dimarts, 30 de novembre de 2010

Concentració del PAS Funcionari de la UPC per les retallades i actuacions de l’equip Rector

Avui s’ha convocat al Personal d'Administració i Serveis Funcionari a una concentració a l'inici del claustre general de la UPC. Donat que creiem convenient que la resta de personal de la UPC conegui les reivindicacions. Manifest que es llegirà:

Benvolguts membres del claustre,

El col•lectiu de Personal d’Administració i Serveis Funcionari que avui es concentra a l’entrada d’aquesta sessió i, en la seva representació, la Junta del PAS-F de la UPC vol informar a tota la comunitat universitària d’un seguit de retallades i actuacions de l’equip del Rector que afecten exclusivament al PAS-F, i que no tenen cap mena de justificació.

 1. Des del mes juliol d’aquest any, i sense informar al personal ni a la Junta, l’equip del Rector ha deixat de pagar al PAS-F el premi de jubilació i la indemnització per invalidesa i defunció que se’ns pagava des del 1989, per un acord d’equiparació amb el col.lectiu del PAS-laboral.
 2. Se’ns justifica la mesura per l’obertura d’un expedient administratiu contra la UPC per part del Tribunal de Comptes, en base a un informe de la Sindicatura de Comptes sobre els pressupostos dels anys 2004 i 2005. Segons l’equip del Rector els pagaments d’aquest premi i d’aquestes indemnitzacions han estat qualificades per la Sindicatura de comptes com d’irregularitat comptable. Aixòno és cert.
 3. El que sí qualifica d’irregularitats comptables expressament aquest informe són, per exemple, els pagaments de complements retributius en concepte d’objectius a 24 persones del PAS el 2005, o el complement addicional per l’exercici de càrrecs acadèmics que es cobra a la UPC. Aquests pagaments irregulars a dia d’avui es continuen pagant.
 4. L’únic pagament que ha suspès aquest equip és el dels drets socials del PAS-F que, repetim, no és qualificat d’irregularitat comptable. Però el pagament de les 11 irregularitats comptables en matèria de personal assenyalades per l’informe no s’ha suspès.

El col.lectiu del PAS-F no entén el perquè d’aquesta suspensió. La retallada ni està justificada, ni s’ha aplicat a altres pagaments qualificats com a més greus per la Sindicatura.

Per tal de regularitzar el pagament, la Junta hem proposat la inclusió d’aquests drets en un annex al Pla d’acció Social de la UPC que s’està negociant.

També venim a denunciar que aquest no és l’únic incompliment d’acords i compromisos amb el col.lectiu del PAS-F d’aquest equip rectoral. La lllista és larga.

Us n’esmentarem només un parell.

 1. El Rector, en la seva campanya electoral, es va comprometre a respectar l’acord d’equiparació en drets socials que ha suspès i el calendari d’oposicions pactat amb la Junta. Fa un mes l’equip del Rector va comunicar-nos que solament si hi havia pressupost es convocarien els processos selectius pactats. Si el Rector vol austeritat i reduir despeses, parlem-ne de com i en què ens estalviarem els diners a la UPC. L’austeritat ha de ser pública i consensuada i no fer-se amb enganys ni a costa d’un col.lectiu.
 2. I per últim, volem informar de la manca de mobilitat i de promoció del nostre col.lectiu per la via legal: els concursos de trasllat o de promoció. Actualment a la UPC els trasllats i la promoció es fan via decret. Les persones de l’equip rectoral decideixen qui es trasllada i a qui es promociona. En aquest any s’han traslladat o promocionat 63 persones del PAS-F. D’aquestes, solament 10 s’han traslladat o promocionat mitjançant un concurs públic. És a dir, el 84% de la mobilitat i promoció del PAS-F l’ha decidit l’equip rectoral, no els mèrits i la capacitat de les persones. Li recordem que som una administració pública.
Per tot això, avui el PAS-F de la UPC ens hem concentrat massivament en el claustre i estem disposats a continuar fent-ho.

Senyor rector, li demanem públicament que compleixi els acords, compromisos i les lleis d’aplicació al PAS-F.

Senyor rector, la bona voluntat i intencions que el seu equip verbalitza es demostren amb fets i no amb paraules.

Senyor rector, està en les seves mans que es compleixin els acords i compromisos que vostè, personalment, va adquirir amb el col.lectiu del PAS-F de la UPC.
Gràcies per la vostra atenció.

Concentració del PAS Funcionari de la UPC per les retallades i actuacions de l’equip Rector

Avui s’ha convocat al Personal d'Administració i Serveis Funcionari a una concentració a l'inici del claustre general de la UPC. Donat que creiem convenient que la resta de personal de la UPC conegui les reivindicacions. Manifest que es llegirà:

Benvolguts membres del claustre,

El col•lectiu de Personal d’Administració i Serveis Funcionari que avui es concentra a l’entrada d’aquesta sessió i, en la seva representació, la Junta del PAS-F de la UPC vol informar a tota la comunitat universitària d’un seguit de retallades i actuacions de l’equip del Rector que afecten exclusivament al PAS-F, i que no tenen cap mena de justificació.

 1. Des del mes juliol d’aquest any, i sense informar al personal ni a la Junta, l’equip del Rector ha deixat de pagar al PAS-F el premi de jubilació i la indemnització per invalidesa i defunció que se’ns pagava des del 1989, per un acord d’equiparació amb el col.lectiu del PAS-laboral.
 2. Se’ns justifica la mesura per l’obertura d’un expedient administratiu contra la UPC per part del Tribunal de Comptes, en base a un informe de la Sindicatura de Comptes sobre els pressupostos dels anys 2004 i 2005. Segons l’equip del Rector els pagaments d’aquest premi i d’aquestes indemnitzacions han estat qualificades per la Sindicatura de comptes com d’irregularitat comptable. Aixòno és cert.
 3. El que sí qualifica d’irregularitats comptables expressament aquest informe són, per exemple, els pagaments de complements retributius en concepte d’objectius a 24 persones del PAS el 2005, o el complement addicional per l’exercici de càrrecs acadèmics que es cobra a la UPC. Aquests pagaments irregulars a dia d’avui es continuen pagant.
 4. L’únic pagament que ha suspès aquest equip és el dels drets socials del PAS-F que, repetim, no és qualificat d’irregularitat comptable. Però el pagament de les 11 irregularitats comptables en matèria de personal assenyalades per l’informe no s’ha suspès.

El col.lectiu del PAS-F no entén el perquè d’aquesta suspensió. La retallada ni està justificada, ni s’ha aplicat a altres pagaments qualificats com a més greus per la Sindicatura.

Per tal de regularitzar el pagament, la Junta hem proposat la inclusió d’aquests drets en un annex al Pla d’acció Social de la UPC que s’està negociant.

També venim a denunciar que aquest no és l’únic incompliment d’acords i compromisos amb el col.lectiu del PAS-F d’aquest equip rectoral. La lllista és larga.

Us n’esmentarem només un parell.

 1. El Rector, en la seva campanya electoral, es va comprometre a respectar l’acord d’equiparació en drets socials que ha suspès i el calendari d’oposicions pactat amb la Junta. Fa un mes l’equip del Rector va comunicar-nos que solament si hi havia pressupost es convocarien els processos selectius pactats. Si el Rector vol austeritat i reduir despeses, parlem-ne de com i en què ens estalviarem els diners a la UPC. L’austeritat ha de ser pública i consensuada i no fer-se amb enganys ni a costa d’un col.lectiu.
 2. I per últim, volem informar de la manca de mobilitat i de promoció del nostre col.lectiu per la via legal: els concursos de trasllat o de promoció. Actualment a la UPC els trasllats i la promoció es fan via decret. Les persones de l’equip rectoral decideixen qui es trasllada i a qui es promociona. En aquest any s’han traslladat o promocionat 63 persones del PAS-F. D’aquestes, solament 10 s’han traslladat o promocionat mitjançant un concurs públic. És a dir, el 84% de la mobilitat i promoció del PAS-F l’ha decidit l’equip rectoral, no els mèrits i la capacitat de les persones. Li recordem que som una administració pública.
Per tot això, avui el PAS-F de la UPC ens hem concentrat massivament en el claustre i estem disposats a continuar fent-ho.

Senyor rector, li demanem públicament que compleixi els acords, compromisos i les lleis d’aplicació al PAS-F.

Senyor rector, la bona voluntat i intencions que el seu equip verbalitza es demostren amb fets i no amb paraules.

Senyor rector, està en les seves mans que es compleixin els acords i compromisos que vostè, personalment, va adquirir amb el col.lectiu del PAS-F de la UPC.
Gràcies per la vostra atenció.

divendres, 26 de novembre de 2010

AQU: Escoltar per fer?

