la negociació tenen poc fonament ja que són aplicació directa de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que va ser aprovat per les Corts Generals en la mateixa data que la LOMLOU, ara fa quatre anys.

L'eliminació que es pretén, dels criteris d'avaluació de la carrera horitzontal de l'Estatut, només pot servir per fomentar l'obscurantisme a l'hora d'assolir els diferents nivells. Per CCOO, així com pels altres sindicats, va ser una premissa clara, que els criteris de l'avaluació de la carrera horitzontal havien de figurar en un annex de l'Estatut, per posteriorment desenvolupar a la Mesa Sectorial els barems que es publicaran en una ordre ministerial. És l'única forma d'aclarir el que ha de realitzar el PDI per assolir els diferents trams que configuren la carrera horitzontal, que per imperatiu legal ha de ser negociada, proporcionant així la transparència que permet a qualsevol sol•licitant autoavaluar-se.

La revisió realitzada garanteix que en cap cas es pugui assolir una acreditació de catedràtic sense haver realitzat les dues principals activitats, docència i investigació, per assolir la màxima categoria professional.

El principal escull que planteja la CRUE és en relació amb la DEDICACIÓ DOCENT, ja que proposa eliminar l'actual catàleg de tasques,¡ perquè estiguin indeterminades quines activitats són considerades docència, tot i realitzar-se dins de la metodologia derivada de l'EEES. Així mateix pretenen l'increment de les hores de docència superant les 240 hores actuals a aquells que intensifiquin la seva dedicació en docència, obviant que la intensificació no té com a objectiu impartir més hores de classe, sinó donar-les amb major qualitat, dedicant temps a la preparació de materials i incorporant nous coneixements, creant equips de recerca educativa, coordinant les matèries dels nous plans d'estudi, elaborant guies docents, etc.; de forma anàloga al que passa en els grups de recerca.

A més, l'Estatut de PDI ha de tenir vocació de futur i ha d'estar d'acord amb la LOMLOU que en l'article 39 diu:

1. La recerca científica és fonament essencial de la docència i una eina primordial per al desenvolupament social a través de la transferència dels seus resultats a la societat.Com a tal, constitueix una funció essencial de la universitat, que deriva del seu paper clau en la generació de coneixement i de la seva capacitat d'estimular i generar pensament crític, clau de tot procés científic.

Per tant és un contrasentit que vulguin establir vies que allunyarien a les universitats de l'essència fonamental, sobretot si s'està mirant cap al futur, tal com es demostra en les accions que es desenvolupen des de 2007.

L'harmonització amb el que preveu l'article 33 de l'esmentada llei, sobre la funció docent, és el que realment porta a la modernització de la institució universitària.

CCOO ha assumit en la negociació la situació econòmica, i també ha estat conscient que la implantació del EESS porta una major càrrega derivada de la nova metodologia docent, de manera que ha supeditat les millores econòmiques al moment de sortida de la crisi en què ens trobem.

Per això no es poden acceptar més rebaixes en les condicions laborals del PDI.

Per tractar aquests temes, el Ministeri d'Educació ha convidat a CCOO a una reunió amb representants de la CRUE i les CCAA per tal de consensuar canvis en els aspectes esmentats.

CCOO agraeix al Ministeri d'Educació i, en particular, al secretari general d'Universitats la invitació cursada, però legitimarà amb la seva presència una negociació fora de l'àmbit que marca l'ordenament jurídic.

CCOO té absoluta disposició a reunir-se bilateralment, tant amb la CRUE com amb els representants de la Conferència General de Política Universitària, per tal d'explicar i debatre el treball realitzat en l'Estatut del PDI. No obstant això, aquesta disposició al diàleg no pot ni s'ha de confondre amb la negociació col•lectiva, que en aquest cas només és possible entre el Ministeri d'Educació i les organitzacions sindicals, tal com està en la legislació vigent.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Estatuto del Personal Docente e Investigador (Hoja del Lunes 518)

El pasado 4 de abril se reunió la Mesa Sectorial bajo la presidencia del Secretario General de Universidades en la que se informó de algunas de las observaciones o reticencias, que se han planteado sobre el Estatuto de PDI negociado con el Ministerio.

La Conferencia de Política Universitaria, en la que están las CC.AA., ha solicitado una memoria económica pero no ha propuesto modificaciones al texto negociado con los sindicatos como representantes del PDI.

