dimecres, 22 de desembre de 2010

Sexenni de transferència i innovació (Hoja del Lunes 507 - 1/3)

El 7 de desembre es va publicar en el BOE la Resolució per la qual s'estableix un nou camp relatiu a la transferència de coneixement i innovació i s'actualitzen els criteris específics en cadascun dels camps d'avaluació, que modifiquen el Reial Decret sobre retribucions del professorat universitari. 

La CNAI ha decidit implantar un pla pilot que, amb caràcter experimental, permeti instituir un nou camp d'avaluació, específicament dirigit a avaluar les activitats de transferència del coneixement i innovació.
Es crea un nou camp amb la denominació de “Transferència del Coneixement i Innovació” que quedarà incorporat com a camp 0. 

Els sol•licitants d'aquest tram hauran d'haver demostrat degudament la seva capacitat prèvia per a realitzar investigació regular de qualitat. Es considera necessari haver obtingut prèviament l'avaluació positiva d'un sexenni en algun dels camps científics de l'1 a l'11. 

En la convocatòria del 2010, els investigadors que tinguin dret a sol•licitar l'avaluació d'un o diversos períodes d'investigació podran fer-ho acollint-se al format habitual (camps de l'1 a l'11), o bé optar per dirigir la seva sol•licitud al camp 0. És a dir, no es tracta d'un sexenni addicional sinó que és una alternativa al sexenni d'investigació.

El President de la CNAI procedirà al nomenament del corresponent Comitè Assessor. Aquest comitè s'encarregarà d'elaborar els informes tècnics a partir dels quals la CNAI efectuarà les seves avaluacions.
Queda clar que els que sol•licitin una avaluació en la convocatòria del 2010 ho faran amb una fe cega en la CNAI, ja que els criteris generals són molt ambigus i molt poc quantificables. 

Amb redactats com: “Les aportacions només seran avaluables si signifiquen progrés real del coneixement” Com quantificaran això? “Excepcionalment, el nombre d'aportacions podrà ser inferior si els treballs tenen una extraordinària qualitat i han tingut una alta repercussió científica o tècnica” Com es valora això? 

Els criteris específics estan una mica més clars. 

La resolució aprofita per fer modificacions en l'avaluació dels camps anteriors. 

Introdueix canvis importants en els camps de les Enginyeries i Arquitectura, i Ciències Socials i Polítiques, i canvis de detall en Història de l'Art i Filosofia i Filologia i Lingüística.

Recomanem la lectura de la Resolució amb els detalls de la modificació.

Sexenni de transferència i innovació (Hoja del Lunes 507 - 1/3)

El 7 de desembre es va publicar en el BOE la Resolució per la qual s'estableix un nou camp relatiu a la transferència de coneixement i innovació i s'actualitzen els criteris específics en cadascun dels camps d'avaluació, que modifiquen el Reial Decret sobre retribucions del professorat universitari. 

La CNAI ha decidit implantar un pla pilot que, amb caràcter experimental, permeti instituir un nou camp d'avaluació, específicament dirigit a avaluar les activitats de transferència del coneixement i innovació.
Es crea un nou camp amb la denominació de “Transferència del Coneixement i Innovació” que quedarà incorporat com a camp 0. 

Els sol•licitants d'aquest tram hauran d'haver demostrat degudament la seva capacitat prèvia per a realitzar investigació regular de qualitat. Es considera necessari haver obtingut prèviament l'avaluació positiva d'un sexenni en algun dels camps científics de l'1 a l'11. 

En la convocatòria del 2010, els investigadors que tinguin dret a sol•licitar l'avaluació d'un o diversos períodes d'investigació podran fer-ho acollint-se al format habitual (camps de l'1 a l'11), o bé optar per dirigir la seva sol•licitud al camp 0. És a dir, no es tracta d'un sexenni addicional sinó que és una alternativa al sexenni d'investigació.

El President de la CNAI procedirà al nomenament del corresponent Comitè Assessor. Aquest comitè s'encarregarà d'elaborar els informes tècnics a partir dels quals la CNAI efectuarà les seves avaluacions.
Queda clar que els que sol•licitin una avaluació en la convocatòria del 2010 ho faran amb una fe cega en la CNAI, ja que els criteris generals són molt ambigus i molt poc quantificables. 

Amb redactats com: “Les aportacions només seran avaluables si signifiquen progrés real del coneixement” Com quantificaran això? “Excepcionalment, el nombre d'aportacions podrà ser inferior si els treballs tenen una extraordinària qualitat i han tingut una alta repercussió científica o tècnica” Com es valora això? 

Els criteris específics estan una mica més clars. 

La resolució aprofita per fer modificacions en l'avaluació dels camps anteriors. 

Introdueix canvis importants en els camps de les Enginyeries i Arquitectura, i Ciències Socials i Polítiques, i canvis de detall en Història de l'Art i Filosofia i Filologia i Lingüística.

Recomanem la lectura de la Resolució amb els detalls de la modificació.

Confusió amb classes passives i MUFACE en els medis (Hoja del Lunes 507 - 2/3)

El 3 de desembre es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 13/2010, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació.

En el capítol IX del pròleg del RDL es diu literalment “La proposta d'integració dels funcionaris de nou ingrés en el Règim General de la Seguretat Social ho és als exclusius efectes de les Classes Passives, mantenint-se amb el mateix abast l'acció protectora gestionada, en l'actualitat, per les respectives mutualitats de funcionaris”.

Pel que es desprèn del redactat, a partir de l'1 de gener del 2011 els funcionaris de nou ingrés s'integraran a l'efecte de pensions en el Règim General de la Seguretat Social i s'afiliaran a MUFACE per a les prestacions sanitàries, farmacèutiques i socials.

El principal avantatge que té el Regim de Classes Passives respecte al de la Seguretat Social és la jubilació anticipada, per la qual cosa haurem de replantejar-nos els plans de prejubilació existents. Caldrà abordar-los en l'estatut del PDI.

Però no obstant això, l'escala del percentatge a aplicar a la base reguladora de la Seguretat Social o de l'Haver Regulador de Classes Passives és molt desfavorable per a aquest últim règim.

 
La integració de nous funcionaris en la Seguretat Social, significarà un augment del cost de personal de les Universitats. A partir d'ara hauran de pagar la corresponent quota patronal, establint-se un període transitori, de manera que el 2011 només hauran d'abonar el 25% de la corresponent quota patronal i cada any natural s’anirà incrementant un altre 25%, fins a aconseguir en 4 anys el 100%.

Caldrà veure com afectarà això als plans d'estabilització i funcionarització d'algunes universitats, ja que si no s'augmenten els recursos tindrem un problema.

Confusió amb classes passives i MUFACE en els medis (Hoja del Lunes 507 - 2/3)

El 3 de desembre es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 13/2010, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació.

En el capítol IX del pròleg del RDL es diu literalment “La proposta d'integració dels funcionaris de nou ingrés en el Règim General de la Seguretat Social ho és als exclusius efectes de les Classes Passives, mantenint-se amb el mateix abast l'acció protectora gestionada, en l'actualitat, per les respectives mutualitats de funcionaris”.

Pel que es desprèn del redactat, a partir de l'1 de gener del 2011 els funcionaris de nou ingrés s'integraran a l'efecte de pensions en el Règim General de la Seguretat Social i s'afiliaran a MUFACE per a les prestacions sanitàries, farmacèutiques i socials.

El principal avantatge que té el Regim de Classes Passives respecte al de la Seguretat Social és la jubilació anticipada, per la qual cosa haurem de replantejar-nos els plans de prejubilació existents. Caldrà abordar-los en l'estatut del PDI.

Però no obstant això, l'escala del percentatge a aplicar a la base reguladora de la Seguretat Social o de l'Haver Regulador de Classes Passives és molt desfavorable per a aquest últim règim.

 
La integració de nous funcionaris en la Seguretat Social, significarà un augment del cost de personal de les Universitats. A partir d'ara hauran de pagar la corresponent quota patronal, establint-se un període transitori, de manera que el 2011 només hauran d'abonar el 25% de la corresponent quota patronal i cada any natural s’anirà incrementant un altre 25%, fins a aconseguir en 4 anys el 100%.

Caldrà veure com afectarà això als plans d'estabilització i funcionarització d'algunes universitats, ja que si no s'augmenten els recursos tindrem un problema.

El ministeri accelera l'Estatut del PDI (Hoja del Lunes 507 - 3/3)

En la Mesa Tècnica celebrada la setmana passada s'han fet avanços importants i el Ministeri ha tingut una postura molt distinta a la mostrada fins fa una setmana. 