Aquest darrers dies el Butlletí de l’AQU publicava una editorial escrita pel seu president Joaquim Prats on “posava de manifest el seu interès a apropar les activitats de l'Agència a les necessitats de les universitats catalanes, ja que un organisme extern d'avaluació com ara AQU Catalunya, tot i que ha de ser independent respecte de l'Administració i de les universitats, també ha de ser un bon coneixedor de la realitat del sistema universitari on actua” i en aquesta direcció afegia que “al començament d'aquest any, el Taller L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials va ser un exemple d'apropament de l'Agència a la comunitat científica i acadèmica catalana”.

Des de CCOO, tal i com exposarem el febrer d’aquest mateix any (http://ccoo-universitat.blogspot.com/2010/02/butlleti-pdi-no2-laqu-sabem-sumar.html) “volem felicitar i donar tot el suport a l’Agència per iniciatives com aquesta, que permeten reflexionar sobre l’avaluació de la recerca (“i la docència”)”. Així mateix volem constatar que CCOO no va ser directament convidat als debats, i tal com ens van indicar les nostres afiliades i els nostres afiliats que van assistir, la presència de PDI laboral no era majoritària. Així, és difícil conèixer la realitat dels avaluats!

A data d’avui, com a representants legals de les treballadores i treballadors a la majoria d’universitats de Catalunya, seguim esperant un pas per part d’AQU per apropar-se als agents socials. Donat que considerem preocupant la situació actual on la majoria del PDI-L opta per ser avaluat per l’ANECA, deixant de costat la nostra agència.

Per aquet motiu, CCOO volt reiterar la total disposició en establir un diàleg sincer i constructiu que apropi la realitat del PDI-L a l’agència.

Per seguir recollint les vostres percepcions envers l'AQU us convidem a omplir (si ja no ho heu fet i ets PDI-L) aquest questionari: http://bit.ly/9nRUVX

AQU: Escoltar per fer?

Aquest darrers dies el Butlletí de l’AQU publicava una editorial escrita pel seu president Joaquim Prats on “posava de manifest el seu interès a apropar les activitats de l'Agència a les necessitats de les universitats catalanes, ja que un organisme extern d'avaluació com ara AQU Catalunya, tot i que ha de ser independent respecte de l'Administració i de les universitats, també ha de ser un bon coneixedor de la realitat del sistema universitari on actua” i en aquesta direcció afegia que “al començament d'aquest any, el Taller L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials va ser un exemple d'apropament de l'Agència a la comunitat científica i acadèmica catalana”.

Des de CCOO, tal i com exposarem el febrer d’aquest mateix any (http://ccoo-universitat.blogspot.com/2010/02/butlleti-pdi-no2-laqu-sabem-sumar.html) “volem felicitar i donar tot el suport a l’Agència per iniciatives com aquesta, que permeten reflexionar sobre l’avaluació de la recerca (“i la docència”)”. Així mateix volem constatar que CCOO no va ser directament convidat als debats, i tal com ens van indicar les nostres afiliades i els nostres afiliats que van assistir, la presència de PDI laboral no era majoritària. Així, és difícil conèixer la realitat dels avaluats!

A data d’avui, com a representants legals de les treballadores i treballadors a la majoria d’universitats de Catalunya, seguim esperant un pas per part d’AQU per apropar-se als agents socials. Donat que considerem preocupant la situació actual on la majoria del PDI-L opta per ser avaluat per l’ANECA, deixant de costat la nostra agència.

Per aquet motiu, CCOO volt reiterar la total disposició en establir un diàleg sincer i constructiu que apropi la realitat del PDI-L a l’agència.

Per seguir recollint les vostres percepcions envers l'AQU us convidem a omplir (si ja no ho heu fet i ets PDI-L) aquest questionari: http://bit.ly/9nRUVX

dimarts, 23 de novembre de 2010

Propostes per a la Reforma de la Universitat Espanyola (Hoja del Lunes 504 – 2/2)

El 16 de novembre, al Congrés dels Diputats, es va presentar el llibre “Propuestas para la reforma de la Universidad Española” per la fundació Alternativas i el grup parlamentari socialista. Ha estat editat i prologat pel Rector de la Universitat Carlos III de Madrid.

En el capítol del llibre escrit pel Catedràtic de la Universitat Carlos III, Juan J. Dolado, “Disfunciones en el sistema universitario español: diagnóstico y propuestas de reforma” trobem, entre altres, les següents propostes:
 • Fusions entre les 50 universitats públiques.
 • Una major llibertat per part de les universitats per fixar taxes.
 • Un sistema contractual molt més flexible. El sistema funcionarial és d’excessiva uniformitat salarial.
 • Un estatut del PDI que fomenti la mobilitat i el control de qualitat del mateix amb amplis períodes de prova. Ha començat la desfuncionarització, ja que existeix actualment “funcionarització massiva i prematura”.
CCOO desitjaria conèixer l'opinió del Ministeri en relació amb aquestes propostes. En cas de possibles fusions, té previst negociar les condicions del personal de les universitats? Les taxes acadèmiques del Sistema Universitari Espanyol actualment són competència de les CCAA, proposaria el canvi legislatiu perquè siguin les universitats les competents? Es buscaria garantir l'equitat en l'accés perquè les universitats públiques no imposin taxes la conseqüència de les quals sigui que els estudiants de les classes socials més desfavorides no tinguin accés? Tenen previst incrementar la temporalitat i precarietat amb salaris encara més baixos en la carrera acadèmica i investigadora? Recordem que actualment són 4 anys de becari + 4 d'ajudant + 4 d'ajudant doctor i per fi un contracte no temporal.

CCOO roman expectant davant el grau d'acceptació que el Ministeri prestarà a les propostes d'alguns que s'autotitulen com experts -però que es comporten com gurus de la tribu- i ens alliçonen sobre el que s'ha de fer amb els treballadors i treballadores de les universitats, en relació amb el funcionament de la universitat, la seva finalitat i la seva gestió, encobrint autèntics atacs directes a l'estat social de dret i a la democràcia participativa. Ho porten fent anys a propòsit de la sanitat pública, l'ensenyament obligatori, les pensions, les jubilacions, etc.
I ara carreguen de nou contra la universitat, amb propostes que ataquen als centres públics, amb propostes que dificulten l'accés dels estudiants de les classes socials més desfavorides, per tot això:

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA

Després de la vaga del 29 de setembre, hem de seguir mobilitzant-nos per exigir la RECTIFICACIÓ de les polítiques del govern, la retallada de drets socials i laborals, i davant les properes mesures sobre pensions i jubilació, que ja han estat anunciades i estan introduïdes en el Projecte dels Pressupostos de l'Estat.

CCOO i UGT tenen previst convocar mobilitzacions pel 15 i 18 de desembre.

Seguirem informant. La mobilització continua!

Propostes per a la Reforma de la Universitat Espanyola (Hoja del Lunes 504 – 2/2)

El 16 de novembre, al Congrés dels Diputats, es va presentar el llibre “Propuestas para la reforma de la Universidad Española” per la fundació Alternativas i el grup parlamentari socialista. Ha estat editat i prologat pel Rector de la Universitat Carlos III de Madrid.

En el capítol del llibre escrit pel Catedràtic de la Universitat Carlos III, Juan J. Dolado, “Disfunciones en el sistema universitario español: diagnóstico y propuestas de reforma” trobem, entre altres, les següents propostes:
 • Fusions entre les 50 universitats públiques.
 • Una major llibertat per part de les universitats per fixar taxes.
 • Un sistema contractual molt més flexible. El sistema funcionarial és d’excessiva uniformitat salarial.
 • Un estatut del PDI que fomenti la mobilitat i el control de qualitat del mateix amb amplis períodes de prova. Ha començat la desfuncionarització, ja que existeix actualment “funcionarització massiva i prematura”.
CCOO desitjaria conèixer l'opinió del Ministeri en relació amb aquestes propostes. En cas de possibles fusions, té previst negociar les condicions del personal de les universitats? Les taxes acadèmiques del Sistema Universitari Espanyol actualment són competència de les CCAA, proposaria el canvi legislatiu perquè siguin les universitats les competents? Es buscaria garantir l'equitat en l'accés perquè les universitats públiques no imposin taxes la conseqüència de les quals sigui que els estudiants de les classes socials més desfavorides no tinguin accés? Tenen previst incrementar la temporalitat i precarietat amb salaris encara més baixos en la carrera acadèmica i investigadora? Recordem que actualment són 4 anys de becari + 4 d'ajudant + 4 d'ajudant doctor i per fi un contracte no temporal.