Las principales reticencias han sido las realizadas por la CRUE en torno a tres núcleos fundamentales: la negociación colectiva en la universidad, el anexo con los criterios básicos para la evaluación de la carrera horizontal y la dedicación docente.

Las observaciones relacionadas con la negociación colectiva tienen poco fundamento ya que son aplicación directa del Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado por las Cortes Generales en la misma fecha que la LOM-LOU, hace ahora cuatro años.

La eliminación que se pretende, de los criterios de evaluación de la carrera horizontal del Estatuto, solo puede servir para fomentar el oscurantismo a la hora de alcanzar los distintos niveles. En CCOO junto a los demás sindicatos fue una premisa clara, que los criterios de la evaluación de la carrera horizontal debían de figurar en un anexo del Estatuto, para posteriormente desarrollar en la Mesa Sectorial los baremos que se publicarán en una orden ministerial. Es la única forma de clarificar lo que debe de realizar el PDI para alcanzar los distintos tramos que configuran la carrera horizontal, que por imperativo legal tiene que ser negociada, proporcionando así la transparencia que permite a cualquier solicitante autoevaluarse.

La revisión realizada garantiza que en ningún caso pueda alcanzarse una acreditación de Catedrático sin haber realizado las dos principales actividades, docencia e investigación, para alcanzar la máxima categoría profesional.

El principal escollo que plantea la CRUE es en relación con la DEDICACIÓN DOCENTE, ya que propone eliminar el actual catálogo de tareas para que estén indeterminadas qué actividades son consideradas docencia, a pesar de realizarse dentro de la metodología derivada del EEES. Asimismo pretenden el incremento de las horas de docencia superando las 240 horas actuales a aquellos que intensifiquen su dedicación en docencia, obviando que la intensificación no tiene como objetivo impartir más horas de clase, sino darlas con mayor calidad, dedicando tiempo a la preparación de materiales e incorporando nuevos conocimientos, creando equipos de investigación educativa, coordinando las materias de los nuevos planes de estudio, elaborando guías docentes, etc.; de forma análoga a lo que ocurre en los grupos de investigación.

Además, el Estatuto de PDI ha de tener vocación de futuro y debe estar acorde con la LOMLOU que en su artículo 39 dice:

1. La investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico.

Por tanto es un contrasentido que quieran establecerse vías que alejarían a las universidades de la esencia fundamental, sobre todo si se está mirando hacia el futuro, tal y como se demuestra en las acciones que se vienen desarrollando desde 2007.

La armonización con lo previsto en el artículo 33 de la citada ley, sobre la función docente, es lo que realmente lleva a la modernización de la institución universitaria.

CCOO ha asumido en la negociación la situación económica, y también ha sido consciente de que la implantación del EESS lleva una mayor carga derivada de la nueva metodología docente, por lo que ha supeditado las mejoras económicas al momento de salida de la crisis en el que nos encontramos.

Por ello no se pueden aceptar más rebajas en las condiciones laborales del PDI.

Para tratar estos temas, el Ministerio de Educación ha invitado a CCOO.a una reunión con representantes de la CRUE y las CC.AA. con objeto de consensuar cambios en los aspectos mencionados.

CCOO agradece al Ministerio de Educación y, en particular, al Secretario General de Universidades la invitación cursada, pero no va a legitimar con su presencia una negociación fuera del ámbito que marca el ordenamiento jurídico.

CCOO tiene absoluta disposición a reunirse bilateralmente, tanto con la CRUE como con los representantes de la Conferencia General de Política Universitaria, con objeto de explicar y debatir el trabajo realizado en el Estatuto del PDI. Sin embargo, esta disposición al diálogo no puede ni debe confundirse con la negociación colectiva, que en este caso solo es posible entre el Ministerio de Educación y las Organizaciones Sindicales, tal y como está en la legislación vigente.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y el Estatuto del Personal Docente e Investigador (Hoja del Lunes 518)

El pasado 4 de abril se reunió la Mesa Sectorial bajo la presidencia del Secretario General de Universidades en la que se informó de algunas de las observaciones o reticencias, que se han planteado sobre el Estatuto de PDI negociado con el Ministerio.

La Conferencia de Política Universitaria, en la que están las CC.AA., ha solicitado una memoria económica pero no ha propuesto modificaciones al texto negociado con los sindicatos como representantes del PDI.