De les dues línies vermelles que s'han vingut plantejant des de fa diversos mesos (dedicació docent i annex de barems en l'Estatut), el ministeri ha acceptat el que ja s'havia negociat amb l'equip anterior, respecte de la dedicació docent del professorat.

El segon aspecte es tractarà en una propera Mesa Tècnica junt amb la resta de l'articulat. El Ministeri ha manifestat la intenció que es pogués arribar un acord a principis del proper any a fi d'iniciar la corresponent tramitació.

CCOO és conscient de la situació econòmica que s'està vivint, i per això és necessari avançar en temes no estrictament econòmics, que millorin les condicions laborals, sense oblidar que està pendent una revisió salarial del professorat universitari.

El ministeri accelera l'Estatut del PDI (Hoja del Lunes 507 - 3/3)

En la Mesa Tècnica celebrada la setmana passada s'han fet avanços importants i el Ministeri ha tingut una postura molt distinta a la mostrada fins fa una setmana. 

De les dues línies vermelles que s'han vingut plantejant des de fa diversos mesos (dedicació docent i annex de barems en l'Estatut), el ministeri ha acceptat el que ja s'havia negociat amb l'equip anterior, respecte de la dedicació docent del professorat.

El segon aspecte es tractarà en una propera Mesa Tècnica junt amb la resta de l'articulat. El Ministeri ha manifestat la intenció que es pogués arribar un acord a principis del proper any a fi d'iniciar la corresponent tramitació.

CCOO és conscient de la situació econòmica que s'està vivint, i per això és necessari avançar en temes no estrictament econòmics, que millorin les condicions laborals, sense oblidar que està pendent una revisió salarial del professorat universitari.

dijous, 16 de desembre de 2010

Protesta sindical contra les retallades

Ahir els principals sindicats s'han afegit a la jornada de protestes que hi ha convocada a tot Europa. Se n'han fet a la major part de les grans ciutats catalanes, la més nombrosa, a Barcelona, amb l'objectiu de reclamar que amb la crisi no es retallin els drets socials.

Protesta sindical contra les retallades

Ahir els principals sindicats s'han afegit a la jornada de protestes que hi ha convocada a tot Europa. Se n'han fet a la major part de les grans ciutats catalanes, la més nombrosa, a Barcelona, amb l'objectiu de reclamar que amb la crisi no es retallin els drets socials.

Precarietat i atur juvenil

Emili Rey, cap de Premsa de CCOO de Catalunya, explica que la generació "ni-ni" no existeix. Existeixen en canvi, una generació, la més ben formada de la història del nostre país, que pateix una desmesurada taxa d'atur i castigat per la precarietat laboral.

Precarietat i atur juvenil

Emili Rey, cap de Premsa de CCOO de Catalunya, explica que la generació "ni-ni" no existeix. Existeixen en canvi, una generació, la més ben formada de la història del nostre país, que pateix una desmesurada taxa d'atur i castigat per la precarietat laboral.

dimarts, 14 de desembre de 2010

Premisses perquè el ministeri d'educació recuperi la seva credibilitat en la negociació de l'Estatut de PDI (Hoja del Lunes 506 - 1/2)

Després de la reunió del passat 15 de novembre de la Mesa Sectorial d'Universitats, el Ministeri ha convocat dues Meses Tècniques. Una ha tingut lloc el passat 9 de desembre i la propera serà el 14 de desembre. La del passat 9, va estar presidida pel Secretari General d'Universitats i fonamentalment va servir per establir el calendari de reunions Tècniques en les quals es revisaran els temes pendents, es fixaran els acords aconseguits i es treballarà en els temes on no existeixi consens.

CCOO ha manifestat de forma sistemàtica des que es va iniciar la negociació el seu interès i el seu compromís de treball perquè existeixi una norma bàsica que reguli les condicions del PDI de totes les universitats. No obstant això, aconseguir aquest objectiu requereix que es compleixin uns requisits mínims, tant en els continguts, com en els procediments de negociació.

En la “Hoja del Lunes” nº 503, CCOO va expressar la pèrdua de credibilitat i la falta de seguretat jurídica generada pels responsables ministerials que en l'última sessió van replantejar aspectes (principalment relatius a la jornada, la dedicació, el règim de compatibilitat i els barems) la negociació dels quals ja estava tancada amb anteriors responsables ministerials d'aquest mateix Govern.

El Ministeri ha de recuperar la seva credibilitat negociadora devaluada partint de l'esborrany de text, en els termes en què va quedar en la primavera de 2010, quan les retallades governamentals van paralitzar la negociació, incloent les redaccions ja acordades relatives a la jornada i la dedicació, així com els avanços quant a barems aconseguits durant els dos anys de negociació de l'Estatut de PDI. 

CCOO exigeix que es respectin els acords aconseguits perquè sigui possible prosseguir la negociació.

Premisses perquè el ministeri d'educació recuperi la seva credibilitat en la negociació de l'Estatut de PDI (Hoja del Lunes 506 - 1/2)

Després de la reunió del passat 15 de novembre de la Mesa Sectorial d'Universitats, el Ministeri ha convocat dues Meses Tècniques. Una ha tingut lloc el passat 9 de desembre i la propera serà el 14 de desembre. La del passat 9, va estar presidida pel Secretari General d'Universitats i fonamentalment va servir per establir el calendari de reunions Tècniques en les quals es revisaran els temes pendents, es fixaran els acords aconseguits i es treballarà en els temes on no existeixi consens.

CCOO ha manifestat de forma sistemàtica des que es va iniciar la negociació el seu interès i el seu compromís de treball perquè existeixi una norma bàsica que reguli les condicions del PDI de totes les universitats. No obstant això, aconseguir aquest objectiu requereix que es compleixin uns requisits mínims, tant en els continguts, com en els procediments de negociació.

En la “Hoja del Lunes” nº 503, CCOO va expressar la pèrdua de credibilitat i la falta de seguretat jurídica generada pels responsables ministerials que en l'última sessió van replantejar aspectes (principalment relatius a la jornada, la dedicació, el règim de compatibilitat i els barems) la negociació dels quals ja estava tancada amb anteriors responsables ministerials d'aquest mateix Govern.

El Ministeri ha de recuperar la seva credibilitat negociadora devaluada partint de l'esborrany de text, en els termes en què va quedar en la primavera de 2010, quan les retallades governamentals van paralitzar la negociació, incloent les redaccions ja acordades relatives a la jornada i la dedicació, així com els avanços quant a barems aconseguits durant els dos anys de negociació de l'Estatut de PDI. 

CCOO exigeix que es respectin els acords aconseguits perquè sigui possible prosseguir la negociació.

Científics i universitaris davant la crisi (Hoja del Lunes 506 - 2/2)

El passat mes de Juny, es va celebrar un acte per recolzar l'esperit crític tant en la comunitat universitària com en la comunitat científica i, amb aquesta mateixa intenció, més de 2.000 signatures d'universitaris i investigadors van subscriure un manifest. L'acte va suscitar un ressò important en els mitjans de comunicació i va enllaçar amb altres iniciatives sorgides de diferents fòrums, en particular a les universitats de Sevilla i Madrid.

L'evolució de la situació reclama nous esforços crítics enfront de l'aclaparadora informació que s'imposa des dels mitjans, i per això es presenta un nou manifest en aquesta pàgina web, perquè els qui desitgin puguin subscriure-ho:


A fi de debatre sobre l'agreujament de la situació i analitzar les perspectives d'actuació des de la Universitat i la Investigació, us convidem a l'acte que se celebrarà dijous que ve, dia 16 de Desembre, a la seu central del CSIC (carrer Serrano, núm. 117, Madrid) a les 18:30 hores, sota el títol Científics i Universitaris davant la CRISI.

Científics i universitaris davant la crisi (Hoja del Lunes 506 - 2/2)

El passat mes de Juny, es va celebrar un acte per recolzar l'esperit crític tant en la comunitat universitària com en la comunitat científica i, amb aquesta mateixa intenció, més de 2.000 signatures d'universitaris i investigadors van subscriure un manifest. L'acte va suscitar un ressò important en els mitjans de comunicació i va enllaçar amb altres iniciatives sorgides de diferents fòrums, en particular a les universitats de Sevilla i Madrid.

