dimecres, 26 d’octubre de 2011

Comunicat del Comitè d'Empresa del PDI sobre l'acomiadament del seu president

Manifest sobre l'acomiadament del president del Comitè d'Empresa del PDI

El Comitè manifesta el rebuig a la no renovació del contracte del seu president i el més profund desacord amb aquesta decisió.

L'expulsió d'un president del comitè d'empresa és un fet inusual i extraordinari que suposa repercussions greus en l'exercici dels drets fonamentals. L'acomiadament posa en evidència, novament, la vulneració de drets laborals per part de la UPF. Aquesta expulsió s'ha realitzat contra la llibertat sindical i els drets de negociació col·lectiva reconeguts a les normes de l'Organització Internacional del Treball, a la Constitució (article 28) i a l'Estatut dels Treballadors (article 64).

Quin és el missatge que pot rebre la comunitat universitària quan s'acomiada al president del comitè d'empresa del PDI?

La resposta és que no hi ha garanties i que ser representant sindical comporta el risc de perdre la feina o de posar en perill la carrera acadèmica.

Pels fets exposats anteriorment, el Comitè d'Empresa exigeix al rectorat la reconsideració d'aquesta decisió.

Comunicat del Comitè d'Empresa del PDI sobre l'acomiadament del seu president

Manifest sobre l'acomiadament del president del Comitè d'Empresa del PDI

El Comitè manifesta el rebuig a la no renovació del contracte del seu president i el més profund desacord amb aquesta decisió.

L'expulsió d'un president del comitè d'empresa és un fet inusual i extraordinari que suposa repercussions greus en l'exercici dels drets fonamentals. L'acomiadament posa en evidència, novament, la vulneració de drets laborals per part de la UPF. Aquesta expulsió s'ha realitzat contra la llibertat sindical i els drets de negociació col·lectiva reconeguts a les normes de l'Organització Internacional del Treball, a la Constitució (article 28) i a l'Estatut dels Treballadors (article 64).

Quin és el missatge que pot rebre la comunitat universitària quan s'acomiada al president del comitè d'empresa del PDI?

La resposta és que no hi ha garanties i que ser representant sindical comporta el risc de perdre la feina o de posar en perill la carrera acadèmica.

Pels fets exposats anteriorment, el Comitè d'Empresa exigeix al rectorat la reconsideració d'aquesta decisió.

Concentració en contra de les retallades en l’educació pública

Demà DIJOUS 27, a les 18 hores a la Plaça Sant Jaume, concentració en contra de les retallades en l’educació pública. 

Concentració en contra de les retallades en l’educació pública

Demà DIJOUS 27, a les 18 hores a la Plaça Sant Jaume, concentració en contra de les retallades en l’educació pública. 

dimecres, 19 d’octubre de 2011

La democràcia i la participació camí de la desaparició (Hoja del Lunes 531 – 1/2)

En l'última Mesa Sectorial d'Universitats d'aquesta legislatura es va presentar el projecte de Reial Decret pel qual s'estableixen els requisits bàsics per a la creació, reconeixement i funcionament d'universitats i centres universitaris i es determina la seva estructura mínima.


Crida l'atenció que alguns plantejaments que van aparèixer en esborranys posteriors a l'acord sobre l'Estatut del PDI, aconseguits en la Mesa Sectorial d'Universitats al Gener-Abril i que ho empitjoraven notablement, ara, i davant la impossibilitat de poder-los aprovar per aquest camí s'imposin utilitzant un decret l'objecte del qual és l'organització de les universitats i els centres. Per aquesta nova via es pretenen regular temes que són clarament de política de personal i de governança.

En el Projecte de Reial Decret s'introdueix novament el Pla de Dedicació Acadèmica Individual (PDAI), tret de l'esborrany d'Estatut de PDI i davant el qual CCOO va manifestar la seva més absoluta oposició, esmentant que s'establirien mecanismes adequats i efectius per comprovar el seu compliment. Sembla curiós que la creació o modificació de l'estructura organizativa universitària depengui del compliment del PDAI i no de les necessitats de la població, entre altres coses.

També és especialment preocupant que es decideixin legitimar els rànquings: “Les avaluacions podran suposar esments addicionals que classifiquen a les universitats d'acord a criteris addicionals”. L'establiment dels criteris d'aquestes llistes és objecte de polèmica i debat, per la qual cosa la seva utilització com a indicador per a la possible supervivència o fusió de les universitats, tal com sembla presagiar aquesta oficialització, és bastant perillós.