CCOO roman expectant davant el grau d'acceptació que el Ministeri prestarà a les propostes d'alguns que s'autotitulen com experts -però que es comporten com gurus de la tribu- i ens alliçonen sobre el que s'ha de fer amb els treballadors i treballadores de les universitats, en relació amb el funcionament de la universitat, la seva finalitat i la seva gestió, encobrint autèntics atacs directes a l'estat social de dret i a la democràcia participativa. Ho porten fent anys a propòsit de la sanitat pública, l'ensenyament obligatori, les pensions, les jubilacions, etc.
I ara carreguen de nou contra la universitat, amb propostes que ataquen als centres públics, amb propostes que dificulten l'accés dels estudiants de les classes socials més desfavorides, per tot això:

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA

Després de la vaga del 29 de setembre, hem de seguir mobilitzant-nos per exigir la RECTIFICACIÓ de les polítiques del govern, la retallada de drets socials i laborals, i davant les properes mesures sobre pensions i jubilació, que ja han estat anunciades i estan introduïdes en el Projecte dels Pressupostos de l'Estat.

CCOO i UGT tenen previst convocar mobilitzacions pel 15 i 18 de desembre.

Seguirem informant. La mobilització continua!

Emèrits amb contracte indefinit (Hoja del Lunes 504 – 1/2)

La Comissió d'Educació i Esport, a la sessió del dia 26 d'octubre de 2010, va acordar aprovar amb modificacions la Proposició no de Llei relativa als professors emèrits en l'àmbit de la Universitat (núm. exp. 161/970), presentada pel Grup Parlamentari Socialista i publicada en el "BOCG. Congrés dels Diputats", Sèrie D, núm. 192, de 27 d'abril de 2009, en els següents termes:

"El Congrés dels Diputats insta al Govern a:

 • La contractació de Professors Emèrits per temps indefinit i amb la compensació econòmica establerta als Pressupostos de la Universitat en el marc de l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats Espanyoles (EPDI). La permanència del nomenament quedarà condicionada al manteniment de les circumstàncies personals que ho van motivar, a comprovar amb l'oportuna periodicitat.
 • Tenir participació docent en cursos oficials de postgrau, i excepcionalment de grau, així com en aquells conduents a títols propis, direcció de grups i projectes d'investigació, direcció de Centres i Instituts d'Investigació.”

Si es pretén modernitzar el Sistema Universitari Español contractant indefinidament a professors jubilats per fer classe, dirigir grups i projectes d'investigació, així com per dirigir Centres i Instituts d'Investigació, on va quedar l'articulat de la LOMLOU sobre plans de rejoveniment de plantilles? Com pot dir repetidament el govern que tenim la generació millor formada de la història, deixar-los en l'atur i contractar a professors jubilats? Es tracta d'incentivar que els nostres joves es busquin el futur en altres països? A Irlanda s'estima que més de 250.000 emprendran aquest camí.

Emèrits amb contracte indefinit (Hoja del Lunes 504 – 1/2)

La Comissió d'Educació i Esport, a la sessió del dia 26 d'octubre de 2010, va acordar aprovar amb modificacions la Proposició no de Llei relativa als professors emèrits en l'àmbit de la Universitat (núm. exp. 161/970), presentada pel Grup Parlamentari Socialista i publicada en el "BOCG. Congrés dels Diputats", Sèrie D, núm. 192, de 27 d'abril de 2009, en els següents termes:

"El Congrés dels Diputats insta al Govern a:

 • La contractació de Professors Emèrits per temps indefinit i amb la compensació econòmica establerta als Pressupostos de la Universitat en el marc de l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats Espanyoles (EPDI). La permanència del nomenament quedarà condicionada al manteniment de les circumstàncies personals que ho van motivar, a comprovar amb l'oportuna periodicitat.
 • Tenir participació docent en cursos oficials de postgrau, i excepcionalment de grau, així com en aquells conduents a títols propis, direcció de grups i projectes d'investigació, direcció de Centres i Instituts d'Investigació.”

Si es pretén modernitzar el Sistema Universitari Español contractant indefinidament a professors jubilats per fer classe, dirigir grups i projectes d'investigació, així com per dirigir Centres i Instituts d'Investigació, on va quedar l'articulat de la LOMLOU sobre plans de rejoveniment de plantilles? Com pot dir repetidament el govern que tenim la generació millor formada de la història, deixar-los en l'atur i contractar a professors jubilats? Es tracta d'incentivar que els nostres joves es busquin el futur en altres països? A Irlanda s'estima que més de 250.000 emprendran aquest camí.

dissabte, 20 de novembre de 2010

Taula rodona: Sindicalisme i transició a Espanya - En memòria de Marcelino Camacho

Els degans/nes de les Facultats de Dret, Filosofia i Lletres, Economia i Empreses i Ciències Polítiques i Sociología us conviden a assistir a la taula rodona.

Dilluns, 22 de novembre de 2010 - 12.30h
Sala d'actes - Facultat de Ciències Econòmiques-Polítiques
Campus UAB - Bellaterra

Intervenen:
 • Joan Botella, Professor, Departament de Ciència Política i Dret Públic UAB
 • Francisco Pérez Amorós, Professor Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques UAB
 • Fausto Miguélez, Professor Departament de Sociologia UAB
 • Albert Recio, Professor Departament d'Economia Aplicada UAB
 • Joan Carles Gallego, Secretari General CCOO Catalunya
 • Pere Ysàs, Professor Departament d'Història Contemporània UAB

Presenta: Juanjo Bravo, Secretari General Secció Sindical CCOO a la UAB.

Taula rodona: Sindicalisme i transició a Espanya - En memòria de Marcelino Camacho

Els degans/nes de les Facultats de Dret, Filosofia i Lletres, Economia i Empreses i Ciències Polítiques i Sociología us conviden a assistir a la taula rodona.

Dilluns, 22 de novembre de 2010 - 12.30h
Sala d'actes - Facultat de Ciències Econòmiques-Polítiques
Campus UAB - Bellaterra

Intervenen:
 • Joan Botella, Professor, Departament de Ciència Política i Dret Públic UAB
 • Francisco Pérez Amorós, Professor Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques UAB
 • Fausto Miguélez, Professor Departament de Sociologia UAB
 • Albert Recio, Professor Departament d'Economia Aplicada UAB
 • Joan Carles Gallego, Secretari General CCOO Catalunya
 • Pere Ysàs, Professor Departament d'Història Contemporània UAB

Presenta: Juanjo Bravo, Secretari General Secció Sindical CCOO a la UAB.

dimecres, 17 de novembre de 2010

Després de més de dos anys d'incompliment de la Llei d'Universitats el Ministeri impedeix l'avanç de l'Estatut del PDI (Hoja del Lunes 503 - Extraordinaria)

La LOU de 2007, manava al Govern regular en el termini d'un any l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats.

El Ministeri no ha convocat en sis mesos la mesa, però han ocorregut coses molt greus: es tramita al Parlament el projecte de Llei de la Ciència que dinamita part del contingut de l'Estatut ja acordat; es tramita un projecte de decret de doctorat i s'avança en un nou model de finançament presidit per la idea d'austeritat a la universitat -és a dir retallades.

Però sobretot hem experimentat el que Díaz Ferrán proposava per al conjunt dels treballadors:

COBRAR MENYS: ja que ens han expropiat per decret i sense motius part del nostre salari,

TREBALLAR MÉS: com a conseqüència de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Després de sis mesos i amb la greu situació actual, la Direcció General de Política Universitària (DGPU) va convocar als sindicats el dilluns 15 de novembre amb un nou text i una proposta per redefinir el procediment de negociació, en uns termes que han provocat el rebuig unànime de tots els sindicats.

Com a conseqüència d'aquest rebuig, provocat pel fet que no es recullen aspectes ja acordats amb anterioritat -com per exemple la jornada o els barems- i s'han produït importants retallades en temes ja tancats, el DGPU ha retirat el document.

D'altra banda -i això és probablement més important- es va sol•licitar als sindicats que donéssim el vistiplau al text, i l'equip ministerial s'encarregaria de tramitar-lo com a decret utilitzant l'estratègia que creguessin més convenient per a la seva consecució. Això significa posar fi al procés de negociació i començar la tramitació, sent una aixecada de camisa la pretensió d'arribar a acords que després poden decaure.

O L'EQUIP DE NEGOCIACIÓ CANVIA RADICALMENT D'ACTITUD O EL MINISTERI HA DE CANVIAR L'EQUIP NEGOCIADOR

Davant la indefinició, mala fe negociadora i falta de seguretat jurídica provocada per aquesta situació es posa en dubte que l'actual DGPU compti amb el degut suport del Ministeri i el Govern en els principals temes de l'Estatut de PDI (jornada, dedicació, millora de nivells i retribucions, entre altres). Després del rebuig esmentat, s'ha proposat subsidiàriament la creació d'una "Comissió tècnica" encarregada de preparar un nou text de treball.