L'evolució de la situació reclama nous esforços crítics enfront de l'aclaparadora informació que s'imposa des dels mitjans, i per això es presenta un nou manifest en aquesta pàgina web, perquè els qui desitgin puguin subscriure-ho:


A fi de debatre sobre l'agreujament de la situació i analitzar les perspectives d'actuació des de la Universitat i la Investigació, us convidem a l'acte que se celebrarà dijous que ve, dia 16 de Desembre, a la seu central del CSIC (carrer Serrano, núm. 117, Madrid) a les 18:30 hores, sota el títol Científics i Universitaris davant la CRISI.

dilluns, 13 de desembre de 2010

Pagues extraordinàries PAS-F

Al desembre del 2009 per fi vam aconseguir cobrar per primera vegada les pagues extraordinàries “dobles”. Va ser una llarga lluita i un llarg procés, que va acabar amb una aplicació progressiva el últims anys (primer amb la incorporació del complement de destí i posteriorment amb el complement específic). Malauradament
això només s’ha complert en dues vegades, la segona el juny del 2010.

Com ja saps el Govern va aprovar una retallada del 5% global de les retribucions del personal de les administracions públiques. A finals de maig et vam comunicar que l’aplicació de les reduccions en el sou, triennis i paga extra de desembre són percentualment diferents a cada grup. En la resta de retribucions complementàries és del 5% per a tothom (complement de destí – nivell - , i complement específic, amb els diferents “desglossaments, components o epígrafs” que pugui haver a cada
universitat).

Per tant a la paga extra de juny no se li va aplicar la reducció en cap dels conceptes (sou, triennis, complement de destí i específic) però sí s’aplicarà una important reducció al sou i als triennis de la de desembre. Als complements se’ls aplica també la reducció del 5%.


I a l’any 2011?... més retallades!

 • D’una banda, i atès que la reducció iniciada al juny, per tant en set mesos, ara serà per dotze mesos, el còmput anual de les retribucions serà inferior al del 2010.
 • D’altra banda, la retallada prevista d’aplicar a la propera paga extraordinària de juny del 2011, significa una nova baixada de retribucions respecte del 2010.

Pagues extraordinàries PAS-F

Al desembre del 2009 per fi vam aconseguir cobrar per primera vegada les pagues extraordinàries “dobles”. Va ser una llarga lluita i un llarg procés, que va acabar amb una aplicació progressiva el últims anys (primer amb la incorporació del complement de destí i posteriorment amb el complement específic). Malauradament
això només s’ha complert en dues vegades, la segona el juny del 2010.

Com ja saps el Govern va aprovar una retallada del 5% global de les retribucions del personal de les administracions públiques. A finals de maig et vam comunicar que l’aplicació de les reduccions en el sou, triennis i paga extra de desembre són percentualment diferents a cada grup. En la resta de retribucions complementàries és del 5% per a tothom (complement de destí – nivell - , i complement específic, amb els diferents “desglossaments, components o epígrafs” que pugui haver a cada
universitat).

Per tant a la paga extra de juny no se li va aplicar la reducció en cap dels conceptes (sou, triennis, complement de destí i específic) però sí s’aplicarà una important reducció al sou i als triennis de la de desembre. Als complements se’ls aplica també la reducció del 5%.


I a l’any 2011?... més retallades!

 • D’una banda, i atès que la reducció iniciada al juny, per tant en set mesos, ara serà per dotze mesos, el còmput anual de les retribucions serà inferior al del 2010.
 • D’altra banda, la retallada prevista d’aplicar a la propera paga extraordinària de juny del 2011, significa una nova baixada de retribucions respecte del 2010.

diumenge, 12 de desembre de 2010

Punt de trobada Universitats - Manifestació del 18 de desembre

Lloc: Gran Via, 587. Institut Català de la Salut. (Gran Via-Balmes).
Hora: 16.45 h.

Punt de trobada Universitats - Manifestació del 18 de desembre

Lloc: Gran Via, 587. Institut Català de la Salut. (Gran Via-Balmes).
Hora: 16.45 h.

Donem suport a les mobilitzacions contra la retallada dels drets laborals i socials i en defensa del benestar i la cohesió social

Valorem la vaga general del 29 de setembre com un èxit i una demostració de la necessitat de la ciutadania d’expressar el seu rebuig a les mesures contra la crisi aprovades pel Govern. Per això nosaltres, entitats cíviques, ciutadanes i ciutadans, treballadores i treballadors del nostre país, vàrem expressar el nostre suport i adhesió a la convocatòria del passat 29-S feta pel moviment sindical català.

El 29-S va ser un èxit de convocatòria i de participació, especialment si tenim en compte el context de profunda crisi econòmica i la forta desinformació d’un nombre significatiu de mitjans que es varen posicionar en contra de la vaga per promoure la resignació davant les mesures implementades pel Govern. Es podran discutir les dades sobre la incidència de la vaga o la diversitat de respostes i la seva intensitat, però les evidències de l'important seguiment són clares i no es pot amagar que ha emergit un conflicte social.

Del 29-S es constata que hi ha una escletxa entre la majoria de la ciutadania i els Governs: la seva insistència per justificar en els mercats o en l'exterior les mesures que està duent a terme afebleix la democràcia, que queda suplantada per la dictadura dels "mercats". I és que hi ha alternatives per sortir junts de la crisi sense deixar a ningú enrere; i no passen precisament per una reforma laboral imposada, ni per la desinversió pública ni pel desmantellament de l’Estat del Benestar. Totes aquestes mesures només serviran per agreujar la crisi.

Malgrat que els governs intentin mostrar-se lligats de mans, sí que poden defensar les seves ciutadanes i ciutadans de l’escomesa dels especuladors i tenen l’obligació fer-ho! Nosaltres, la societat civil organitzada, no podem acceptar, com un fatalisme, el deteriorament de les nostres condicions de treball, de formació i de vida, que suposen un augment de les desigualtats socials i de gènere, i que signifiquen renunciar a la ciutadania, a la política i a allò que dóna veritable sentit a la democràcia.

Cal, doncs, continuar amb les mobilitzacions i amb el suport social a la resposta contra totes aquestes agressions per aconseguir un canvi de polítiques que impliqui:
 • Fer marxa enrere en la reforma laboral i eliminar les retallades salarials provocades pel pla d’austeritat del Govern en la funció pública i els sectors concertats i privats afectats.
 • Garantir la protecció de les persones en situació d’atur.
 • Impulsar una política econòmica que generi llocs de treball i una transformació de l’actual model productiu, per fer-lo més eficient i sostenible i a favor de les persones.
 • Impedir la congelació de les pensions per a l’any 2011 i rebutjar l’ampliació de l’edat de jubilació fins als 67 anys.
 • Impulsar una política fiscal més justa i progressiva que millori el nivell d’ingressos públics, acabi amb el frau fiscal i garanteixi els recursos necessaris per finançar uns serveis públics més eficients i de major qualitat.
 • Defensar els valors cívics, els drets socials, la lluita pel medi i la solidaritat amb els més febles.
Aquestes mesures s’haurien de posar en marxa urgentment per part del Govern. Per això, fem una crida a participar en les mobilitzacions dels dies 15 i 18 de desembre convocades per la Confederació Europea de Sindicats (CES) i pel moviment sindical català, a les empreses i al carrer, contra el retrocés dels drets laborals, la congelació de les pensions i l’ampliació de l’edat de jubilació, i per impulsar polítiques que incentivin l’ocupació, protegeixin a les persones desocupades, incrementin els ingressos i no les retallades de la despesa, reforcin l’Estat del benestar i plantegin les bases per assolir un canvi de model productiu que generi ocupació estable, de qualitat i amb drets.

Tots i totes a la gran manifestació del dia 18 de desembre a Barcelona, a les 17h, a Plaça Universitat!

Donem suport a les mobilitzacions contra la retallada dels drets laborals i socials i en defensa del benestar i la cohesió social

Valorem la vaga general del 29 de setembre com un èxit i una demostració de la necessitat de la ciutadania d’expressar el seu rebuig a les mesures contra la crisi aprovades pel Govern. Per això nosaltres, entitats cíviques, ciutadanes i ciutadans, treballadores i treballadors del nostre país, vàrem expressar el nostre suport i adhesió a la convocatòria del passat 29-S feta pel moviment sindical català.

El 29-S va ser un èxit de convocatòria i de participació, especialment si tenim en compte el context de profunda crisi econòmica i la forta desinformació d’un nombre significatiu de mitjans que es varen posicionar en contra de la vaga per promoure la resignació davant les mesures implementades pel Govern. Es podran discutir les dades sobre la incidència de la vaga o la diversitat de respostes i la seva intensitat, però les evidències de l'important seguiment són clares i no es pot amagar que ha emergit un conflicte social.