Las principales reticencias han sido las realizadas por la CRUE en torno a tres núcleos fundamentales: la negociación colectiva en la universidad, el anexo con los criterios básicos para la evaluación de la carrera horizontal y la dedicación docente.

Las observaciones relacionadas con la negociación colectiva tienen poco fundamento ya que son aplicación directa del Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado por las Cortes Generales en la misma fecha que la LOM-LOU, hace ahora cuatro años.

La eliminación que se pretende, de los criterios de evaluación de la carrera horizontal del Estatuto, solo puede servir para fomentar el oscurantismo a la hora de alcanzar los distintos niveles. En CCOO junto a los demás sindicatos fue una premisa clara, que los criterios de la evaluación de la carrera horizontal debían de figurar en un anexo del Estatuto, para posteriormente desarrollar en la Mesa Sectorial los baremos que se publicarán en una orden ministerial. Es la única forma de clarificar lo que debe de realizar el PDI para alcanzar los distintos tramos que configuran la carrera horizontal, que por imperativo legal tiene que ser negociada, proporcionando así la transparencia que permite a cualquier solicitante autoevaluarse.

La revisión realizada garantiza que en ningún caso pueda alcanzarse una acreditación de Catedrático sin haber realizado las dos principales actividades, docencia e investigación, para alcanzar la máxima categoría profesional.

El principal escollo que plantea la CRUE es en relación con la DEDICACIÓN DOCENTE, ya que propone eliminar el actual catálogo de tareas para que estén indeterminadas qué actividades son consideradas docencia, a pesar de realizarse dentro de la metodología derivada del EEES. Asimismo pretenden el incremento de las horas de docencia superando las 240 horas actuales a aquellos que intensifiquen su dedicación en docencia, obviando que la intensificación no tiene como objetivo impartir más horas de clase, sino darlas con mayor calidad, dedicando tiempo a la preparación de materiales e incorporando nuevos conocimientos, creando equipos de investigación educativa, coordinando las materias de los nuevos planes de estudio, elaborando guías docentes, etc.; de forma análoga a lo que ocurre en los grupos de investigación.

Además, el Estatuto de PDI ha de tener vocación de futuro y debe estar acorde con la LOMLOU que en su artículo 39 dice:

1. La investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo proceso científico.

Por tanto es un contrasentido que quieran establecerse vías que alejarían a las universidades de la esencia fundamental, sobre todo si se está mirando hacia el futuro, tal y como se demuestra en las acciones que se vienen desarrollando desde 2007.

La armonización con lo previsto en el artículo 33 de la citada ley, sobre la función docente, es lo que realmente lleva a la modernización de la institución universitaria.

CCOO ha asumido en la negociación la situación económica, y también ha sido consciente de que la implantación del EESS lleva una mayor carga derivada de la nueva metodología docente, por lo que ha supeditado las mejoras económicas al momento de salida de la crisis en el que nos encontramos.

Por ello no se pueden aceptar más rebajas en las condiciones laborales del PDI.

Para tratar estos temas, el Ministerio de Educación ha invitado a CCOO.a una reunión con representantes de la CRUE y las CC.AA. con objeto de consensuar cambios en los aspectos mencionados.

CCOO agradece al Ministerio de Educación y, en particular, al Secretario General de Universidades la invitación cursada, pero no va a legitimar con su presencia una negociación fuera del ámbito que marca el ordenamiento jurídico.

CCOO tiene absoluta disposición a reunirse bilateralmente, tanto con la CRUE como con los representantes de la Conferencia General de Política Universitaria, con objeto de explicar y debatir el trabajo realizado en el Estatuto del PDI. Sin embargo, esta disposición al diálogo no puede ni debe confundirse con la negociación colectiva, que en este caso solo es posible entre el Ministerio de Educación y las Organizaciones Sindicales, tal y como está en la legislación vigente.

dimarts, 5 d’abril de 2011

Que no ens retallin el futur: Defensem la universitat pública i els seus treballadors i treballadores

Companyes i companys,

L'ofensiva contra els serveis públics del govern de CiU ha arribat a les universitats. El govern pretén reduir en 150 milions d’euros l'aportació de la Generalitat als pressupostos de les universitats públiques.