No obstant això, des de CCOO mantenim l'exigència de convocatòria de la Mesa Sectorial d'Universitats amb l'assistència i sota la presidència del Ministre Gabilondo. Cal que l'equip de negociació ministerial es posi a treballar de debò per a, primer, recuperar la confiança i la credibilitat en la seva capacitat negociadora i segon, per avançar ràpida i substancialment en els continguts de l’Estatut definitiu. De no ser així, el Ministeri ha de canviar fulminantment a l'equip negociador.

És absolutament imprescindible comptar amb un Estatut de PDI per modernitzar la regulació de les condicions d'ocupació del PDI que, amb una normativa de fa més de 20 anys, depenen gairebé exclusivament de la voluntat de les Universitats.

Queda poc temps per a la finalització de la legislatura però és suficient si existeix voluntat política i de treball. Els sindicats la tenim. La inexistència d'un Estatut de PDI abans de la finalització de la legislatura serà doncs una responsabilitat atribuïble exclusivament al Ministeri.


EL SEXENNI DE TRANSFERÈNCIA, UNA ALTRA BROMA DE MAL GUST

En l'apartat de "Precs i preguntes" es va informar que en la propera reunió del Consell de la CNEAI es van a aprovar les característiques del nou sexenni de transferència i innovació.

La DGPU ha considerat que aquesta qüestió no era objecte de negociació en la Mesa Sectorial ja que no trencava la regulació del Decret de retribucions en vigor. Ha aclarit que el professorat podrà sol•licitar el sexenni tradicional "quan li toqui sol•licitar", i haurà de triar entre aquest i el nou sexenni, ja que no podrà optar a ambdós simultàniament. Desconeixem quines característiques i condicions implica aquest nou sexenni.

CAL ESTAR ATENTS I PREPARATS PER A POSSIBLES MOBILITZACIONS

En vista de les circumstàncies exposades, CCOO fa una crida al professorat universitari perquè estigui atent a les properes informacions. Els propers mesos són molt importants i ens hi juguem molt. A més d'emplaçar als treballadors a les properes mobilitzacions contra la reforma laboral i els seus efectes en l'ocupació publica, si segueix aquesta actitud permanent envers els sindicats i l'atac als drets del personal docent i investigador de les universitats, caldrà contestar adequadament amb les corresponents mobilitzacions en l'àmbit específic de tots els campus universitaris.

Després de més de dos anys d'incompliment de la Llei d'Universitats el Ministeri impedeix l'avanç de l'Estatut del PDI (Hoja del Lunes 503 - Extraordinaria)

La LOU de 2007, manava al Govern regular en el termini d'un any l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats.

El Ministeri no ha convocat en sis mesos la mesa, però han ocorregut coses molt greus: es tramita al Parlament el projecte de Llei de la Ciència que dinamita part del contingut de l'Estatut ja acordat; es tramita un projecte de decret de doctorat i s'avança en un nou model de finançament presidit per la idea d'austeritat a la universitat -és a dir retallades.

Però sobretot hem experimentat el que Díaz Ferrán proposava per al conjunt dels treballadors:

COBRAR MENYS: ja que ens han expropiat per decret i sense motius part del nostre salari,

TREBALLAR MÉS: com a conseqüència de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Després de sis mesos i amb la greu situació actual, la Direcció General de Política Universitària (DGPU) va convocar als sindicats el dilluns 15 de novembre amb un nou text i una proposta per redefinir el procediment de negociació, en uns termes que han provocat el rebuig unànime de tots els sindicats.

Com a conseqüència d'aquest rebuig, provocat pel fet que no es recullen aspectes ja acordats amb anterioritat -com per exemple la jornada o els barems- i s'han produït importants retallades en temes ja tancats, el DGPU ha retirat el document.

D'altra banda -i això és probablement més important- es va sol•licitar als sindicats que donéssim el vistiplau al text, i l'equip ministerial s'encarregaria de tramitar-lo com a decret utilitzant l'estratègia que creguessin més convenient per a la seva consecució. Això significa posar fi al procés de negociació i començar la tramitació, sent una aixecada de camisa la pretensió d'arribar a acords que després poden decaure.

O L'EQUIP DE NEGOCIACIÓ CANVIA RADICALMENT D'ACTITUD O EL MINISTERI HA DE CANVIAR L'EQUIP NEGOCIADOR

Davant la indefinició, mala fe negociadora i falta de seguretat jurídica provocada per aquesta situació es posa en dubte que l'actual DGPU compti amb el degut suport del Ministeri i el Govern en els principals temes de l'Estatut de PDI (jornada, dedicació, millora de nivells i retribucions, entre altres). Després del rebuig esmentat, s'ha proposat subsidiàriament la creació d'una "Comissió tècnica" encarregada de preparar un nou text de treball.

No obstant això, des de CCOO mantenim l'exigència de convocatòria de la Mesa Sectorial d'Universitats amb l'assistència i sota la presidència del Ministre Gabilondo. Cal que l'equip de negociació ministerial es posi a treballar de debò per a, primer, recuperar la confiança i la credibilitat en la seva capacitat negociadora i segon, per avançar ràpida i substancialment en els continguts de l’Estatut definitiu. De no ser així, el Ministeri ha de canviar fulminantment a l'equip negociador.

És absolutament imprescindible comptar amb un Estatut de PDI per modernitzar la regulació de les condicions d'ocupació del PDI que, amb una normativa de fa més de 20 anys, depenen gairebé exclusivament de la voluntat de les Universitats.

Queda poc temps per a la finalització de la legislatura però és suficient si existeix voluntat política i de treball. Els sindicats la tenim. La inexistència d'un Estatut de PDI abans de la finalització de la legislatura serà doncs una responsabilitat atribuïble exclusivament al Ministeri.


EL SEXENNI DE TRANSFERÈNCIA, UNA ALTRA BROMA DE MAL GUST

En l'apartat de "Precs i preguntes" es va informar que en la propera reunió del Consell de la CNEAI es van a aprovar les característiques del nou sexenni de transferència i innovació.

La DGPU ha considerat que aquesta qüestió no era objecte de negociació en la Mesa Sectorial ja que no trencava la regulació del Decret de retribucions en vigor. Ha aclarit que el professorat podrà sol•licitar el sexenni tradicional "quan li toqui sol•licitar", i haurà de triar entre aquest i el nou sexenni, ja que no podrà optar a ambdós simultàniament. Desconeixem quines característiques i condicions implica aquest nou sexenni.

CAL ESTAR ATENTS I PREPARATS PER A POSSIBLES MOBILITZACIONS

En vista de les circumstàncies exposades, CCOO fa una crida al professorat universitari perquè estigui atent a les properes informacions. Els propers mesos són molt importants i ens hi juguem molt. A més d'emplaçar als treballadors a les properes mobilitzacions contra la reforma laboral i els seus efectes en l'ocupació publica, si segueix aquesta actitud permanent envers els sindicats i l'atac als drets del personal docent i investigador de les universitats, caldrà contestar adequadament amb les corresponents mobilitzacions en l'àmbit específic de tots els campus universitaris.

dimarts, 16 de novembre de 2010

Per un doctorat públic i de qualitat

Tenint en compte totes les dificultats i obstacles que els doctorands de Catalunya troben al llarg de la seva carrera investigadora (sous baixos, investigadors sense remuneració reconeguda o beques que incumpleixen la llei, la dificultat d’acabar la tesi en 4 anys, el coll d’ampolla en la fase portdoctoral, la retallada de les beques postdoctorals, l’exili forçós i la dificultat de retornar al país, la gran dificultat d’estabilitzar-se, etc.), tot i portant a terme un treball molt important per a la investigació en les universitats, aquest any ens trobem amb una nova mesura abusiva que no fa més que empitjorar la situació ja precaria d’aquest col·lectiu.

Les universitats catalanes han acordat augmentar els preus de la matrícula del doctorat un 280% respecte a l'any passat. Per tal de protestar per aquest increment abusiu, que no és més que la gota que fa vessar el got, el col·lectiu de doctorands de Catalunya va elaborar un manifest (veure http://d-recerca.org/manifest400) al que ja s’han adherit al voltant de 5000 persones (directors de centres de recerca, investigadors principals, tècnics de laboratori, investigadors pre- ipost-doctorals, etc.). Podeu adherir-vos al manifest en aquest enllaç.

La Direcció General d’Universitats (DGU) de la Generalitat de Catalunya i els vicerrectorats de les diferents universitats catalanes van dur a terme dues reunions amb el col·lectiu de doctorands, en les quals es va arribar a diversos acords: no aplicar el nou règim de taxes als doctorands que van iniciar el doctorat en el pla antic; ampliar els terminis de matrícula i facilitar el seu fraccionament; i col·laborar per la redacció del decret de preus de l'any vinent.