Del 29-S es constata que hi ha una escletxa entre la majoria de la ciutadania i els Governs: la seva insistència per justificar en els mercats o en l'exterior les mesures que està duent a terme afebleix la democràcia, que queda suplantada per la dictadura dels "mercats". I és que hi ha alternatives per sortir junts de la crisi sense deixar a ningú enrere; i no passen precisament per una reforma laboral imposada, ni per la desinversió pública ni pel desmantellament de l’Estat del Benestar. Totes aquestes mesures només serviran per agreujar la crisi.

Malgrat que els governs intentin mostrar-se lligats de mans, sí que poden defensar les seves ciutadanes i ciutadans de l’escomesa dels especuladors i tenen l’obligació fer-ho! Nosaltres, la societat civil organitzada, no podem acceptar, com un fatalisme, el deteriorament de les nostres condicions de treball, de formació i de vida, que suposen un augment de les desigualtats socials i de gènere, i que signifiquen renunciar a la ciutadania, a la política i a allò que dóna veritable sentit a la democràcia.

Cal, doncs, continuar amb les mobilitzacions i amb el suport social a la resposta contra totes aquestes agressions per aconseguir un canvi de polítiques que impliqui:
 • Fer marxa enrere en la reforma laboral i eliminar les retallades salarials provocades pel pla d’austeritat del Govern en la funció pública i els sectors concertats i privats afectats.
 • Garantir la protecció de les persones en situació d’atur.
 • Impulsar una política econòmica que generi llocs de treball i una transformació de l’actual model productiu, per fer-lo més eficient i sostenible i a favor de les persones.
 • Impedir la congelació de les pensions per a l’any 2011 i rebutjar l’ampliació de l’edat de jubilació fins als 67 anys.
 • Impulsar una política fiscal més justa i progressiva que millori el nivell d’ingressos públics, acabi amb el frau fiscal i garanteixi els recursos necessaris per finançar uns serveis públics més eficients i de major qualitat.
 • Defensar els valors cívics, els drets socials, la lluita pel medi i la solidaritat amb els més febles.
Aquestes mesures s’haurien de posar en marxa urgentment per part del Govern. Per això, fem una crida a participar en les mobilitzacions dels dies 15 i 18 de desembre convocades per la Confederació Europea de Sindicats (CES) i pel moviment sindical català, a les empreses i al carrer, contra el retrocés dels drets laborals, la congelació de les pensions i l’ampliació de l’edat de jubilació, i per impulsar polítiques que incentivin l’ocupació, protegeixin a les persones desocupades, incrementin els ingressos i no les retallades de la despesa, reforcin l’Estat del benestar i plantegin les bases per assolir un canvi de model productiu que generi ocupació estable, de qualitat i amb drets.

Tots i totes a la gran manifestació del dia 18 de desembre a Barcelona, a les 17h, a Plaça Universitat!

dissabte, 4 de desembre de 2010

Fotos de la concentració del Pas-F de la UPC

Fotos de la concentració del Pas-F de la UPC en el claustre del dia 30 de novembre per la retallada i actuacions de l'Equip Rectoral.
Fotos de la concentració del Pas-F de la UPC

Fotos de la concentració del Pas-F de la UPC en el claustre del dia 30 de novembre per la retallada i actuacions de l'Equip Rectoral.
dimecres, 1 de desembre de 2010

Hem denunciat la retallada del 5%

La reducció dels nostres salaris va representar una agressió sense precedents als empleats públics i l’inici d’una sèrie de retallades de drets socials i laborals que han acabat afectant a totes les treballadores i els treballadors.

Des de l’inici, CCOO vam manifestar que aquesta retallada representava una vulneració de drets constitucionals i un incompliment dels convenis col·lectius, que fixen les retribucions de tot el personal laboral (PDI-L i PAS-L) de les universitats públiques catalanes. Davant d’aquestes vulneracions i incompliments, CCOO ha promogut la posada en marxa de les accions legals necessàries per aconseguir que els tribunals de justícia dictaminin que la retallada és il·legal. En l’àmbit funcionarial és un procés més lent, però en l’àmbit laboral ja hi ha hagut algun pronunciament esperançador, com el cas de la demanda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, promoguda per CCOO i UGT, a partir de la qual la Audiencia Nacional ha elevat una qüestió d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (per llegir-ne més...).

Ara és el torn de les universitats: des de CCOO assumim que la defensa dels nostres drets ha de ser col·lectiva i és per això que hem iniciat la denúncia de la retallada del 5% mitjançant un conflicte col·lectiu en l’àmbit laboral davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Com sabeu, des del primer dia, CCOO i la resta de forces sindicals vam plantar cara a totes aquestes agressions i vam animar-vos a sortir al carrer per dir, alt i fort, que AIXÍ NO sortiríem de la crisi i que hi ha alternatives possibles. Totes aquestes mobilitzacions han contribuït, sens dubte, a frenar la desregulació laboral i els intents de desmantellar la funció pública.

Aquesta acció legal que us anunciem avui és un pas més en la defensa dels nostres drets i de la nostra dignitat com a empleats públics. Però, el camí no acaba aquí: el temps ens ha donat la raó i, tal com vam advertir, les mesures injustes i antisocials adoptades no han aconseguit treure’ns de la crisi. Malgrat això, tornem a sentir parlar de més i més retallades (pensions, jubilació, negociació col·lectiva, reducció del nombre dels empleats públics...). 

Aquest mes de desembre haurem de tornar a prendre els carrers per reivindicar-nos i protegir els nostres drets; uns drets que hem aconseguit després de molts anys de sacrificis, lluita sindical i esforç col·lectiu de les treballadores i els treballadores d’aquest país.

Us seguirem informant...

Hem denunciat la retallada del 5%

La reducció dels nostres salaris va representar una agressió sense precedents als empleats públics i l’inici d’una sèrie de retallades de drets socials i laborals que han acabat afectant a totes les treballadores i els treballadors.

Des de l’inici, CCOO vam manifestar que aquesta retallada representava una vulneració de drets constitucionals i un incompliment dels convenis col·lectius, que fixen les retribucions de tot el personal laboral (PDI-L i PAS-L) de les universitats públiques catalanes. Davant d’aquestes vulneracions i incompliments, CCOO ha promogut la posada en marxa de les accions legals necessàries per aconseguir que els tribunals de justícia dictaminin que la retallada és il·legal. En l’àmbit funcionarial és un procés més lent, però en l’àmbit laboral ja hi ha hagut algun pronunciament esperançador, com el cas de la demanda de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, promoguda per CCOO i UGT, a partir de la qual la Audiencia Nacional ha elevat una qüestió d’inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional (per llegir-ne més...).

Ara és el torn de les universitats: des de CCOO assumim que la defensa dels nostres drets ha de ser col·lectiva i és per això que hem iniciat la denúncia de la retallada del 5% mitjançant un conflicte col·lectiu en l’àmbit laboral davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Com sabeu, des del primer dia, CCOO i la resta de forces sindicals vam plantar cara a totes aquestes agressions i vam animar-vos a sortir al carrer per dir, alt i fort, que AIXÍ NO sortiríem de la crisi i que hi ha alternatives possibles. Totes aquestes mobilitzacions han contribuït, sens dubte, a frenar la desregulació laboral i els intents de desmantellar la funció pública.

Aquesta acció legal que us anunciem avui és un pas més en la defensa dels nostres drets i de la nostra dignitat com a empleats públics. Però, el camí no acaba aquí: el temps ens ha donat la raó i, tal com vam advertir, les mesures injustes i antisocials adoptades no han aconseguit treure’ns de la crisi. Malgrat això, tornem a sentir parlar de més i més retallades (pensions, jubilació, negociació col·lectiva, reducció del nombre dels empleats públics...). 

Aquest mes de desembre haurem de tornar a prendre els carrers per reivindicar-nos i protegir els nostres drets; uns drets que hem aconseguit després de molts anys de sacrificis, lluita sindical i esforç col·lectiu de les treballadores i els treballadores d’aquest país.

Us seguirem informant...

Constitució del Ple de l'Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic (Hoja del Lunes 505 - 1/3)

El 22 de novembre es va constituir el Ple de l'Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic, segons el que es disposa en el Reial decret 1220/2010, d'1 d'octubre.