Aquestes retallades, es sumem a l’incompliment dels compromisos de finançament anteriors, i són un atac contra la línia de flotació de les universitats públiques. És responsabilitat de tota la comunitat universitària i, en primer lloc, de les Rectores i Rectors, fer-los-hi front. CCOO, com a primera força sindical a l’ àmbit universitari, fa una crida pública a no resignar-se, a no assumir aquestes retallades com un fet inevitable sinó, com una decisió política que ha de ser combatuda de cara.

Els intents de fer recaure sobre els treballadors –mitjançant acomiadaments i no renovacions de contractes i retallada de drets laborals- o sobre els estudiants –mitjançant l’increment incontrolat de taxes i preus per serveis- les retallades de la Generalitat és un factor d’enfrontament intern que arriba en el pitjor moment possible.

Per CCOO la defensa dels llocs de treball i de la qualitat del servei públic és un compromís irrenunciable. Denunciem les amenaces d’acomiadament de la Rectora de la UAB contra dues treballadores indefinides (una d’elles embarassada) com un atac contra tots els treballadors i treballadores de les universitats públiques catalanes.

Fem una crida al conjunt de PAS, PDI i alumnes de totes les universitats de Catalunya a concentrar-se el proper dijous 7 d’abril al Rectorat de la UAB, a les 12 del migdia i a confluir amb el conjunt de treballadors i treballadores dels serveis públics el proper 14 d’abril, a les 18 hores a Plaça Sant Jaume.

No podem permetre que acabin sent els treballadors i els serveis públics qui paguin la crisi. És per això que fem una crida a la mobilització i a la unitat sindical en aquests moments tan difícils. Hem de mostrar la nostra força.

Defensar els llocs de treball és defensar els Serveis Públics i la seva qualitat.

Secretariat Inter-universitari de CCOO de Catalunya.

Que no ens retallin el futur: Defensem la universitat pública i els seus treballadors i treballadores

Companyes i companys,

L'ofensiva contra els serveis públics del govern de CiU ha arribat a les universitats. El govern pretén reduir en 150 milions d’euros l'aportació de la Generalitat als pressupostos de les universitats públiques.

Aquestes retallades, es sumem a l’incompliment dels compromisos de finançament anteriors, i són un atac contra la línia de flotació de les universitats públiques. És responsabilitat de tota la comunitat universitària i, en primer lloc, de les Rectores i Rectors, fer-los-hi front. CCOO, com a primera força sindical a l’ àmbit universitari, fa una crida pública a no resignar-se, a no assumir aquestes retallades com un fet inevitable sinó, com una decisió política que ha de ser combatuda de cara.

Els intents de fer recaure sobre els treballadors –mitjançant acomiadaments i no renovacions de contractes i retallada de drets laborals- o sobre els estudiants –mitjançant l’increment incontrolat de taxes i preus per serveis- les retallades de la Generalitat és un factor d’enfrontament intern que arriba en el pitjor moment possible.

Per CCOO la defensa dels llocs de treball i de la qualitat del servei públic és un compromís irrenunciable. Denunciem les amenaces d’acomiadament de la Rectora de la UAB contra dues treballadores indefinides (una d’elles embarassada) com un atac contra tots els treballadors i treballadores de les universitats públiques catalanes.

Fem una crida al conjunt de PAS, PDI i alumnes de totes les universitats de Catalunya a concentrar-se el proper dijous 7 d’abril al Rectorat de la UAB, a les 12 del migdia i a confluir amb el conjunt de treballadors i treballadores dels serveis públics el proper 14 d’abril, a les 18 hores a Plaça Sant Jaume.

No podem permetre que acabin sent els treballadors i els serveis públics qui paguin la crisi. És per això que fem una crida a la mobilització i a la unitat sindical en aquests moments tan difícils. Hem de mostrar la nostra força.

Defensar els llocs de treball és defensar els Serveis Públics i la seva qualitat.

Secretariat Inter-universitari de CCOO de Catalunya.

dilluns, 4 d’abril de 2011

Tancat el text de l'Estatut del PDI el 10 de gener, el Ministeri convoca la taula sectorial amb pretensions fora de lloc (Hoja del Lunes 517 - 1/2)

La Secretaria General d'Universitats del Ministeri va presentar l'últim esborrany de l'Estatut deL PDI el 8 de novembre de 2010 i VA plantejar un calendari de negociació a la Mesa Sectorial (Ministeri i Sindicats) amb l'objectiu de finalitzar la negociació a primers de gener.

Com ja es va dir en el full n º 508 és un Estatut de mínims en què diversos aspectes han hagut de ser aparcats com són els retributius, la promoció interna, i els concursos de trasllats, entre d’altres.