La redacció del Reial Decret permet, a més de la fusió entre universitats, que es creïn noves estructures organitzatives encara que no estiguin previstes en la llei, i no se'ls exigeix que tinguin que preservar el seu caràcter democràtic, tal com exigeix la LOMLOU per a totes les estructures actuals. En el cas dels instituts universitaris, els directors, segons l'article 26 de la LOMLOU, “seran designats entre doctors, en la forma que estableixin els Estatuts” i no nombrats pels Rectors com proposa l'esborrany de RD.

S'introdueix que “les universitats podran establir convenis de col•laboració i projectes conjunts que impliqui mobilitat del seu PDI”, però en cap lloc esmenta la mobilitat com un dret de caràcter voluntari, deixant obert el camí per a la mobilitat forçosa.

Quant als instituts universitaris, es diu que “podran organitzar i desenvolupar estudis de postgrau i títols propis, així com activitats docents”. A més, “Les unitats de R+D+i podran celebrar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades...” i “En cas d'implicar col•laboració docent, els convenis fixaran el procediment per sol•licitar la 'vènia docendi'”. Aquesta redacció ja fa presagiar que potser no siguin professors els encarregats de les tasques docents, i que el procediment per obtenir la “vènia docendi” podrà o no respectar els criteris d'acreditació.

Quant a l'ensenyament no presencial, “el personal tècnic propi o mitjançant contractes o amb convenis dedicats a activitats de suport docent i de desenvolupament de tasques associades al model metodològic no presencial”. No s'especifica si aquestes tasques seran de caràcter administratiu o abordaran les tasques pròpies d'un docent, com són l'elaboració del material docent. Serà una volta de rosca més a la precarització del PDI en la seva fase inicial? Serà un pas més a la degradació de la docència deixant en mans de personal sense experiència docent l'elaboració del material docent? Anem cap a l’externalizació de serveis docents? Per ventura la docència no presencial no ha de ser de la mateixa qualitat que la presencial? Finalment, es recullen les retribucions de càrrecs acadèmics. Això suposa una modificació del RD de Retribucions, que hauria de ser objecte de negociació col•lectiva i per descomptat no un article d'un RD sobre ordenament de centres.

Darrera d'aquest RD portat de manera oculta, i amb el beneplàcit del Consell d'Universitats i la Conferència General de Política Universitària, s'amaga una transformació del Sistema Universitari Espanyol on la participació democràtica es veurà seriosament afectada. Un document d'un calat com aquest no ha estat debatut en els òrgans de govern de les universitats, ni en la mesa sectorial d’universitats, ni en el consell d'estudiants. A alguns se'ls ha oblidat compartir el document amb la comunitat universitària amb aquest afany desmesurat per fer desaparèixer el caràcter democràtic del nostre model actual de governança.

El Govern sortint, una vegada més, sembla interessat a deixar-li fet el treball brut al ministeri d'educació entrant.

La democràcia i la participació camí de la desaparició (Hoja del Lunes 531 – 1/2)

En l'última Mesa Sectorial d'Universitats d'aquesta legislatura es va presentar el projecte de Reial Decret pel qual s'estableixen els requisits bàsics per a la creació, reconeixement i funcionament d'universitats i centres universitaris i es determina la seva estructura mínima.


Crida l'atenció que alguns plantejaments que van aparèixer en esborranys posteriors a l'acord sobre l'Estatut del PDI, aconseguits en la Mesa Sectorial d'Universitats al Gener-Abril i que ho empitjoraven notablement, ara, i davant la impossibilitat de poder-los aprovar per aquest camí s'imposin utilitzant un decret l'objecte del qual és l'organització de les universitats i els centres. Per aquesta nova via es pretenen regular temes que són clarament de política de personal i de governança.

En el Projecte de Reial Decret s'introdueix novament el Pla de Dedicació Acadèmica Individual (PDAI), tret de l'esborrany d'Estatut de PDI i davant el qual CCOO va manifestar la seva més absoluta oposició, esmentant que s'establirien mecanismes adequats i efectius per comprovar el seu compliment. Sembla curiós que la creació o modificació de l'estructura organizativa universitària depengui del compliment del PDAI i no de les necessitats de la població, entre altres coses.

També és especialment preocupant que es decideixin legitimar els rànquings: “Les avaluacions podran suposar esments addicionals que classifiquen a les universitats d'acord a criteris addicionals”. L'establiment dels criteris d'aquestes llistes és objecte de polèmica i debat, per la qual cosa la seva utilització com a indicador per a la possible supervivència o fusió de les universitats, tal com sembla presagiar aquesta oficialització, és bastant perillós.