El Pla de treball establert es centra en quatre pilars bàsics basats en els indicadors del Nou Model de beques:

 • Arquitectura de les beques: llindars, quanties i components. Elaboració d'un procediment de càlcul dels llindars de renda. Sistema contra l'abandonament prematur i per afavorir la igualtat d'oportunitats. Revisió, simplificació i compactació dels actuals requisits acadèmics.
 • Avaluació de l’impacte de les beques: Definició del perfil del becari. Conèixer l’impacte social de les beques. Inventari de les beques concedides per les CC.AA. i les Universitats.
 • Sistema Integrat d'Informació: Integració de les bases de dades de beques en el Sistema Informàtic Integrat Universitari.
 • Allotjament universitari i beques per a residència: Es pretén conèixer i diagnosticar l'oferta i situació dels allotjaments universitaris així com la utilització de les beques de residència.
Al gener es constituiran les diferents comissions:
 • Comissió Delegada.
 • Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes.
 • Comissió de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic.
La Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes s'encarregarà en principi de la implantació de la comptabilitat analítica a les universitats públiques espanyoles.

Cal ressaltar que el 13 de gener del 2010 es va crear la Comissió de Costos, de la qual els agents socials no formaven part. Aquesta comissió ha celebrat 5 reunions, on s'ha tancat el model de comptabilitat analítica. Aquest es remetrà als membres del Consell d'Universitats, de la Conferència General de Política Universitària, i de l'Observatori de beques, Ajudes a l'estudi i rendiment Acadèmic.
S'iniciarà un període d'al•legacions on no està prevista cap aportació dels agents socials.

Una vegada considerades les aportacions, la Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes (on si estan representats els agents socials) s'encarregarà de dur a terme el seguiment de la implantació de la comptabilitat analítica de les universitats, on s'analitzaran les variables i els indicadors que estaran disponibles en el Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU).

Constitució del Ple de l'Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic (Hoja del Lunes 505 - 1/3)

El 22 de novembre es va constituir el Ple de l'Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic, segons el que es disposa en el Reial decret 1220/2010, d'1 d'octubre.

El Pla de treball establert es centra en quatre pilars bàsics basats en els indicadors del Nou Model de beques:

 • Arquitectura de les beques: llindars, quanties i components. Elaboració d'un procediment de càlcul dels llindars de renda. Sistema contra l'abandonament prematur i per afavorir la igualtat d'oportunitats. Revisió, simplificació i compactació dels actuals requisits acadèmics.
 • Avaluació de l’impacte de les beques: Definició del perfil del becari. Conèixer l’impacte social de les beques. Inventari de les beques concedides per les CC.AA. i les Universitats.
 • Sistema Integrat d'Informació: Integració de les bases de dades de beques en el Sistema Informàtic Integrat Universitari.
 • Allotjament universitari i beques per a residència: Es pretén conèixer i diagnosticar l'oferta i situació dels allotjaments universitaris així com la utilització de les beques de residència.
Al gener es constituiran les diferents comissions:
 • Comissió Delegada.
 • Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes.
 • Comissió de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic.
La Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes s'encarregarà en principi de la implantació de la comptabilitat analítica a les universitats públiques espanyoles.

Cal ressaltar que el 13 de gener del 2010 es va crear la Comissió de Costos, de la qual els agents socials no formaven part. Aquesta comissió ha celebrat 5 reunions, on s'ha tancat el model de comptabilitat analítica. Aquest es remetrà als membres del Consell d'Universitats, de la Conferència General de Política Universitària, i de l'Observatori de beques, Ajudes a l'estudi i rendiment Acadèmic.
S'iniciarà un període d'al•legacions on no està prevista cap aportació dels agents socials.

Una vegada considerades les aportacions, la Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes (on si estan representats els agents socials) s'encarregarà de dur a terme el seguiment de la implantació de la comptabilitat analítica de les universitats, on s'analitzaran les variables i els indicadors que estaran disponibles en el Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU).

Dia internacional de l'eliminació de la violència de gènere (Hoja del lunes 505 - 2/3)

El 25 de novembre va ser el dia internacional de l'eliminació de la violència cap a les dones.

“La violència contra les dones constitueix una violació dels drets humans i de les llibertats fonamentals” (Resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides per a l'eliminació de la violència contra la dona, 1993).

La violència contra la dona està vinculada al desequilibri en les relacions de poder entre els sexes en els àmbits laboral, social, econòmic, religiós, polític, ... malgrat els esforços de les legislacions a favor de la igualtat. Constitueix un atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat i a la integritat física i psicològica de les dones, i tot això comporta, un obstacle per al desenvolupament d'una societat democràtica.

Dia internacional de l'eliminació de la violència de gènere (Hoja del lunes 505 - 2/3)

El 25 de novembre va ser el dia internacional de l'eliminació de la violència cap a les dones.

“La violència contra les dones constitueix una violació dels drets humans i de les llibertats fonamentals” (Resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides per a l'eliminació de la violència contra la dona, 1993).

La violència contra la dona està vinculada al desequilibri en les relacions de poder entre els sexes en els àmbits laboral, social, econòmic, religiós, polític, ... malgrat els esforços de les legislacions a favor de la igualtat. Constitueix un atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat i a la integritat física i psicològica de les dones, i tot això comporta, un obstacle per al desenvolupament d'una societat democràtica.

La mobilització continua (Hoja del lunes 505 - 3/3)

CCOO i UGT han decidit intensificar la preparació de les mobilitzacions del 15 i 18 de desembre, convocades després de la vaga general de 29S amb l'objectiu de fer reversible la reforma laboral i defensar el sistema públic de pensions, reformes a debatre en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo i mitjançant el diàleg social.

La mobilització continua (Hoja del lunes 505 - 3/3)

CCOO i UGT han decidit intensificar la preparació de les mobilitzacions del 15 i 18 de desembre, convocades després de la vaga general de 29S amb l'objectiu de fer reversible la reforma laboral i defensar el sistema públic de pensions, reformes a debatre en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo i mitjançant el diàleg social.

dimarts, 30 de novembre de 2010

Concentració del PAS Funcionari de la UPC per les retallades i actuacions de l’equip Rector

Avui s’ha convocat al Personal d'Administració i Serveis Funcionari a una concentració a l'inici del claustre general de la UPC. Donat que creiem convenient que la resta de personal de la UPC conegui les reivindicacions. Manifest que es llegirà:

Benvolguts membres del claustre,

El col•lectiu de Personal d’Administració i Serveis Funcionari que avui es concentra a l’entrada d’aquesta sessió i, en la seva representació, la Junta del PAS-F de la UPC vol informar a tota la comunitat universitària d’un seguit de retallades i actuacions de l’equip del Rector que afecten exclusivament al PAS-F, i que no tenen cap mena de justificació.

 1. Des del mes juliol d’aquest any, i sense informar al personal ni a la Junta, l’equip del Rector ha deixat de pagar al PAS-F el premi de jubilació i la indemnització per invalidesa i defunció que se’ns pagava des del 1989, per un acord d’equiparació amb el col.lectiu del PAS-laboral.
 2. Se’ns justifica la mesura per l’obertura d’un expedient administratiu contra la UPC per part del Tribunal de Comptes, en base a un informe de la Sindicatura de Comptes sobre els pressupostos dels anys 2004 i 2005. Segons l’equip del Rector els pagaments d’aquest premi i d’aquestes indemnitzacions han estat qualificades per la Sindicatura de comptes com d’irregularitat comptable. Aixòno és cert.
 3. El que sí qualifica d’irregularitats comptables expressament aquest informe són, per exemple, els pagaments de complements retributius en concepte d’objectius a 24 persones del PAS el 2005, o el complement addicional per l’exercici de càrrecs acadèmics que es cobra a la UPC. Aquests pagaments irregulars a dia d’avui es continuen pagant.
 4. L’únic pagament que ha suspès aquest equip és el dels drets socials del PAS-F que, repetim, no és qualificat d’irregularitat comptable. Però el pagament de les 11 irregularitats comptables en matèria de personal assenyalades per l’informe no s’ha suspès.

El col.lectiu del PAS-F no entén el perquè d’aquesta suspensió. La retallada ni està justificada, ni s’ha aplicat a altres pagaments qualificats com a més greus per la Sindicatura.

Per tal de regularitzar el pagament, la Junta hem proposat la inclusió d’aquests drets en un annex al Pla d’acció Social de la UPC que s’està negociant.

També venim a denunciar que aquest no és l’únic incompliment d’acords i compromisos amb el col.lectiu del PAS-F d’aquest equip rectoral. La lllista és larga.

Us n’esmentarem només un parell.