Altres qüestions com la diversificació, les orientacions, la mobilitat, la carrera horitzontal, altres contractes de PDI, la jornada o la dedicació docent estaven en els esborranys inicials i han estat objecte de llargues negociacions i com en tota negociació s'introdueixen matisos i se n’accepten d’altres per ambdues parts.

El ministeri va arribar a un preacord amb els sindicats, va fer seu el text negociat i es va comprometre a defensar-lo.

Ara es pretén que a la Mesa Sectorial convocada el 4 d'abril s'abordi una negociació amb una representació de la CRUE i les CCAA.

CCOO no coneix oficialment cap document elaborat per la CRUE o les comunitats autònomes.

Els mínims per CCOO ja van ser exposats en el full a dalt esmentat i no accepta més rebaixes, ja que el que es vol seguir fent és: menys retribucions, més treball (més deures) i menys drets. Al començament i durant la negociació s'ha assumit que no eren possibles augments retributius. En canvi s'han realitzat rebaixes salarials.

CCOO té clar que la competència negociadora d'aquest Estatut segons la LOMLOU, correspon al Govern de l'Estat i en aquest tema és l'únic interlocutor amb el que CCOO ha negociat i negociarà.

Tancat el text de l'Estatut del PDI el 10 de gener, el Ministeri convoca la taula sectorial amb pretensions fora de lloc (Hoja del Lunes 517 - 1/2)

La Secretaria General d'Universitats del Ministeri va presentar l'últim esborrany de l'Estatut deL PDI el 8 de novembre de 2010 i VA plantejar un calendari de negociació a la Mesa Sectorial (Ministeri i Sindicats) amb l'objectiu de finalitzar la negociació a primers de gener.

Com ja es va dir en el full n º 508 és un Estatut de mínims en què diversos aspectes han hagut de ser aparcats com són els retributius, la promoció interna, i els concursos de trasllats, entre d’altres.

Altres qüestions com la diversificació, les orientacions, la mobilitat, la carrera horitzontal, altres contractes de PDI, la jornada o la dedicació docent estaven en els esborranys inicials i han estat objecte de llargues negociacions i com en tota negociació s'introdueixen matisos i se n’accepten d’altres per ambdues parts.

El ministeri va arribar a un preacord amb els sindicats, va fer seu el text negociat i es va comprometre a defensar-lo.

Ara es pretén que a la Mesa Sectorial convocada el 4 d'abril s'abordi una negociació amb una representació de la CRUE i les CCAA.

CCOO no coneix oficialment cap document elaborat per la CRUE o les comunitats autònomes.

Els mínims per CCOO ja van ser exposats en el full a dalt esmentat i no accepta més rebaixes, ja que el que es vol seguir fent és: menys retribucions, més treball (més deures) i menys drets. Al començament i durant la negociació s'ha assumit que no eren possibles augments retributius. En canvi s'han realitzat rebaixes salarials.

CCOO té clar que la competència negociadora d'aquest Estatut segons la LOMLOU, correspon al Govern de l'Estat i en aquest tema és l'únic interlocutor amb el que CCOO ha negociat i negociarà.

La representativitat dels professors doctors amb vinculació permanent (Hoja del Lunes 517 - 2/2)

Com a conseqüència de la informació apareguda a la premsa i en aquest Full del Dilluns, sobre la suspensió cautelar d'eleccions a rector a la UCM per part de la jurisdicció ordinària, diversos professors doctors d'algunes universitats han denunciat que han estat exclosos del grup de professors doctors amb vinculació permanent a la universitat en les eleccions a rector i fins i tot en Estatuts.

La LOU va ser modificada el 2007 i és molt clara ja que estableix que:
  • el vot serà ponderat pels diferents sectors de la comunitat universitària i
  • en tot cas, la majoria correspondrà als professors doctors amb vinculació permanent.

La LOMLOU s'equipara a efectes de participació en processos electorals universitaris, el professorat funcionari doctor (CU, TU i TEU doctor) i al professorat contractat doctor amb caràcter permanent (Professor Contractat doctor i Professor Col•laborador doctor).

Així mateix, la Disposició Addicional 8 ª estableix que: Les universitats adaptaran els seus estatuts acord amb el que disposa aquesta Llei en un termini màxim de tres anys i "Fins que es produeixi l'adaptació dels estatuts, els consells de govern de les universitats poden aprovar la normativa d'aplicació que sigui necessària per al compliment del que estableix aquesta Llei ".