El col·lectiu de doctorands, creiem inadmissible que Catalunya sigui la única Comunitat Autònoma que no respecta els límits d'augment establerts per la Conferència General de Política Universitària (Resolució del 25 de maig de 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/07/pdfs/BOE-A-2010-9029.pdf), tot i ser d'obligat compliment (apartat b de l'article 81 de la Llei Orgànica 6/2001 d'universitats, en la seva nova redacció donada per la Llei Orgànica 4/2007: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.t11.html#a81).

Per això, els acords als que s’ha arribat no satisfan la nostra principal demanda: modificar el decret en curs (DOGC 98/2010) per tal de que es pagui un import de matrícula de doctorat corresponent al de l'any passat més la pujada corresponent a la variació interanual del IPC.

Més informació: www.d-recerca.org
Contacte: drecerca@gmail.com

Por un doctorado público y de calidad

Junto a todos las dificultades y obstáculos que los doctorandos de Cataluña encuentran a lo largo de su carrera investigadora (sueldos bajos, investigadores sin remuneración reconocida o con becas que incumplen la ley, la dificultad de finalizar en 4 años su tesis, el cuello de botella en la fase postdoctoral, el recorte de las becas postdoctorales, el exilio forzado y la dificultad de volver al país, la gran dificultad de estabilizarse, etc.), aún llevando a cabo una labor muy importante para la investigación en las universidades, este año contamos con una nueva medida abusiva que no hace más que empeorar la situación ya precaria de este colectivo.

Las universidades catalanas han acordado aumentar los precios de la matrícula del doctorado un 280% respecto el año pasado. Con la finalidad de protestar por este incremento abusivo, que no es más que la gota que colma el vaso, el colectivo de doctorandos de Cataluña elaboró un manifiesto (ver http://d-recerca.org/manifest400) al que ya se han adherido alrededor de 5000 personas (directores de centros de investigación, investigadores principales, técnicos de laboratorio, investigadores pre- y post-doctorales, etc.). Podéis apoyar el manifiesto en este enlace.

La Dirección General de Universidades (DGU) de la Generalitat de Catalunya y los vicerrectorados de las diferentes universidades catalanas llevaron a cabo dos reuniones con el colectivo de doctorandos, en las cuales se llegó a algunos acuerdos: no aplicar el nuevo régimen de tasas a los doctorandos que iniciaron el doctorado en el plan antiguo, ampliar los plazos de matrícula y facilitar su fraccionamiento y colaborar para la redacción del decreto de precios del año que viene.

El colectivo de doctorandos encuentra inadmisible que Cataluña sea la única Comunidad Autónoma que no respeta los límites de aumento establecidos por la Conferencia General de Política Universitaria (Resolución del 25 de mayo de 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/07/pdfs/BOE-A-2010-9029.pdf), a pesar de ser de obligado cumplimiento (apartado b del artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001 de universidades, en su nueva redacción dada por la Ley orgánica 4/2007: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.t11.html#a81).

Por ello, los acuerdos a los que se ha llegado no satisfacen la principal demanda de los doctorandos: la modificación del decreto en curso (DOGC 98/2010) para que se pague un importe de matrícula de doctorado correspondiente al del año pasado más la correspondiente variación interanual del IPC.

Más información: www.d-recerca.org
Contacto: drecerca@gmail.com

Per un doctorat públic i de qualitat

Tenint en compte totes les dificultats i obstacles que els doctorands de Catalunya troben al llarg de la seva carrera investigadora (sous baixos, investigadors sense remuneració reconeguda o beques que incumpleixen la llei, la dificultat d’acabar la tesi en 4 anys, el coll d’ampolla en la fase portdoctoral, la retallada de les beques postdoctorals, l’exili forçós i la dificultat de retornar al país, la gran dificultat d’estabilitzar-se, etc.), tot i portant a terme un treball molt important per a la investigació en les universitats, aquest any ens trobem amb una nova mesura abusiva que no fa més que empitjorar la situació ja precaria d’aquest col·lectiu.

Les universitats catalanes han acordat augmentar els preus de la matrícula del doctorat un 280% respecte a l'any passat. Per tal de protestar per aquest increment abusiu, que no és més que la gota que fa vessar el got, el col·lectiu de doctorands de Catalunya va elaborar un manifest (veure http://d-recerca.org/manifest400) al que ja s’han adherit al voltant de 5000 persones (directors de centres de recerca, investigadors principals, tècnics de laboratori, investigadors pre- ipost-doctorals, etc.). Podeu adherir-vos al manifest en aquest enllaç.

La Direcció General d’Universitats (DGU) de la Generalitat de Catalunya i els vicerrectorats de les diferents universitats catalanes van dur a terme dues reunions amb el col·lectiu de doctorands, en les quals es va arribar a diversos acords: no aplicar el nou règim de taxes als doctorands que van iniciar el doctorat en el pla antic; ampliar els terminis de matrícula i facilitar el seu fraccionament; i col·laborar per la redacció del decret de preus de l'any vinent.

El col·lectiu de doctorands, creiem inadmissible que Catalunya sigui la única Comunitat Autònoma que no respecta els límits d'augment establerts per la Conferència General de Política Universitària (Resolució del 25 de maig de 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/07/pdfs/BOE-A-2010-9029.pdf), tot i ser d'obligat compliment (apartat b de l'article 81 de la Llei Orgànica 6/2001 d'universitats, en la seva nova redacció donada per la Llei Orgànica 4/2007: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.t11.html#a81).

Per això, els acords als que s’ha arribat no satisfan la nostra principal demanda: modificar el decret en curs (DOGC 98/2010) per tal de que es pagui un import de matrícula de doctorat corresponent al de l'any passat més la pujada corresponent a la variació interanual del IPC.

Més informació: www.d-recerca.org
Contacte: drecerca@gmail.com

Por un doctorado público y de calidad

Junto a todos las dificultades y obstáculos que los doctorandos de Cataluña encuentran a lo largo de su carrera investigadora (sueldos bajos, investigadores sin remuneración reconocida o con becas que incumplen la ley, la dificultad de finalizar en 4 años su tesis, el cuello de botella en la fase postdoctoral, el recorte de las becas postdoctorales, el exilio forzado y la dificultad de volver al país, la gran dificultad de estabilizarse, etc.), aún llevando a cabo una labor muy importante para la investigación en las universidades, este año contamos con una nueva medida abusiva que no hace más que empeorar la situación ya precaria de este colectivo.

Las universidades catalanas han acordado aumentar los precios de la matrícula del doctorado un 280% respecto el año pasado. Con la finalidad de protestar por este incremento abusivo, que no es más que la gota que colma el vaso, el colectivo de doctorandos de Cataluña elaboró un manifiesto (ver http://d-recerca.org/manifest400) al que ya se han adherido alrededor de 5000 personas (directores de centros de investigación, investigadores principales, técnicos de laboratorio, investigadores pre- y post-doctorales, etc.). Podéis apoyar el manifiesto en este enlace.

La Dirección General de Universidades (DGU) de la Generalitat de Catalunya y los vicerrectorados de las diferentes universidades catalanas llevaron a cabo dos reuniones con el colectivo de doctorandos, en las cuales se llegó a algunos acuerdos: no aplicar el nuevo régimen de tasas a los doctorandos que iniciaron el doctorado en el plan antiguo, ampliar los plazos de matrícula y facilitar su fraccionamiento y colaborar para la redacción del decreto de precios del año que viene.

El colectivo de doctorandos encuentra inadmisible que Cataluña sea la única Comunidad Autónoma que no respeta los límites de aumento establecidos por la Conferencia General de Política Universitaria (Resolución del 25 de mayo de 2010: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/07/pdfs/BOE-A-2010-9029.pdf), a pesar de ser de obligado cumplimiento (apartado b del artículo 81 de la Ley Orgánica 6/2001 de universidades, en su nueva redacción dada por la Ley orgánica 4/2007: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.t11.html#a81).

Por ello, los acuerdos a los que se ha llegado no satisfacen la principal demanda de los doctorandos: la modificación del decreto en curso (DOGC 98/2010) para que se pague un importe de matrícula de doctorado correspondiente al del año pasado más la correspondiente variación interanual del IPC.

Más información: www.d-recerca.org
Contacto: drecerca@gmail.com

Suport a la concentració: Per un doctorat públic i de qualitat

CCOO dona suport i demana la teva participació a la concentració de protesta convocada per l’Associació de Doctorants i Becaris de Recerca de Catalunya (D-Recerca) davant l’augment dels preus de la matricula de doctorat un 280%.