 1. El Rector, en la seva campanya electoral, es va comprometre a respectar l’acord d’equiparació en drets socials que ha suspès i el calendari d’oposicions pactat amb la Junta. Fa un mes l’equip del Rector va comunicar-nos que solament si hi havia pressupost es convocarien els processos selectius pactats. Si el Rector vol austeritat i reduir despeses, parlem-ne de com i en què ens estalviarem els diners a la UPC. L’austeritat ha de ser pública i consensuada i no fer-se amb enganys ni a costa d’un col.lectiu.
 2. I per últim, volem informar de la manca de mobilitat i de promoció del nostre col.lectiu per la via legal: els concursos de trasllat o de promoció. Actualment a la UPC els trasllats i la promoció es fan via decret. Les persones de l’equip rectoral decideixen qui es trasllada i a qui es promociona. En aquest any s’han traslladat o promocionat 63 persones del PAS-F. D’aquestes, solament 10 s’han traslladat o promocionat mitjançant un concurs públic. És a dir, el 84% de la mobilitat i promoció del PAS-F l’ha decidit l’equip rectoral, no els mèrits i la capacitat de les persones. Li recordem que som una administració pública.
Per tot això, avui el PAS-F de la UPC ens hem concentrat massivament en el claustre i estem disposats a continuar fent-ho.

Senyor rector, li demanem públicament que compleixi els acords, compromisos i les lleis d’aplicació al PAS-F.

Senyor rector, la bona voluntat i intencions que el seu equip verbalitza es demostren amb fets i no amb paraules.

Senyor rector, està en les seves mans que es compleixin els acords i compromisos que vostè, personalment, va adquirir amb el col.lectiu del PAS-F de la UPC.
Gràcies per la vostra atenció.

Concentració del PAS Funcionari de la UPC per les retallades i actuacions de l’equip Rector

Avui s’ha convocat al Personal d'Administració i Serveis Funcionari a una concentració a l'inici del claustre general de la UPC. Donat que creiem convenient que la resta de personal de la UPC conegui les reivindicacions. Manifest que es llegirà:

Benvolguts membres del claustre,

El col•lectiu de Personal d’Administració i Serveis Funcionari que avui es concentra a l’entrada d’aquesta sessió i, en la seva representació, la Junta del PAS-F de la UPC vol informar a tota la comunitat universitària d’un seguit de retallades i actuacions de l’equip del Rector que afecten exclusivament al PAS-F, i que no tenen cap mena de justificació.

 1. Des del mes juliol d’aquest any, i sense informar al personal ni a la Junta, l’equip del Rector ha deixat de pagar al PAS-F el premi de jubilació i la indemnització per invalidesa i defunció que se’ns pagava des del 1989, per un acord d’equiparació amb el col.lectiu del PAS-laboral.
 2. Se’ns justifica la mesura per l’obertura d’un expedient administratiu contra la UPC per part del Tribunal de Comptes, en base a un informe de la Sindicatura de Comptes sobre els pressupostos dels anys 2004 i 2005. Segons l’equip del Rector els pagaments d’aquest premi i d’aquestes indemnitzacions han estat qualificades per la Sindicatura de comptes com d’irregularitat comptable. Aixòno és cert.
 3. El que sí qualifica d’irregularitats comptables expressament aquest informe són, per exemple, els pagaments de complements retributius en concepte d’objectius a 24 persones del PAS el 2005, o el complement addicional per l’exercici de càrrecs acadèmics que es cobra a la UPC. Aquests pagaments irregulars a dia d’avui es continuen pagant.
 4. L’únic pagament que ha suspès aquest equip és el dels drets socials del PAS-F que, repetim, no és qualificat d’irregularitat comptable. Però el pagament de les 11 irregularitats comptables en matèria de personal assenyalades per l’informe no s’ha suspès.

El col.lectiu del PAS-F no entén el perquè d’aquesta suspensió. La retallada ni està justificada, ni s’ha aplicat a altres pagaments qualificats com a més greus per la Sindicatura.

Per tal de regularitzar el pagament, la Junta hem proposat la inclusió d’aquests drets en un annex al Pla d’acció Social de la UPC que s’està negociant.

També venim a denunciar que aquest no és l’únic incompliment d’acords i compromisos amb el col.lectiu del PAS-F d’aquest equip rectoral. La lllista és larga.

Us n’esmentarem només un parell.

 1. El Rector, en la seva campanya electoral, es va comprometre a respectar l’acord d’equiparació en drets socials que ha suspès i el calendari d’oposicions pactat amb la Junta. Fa un mes l’equip del Rector va comunicar-nos que solament si hi havia pressupost es convocarien els processos selectius pactats. Si el Rector vol austeritat i reduir despeses, parlem-ne de com i en què ens estalviarem els diners a la UPC. L’austeritat ha de ser pública i consensuada i no fer-se amb enganys ni a costa d’un col.lectiu.
 2. I per últim, volem informar de la manca de mobilitat i de promoció del nostre col.lectiu per la via legal: els concursos de trasllat o de promoció. Actualment a la UPC els trasllats i la promoció es fan via decret. Les persones de l’equip rectoral decideixen qui es trasllada i a qui es promociona. En aquest any s’han traslladat o promocionat 63 persones del PAS-F. D’aquestes, solament 10 s’han traslladat o promocionat mitjançant un concurs públic. És a dir, el 84% de la mobilitat i promoció del PAS-F l’ha decidit l’equip rectoral, no els mèrits i la capacitat de les persones. Li recordem que som una administració pública.
Per tot això, avui el PAS-F de la UPC ens hem concentrat massivament en el claustre i estem disposats a continuar fent-ho.

Senyor rector, li demanem públicament que compleixi els acords, compromisos i les lleis d’aplicació al PAS-F.

Senyor rector, la bona voluntat i intencions que el seu equip verbalitza es demostren amb fets i no amb paraules.

Senyor rector, està en les seves mans que es compleixin els acords i compromisos que vostè, personalment, va adquirir amb el col.lectiu del PAS-F de la UPC.
Gràcies per la vostra atenció.

divendres, 26 de novembre de 2010

AQU: Escoltar per fer?

Aquest darrers dies el Butlletí de l’AQU publicava una editorial escrita pel seu president Joaquim Prats on “posava de manifest el seu interès a apropar les activitats de l'Agència a les necessitats de les universitats catalanes, ja que un organisme extern d'avaluació com ara AQU Catalunya, tot i que ha de ser independent respecte de l'Administració i de les universitats, també ha de ser un bon coneixedor de la realitat del sistema universitari on actua” i en aquesta direcció afegia que “al començament d'aquest any, el Taller L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials va ser un exemple d'apropament de l'Agència a la comunitat científica i acadèmica catalana”.

Des de CCOO, tal i com exposarem el febrer d’aquest mateix any (http://ccoo-universitat.blogspot.com/2010/02/butlleti-pdi-no2-laqu-sabem-sumar.html) “volem felicitar i donar tot el suport a l’Agència per iniciatives com aquesta, que permeten reflexionar sobre l’avaluació de la recerca (“i la docència”)”. Així mateix volem constatar que CCOO no va ser directament convidat als debats, i tal com ens van indicar les nostres afiliades i els nostres afiliats que van assistir, la presència de PDI laboral no era majoritària. Així, és difícil conèixer la realitat dels avaluats!

A data d’avui, com a representants legals de les treballadores i treballadors a la majoria d’universitats de Catalunya, seguim esperant un pas per part d’AQU per apropar-se als agents socials. Donat que considerem preocupant la situació actual on la majoria del PDI-L opta per ser avaluat per l’ANECA, deixant de costat la nostra agència.

Per aquet motiu, CCOO volt reiterar la total disposició en establir un diàleg sincer i constructiu que apropi la realitat del PDI-L a l’agència.

Per seguir recollint les vostres percepcions envers l'AQU us convidem a omplir (si ja no ho heu fet i ets PDI-L) aquest questionari: http://bit.ly/9nRUVX

AQU: Escoltar per fer?

Aquest darrers dies el Butlletí de l’AQU publicava una editorial escrita pel seu president Joaquim Prats on “posava de manifest el seu interès a apropar les activitats de l'Agència a les necessitats de les universitats catalanes, ja que un organisme extern d'avaluació com ara AQU Catalunya, tot i que ha de ser independent respecte de l'Administració i de les universitats, també ha de ser un bon coneixedor de la realitat del sistema universitari on actua” i en aquesta direcció afegia que “al començament d'aquest any, el Taller L'avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials va ser un exemple d'apropament de l'Agència a la comunitat científica i acadèmica catalana”.

Des de CCOO, tal i com exposarem el febrer d’aquest mateix any (http://ccoo-universitat.blogspot.com/2010/02/butlleti-pdi-no2-laqu-sabem-sumar.html) “volem felicitar i donar tot el suport a l’Agència per iniciatives com aquesta, que permeten reflexionar sobre l’avaluació de la recerca (“i la docència”)”. Així mateix volem constatar que CCOO no va ser directament convidat als debats, i tal com ens van indicar les nostres afiliades i els nostres afiliats que van assistir, la presència de PDI laboral no era majoritària. Així, és difícil conèixer la realitat dels avaluats!

A data d’avui, com a representants legals de les treballadores i treballadors a la majoria d’universitats de Catalunya, seguim esperant un pas per part d’AQU per apropar-se als agents socials. Donat que considerem preocupant la situació actual on la majoria del PDI-L opta per ser avaluat per l’ANECA, deixant de costat la nostra agència.

Per aquet motiu, CCOO volt reiterar la total disposició en establir un diàleg sincer i constructiu que apropi la realitat del PDI-L a l’agència.

Per seguir recollint les vostres percepcions envers l'AQU us convidem a omplir (si ja no ho heu fet i ets PDI-L) aquest questionari: http://bit.ly/9nRUVX

dimarts, 23 de novembre de 2010

Propostes per a la Reforma de la Universitat Espanyola (Hoja del Lunes 504 – 2/2)

El 16 de novembre, al Congrés dels Diputats, es va presentar el llibre “Propuestas para la reforma de la Universidad Española” per la fundació Alternativas i el grup parlamentari socialista. Ha estat editat i prologat pel Rector de la Universitat Carlos III de Madrid.

En el capítol del llibre escrit pel Catedràtic de la Universitat Carlos III, Juan J. Dolado, “Disfunciones en el sistema universitario español: diagnóstico y propuestas de reforma” trobem, entre altres, les següents propostes:
 • Fusions entre les 50 universitats públiques.
 • Una major llibertat per part de les universitats per fixar taxes.
 • Un sistema contractual molt més flexible. El sistema funcionarial és d’excessiva uniformitat salarial.
 • Un estatut del PDI que fomenti la mobilitat i el control de qualitat del mateix amb amplis períodes de prova. Ha començat la desfuncionarització, ja que existeix actualment “funcionarització massiva i prematura”.
CCOO desitjaria conèixer l'opinió del Ministeri en relació amb aquestes propostes. En cas de possibles fusions, té previst negociar les condicions del personal de les universitats? Les taxes acadèmiques del Sistema Universitari Espanyol actualment són competència de les CCAA, proposaria el canvi legislatiu perquè siguin les universitats les competents? Es buscaria garantir l'equitat en l'accés perquè les universitats públiques no imposin taxes la conseqüència de les quals sigui que els estudiants de les classes socials més desfavorides no tinguin accés? Tenen previst incrementar la temporalitat i precarietat amb salaris encara més baixos en la carrera acadèmica i investigadora? Recordem que actualment són 4 anys de becari + 4 d'ajudant + 4 d'ajudant doctor i per fi un contracte no temporal.

CCOO roman expectant davant el grau d'acceptació que el Ministeri prestarà a les propostes d'alguns que s'autotitulen com experts -però que es comporten com gurus de la tribu- i ens alliçonen sobre el que s'ha de fer amb els treballadors i treballadores de les universitats, en relació amb el funcionament de la universitat, la seva finalitat i la seva gestió, encobrint autèntics atacs directes a l'estat social de dret i a la democràcia participativa. Ho porten fent anys a propòsit de la sanitat pública, l'ensenyament obligatori, les pensions, les jubilacions, etc.
I ara carreguen de nou contra la universitat, amb propostes que ataquen als centres públics, amb propostes que dificulten l'accés dels estudiants de les classes socials més desfavorides, per tot això:

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA

Després de la vaga del 29 de setembre, hem de seguir mobilitzant-nos per exigir la RECTIFICACIÓ de les polítiques del govern, la retallada de drets socials i laborals, i davant les properes mesures sobre pensions i jubilació, que ja han estat anunciades i estan introduïdes en el Projecte dels Pressupostos de l'Estat.

CCOO i UGT tenen previst convocar mobilitzacions pel 15 i 18 de desembre.

Seguirem informant. La mobilització continua!

Propostes per a la Reforma de la Universitat Espanyola (Hoja del Lunes 504 – 2/2)

El 16 de novembre, al Congrés dels Diputats, es va presentar el llibre “Propuestas para la reforma de la Universidad Española” per la fundació Alternativas i el grup parlamentari socialista. Ha estat editat i prologat pel Rector de la Universitat Carlos III de Madrid.

En el capítol del llibre escrit pel Catedràtic de la Universitat Carlos III, Juan J. Dolado, “Disfunciones en el sistema universitario español: diagnóstico y propuestas de reforma” trobem, entre altres, les següents propostes:
 • Fusions entre les 50 universitats públiques.
 • Una major llibertat per part de les universitats per fixar taxes.
 • Un sistema contractual molt més flexible. El sistema funcionarial és d’excessiva uniformitat salarial.
 • Un estatut del PDI que fomenti la mobilitat i el control de qualitat del mateix amb amplis períodes de prova. Ha començat la desfuncionarització, ja que existeix actualment “funcionarització massiva i prematura”.
CCOO desitjaria conèixer l'opinió del Ministeri en relació amb aquestes propostes. En cas de possibles fusions, té previst negociar les condicions del personal de les universitats? Les taxes acadèmiques del Sistema Universitari Espanyol actualment són competència de les CCAA, proposaria el canvi legislatiu perquè siguin les universitats les competents? Es buscaria garantir l'equitat en l'accés perquè les universitats públiques no imposin taxes la conseqüència de les quals sigui que els estudiants de les classes socials més desfavorides no tinguin accés? Tenen previst incrementar la temporalitat i precarietat amb salaris encara més baixos en la carrera acadèmica i investigadora? Recordem que actualment són 4 anys de becari + 4 d'ajudant + 4 d'ajudant doctor i per fi un contracte no temporal.

CCOO roman expectant davant el grau d'acceptació que el Ministeri prestarà a les propostes d'alguns que s'autotitulen com experts -però que es comporten com gurus de la tribu- i ens alliçonen sobre el que s'ha de fer amb els treballadors i treballadores de les universitats, en relació amb el funcionament de la universitat, la seva finalitat i la seva gestió, encobrint autèntics atacs directes a l'estat social de dret i a la democràcia participativa. Ho porten fent anys a propòsit de la sanitat pública, l'ensenyament obligatori, les pensions, les jubilacions, etc.
I ara carreguen de nou contra la universitat, amb propostes que ataquen als centres públics, amb propostes que dificulten l'accés dels estudiants de les classes socials més desfavorides, per tot això:

LA MOBILITZACIÓ CONTINUA

Després de la vaga del 29 de setembre, hem de seguir mobilitzant-nos per exigir la RECTIFICACIÓ de les polítiques del govern, la retallada de drets socials i laborals, i davant les properes mesures sobre pensions i jubilació, que ja han estat anunciades i estan introduïdes en el Projecte dels Pressupostos de l'Estat.

CCOO i UGT tenen previst convocar mobilitzacions pel 15 i 18 de desembre.

Seguirem informant. La mobilització continua!

Emèrits amb contracte indefinit (Hoja del Lunes 504 – 1/2)

La Comissió d'Educació i Esport, a la sessió del dia 26 d'octubre de 2010, va acordar aprovar amb modificacions la Proposició no de Llei relativa als professors emèrits en l'àmbit de la Universitat (núm. exp. 161/970), presentada pel Grup Parlamentari Socialista i publicada en el "BOCG. Congrés dels Diputats", Sèrie D, núm. 192, de 27 d'abril de 2009, en els següents termes:

"El Congrés dels Diputats insta al Govern a:

 • La contractació de Professors Emèrits per temps indefinit i amb la compensació econòmica establerta als Pressupostos de la Universitat en el marc de l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats Espanyoles (EPDI). La permanència del nomenament quedarà condicionada al manteniment de les circumstàncies personals que ho van motivar, a comprovar amb l'oportuna periodicitat.
 • Tenir participació docent en cursos oficials de postgrau, i excepcionalment de grau, així com en aquells conduents a títols propis, direcció de grups i projectes d'investigació, direcció de Centres i Instituts d'Investigació.”

Si es pretén modernitzar el Sistema Universitari Español contractant indefinidament a professors jubilats per fer classe, dirigir grups i projectes d'investigació, així com per dirigir Centres i Instituts d'Investigació, on va quedar l'articulat de la LOMLOU sobre plans de rejoveniment de plantilles? Com pot dir repetidament el govern que tenim la generació millor formada de la història, deixar-los en l'atur i contractar a professors jubilats? Es tracta d'incentivar que els nostres joves es busquin el futur en altres països? A Irlanda s'estima que més de 250.000 emprendran aquest camí.