Amb la LOMLOU vigent qualsevol professor que vegi vulnerats els seus drets fonamentals (Dret a la igualtat davant la llei) pot fer reclamació davant la Junta Electoral Central de la Universitat, si és el cas, o davant la jurisdicció ordinària davant d'una clara i flagrant discriminació. Aquesta reclamació es pot fer per persona natural o jurídica.

La responsabilitat administrativa pot arribar a anul•lar processos electorals i modificar Estatuts i reglaments, sense perjudici d'altres si s'escau.

La representativitat dels professors doctors amb vinculació permanent (Hoja del Lunes 517 - 2/2)

Com a conseqüència de la informació apareguda a la premsa i en aquest Full del Dilluns, sobre la suspensió cautelar d'eleccions a rector a la UCM per part de la jurisdicció ordinària, diversos professors doctors d'algunes universitats han denunciat que han estat exclosos del grup de professors doctors amb vinculació permanent a la universitat en les eleccions a rector i fins i tot en Estatuts.

La LOU va ser modificada el 2007 i és molt clara ja que estableix que:
  • el vot serà ponderat pels diferents sectors de la comunitat universitària i
  • en tot cas, la majoria correspondrà als professors doctors amb vinculació permanent.

La LOMLOU s'equipara a efectes de participació en processos electorals universitaris, el professorat funcionari doctor (CU, TU i TEU doctor) i al professorat contractat doctor amb caràcter permanent (Professor Contractat doctor i Professor Col•laborador doctor).

Així mateix, la Disposició Addicional 8 ª estableix que: Les universitats adaptaran els seus estatuts acord amb el que disposa aquesta Llei en un termini màxim de tres anys i "Fins que es produeixi l'adaptació dels estatuts, els consells de govern de les universitats poden aprovar la normativa d'aplicació que sigui necessària per al compliment del que estableix aquesta Llei ".

Amb la LOMLOU vigent qualsevol professor que vegi vulnerats els seus drets fonamentals (Dret a la igualtat davant la llei) pot fer reclamació davant la Junta Electoral Central de la Universitat, si és el cas, o davant la jurisdicció ordinària davant d'una clara i flagrant discriminació. Aquesta reclamació es pot fer per persona natural o jurídica.

La responsabilitat administrativa pot arribar a anul•lar processos electorals i modificar Estatuts i reglaments, sense perjudici d'altres si s'escau.

Declaració conjunta sobre la proposta de modificació d'Estatuts a la UPC (AEP - CAU - IAC - CCOO - CSIF - QPC - UGT - UpiC)

Malgrat els anuncis reiterats del rector davant el Claustre Universitari i altres òrgans col·legiats que la revisió dels Estatuts es limitaria a una adaptació als canvis legislatius de la LOMLOU del 2007, ens trobem davant d'una proposta radical de canvis profunds de l'estructura de la universitat, que afecta més del 87% de l'articulat dels Estatuts.

Les entitats sotasignats ens manifestem en contra d'aquesta proposta, entre d'altres, per les raons següents...


Declaració conjunta sobre la proposta de modificació d'Estatuts a la UPC (AEP - CAU - IAC - CCOO - CSIF - QPC - UGT - UpiC)

Malgrat els anuncis reiterats del rector davant el Claustre Universitari i altres òrgans col·legiats que la revisió dels Estatuts es limitaria a una adaptació als canvis legislatius de la LOMLOU del 2007, ens trobem davant d'una proposta radical de canvis profunds de l'estructura de la universitat, que afecta més del 87% de l'articulat dels Estatuts.

Les entitats sotasignats ens manifestem en contra d'aquesta proposta, entre d'altres, per les raons següents...


divendres, 1 d’abril de 2011

No als acomiadaments en el Sector Públic

CONCENTRACIÓ D’EMPLEATS PÚBLICS EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL

El Govern de la Generalitat i altres Administracions, han començat una campanya de retallades dels Serveis Públics, amb la intenció de degradar el seu funcionament i així justificar la privatització.