La redacció del Reial Decret permet, a més de la fusió entre universitats, que es creïn noves estructures organitzatives encara que no estiguin previstes en la llei, i no se'ls exigeix que tinguin que preservar el seu caràcter democràtic, tal com exigeix la LOMLOU per a totes les estructures actuals. En el cas dels instituts universitaris, els directors, segons l'article 26 de la LOMLOU, “seran designats entre doctors, en la forma que estableixin els Estatuts” i no nombrats pels Rectors com proposa l'esborrany de RD.

S'introdueix que “les universitats podran establir convenis de col•laboració i projectes conjunts que impliqui mobilitat del seu PDI”, però en cap lloc esmenta la mobilitat com un dret de caràcter voluntari, deixant obert el camí per a la mobilitat forçosa.

Quant als instituts universitaris, es diu que “podran organitzar i desenvolupar estudis de postgrau i títols propis, així com activitats docents”. A més, “Les unitats de R+D+i podran celebrar contractes amb persones, universitats o entitats públiques i privades...” i “En cas d'implicar col•laboració docent, els convenis fixaran el procediment per sol•licitar la 'vènia docendi'”. Aquesta redacció ja fa presagiar que potser no siguin professors els encarregats de les tasques docents, i que el procediment per obtenir la “vènia docendi” podrà o no respectar els criteris d'acreditació.

Quant a l'ensenyament no presencial, “el personal tècnic propi o mitjançant contractes o amb convenis dedicats a activitats de suport docent i de desenvolupament de tasques associades al model metodològic no presencial”. No s'especifica si aquestes tasques seran de caràcter administratiu o abordaran les tasques pròpies d'un docent, com són l'elaboració del material docent. Serà una volta de rosca més a la precarització del PDI en la seva fase inicial? Serà un pas més a la degradació de la docència deixant en mans de personal sense experiència docent l'elaboració del material docent? Anem cap a l’externalizació de serveis docents? Per ventura la docència no presencial no ha de ser de la mateixa qualitat que la presencial? Finalment, es recullen les retribucions de càrrecs acadèmics. Això suposa una modificació del RD de Retribucions, que hauria de ser objecte de negociació col•lectiva i per descomptat no un article d'un RD sobre ordenament de centres.

Darrera d'aquest RD portat de manera oculta, i amb el beneplàcit del Consell d'Universitats i la Conferència General de Política Universitària, s'amaga una transformació del Sistema Universitari Espanyol on la participació democràtica es veurà seriosament afectada. Un document d'un calat com aquest no ha estat debatut en els òrgans de govern de les universitats, ni en la mesa sectorial d’universitats, ni en el consell d'estudiants. A alguns se'ls ha oblidat compartir el document amb la comunitat universitària amb aquest afany desmesurat per fer desaparèixer el caràcter democràtic del nostre model actual de governança.

El Govern sortint, una vegada més, sembla interessat a deixar-li fet el treball brut al ministeri d'educació entrant.

Marxa a Madrid 22-10-2012 (Hoja del Lunes 531 – 2/2)

Us recordem que amb el lema “No a les retallades en educació” està prevista la marxa a Madrid el dia 22 d'octubre.

Ens sobren raons per a la mobilització:

  • Ens oposem a les retallades que precaritzen i destrueixin ocupació
  • Defensem el caràcter públic de la universitat pública com a garantia de la igualtat d'oportunitats
  • Estem en contra de l'excessiva mercantilització de la universitat
  • Enfront de la nova governaça, vam seguir defensant un model democràtic de govern a la universitat
  • Perquè l'avanç de la investigació a la universitat no retrocedeixi als nivells de fa 25 anys.

Recolza la marxa a Madrid dia 22 d’octubre (Atocha, Plaça de Benavente, 12 hores)

Posa't en contacte amb la teva secció sindical per informar-te del punt de trobada dels autocars del teu territori i confirma la teva assistència.

Marxa a Madrid 22-10-2012 (Hoja del Lunes 531 – 2/2)

Us recordem que amb el lema “No a les retallades en educació” està prevista la marxa a Madrid el dia 22 d'octubre.

Ens sobren raons per a la mobilització:

  • Ens oposem a les retallades que precaritzen i destrueixin ocupació
  • Defensem el caràcter públic de la universitat pública com a garantia de la igualtat d'oportunitats
  • Estem en contra de l'excessiva mercantilització de la universitat
  • Enfront de la nova governaça, vam seguir defensant un model democràtic de govern a la universitat
  • Perquè l'avanç de la investigació a la universitat no retrocedeixi als nivells de fa 25 anys.

Recolza la marxa a Madrid dia 22 d’octubre (Atocha, Plaça de Benavente, 12 hores)

Posa't en contacte amb la teva secció sindical per informar-te del punt de trobada dels autocars del teu territori i confirma la teva assistència.

divendres, 14 d’octubre de 2011

15-O: manifestació a Barcelona

Amb el lema 'Units per un Canvi Global. Seguim! No som mercaderia en mans de polítics i banquers! De la indignació a l'acció. Res a perdre, tot per guanyar', el dissabte 15 d'octubre es fa una manifestació a Barcelona, en el context de la mobilització internacional "United for #globalchange".


15-O: manifestació a Barcelona

Amb el lema 'Units per un Canvi Global. Seguim! No som mercaderia en mans de polítics i banquers! De la indignació a l'acció. Res a perdre, tot per guanyar', el dissabte 15 d'octubre es fa una manifestació a Barcelona, en el context de la mobilització internacional "United for #globalchange".


dilluns, 10 d’octubre de 2011

Recull de premsa, fotografies i vídeos: Manifestació Universitària a la Inauguració del Curs Acadèmic

La Universitat en Lluita!


Dintre de l’auditori també hi va estar present la protesta:ABC: "Sólo al final del acto inaugural, varios miembros de las corales de la UPC que han interpretado diversas piezas musicales y que cantaban el "Gaudeamos igitur", el himno universitario, han dado a conocer su postura contra los recortes portando gafas negras y mostrando hojas con el símbolo de prohibido tachando una tijera." http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=952750


TV3:TVE (Vídeo): “200 universitarios cortan la Diagonal de Barcelona contra los recortes y el conseller Mas-Colell” http://www.rtve.es/noticias/20111007/200-universitarios-cortan-diagonal-barcelona-contra-recortes-conseller-mas-colell/466735.shtml


EuropaPress: “Centenares de universitarios marchan en Barcelona contra los recortes” http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-centenares-universitarios-marchan-barcelona-contra-recortes-20111007095200.html

La Vanguardia
“Centenares de universitarios marchan en Barcelona contra los recortes” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227890141/centenares-de-universitarios-marchan-en-barcelona-contra-los-recortes.html

“La universidad pide financiación justa y el Govern dice que no atenderá a quien grite más” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227955337/la-universidad-pide-financiacion-justa-y-el-govern-dice-que-no-atendera-a-quien-grite-mas.html

“Unos 240.000 universitarios empiezan este viernes un curso más caro y amenazado por los recortes” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227275414/unos-240-000-universitarios-empiezan-este-viernes-un-curso-mas-caro-y-amenazado-por-los-recortes.html

“La UPC avisa que será "imposible" mantener la excelencia si se mantienen los recortes en 2012” http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111007/54227943682/la-upc-avisa-que-sera-imposible-mantener-la-excelencia-si-se-mantienen-los-recortes-en-2012.html

El País: “Los recortes universitarios marcan el inicio del curso en Cataluña” http://www.elpais.com/articulo/sociedad/recortes/universitarios/marcan/inicio/curso/Cataluna/elpepusocedu/20111007elpepusoc_2/Tes

ARA: “El Govern comunica als rectors que podria retallar a les universitats un 5% més l'any que ve” http://www.ara.cat/societat/retallades-universitats_0_568143314.html

El Punt Avui+: “Els universitaris també es manifesten contra les retallades” http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/461362-els-universitaris-tambe-es-manifesten-contra-les-retallades.html

El Periódico: Mas-Colell advierte de que el sistema universitario catalán ha de ser económicamente "sostenible" http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/universidades-financiacion-giro-upc-colell-1174154

Público: “La universidad catalana estrena curso bajo la amenaza de más recortes” http://www.publico.es/espana/400489/la-universidad-catalana-estrena-curso-bajo-la-amenaza-de-mas-recortes

Fotografies: 


Recull de premsa, fotografies i vídeos: Manifestació Universitària a la Inauguració del Curs Acadèmic

La Universitat en Lluita!


Dintre de l’auditori també hi va estar present la protesta:ABC: "Sólo al final del acto inaugural, varios miembros de las corales de la UPC que han interpretado diversas piezas musicales y que cantaban el "Gaudeamos igitur", el himno universitario, han dado a conocer su postura contra los recortes portando gafas negras y mostrando hojas con el símbolo de prohibido tachando una tijera." http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=952750


TV3:TVE (Vídeo): “200 universitarios cortan la Diagonal de Barcelona contra los recortes y el conseller Mas-Colell” http://www.rtve.es/noticias/20111007/200-universitarios-cortan-diagonal-barcelona-contra-recortes-conseller-mas-colell/466735.shtml


EuropaPress: “Centenares de universitarios marchan en Barcelona contra los recortes” http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-centenares-universitarios-marchan-barcelona-contra-recortes-20111007095200.html

La Vanguardia
“Centenares de universitarios marchan en Barcelona contra los recortes” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227890141/centenares-de-universitarios-marchan-en-barcelona-contra-los-recortes.html

“La universidad pide financiación justa y el Govern dice que no atenderá a quien grite más” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227955337/la-universidad-pide-financiacion-justa-y-el-govern-dice-que-no-atendera-a-quien-grite-mas.html

“Unos 240.000 universitarios empiezan este viernes un curso más caro y amenazado por los recortes” http://www.lavanguardia.com/vida/20111007/54227275414/unos-240-000-universitarios-empiezan-este-viernes-un-curso-mas-caro-y-amenazado-por-los-recortes.html

“La UPC avisa que será "imposible" mantener la excelencia si se mantienen los recortes en 2012” http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111007/54227943682/la-upc-avisa-que-sera-imposible-mantener-la-excelencia-si-se-mantienen-los-recortes-en-2012.html

El País: “Los recortes universitarios marcan el inicio del curso en Cataluña” http://www.elpais.com/articulo/sociedad/recortes/universitarios/marcan/inicio/curso/Cataluna/elpepusocedu/20111007elpepusoc_2/Tes

ARA: “El Govern comunica als rectors que podria retallar a les universitats un 5% més l'any que ve” http://www.ara.cat/societat/retallades-universitats_0_568143314.html

El Punt Avui+: “Els universitaris també es manifesten contra les retallades” http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/461362-els-universitaris-tambe-es-manifesten-contra-les-retallades.html

El Periódico: Mas-Colell advierte de que el sistema universitario catalán ha de ser económicamente "sostenible" http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/universidades-financiacion-giro-upc-colell-1174154

Público: “La universidad catalana estrena curso bajo la amenaza de más recortes” http://www.publico.es/espana/400489/la-universidad-catalana-estrena-curso-bajo-la-amenaza-de-mas-recortes

Fotografies: 


dissabte, 8 d’octubre de 2011

La Mesa Sectorial acomiada la legislatura amb pena i sense glòria

Dimarts passat 4 d'octubre es va celebrar l'última sessió de la Mesa Sectorial d'Universitats en la present legislatura presidida pel Secretari General, Màrius Rubiralta. En aquesta reunió, tal com era previsible, es va constatar la impossibilitat que l'Estatut del Personal Docent i Investigador Universitari (EPDI) pugui veure la llum abans de les properes eleccions generals.

CCOO ha realitzat un intens treball des de fa més de quatre anys, que va començar amb l'elaboració d'una proposta d'Estatut i va seguir amb els esborranys presentats pel Ministeri de Ciència i Innovació primer i els de Educació posteriorment

Tal com us informem, l'últim text acordat no era “el nostre Estatut”, contenia articles que no ens agradaven, i traspassava unes “línies vermelles” que per CCOO eren fonamentals, i sobre les quals no estàvem disposats a cedir.

Aquest acord va ser boicotejat per alguns rectors i un minúscul grup d’ “excel•lents” pertanyents a una altra galàxia.

Ha existit poca voluntat negociadora en algunes ocasions per part del Ministeri, sobretot en l'etapa MICINN-Garmendía i s'han manejat malament els temps, arribant a un moment de gran incerteza econòmica més enllà de les nostres fronteres. L'avançament electoral ha acabat per fer la resta.

CCOO lamenta que tot aquest treball, finalment, no hagi estat recollit en el BOE, i que el PDI segueixi sense tenir (per molt temps probablement) un Estatut modern que reguli components fonamentals del seu treball (dedicació, carrera horitzontal, retribucions, …) enmig d'una adaptació al procés de Bolonya, que com sigui ha pogut comprovar cap càrrec ministerial es creu.

En els temps que estem vivint, el personal docent i investigador haurem de sortir de la nostra abstracció i conjuminar esforços per defensar unes condicions de treball dignes.

NO OBSTANT AIXÒ, ENCARA QUE S'OBRE UN PERLLONGAT PERÍODE D'INCERTESA I NSEGURETAT, CCOO NO RENUNCIA A DEFENSAR EL TEXT ACORDAT AMB EL MINISTERI AL GENER-ABRIL DE 2011 EN LA TAULA SECTORIAL NO SOLAMENT COM A EXPRESSIÓ D'UN ACORD POLÍTIC SINÓ LA SEVA POSSIBLE EFICÀCIA JURÍDICA.

Per això a proposta de CCOO es va signar l'acta de la reunió del passat 4 d'octubre, en la qual cadascuna de les parts de la mesa, Ministeri i sindicats -excepte CIG- ratifica els acords recollits en les actes de gener i abril de 2011.

En aquesta mateixa reunió també es va presentar un informe de la ANECA sobre l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, i es van nomenar els dos membres del Consell Assessor de l’ANECA proposats pels sindicats més representatius. Es van realitzar algunes crítiques al funcionament d'algunes comissions i a la resolució dels recursos.

CCOO va tornar a treure el tema dels professors associats amb contracte administratiu (LRU). Aquests contractes finalitzen al maig de 2012 i és necessari buscar una solució per a aquest col•lectiu. Des del ministeri es va tornar a mirar cap a un altre costat, i se'ns va remetre a la propera reunió de la Comissió Permanent del Consell d'Universitats, en la qual es tractarà aquest tema. Un altre assumpte de fàcil solució que no s'ha volgut tancar i sobre el qual CCOO va presentar al maig una proposta de RD.

Finalment el Ministeri va presentar un esborrany de RD pel qual s'estableixen els Requisits Bàsics per a la Creació, Reconeixement i Funcionament d'Universitats i Centres Universitaris i es determina la seva estructura mínima que té bastantetes possibilitats de publicar-se en el BOE. En ell s’ aborden diferents aspectes que poden afectar al funcionament de les universitats, tant en la seva estructura com a certes normes que es modifiquen com són les àrees de coneixement o el RD de retribucions. En aquest últim cas per retribuir a Directors d'Escoles de Doctorat o modificar la data de presentació de sol•licitud de sexennis.

La Mesa Sectorial acomiada la legislatura amb pena i sense glòria

Dimarts passat 4 d'octubre es va celebrar l'última sessió de la Mesa Sectorial d'Universitats en la present legislatura presidida pel Secretari General, Màrius Rubiralta. En aquesta reunió, tal com era previsible, es va constatar la impossibilitat que l'Estatut del Personal Docent i Investigador Universitari (EPDI) pugui veure la llum abans de les properes eleccions generals.

CCOO ha realitzat un intens treball des de fa més de quatre anys, que va començar amb l'elaboració d'una proposta d'Estatut i va seguir amb els esborranys presentats pel Ministeri de Ciència i Innovació primer i els de Educació posteriorment

Tal com us informem, l'últim text acordat no era “el nostre Estatut”, contenia articles que no ens agradaven, i traspassava unes “línies vermelles” que per CCOO eren fonamentals, i sobre les quals no estàvem disposats a cedir.

Aquest acord va ser boicotejat per alguns rectors i un minúscul grup d’ “excel•lents” pertanyents a una altra galàxia.

Ha existit poca voluntat negociadora en algunes ocasions per part del Ministeri, sobretot en l'etapa MICINN-Garmendía i s'han manejat malament els temps, arribant a un moment de gran incerteza econòmica més enllà de les nostres fronteres. L'avançament electoral ha acabat per fer la resta.

CCOO lamenta que tot aquest treball, finalment, no hagi estat recollit en el BOE, i que el PDI segueixi sense tenir (per molt temps probablement) un Estatut modern que reguli components fonamentals del seu treball (dedicació, carrera horitzontal, retribucions, …) enmig d'una adaptació al procés de Bolonya, que com sigui ha pogut comprovar cap càrrec ministerial es creu.

En els temps que estem vivint, el personal docent i investigador haurem de sortir de la nostra abstracció i conjuminar esforços per defensar unes condicions de treball dignes.

NO OBSTANT AIXÒ, ENCARA QUE S'OBRE UN PERLLONGAT PERÍODE D'INCERTESA I NSEGURETAT, CCOO NO RENUNCIA A DEFENSAR EL TEXT ACORDAT AMB EL MINISTERI AL GENER-ABRIL DE 2011 EN LA TAULA SECTORIAL NO SOLAMENT COM A EXPRESSIÓ D'UN ACORD POLÍTIC SINÓ LA SEVA POSSIBLE EFICÀCIA JURÍDICA.

Per això a proposta de CCOO es va signar l'acta de la reunió del passat 4 d'octubre, en la qual cadascuna de les parts de la mesa, Ministeri i sindicats -excepte CIG- ratifica els acords recollits en les actes de gener i abril de 2011.

En aquesta mateixa reunió també es va presentar un informe de la ANECA sobre l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris, i es van nomenar els dos membres del Consell Assessor de l’ANECA proposats pels sindicats més representatius. Es van realitzar algunes crítiques al funcionament d'algunes comissions i a la resolució dels recursos.

CCOO va tornar a treure el tema dels professors associats amb contracte administratiu (LRU). Aquests contractes finalitzen al maig de 2012 i és necessari buscar una solució per a aquest col•lectiu. Des del ministeri es va tornar a mirar cap a un altre costat, i se'ns va remetre a la propera reunió de la Comissió Permanent del Consell d'Universitats, en la qual es tractarà aquest tema. Un altre assumpte de fàcil solució que no s'ha volgut tancar i sobre el qual CCOO va presentar al maig una proposta de RD.

Finalment el Ministeri va presentar un esborrany de RD pel qual s'estableixen els Requisits Bàsics per a la Creació, Reconeixement i Funcionament d'Universitats i Centres Universitaris i es determina la seva estructura mínima que té bastantetes possibilitats de publicar-se en el BOE. En ell s’ aborden diferents aspectes que poden afectar al funcionament de les universitats, tant en la seva estructura com a certes normes que es modifiquen com són les àrees de coneixement o el RD de retribucions. En aquest últim cas per retribuir a Directors d'Escoles de Doctorat o modificar la data de presentació de sol•licitud de sexennis.

dimarts, 4 d’octubre de 2011

Marxa a Madrid per l'Educació Pública: 22 d'octubre (Hoja del Lunes 530)

L'educació pública està sofrint grans retallades en nombroses comunitats autónomes.

L'increment d'hores lectives en el professorat de primària i secundària en les comunitats autónomes de Madrid, Castella-la Manxa, Galícia, Navarra i l'eliminació a Catalunya de la sisena hora en l'educació primària pública ha suposat al voltant d'11.000 interins sense treball.

Les retallades en Universitat, estan afectant directament també, a la no renovació de contractes temporals del PAS i del PDI.

CCOO, juntament amb els altres sindicats presents en la mesa sectorial, hem lluitat fins a l'últim moment per un Estatut del PDI que no empitjori les condicions laborals, tant en aspectes de la dedicació, com els retributius o la negociació de les condicions de treball. La situació econòmica, així com les discrepàncies en aquests aspectes fonamentals fan molt difícil un acord final.

Les propostes realitzades al maig en el Consell d'Universitats suposen una agressió més i han trencat el preacord aconseguit a l'inici de l'any amb el Ministeri d'Educació.

També, ens hem oposat frontalment al projecte de decret de la prolongació de l'edat forçosa de jubilació als 75 anys, ja que el text va molt més allà del caràcter excepcional que introduïa la Llei d'Economia Sostenible i en algunes universitats es podrien acollir al voltant del 50% de la plantilla dels cossos docentes d'universitat. L'aplicació d'aquesta mesura podria suposar la desaparició d'una generación sencera de PDI, sent una irresponsabilidad molt gran per part de les administracions, en impedir el rejuvenament de les Universitats Públiques, que ja es troben amb unes plantilles envellides.

En canvi no s'implementen mesures de jubilación anticipada com es preveu en la *LOMLOU, quan se està implantant l'Espai Europeu d'Educació Superior amb grans canvis metodológicos en la formació de titulats universitaris.

Totes aquestes circumstàncies han portat als sindicats a organitzar mesures d'acció de protesta en les CC.AA. Des de CCOO veiem en totes aquestes accions un atac al Sistema Educatiu Públic, i per això et convoquem a una marxa a Madrid per l'educació pública el 22 d’octubre.

Anima't i posa't en contacte amb la secció sindical de CCOO de la teva universitat si vols acompanyeu-nos.

Marxa a Madrid per l'Educació Pública: 22 d'octubre (Hoja del Lunes 530)

L'educació pública està sofrint grans retallades en nombroses comunitats autónomes.

L'increment d'hores lectives en el professorat de primària i secundària en les comunitats autónomes de Madrid, Castella-la Manxa, Galícia, Navarra i l'eliminació a Catalunya de la sisena hora en l'educació primària pública ha suposat al voltant d'11.000 interins sense treball.

Les retallades en Universitat, estan afectant directament també, a la no renovació de contractes temporals del PAS i del PDI.

CCOO, juntament amb els altres sindicats presents en la mesa sectorial, hem lluitat fins a l'últim moment per un Estatut del PDI que no empitjori les condicions laborals, tant en aspectes de la dedicació, com els retributius o la negociació de les condicions de treball. La situació econòmica, així com les discrepàncies en aquests aspectes fonamentals fan molt difícil un acord final.

Les propostes realitzades al maig en el Consell d'Universitats suposen una agressió més i han trencat el preacord aconseguit a l'inici de l'any amb el Ministeri d'Educació.