17 de novembre 18:00 Plaça Sant Jaume

Suport a la concentració: Per un doctorat públic i de qualitat

CCOO dona suport i demana la teva participació a la concentració de protesta convocada per l’Associació de Doctorants i Becaris de Recerca de Catalunya (D-Recerca) davant l’augment dels preus de la matricula de doctorat un 280%.

17 de novembre 18:00 Plaça Sant Jaume

dilluns, 15 de novembre de 2010

Esborrany de l’Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Espanyoles (Hoja del Lunes 502)

Finalment, el Ministeri va convocar la Mesa Sectorial, dintre del termini i en la forma escaient, el dijous passat, adjuntant-nos l'esborrany de l'Estatut del PDI. L'ordre del dia inclou un únic punt: “Debat sobre l'esborrany de l'Estatut del PDI”. En les últimes intervencions el Ministeri ha mostrat hostilitat, de cara a la negociació de l'Estatut i CCOO manté la incertesa respecte de la voluntat negociadora del Govern per arribar a acords.

La versió del document és diferent a la qual es va treballar a l'última Mesa d'abril, encara que recull part del tractat amb anterioritat. No obstant això, NO disposa d'una MEMÒRIA ECONÒMICA, ni d'un CALENDARI D'APLICACIÓ i HAN DESAPAREGUT ELS BAREMS TREBALLATS, pel que aquestes mancances, que afecten a l'aplicació de la carrera horitzontal i a les avaluacions globals, hauran de ser explicades en la Mesa que se celebra avui.

A més, el text presentat no concreta certes qüestions importants reivindicades per CCOO, i algunes matèries ja pactades requereixen de certs matisos en la seva redacció. 

Algunes qüestions que CCOO ha reivindicat i que es recullen en l'esborrany presentat són: 

 • L'accessibilitat de la comunitat universitària al Pla Individual de Dedicació Acadèmica (PDA)
 • L'assignació màxima de docència, per a tot el PDI, de 240 hores de còmput anual o de 8 hores per setmana (encara que reivindiquem matisacions en les activitats previstes).
 • La possibilitat de passar a funcionari, mitjançant concurs de promoció interna, pels professors amb contracte laboral indefinit acreditats per a titular d'universitat, segons el previst en la disposició transitòria 2a de l'EBEP.
 • En el moment en què aconsegueixin el grau de Doctor, els professors titulars d'escola universitària tindran el complement de destinació nivell 27.
 • Les CC.AA. poden complementar el component general del complement específic i el de carrera horitzontal.
 • Manteniment de quinquennis i sexennis segons el vigent RD de Retribucions.
Entre les mancances més greus del document destaquen:
 • La desaparició dels barems acordats de la carrera horitzontal.
 • La no equiparació dels quinquennis i els sexennis dels diferents cossos.
 • La no equiparació del complement específic al d’altres cossos de l'administració pública de categories similars.
 • La creació de dedicacions a temps parcial especials, destinades a permetre que alguns cobrin a la universitat el 80% de les retribucions i fora tot el que els sigui possible.
 • La facilitat absoluta per anar-se a empreses privades, sense compensació a les universitats que, amb diners públics, han format als empresaris de les empreses de base tecnològica.
 • El règim d'explotació dels resultats de la investigació. 
 D'altra banda, CCOO considera que és necessari considerar l'Estatut del PDI tenint en compte les retallades salarials per als empleats públics i la reforma del mercat de treball imposats pel govern, així com la regulació establerta per la Llei de la Ciència, en tràmit parlamentari, l'abast definitiu de la qual encara està per conèixer. 

Per tot això, i d'acord amb les mobilitzacions previstes, des de les universitats caldrà estar molt atents, ja que en aquest sector s'han retallat drets i salaris, com a tots els empleats, però, a més, la implantació de la noves titulacions ens fa treballar més. 

CCOO exigeix voluntat política al Govern per veure fets tangibles sense marejar la perdiu com fins ara ha ocorregut.

Esborrany de l’Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats Públiques Espanyoles (Hoja del Lunes 502)

Finalment, el Ministeri va convocar la Mesa Sectorial, dintre del termini i en la forma escaient, el dijous passat, adjuntant-nos l'esborrany de l'Estatut del PDI. L'ordre del dia inclou un únic punt: “Debat sobre l'esborrany de l'Estatut del PDI”. En les últimes intervencions el Ministeri ha mostrat hostilitat, de cara a la negociació de l'Estatut i CCOO manté la incertesa respecte de la voluntat negociadora del Govern per arribar a acords.

La versió del document és diferent a la qual es va treballar a l'última Mesa d'abril, encara que recull part del tractat amb anterioritat. No obstant això, NO disposa d'una MEMÒRIA ECONÒMICA, ni d'un CALENDARI D'APLICACIÓ i HAN DESAPAREGUT ELS BAREMS TREBALLATS, pel que aquestes mancances, que afecten a l'aplicació de la carrera horitzontal i a les avaluacions globals, hauran de ser explicades en la Mesa que se celebra avui.

A més, el text presentat no concreta certes qüestions importants reivindicades per CCOO, i algunes matèries ja pactades requereixen de certs matisos en la seva redacció. 

Algunes qüestions que CCOO ha reivindicat i que es recullen en l'esborrany presentat són: 

 • L'accessibilitat de la comunitat universitària al Pla Individual de Dedicació Acadèmica (PDA)
 • L'assignació màxima de docència, per a tot el PDI, de 240 hores de còmput anual o de 8 hores per setmana (encara que reivindiquem matisacions en les activitats previstes).
 • La possibilitat de passar a funcionari, mitjançant concurs de promoció interna, pels professors amb contracte laboral indefinit acreditats per a titular d'universitat, segons el previst en la disposició transitòria 2a de l'EBEP.
 • En el moment en què aconsegueixin el grau de Doctor, els professors titulars d'escola universitària tindran el complement de destinació nivell 27.
 • Les CC.AA. poden complementar el component general del complement específic i el de carrera horitzontal.
 • Manteniment de quinquennis i sexennis segons el vigent RD de Retribucions.
Entre les mancances més greus del document destaquen:
 • La desaparició dels barems acordats de la carrera horitzontal.
 • La no equiparació dels quinquennis i els sexennis dels diferents cossos.
 • La no equiparació del complement específic al d’altres cossos de l'administració pública de categories similars.
 • La creació de dedicacions a temps parcial especials, destinades a permetre que alguns cobrin a la universitat el 80% de les retribucions i fora tot el que els sigui possible.
 • La facilitat absoluta per anar-se a empreses privades, sense compensació a les universitats que, amb diners públics, han format als empresaris de les empreses de base tecnològica.
 • El règim d'explotació dels resultats de la investigació. 
 D'altra banda, CCOO considera que és necessari considerar l'Estatut del PDI tenint en compte les retallades salarials per als empleats públics i la reforma del mercat de treball imposats pel govern, així com la regulació establerta per la Llei de la Ciència, en tràmit parlamentari, l'abast definitiu de la qual encara està per conèixer. 

Per tot això, i d'acord amb les mobilitzacions previstes, des de les universitats caldrà estar molt atents, ja que en aquest sector s'han retallat drets i salaris, com a tots els empleats, però, a més, la implantació de la noves titulacions ens fa treballar més. 

CCOO exigeix voluntat política al Govern per veure fets tangibles sense marejar la perdiu com fins ara ha ocorregut.

diumenge, 14 de novembre de 2010

Pensions: dret o negoci?

TV3: Amb Emili Rey, cap de premsa de CCOO a Catalunya, analitzem la proposta d'alguns economistes per un nou sistema de pensions de jubilació.

Pensions: dret o negoci?

TV3: Amb Emili Rey, cap de premsa de CCOO a Catalunya, analitzem la proposta d'alguns economistes per un nou sistema de pensions de jubilació.

dimecres, 10 de novembre de 2010

El ministeri dóna per tancada la negociació de l'Estatut de PDI (Hoja del Lunes 501 - 1/2)

La intervenció del Secretari General d’Universitats, Marius Rubiralta, el passat 3 de novembre en el Fòrum Joly - patrocinat pel grup empresarial del mateix nom i integrat per diferents periòdics andalusos- ofereix algunes pistes del que pretén fer el Ministeri d'Educació en alguns temes.

Després de 6 mesos sense convocar la Taula Sectorial d'Universitats, sembla ser que en aquest període el Ministeri en solitari, sense la participació dels agents socials, ha treballat aspectes que passem a comentar:

Per començar, el Secretari General, ha informat de les dades que ens donen la idea de la situació del SUE en l'actualitat.

Per al curs 2010-2011 es preveu un creixement de la matrícula de nou ingrés del 10%, aconseguint 1.600.000 estudiants matriculats en el SUE, superant els nivells màxims dels ¿anys? noranta.