La Generalitat esta portant a terme un seguit de mesures de reducció de les plantilles, que comportarà un considerable nombre d’acomiadaments. De moment això està afectant al personal interí, tant laboral com a funcionari, en la extinció de contractes o nomenaments o en la no renovació. La no cobertura de les places vacants o de les baixes també està tenint efectes desastrosos en les borses de treball. El següent pas, l’acomiadament de personal fix, ja ha començat en les empreses públiques de la Generalitat, i s’estendrà aviat a la resta de la Generalitat, només cal llegir les declaracions irresponsables i mancades del més mínim rigor, de diversos membres del Govern. 

Els responsables de la Funció Pública diuen, sense cap mena de “pudor”, que sobren entre 15.000 i 20.000 llocs de treball, i de moment els acomiadaments s’estan fent indiscriminadament i sense cap mena de justificació. 

Això comporta una sobrecàrrega de feina sobre la resta de personal i el deteriorament, fins i tot el tancament, de Serveis d’atenció directa. Aquesta escalada de desprestigi i de retrocés de drets laborals i de ciutadania, es pretén justificar pels problemes pressupostaris, però té com únic objectiu, declarat públicament, desviar cabdals públics a mans privades. 

Aquesta situació, es manté larvada a la resta de les administracions públiques de Catalunya a l’espera de les properes eleccions municipals. La situació de les hisendes locals, la manca de noves fonts de finançament sense recórrer a la pujada d’impostos, i la nul·la col·laboració dels Governs central i de la Generalitat, fan témer que acabin sent els treballadors i treballadores i el, en definitiva, el Servei Públic qui pagui la “seva” crisi. En aquests moments ja està servint com a justificació de l’incompliment d’acords signats. 

Per això hem de fer front a aquesta agressió. No podem permetre aquest abús.

Dijous 14 d’abril - 18 hores
Plaça San Jaume

Defensar els llocs de treball, és defensar els Serveis Públics
No als acomiadaments
Convocatòria conjunta dels Sindicats presents a la Mesa General dels empleats públics de la Generalitat.
CCOO, IAC i UGT, dirigida ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES PÚBLICS DE TOTES LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA

No als acomiadaments en el Sector Públic

CONCENTRACIÓ D’EMPLEATS PÚBLICS EN DEFENSA DELS LLOCS DE TREBALL

El Govern de la Generalitat i altres Administracions, han començat una campanya de retallades dels Serveis Públics, amb la intenció de degradar el seu funcionament i així justificar la privatització.

La Generalitat esta portant a terme un seguit de mesures de reducció de les plantilles, que comportarà un considerable nombre d’acomiadaments. De moment això està afectant al personal interí, tant laboral com a funcionari, en la extinció de contractes o nomenaments o en la no renovació. La no cobertura de les places vacants o de les baixes també està tenint efectes desastrosos en les borses de treball. El següent pas, l’acomiadament de personal fix, ja ha començat en les empreses públiques de la Generalitat, i s’estendrà aviat a la resta de la Generalitat, només cal llegir les declaracions irresponsables i mancades del més mínim rigor, de diversos membres del Govern. 

Els responsables de la Funció Pública diuen, sense cap mena de “pudor”, que sobren entre 15.000 i 20.000 llocs de treball, i de moment els acomiadaments s’estan fent indiscriminadament i sense cap mena de justificació. 

Això comporta una sobrecàrrega de feina sobre la resta de personal i el deteriorament, fins i tot el tancament, de Serveis d’atenció directa. Aquesta escalada de desprestigi i de retrocés de drets laborals i de ciutadania, es pretén justificar pels problemes pressupostaris, però té com únic objectiu, declarat públicament, desviar cabdals públics a mans privades. 

Aquesta situació, es manté larvada a la resta de les administracions públiques de Catalunya a l’espera de les properes eleccions municipals. La situació de les hisendes locals, la manca de noves fonts de finançament sense recórrer a la pujada d’impostos, i la nul·la col·laboració dels Governs central i de la Generalitat, fan témer que acabin sent els treballadors i treballadores i el, en definitiva, el Servei Públic qui pagui la “seva” crisi. En aquests moments ja està servint com a justificació de l’incompliment d’acords signats. 

Per això hem de fer front a aquesta agressió. No podem permetre aquest abús.

Dijous 14 d’abril - 18 hores
Plaça San Jaume

Defensar els llocs de treball, és defensar els Serveis Públics
No als acomiadaments
Convocatòria conjunta dels Sindicats presents a la Mesa General dels empleats públics de la Generalitat.
CCOO, IAC i UGT, dirigida ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES PÚBLICS DE TOTES LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA