dimecres, 30 de novembre de 2011

Artur Mas retalla els salaris dels treballadors de les universitats catalanes (Hoja del Lunes 532 - 2/2)

A Catalunya, recentment el President Mas ha anunciat retallades salarials per als empleats públics. Una vegada més, el personal de les universitats es veurà afectat de manera desigual per aquestes mesures. 

El PDI funcionari és un cos estatal, i per tant to és competència de l'Estat regular i/o modificar les seves retribucions. Les CA no tenen competències sobre això. Els complements autonòmics sí que depenen de les CCAA, però la LOMLOU estableix que tots ells han de ser objecte d'avaluació. Així, es cobren en funció de determinades avaluacions disposades per les respectives CC.AA. 

Això vol dir que, si es vol imposar la retallada salarial en aquest complement, veuran minvat el seu salari precisament aquells que han superat positivament les diferents avaluacions. Resulta llavors una mesura del tot des-motivadora, en un escenari en el qual se suposa que es vol premiar la "qualitat" i la "excel•lència".

Artur Mas retalla els salaris dels treballadors de les universitats catalanes (Hoja del Lunes 532 - 2/2)

A Catalunya, recentment el President Mas ha anunciat retallades salarials per als empleats públics. Una vegada més, el personal de les universitats es veurà afectat de manera desigual per aquestes mesures. 

El PDI funcionari és un cos estatal, i per tant to és competència de l'Estat regular i/o modificar les seves retribucions. Les CA no tenen competències sobre això. Els complements autonòmics sí que depenen de les CCAA, però la LOMLOU estableix que tots ells han de ser objecte d'avaluació. Així, es cobren en funció de determinades avaluacions disposades per les respectives CC.AA. 

Això vol dir que, si es vol imposar la retallada salarial en aquest complement, veuran minvat el seu salari precisament aquells que han superat positivament les diferents avaluacions. Resulta llavors una mesura del tot des-motivadora, en un escenari en el qual se suposa que es vol premiar la "qualitat" i la "excel•lència".

Cotització dels antics becaris amb la reforma de les pensions (Hoja del Lunes 532 - 1/2)

Al BOE del 27 d'octubre de 2011, apareix el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, "pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social ". Amb aquesta norma, es fa una excepció, per a aquells que han estat becaris, a la regla general de que a la Seguretat Social s’impedeix poder realitzar cotitzacions a posteriori, de manera que es recuperin períodes de temps ja passats. 

Aquells que han estat becaris abans de la reforma poden "recuperar" fins a dos anys de cotització per les beques que van desenvolupar en el passat i amb independència de quant temps faci d'això. La condició d'antic becari es podrà acreditar mitjançant la corresponent certificació de l'empresa o entitat que la va finançar, i si això no és possible, utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret (cartes d'acceptació, rebuts, etc.). La fórmula de recuperar aquestes cotitzacions serà mitjançant la subscripció d'un conveni especial amb la Seguretat Social que finançarà el propi beneficiari. 

Es podrà sol•licitar la recuperació d'aquestes cotitzacions fins al 31 de desembre del 2012 a les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

La base de cotització serà la base mínima del règim general de l'any en què es va desenvolupar la beca. La quota a ingressar en el conveni especial es calcularà mitjançant l'aplicació d'un coeficient reduït (es pagarà el 77% de la quota general), i l'abonament es pot fer mitjançant un pagament únic o mitjançant un pagament fraccionat en un nombre màxim de mensualitats igual al doble d'aquelles per les quals es formalitzi el conveni. És a dir, que l'abonament de 2 anys de cotització podrà fraccionar-se fins a 48 mensualitats. El pagament fraccionat no suposarà recàrrec ni interessos de cap tipus. 

CCOO està realitzant una campanya específica sobre aquest tema. Si has estat becari o coneixes persones que ho han estat, recorda que el termini s'acaba el 31 de desembre de 2012. 

Cotització dels antics becaris amb la reforma de les pensions (Hoja del Lunes 532 - 1/2)

Al BOE del 27 d'octubre de 2011, apareix el Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, "pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desplegament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social ". Amb aquesta norma, es fa una excepció, per a aquells que han estat becaris, a la regla general de que a la Seguretat Social s’impedeix poder realitzar cotitzacions a posteriori, de manera que es recuperin períodes de temps ja passats. 

Aquells que han estat becaris abans de la reforma poden "recuperar" fins a dos anys de cotització per les beques que van desenvolupar en el passat i amb independència de quant temps faci d'això. La condició d'antic becari es podrà acreditar mitjançant la corresponent certificació de l'empresa o entitat que la va finançar, i si això no és possible, utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret (cartes d'acceptació, rebuts, etc.). La fórmula de recuperar aquestes cotitzacions serà mitjançant la subscripció d'un conveni especial amb la Seguretat Social que finançarà el propi beneficiari. 