La presència de majors de 30 anys aconsegueix el 33% entre els estudiants de Màster.

El nombre d'estudiants estrangers també està creixent a les aules i es preveu que superi els 80.000 estudiants, un 18.4% en els estudiants de Màster i el 23.3% en els de doctorat.

Una vegada completada la implantació de l'EEES, s'inicia el procés de seguiment i garantia de qualitat de les titulacions implantades.

Queda clar, que atendre la major demanda de la història, amb menys recursos i una major diversitat, tant en concepte de formació permanent com de procedència internacional, només podrà realitzar-se amb més esforç del personal de les universitats.

El Secretari General també ha afirmat que “S’ha consolidat la tercera dimensió de la universitat mitjançant la potenciació de la Transferència de Coneixement i Tecnologia i la incorporació de noves idees sobre la responsabilitat social universitària. Està previst constituir una comissió per elaborar un document de treball amb les línies a desenvolupar en aquesta matèria”.

Serà aquesta comissió qui decidirà els criteris d'avaluació del sexenni de transferència, que sembla ser que s'engegarà abans de final d'any segons informacions extraoficials del Ministeri? O serà l'ANECA, qui finalment ho decideixi? Estem a l’espera de conèixer en què consistirà i quins seran els criteris per a la seva avaluació.

D'altra banda, també va afirmar que “un dels projectes en els quals hem treballat intensament en la Mesa Sectorial d'Universitats, en aquest últim any, és el Projecte normatiu del Personal Docent i Investigador (PDI). L’esborrany del projecte del Reial Decret es troba finalitzat i començarà en breu la seva tramitació parlamentària. El desenvolupament de la Carrera horitzontal en l'Estatut del PDI serà un dels aspectes de rellevància en el citat projecte normatiu”.

Efectivament, des de CCOO hem treballat intensament, i ens havia arribat extraoficialment que hi havia un document, del qual no tenim cap informació formal, però ja veiem que existeix. Per això, exigim que es respecti el que es va acordar en matèria de jornada, manteniment dels mèrits docents, barems per a la carrera horitzontal aplicables quan la situació econòmica ho permeti, etc.

Rubiralta va declarar que “la perspectiva pressupostària en l'àmbit Estatal per al conjunt de les polítiques, incloses les Universitàries, per al període 2010-2013 és d'estabilitat, sense increments nets i amb certs ajustos. Les beques i ajudes queden excloses del pla d'austeritat”.

CCOO segueix sense saber en que consistiran aquests ajustos, i si incideixen en matèria de personal, si es negociaran o no, a la Mesa Sectorial. Romanem a l'espera de l'ordre del dia de la Mesa Sectorial prevista pel 15 de novembre.

El Secretari General va indicar que “per a fomentar la rendició de comptes s'ha creat una Comissió de Comptabilitat Analítica que ha elaborat un Model de Comptabilitat de les Universitats que es presentarà en breu”.

CCOO valorem positivament aquesta iniciativa, ja que disposarem, per fi, d'on, qui i perquè, s'han produït les despeses. I es podran planificar polítiques eficients, que no es centrin en el sobreesforç del personal de les universitats a cost zero.

El ministeri dóna per tancada la negociació de l'Estatut de PDI (Hoja del Lunes 501 - 1/2)

La intervenció del Secretari General d’Universitats, Marius Rubiralta, el passat 3 de novembre en el Fòrum Joly - patrocinat pel grup empresarial del mateix nom i integrat per diferents periòdics andalusos- ofereix algunes pistes del que pretén fer el Ministeri d'Educació en alguns temes.

Després de 6 mesos sense convocar la Taula Sectorial d'Universitats, sembla ser que en aquest període el Ministeri en solitari, sense la participació dels agents socials, ha treballat aspectes que passem a comentar:

Per començar, el Secretari General, ha informat de les dades que ens donen la idea de la situació del SUE en l'actualitat.

Per al curs 2010-2011 es preveu un creixement de la matrícula de nou ingrés del 10%, aconseguint 1.600.000 estudiants matriculats en el SUE, superant els nivells màxims dels ¿anys? noranta.

La presència de majors de 30 anys aconsegueix el 33% entre els estudiants de Màster.

El nombre d'estudiants estrangers també està creixent a les aules i es preveu que superi els 80.000 estudiants, un 18.4% en els estudiants de Màster i el 23.3% en els de doctorat.

Una vegada completada la implantació de l'EEES, s'inicia el procés de seguiment i garantia de qualitat de les titulacions implantades.

Queda clar, que atendre la major demanda de la història, amb menys recursos i una major diversitat, tant en concepte de formació permanent com de procedència internacional, només podrà realitzar-se amb més esforç del personal de les universitats.

El Secretari General també ha afirmat que “S’ha consolidat la tercera dimensió de la universitat mitjançant la potenciació de la Transferència de Coneixement i Tecnologia i la incorporació de noves idees sobre la responsabilitat social universitària. Està previst constituir una comissió per elaborar un document de treball amb les línies a desenvolupar en aquesta matèria”.

Serà aquesta comissió qui decidirà els criteris d'avaluació del sexenni de transferència, que sembla ser que s'engegarà abans de final d'any segons informacions extraoficials del Ministeri? O serà l'ANECA, qui finalment ho decideixi? Estem a l’espera de conèixer en què consistirà i quins seran els criteris per a la seva avaluació.

D'altra banda, també va afirmar que “un dels projectes en els quals hem treballat intensament en la Mesa Sectorial d'Universitats, en aquest últim any, és el Projecte normatiu del Personal Docent i Investigador (PDI). L’esborrany del projecte del Reial Decret es troba finalitzat i començarà en breu la seva tramitació parlamentària. El desenvolupament de la Carrera horitzontal en l'Estatut del PDI serà un dels aspectes de rellevància en el citat projecte normatiu”.

Efectivament, des de CCOO hem treballat intensament, i ens havia arribat extraoficialment que hi havia un document, del qual no tenim cap informació formal, però ja veiem que existeix. Per això, exigim que es respecti el que es va acordar en matèria de jornada, manteniment dels mèrits docents, barems per a la carrera horitzontal aplicables quan la situació econòmica ho permeti, etc.

Rubiralta va declarar que “la perspectiva pressupostària en l'àmbit Estatal per al conjunt de les polítiques, incloses les Universitàries, per al període 2010-2013 és d'estabilitat, sense increments nets i amb certs ajustos. Les beques i ajudes queden excloses del pla d'austeritat”.

CCOO segueix sense saber en que consistiran aquests ajustos, i si incideixen en matèria de personal, si es negociaran o no, a la Mesa Sectorial. Romanem a l'espera de l'ordre del dia de la Mesa Sectorial prevista pel 15 de novembre.

El Secretari General va indicar que “per a fomentar la rendició de comptes s'ha creat una Comissió de Comptabilitat Analítica que ha elaborat un Model de Comptabilitat de les Universitats que es presentarà en breu”.

CCOO valorem positivament aquesta iniciativa, ja que disposarem, per fi, d'on, qui i perquè, s'han produït les despeses. I es podran planificar polítiques eficients, que no es centrin en el sobreesforç del personal de les universitats a cost zero.

Seguim amb les pensions fins que no rectifiqui el Govern (Hoja del Lunes 501 - 2/2)

Hi ha altres alternatives per aconseguir la consolidació fiscal diferents a la reducció de les pensions que no són citades en el manifest neoliberal. És clar que no intenten tocar el sistema fiscal altament regressiu que existeix a Espanya.

Lectura recomanada:

La propuesta de los 100 economistas sobre las pensiones: Errores, medias verdades y silencios al servicio de la banca”: Juan Torres López i Vicenç Navarro. ATTAC.

Seguim amb les pensions fins que no rectifiqui el Govern (Hoja del Lunes 501 - 2/2)

Hi ha altres alternatives per aconseguir la consolidació fiscal diferents a la reducció de les pensions que no són citades en el manifest neoliberal. És clar que no intenten tocar el sistema fiscal altament regressiu que existeix a Espanya.

Lectura recomanada:

La propuesta de los 100 economistas sobre las pensiones: Errores, medias verdades y silencios al servicio de la banca”: Juan Torres López i Vicenç Navarro. ATTAC.

divendres, 5 de novembre de 2010

Inconstitucionalitat de la reducció salarial dels treballadors d’empreses públiques (Hoja del Lunes 500 – 1/4)

L’Audiència Nacional ha plantejat qüestió d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional per entendre que el R.D. 8/2010, de mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic, vulnera el dret de llibertat sindical per buidar de contingut el dret previ a la negociació col•lectiva dels sindicats. És l’auto de l’Audiència Nacional en resposta a una demanda de conflicte col•lectiu plantejada per CCOO i UGT, i amb la direcció lletrada de CCOO.