També, ens hem oposat frontalment al projecte de decret de la prolongació de l'edat forçosa de jubilació als 75 anys, ja que el text va molt més allà del caràcter excepcional que introduïa la Llei d'Economia Sostenible i en algunes universitats es podrien acollir al voltant del 50% de la plantilla dels cossos docentes d'universitat. L'aplicació d'aquesta mesura podria suposar la desaparició d'una generación sencera de PDI, sent una irresponsabilidad molt gran per part de les administracions, en impedir el rejuvenament de les Universitats Públiques, que ja es troben amb unes plantilles envellides.

En canvi no s'implementen mesures de jubilación anticipada com es preveu en la *LOMLOU, quan se està implantant l'Espai Europeu d'Educació Superior amb grans canvis metodológicos en la formació de titulats universitaris.

Totes aquestes circumstàncies han portat als sindicats a organitzar mesures d'acció de protesta en les CC.AA. Des de CCOO veiem en totes aquestes accions un atac al Sistema Educatiu Públic, i per això et convoquem a una marxa a Madrid per l'educació pública el 22 d’octubre.

Anima't i posa't en contacte amb la secció sindical de CCOO de la teva universitat si vols acompanyeu-nos.

dilluns, 3 d’octubre de 2011

MANIFIESTACIÓ UNIVERSITÀRIA DIVENDRES 7: Inauguració de curs acadèmic del Sistema Universitari

Les retallades tenen culpables!

Els enemics de la universitat publica no són benvinguts!

Les universitats som víctimes d’un atac que posa en qüestió la nostra supervivència com a servei públic, però no és per una catàstrofe natural, ni per un castig diví, sinó que és el resultat d'una política concreta, exercida per persones concretes, amb noms i cognoms: Artur Mas i Andreu Mas-Colell. Els qui han eliminat l’impost de successions per afavorir les rendes més elevades volen ofegar la universitat pública, com estan fent amb la sanitat o amb l'assistència a la dependència. Ara tenen la barra de voler venir a la UPC per inaugurar el “curs acadèmic”, que és com posar a Herodes de padrí de bateig.

Convoquem a totes i tots els estudiants, PDI, PAS i al conjunt de la població a denunciar aquesta burla repugnant.

La Concentració s'iniciarà a les 9.00 hores del 7 d'octubre a la porta de l'ETSAB (Escola d'Arquitectura de Barcelona) Av. Diagonal 649. Campus Sud de la UPC a Barcelona. Continuarà en Manifestació per la Diagonal fins Av. del Tinent Coronel Valenzuela, entrada en el Campus Nord de la UPC i dirigint-se a la Pl. Eusebi Güell davant de l’Edifici Vèrtex de la UPC.Ver Manifestació Universitària 07/10/2011 en un mapa más grande


CCOO i UGT han intentat fer una convocatòria unitària amb la resta de Sindicats i Organitzacions Universitàries el que ens a fet endarrerir el comunicat de la concentració fins el dia d'avui.

Convoquen: UGT I CCOO

MANIFIESTACIÓ UNIVERSITÀRIA DIVENDRES 7: Inauguració de curs acadèmic del Sistema Universitari

Les retallades tenen culpables!

Els enemics de la universitat publica no són benvinguts!

Les universitats som víctimes d’un atac que posa en qüestió la nostra supervivència com a servei públic, però no és per una catàstrofe natural, ni per un castig diví, sinó que és el resultat d'una política concreta, exercida per persones concretes, amb noms i cognoms: Artur Mas i Andreu Mas-Colell. Els qui han eliminat l’impost de successions per afavorir les rendes més elevades volen ofegar la universitat pública, com estan fent amb la sanitat o amb l'assistència a la dependència. Ara tenen la barra de voler venir a la UPC per inaugurar el “curs acadèmic”, que és com posar a Herodes de padrí de bateig.

Convoquem a totes i tots els estudiants, PDI, PAS i al conjunt de la població a denunciar aquesta burla repugnant.

La Concentració s'iniciarà a les 9.00 hores del 7 d'octubre a la porta de l'ETSAB (Escola d'Arquitectura de Barcelona) Av. Diagonal 649. Campus Sud de la UPC a Barcelona. Continuarà en Manifestació per la Diagonal fins Av. del Tinent Coronel Valenzuela, entrada en el Campus Nord de la UPC i dirigint-se a la Pl. Eusebi Güell davant de l’Edifici Vèrtex de la UPC.Ver Manifestació Universitària 07/10/2011 en un mapa más grande


CCOO i UGT han intentat fer una convocatòria unitària amb la resta de Sindicats i Organitzacions Universitàries el que ens a fet endarrerir el comunicat de la concentració fins el dia d'avui.

Convoquen: UGT I CCOO