Emèrits amb contracte indefinit (Hoja del Lunes 504 – 1/2)

La Comissió d'Educació i Esport, a la sessió del dia 26 d'octubre de 2010, va acordar aprovar amb modificacions la Proposició no de Llei relativa als professors emèrits en l'àmbit de la Universitat (núm. exp. 161/970), presentada pel Grup Parlamentari Socialista i publicada en el "BOCG. Congrés dels Diputats", Sèrie D, núm. 192, de 27 d'abril de 2009, en els següents termes:

"El Congrés dels Diputats insta al Govern a:

 • La contractació de Professors Emèrits per temps indefinit i amb la compensació econòmica establerta als Pressupostos de la Universitat en el marc de l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats Espanyoles (EPDI). La permanència del nomenament quedarà condicionada al manteniment de les circumstàncies personals que ho van motivar, a comprovar amb l'oportuna periodicitat.
 • Tenir participació docent en cursos oficials de postgrau, i excepcionalment de grau, així com en aquells conduents a títols propis, direcció de grups i projectes d'investigació, direcció de Centres i Instituts d'Investigació.”

Si es pretén modernitzar el Sistema Universitari Español contractant indefinidament a professors jubilats per fer classe, dirigir grups i projectes d'investigació, així com per dirigir Centres i Instituts d'Investigació, on va quedar l'articulat de la LOMLOU sobre plans de rejoveniment de plantilles? Com pot dir repetidament el govern que tenim la generació millor formada de la història, deixar-los en l'atur i contractar a professors jubilats? Es tracta d'incentivar que els nostres joves es busquin el futur en altres països? A Irlanda s'estima que més de 250.000 emprendran aquest camí.

dissabte, 20 de novembre de 2010

Taula rodona: Sindicalisme i transició a Espanya - En memòria de Marcelino Camacho

Els degans/nes de les Facultats de Dret, Filosofia i Lletres, Economia i Empreses i Ciències Polítiques i Sociología us conviden a assistir a la taula rodona.

Dilluns, 22 de novembre de 2010 - 12.30h
Sala d'actes - Facultat de Ciències Econòmiques-Polítiques
Campus UAB - Bellaterra

Intervenen:
 • Joan Botella, Professor, Departament de Ciència Política i Dret Públic UAB
 • Francisco Pérez Amorós, Professor Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques UAB
 • Fausto Miguélez, Professor Departament de Sociologia UAB
 • Albert Recio, Professor Departament d'Economia Aplicada UAB
 • Joan Carles Gallego, Secretari General CCOO Catalunya
 • Pere Ysàs, Professor Departament d'Història Contemporània UAB

Presenta: Juanjo Bravo, Secretari General Secció Sindical CCOO a la UAB.

Taula rodona: Sindicalisme i transició a Espanya - En memòria de Marcelino Camacho

Els degans/nes de les Facultats de Dret, Filosofia i Lletres, Economia i Empreses i Ciències Polítiques i Sociología us conviden a assistir a la taula rodona.

Dilluns, 22 de novembre de 2010 - 12.30h
Sala d'actes - Facultat de Ciències Econòmiques-Polítiques
Campus UAB - Bellaterra

Intervenen:
 • Joan Botella, Professor, Departament de Ciència Política i Dret Públic UAB
 • Francisco Pérez Amorós, Professor Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques UAB
 • Fausto Miguélez, Professor Departament de Sociologia UAB
 • Albert Recio, Professor Departament d'Economia Aplicada UAB
 • Joan Carles Gallego, Secretari General CCOO Catalunya
 • Pere Ysàs, Professor Departament d'Història Contemporània UAB

Presenta: Juanjo Bravo, Secretari General Secció Sindical CCOO a la UAB.

dimecres, 17 de novembre de 2010

Després de més de dos anys d'incompliment de la Llei d'Universitats el Ministeri impedeix l'avanç de l'Estatut del PDI (Hoja del Lunes 503 - Extraordinaria)

La LOU de 2007, manava al Govern regular en el termini d'un any l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats.

El Ministeri no ha convocat en sis mesos la mesa, però han ocorregut coses molt greus: es tramita al Parlament el projecte de Llei de la Ciència que dinamita part del contingut de l'Estatut ja acordat; es tramita un projecte de decret de doctorat i s'avança en un nou model de finançament presidit per la idea d'austeritat a la universitat -és a dir retallades.

Però sobretot hem experimentat el que Díaz Ferrán proposava per al conjunt dels treballadors:

COBRAR MENYS: ja que ens han expropiat per decret i sense motius part del nostre salari,

TREBALLAR MÉS: com a conseqüència de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Després de sis mesos i amb la greu situació actual, la Direcció General de Política Universitària (DGPU) va convocar als sindicats el dilluns 15 de novembre amb un nou text i una proposta per redefinir el procediment de negociació, en uns termes que han provocat el rebuig unànime de tots els sindicats.

Com a conseqüència d'aquest rebuig, provocat pel fet que no es recullen aspectes ja acordats amb anterioritat -com per exemple la jornada o els barems- i s'han produït importants retallades en temes ja tancats, el DGPU ha retirat el document.

D'altra banda -i això és probablement més important- es va sol•licitar als sindicats que donéssim el vistiplau al text, i l'equip ministerial s'encarregaria de tramitar-lo com a decret utilitzant l'estratègia que creguessin més convenient per a la seva consecució. Això significa posar fi al procés de negociació i començar la tramitació, sent una aixecada de camisa la pretensió d'arribar a acords que després poden decaure.

O L'EQUIP DE NEGOCIACIÓ CANVIA RADICALMENT D'ACTITUD O EL MINISTERI HA DE CANVIAR L'EQUIP NEGOCIADOR

Davant la indefinició, mala fe negociadora i falta de seguretat jurídica provocada per aquesta situació es posa en dubte que l'actual DGPU compti amb el degut suport del Ministeri i el Govern en els principals temes de l'Estatut de PDI (jornada, dedicació, millora de nivells i retribucions, entre altres). Després del rebuig esmentat, s'ha proposat subsidiàriament la creació d'una "Comissió tècnica" encarregada de preparar un nou text de treball.

No obstant això, des de CCOO mantenim l'exigència de convocatòria de la Mesa Sectorial d'Universitats amb l'assistència i sota la presidència del Ministre Gabilondo. Cal que l'equip de negociació ministerial es posi a treballar de debò per a, primer, recuperar la confiança i la credibilitat en la seva capacitat negociadora i segon, per avançar ràpida i substancialment en els continguts de l’Estatut definitiu. De no ser així, el Ministeri ha de canviar fulminantment a l'equip negociador.

És absolutament imprescindible comptar amb un Estatut de PDI per modernitzar la regulació de les condicions d'ocupació del PDI que, amb una normativa de fa més de 20 anys, depenen gairebé exclusivament de la voluntat de les Universitats.

Queda poc temps per a la finalització de la legislatura però és suficient si existeix voluntat política i de treball. Els sindicats la tenim. La inexistència d'un Estatut de PDI abans de la finalització de la legislatura serà doncs una responsabilitat atribuïble exclusivament al Ministeri.


EL SEXENNI DE TRANSFERÈNCIA, UNA ALTRA BROMA DE MAL GUST

En l'apartat de "Precs i preguntes" es va informar que en la propera reunió del Consell de la CNEAI es van a aprovar les característiques del nou sexenni de transferència i innovació.

La DGPU ha considerat que aquesta qüestió no era objecte de negociació en la Mesa Sectorial ja que no trencava la regulació del Decret de retribucions en vigor. Ha aclarit que el professorat podrà sol•licitar el sexenni tradicional "quan li toqui sol•licitar", i haurà de triar entre aquest i el nou sexenni, ja que no podrà optar a ambdós simultàniament. Desconeixem quines característiques i condicions implica aquest nou sexenni.

CAL ESTAR ATENTS I PREPARATS PER A POSSIBLES MOBILITZACIONS

En vista de les circumstàncies exposades, CCOO fa una crida al professorat universitari perquè estigui atent a les properes informacions. Els propers mesos són molt importants i ens hi juguem molt. A més d'emplaçar als treballadors a les properes mobilitzacions contra la reforma laboral i els seus efectes en l'ocupació publica, si segueix aquesta actitud permanent envers els sindicats i l'atac als drets del personal docent i investigador de les universitats, caldrà contestar adequadament amb les corresponents mobilitzacions en l'àmbit específic de tots els campus universitaris.