Paco Trillo, en el seu article “El recorte de los salarios de los empleados públicos como ataque al derecho de la libertad sindical”, ens proposa una reflexió sobre l’eficiència vinculant del conveni col•lectiu, que pot servir d’eix d’interpretació d’algun dels elements que caracteritzen negativament la reforma laboral de la Llei 35/2010 i la regulació de la no aplicació del conveni col•lectiu sectorial.

Inconstitucionalitat de la reducció salarial dels treballadors d’empreses públiques (Hoja del Lunes 500 – 1/4)

L’Audiència Nacional ha plantejat qüestió d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional per entendre que el R.D. 8/2010, de mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic, vulnera el dret de llibertat sindical per buidar de contingut el dret previ a la negociació col•lectiva dels sindicats. És l’auto de l’Audiència Nacional en resposta a una demanda de conflicte col•lectiu plantejada per CCOO i UGT, i amb la direcció lletrada de CCOO.

Paco Trillo, en el seu article “El recorte de los salarios de los empleados públicos como ataque al derecho de la libertad sindical”, ens proposa una reflexió sobre l’eficiència vinculant del conveni col•lectiu, que pot servir d’eix d’interpretació d’algun dels elements que caracteritzen negativament la reforma laboral de la Llei 35/2010 i la regulació de la no aplicació del conveni col•lectiu sectorial.

Projecte pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (Hoja del Lunes 500 – 2/4)

El dia 5 d’octubre es va enviar al Consell d’Estat una versió del projecte de la qual la Secretaria d’Universitat de CCOO, sindicat amb majoria absoluta a la Mesa Sectorial, no ha rebut informació alguna per part del Ministeri.

S’ha aconseguit una còpia i, donat que és un projecte que incideix directament en les condicions laborals del personal en formació a les Universitats, CCOO considera que s’haurien d’haver negociat, i per això procedim a la seva valoració.

El projecte presenta una sèrie de novetats que es poden aglutinar en tres blocs:

 • La privatització dels estudis de doctorat
 • L’esquizofrènia regulativa entre autonomia universitària i funció censora dels organismes d’acreditació
 • La precarització del personal de l’educació superior i investigació
Privatització dels estudis de doctorat:
El projecte mostra una deriva privatitzadora força intensa dels estudis de doctorat, quan es dona cabuda a institucions privades. Aquestes poden ser entitats d’I+D+I. El punt més crític té a veure amb la presència, en el seu cas, d’aquestes entitats en el propi comitè de direcció de les mencionades Escoles de Doctorat.

Esquizofrènia regulativa entre autonomia universitària i funció censora dels organismes d’acreditació:
Es fa desaparèixer qualsevol referència al catàleg d’Ensenyaments Universitaris, donant a les Universitats plena autonomia per a l’elaboració i conformació dels programes de doctorat.
El contrapunt d’aquest reforç de l’autonomia universitària en el procés d’EEES i EEI, el constitueix la panòplia d’organismes de verificació dels programes de doctorat, unit a l’ambigüitat dels criteris sota els que teòricament es procedirà a verificar programes.

Precarització del personal de l’educació superior i investigació:
L’última crítica al projecte, i la més important des del punt de vista laboral, és la prolongació dels temps que s’han previst per estar en possessió del títol de doctor, doctor, pel que, en la majoria dels casos del personal en formació, es prolongarà l’etapa temporal i la seva possible contractació en pràctiques amb la corresponent retallada retributiva.

Projecte pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (Hoja del Lunes 500 – 2/4)

El dia 5 d’octubre es va enviar al Consell d’Estat una versió del projecte de la qual la Secretaria d’Universitat de CCOO, sindicat amb majoria absoluta a la Mesa Sectorial, no ha rebut informació alguna per part del Ministeri.

S’ha aconseguit una còpia i, donat que és un projecte que incideix directament en les condicions laborals del personal en formació a les Universitats, CCOO considera que s’haurien d’haver negociat, i per això procedim a la seva valoració.

El projecte presenta una sèrie de novetats que es poden aglutinar en tres blocs:

 • La privatització dels estudis de doctorat
 • L’esquizofrènia regulativa entre autonomia universitària i funció censora dels organismes d’acreditació
 • La precarització del personal de l’educació superior i investigació
Privatització dels estudis de doctorat:
El projecte mostra una deriva privatitzadora força intensa dels estudis de doctorat, quan es dona cabuda a institucions privades. Aquestes poden ser entitats d’I+D+I. El punt més crític té a veure amb la presència, en el seu cas, d’aquestes entitats en el propi comitè de direcció de les mencionades Escoles de Doctorat.

Esquizofrènia regulativa entre autonomia universitària i funció censora dels organismes d’acreditació:
Es fa desaparèixer qualsevol referència al catàleg d’Ensenyaments Universitaris, donant a les Universitats plena autonomia per a l’elaboració i conformació dels programes de doctorat.
El contrapunt d’aquest reforç de l’autonomia universitària en el procés d’EEES i EEI, el constitueix la panòplia d’organismes de verificació dels programes de doctorat, unit a l’ambigüitat dels criteris sota els que teòricament es procedirà a verificar programes.

Precarització del personal de l’educació superior i investigació:
L’última crítica al projecte, i la més important des del punt de vista laboral, és la prolongació dels temps que s’han previst per estar en possessió del títol de doctor, doctor, pel que, en la majoria dels casos del personal en formació, es prolongarà l’etapa temporal i la seva possible contractació en pràctiques amb la corresponent retallada retributiva.

El Ministeri Convoca Mesa Sectorial d’Universitat (Hoja del Lunes 500 – 3/4)

Després de passats sis mesos de la darrera reunió, el ministeri ha convocat la Mesa Sectorial a mitjans de novembre. Es suposa que un dels punts de l’ordre del dia serà l’Estatut del PDI, ja que entre les accions previstes en el Pla d’Acció 2010-2011 estan la promulgació de l’Estatut del PDI i l’estudi del seu desenvolupament i proposta de carrera horitzontal. CCOO es ratifica en tot el que s’ha negociat i tancat fins a la data, tant en la jornada laboral i mèrits docents (quinquennis) com en la pròpia carrera horitzontal. Respecte aquesta última, les mesures d’austeritat que el Ministeri ha posat en marxa són un obstacle per la seva implantació, al menys fins el 2015, data que es posa a l’horitzó com a possible sortida de la situació financera i pressupostària que viu la societat espanyola i en conseqüència les universitats.

El Ministeri Convoca Mesa Sectorial d’Universitat (Hoja del Lunes 500 – 3/4)

Després de passats sis mesos de la darrera reunió, el ministeri ha convocat la Mesa Sectorial a mitjans de novembre. Es suposa que un dels punts de l’ordre del dia serà l’Estatut del PDI, ja que entre les accions previstes en el Pla d’Acció 2010-2011 estan la promulgació de l’Estatut del PDI i l’estudi del seu desenvolupament i proposta de carrera horitzontal. CCOO es ratifica en tot el que s’ha negociat i tancat fins a la data, tant en la jornada laboral i mèrits docents (quinquennis) com en la pròpia carrera horitzontal. Respecte aquesta última, les mesures d’austeritat que el Ministeri ha posat en marxa són un obstacle per la seva implantació, al menys fins el 2015, data que es posa a l’horitzó com a possible sortida de la situació financera i pressupostària que viu la societat espanyola i en conseqüència les universitats.

La reforma de les pensions: La polèmica continua (Hoja del Lunes 500 – 4/4)

La setmana passada recomanàvem la lectura de l’article “Los errores del manifiesto neoliberal sobre las pensiones de los cien economistas” de Vicenç Navarro.

Aquests autoproclamats experts han respost desqualificant i permetent-se qüestionar els coneixements del professor. Un cop més, el professor Navarro respon amb dades i rigor científic.

Des de la universitat sabem molt bé quins són els indicadors objectius per a valorar un expert internacionalment. Afortunadament l’autonomia universitària, dret constitucional, permet que els nostres acadèmics s’expressin amb llibertat i rigor sense estar condicionats pels interessos del mercat.

La reforma de les pensions: La polèmica continua (Hoja del Lunes 500 – 4/4)

La setmana passada recomanàvem la lectura de l’article “Los errores del manifiesto neoliberal sobre las pensiones de los cien economistas” de Vicenç Navarro.

Aquests autoproclamats experts han respost desqualificant i permetent-se qüestionar els coneixements del professor. Un cop més, el professor Navarro respon amb dades i rigor científic.

Des de la universitat sabem molt bé quins són els indicadors objectius per a valorar un expert internacionalment. Afortunadament l’autonomia universitària, dret constitucional, permet que els nostres acadèmics s’expressin amb llibertat i rigor sense estar condicionats pels interessos del mercat.