Es podrà sol•licitar la recuperació d'aquestes cotitzacions fins al 31 de desembre del 2012 a les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

La base de cotització serà la base mínima del règim general de l'any en què es va desenvolupar la beca. La quota a ingressar en el conveni especial es calcularà mitjançant l'aplicació d'un coeficient reduït (es pagarà el 77% de la quota general), i l'abonament es pot fer mitjançant un pagament únic o mitjançant un pagament fraccionat en un nombre màxim de mensualitats igual al doble d'aquelles per les quals es formalitzi el conveni. És a dir, que l'abonament de 2 anys de cotització podrà fraccionar-se fins a 48 mensualitats. El pagament fraccionat no suposarà recàrrec ni interessos de cap tipus. 

CCOO està realitzant una campanya específica sobre aquest tema. Si has estat becari o coneixes persones que ho han estat, recorda que el termini s'acaba el 31 de desembre de 2012. 

dimecres, 23 de novembre de 2011

Tranquil•litat investigadors? “Ni un investigador universitari sortirà del sistema” (Antoni Castellà, Secretari d'Universitats de la Generalitat)

És cert que fa unes setmanes ens hem tornat a seure entorn a l’espai de diàleg Generalitat i agents socials. Aquesta primera reunió va ser fonamentalment per establir el funcionament i el calendari de treball, així com mostrar la voluntat de negociació. Se’ns va transmetre la dificultat econòmica del moment i que, per tant, s’hauran de fer esforços importants, però sense entrar en detalls. 

Alhora podem confirmar que en cap moment se’ns ha informat de que sobrin investigadors a les universitats catalanes, tot el contrari, ens van comentar que estudiaven tornar a posar operatiu el Pla Serra Húnter. Alhora el Govern es va ratificar en aquesta direcció en les declaracions que va fer fa molts pocs dies el Secretari d’Universitats Antoni Castellà a ComRadio (17/11/2011) on afirmava: “puc dir en nom del Govern que no hi haurà ni un, ni un, investigador que surti del sistema”


Aquest dies, de diferents companys i companyes, hem rebut rumors nerviosos davant la por que les universitats facin fora a lectors acreditats. Lectors que segons el conveni tenen per mèrit propi dret a optar a un concurs obert per una plaça estable. Creiem que la Generalitat i les Universitats són conscients que s’han guanyat aquest dret a concursar, per la seva excel•lència docent i investigadora, fet que han demostrat durant molts anys superant avaluacions constants. No tenim cap dubte que per les declaracions escoltades hem d’estar tranquils en aquest sentit i que tenen clar que a casa tenim molt i molt talent.

Tranquil•litat investigadors? “Ni un investigador universitari sortirà del sistema” (Antoni Castellà, Secretari d'Universitats de la Generalitat)

És cert que fa unes setmanes ens hem tornat a seure entorn a l’espai de diàleg Generalitat i agents socials. Aquesta primera reunió va ser fonamentalment per establir el funcionament i el calendari de treball, així com mostrar la voluntat de negociació. Se’ns va transmetre la dificultat econòmica del moment i que, per tant, s’hauran de fer esforços importants, però sense entrar en detalls. 

Alhora podem confirmar que en cap moment se’ns ha informat de que sobrin investigadors a les universitats catalanes, tot el contrari, ens van comentar que estudiaven tornar a posar operatiu el Pla Serra Húnter. Alhora el Govern es va ratificar en aquesta direcció en les declaracions que va fer fa molts pocs dies el Secretari d’Universitats Antoni Castellà a ComRadio (17/11/2011) on afirmava: “puc dir en nom del Govern que no hi haurà ni un, ni un, investigador que surti del sistema”


Aquest dies, de diferents companys i companyes, hem rebut rumors nerviosos davant la por que les universitats facin fora a lectors acreditats. Lectors que segons el conveni tenen per mèrit propi dret a optar a un concurs obert per una plaça estable. Creiem que la Generalitat i les Universitats són conscients que s’han guanyat aquest dret a concursar, per la seva excel•lència docent i investigadora, fet que han demostrat durant molts anys superant avaluacions constants. No tenim cap dubte que per les declaracions escoltades hem d’estar tranquils en aquest sentit i que tenen clar que a casa tenim molt i molt talent.

dimecres, 16 de novembre de 2011

CCOO dóna suport a les mobilitzacions convocades a la universitat pel dia 17 contra les retallades a l'educació pública

La jornada de vaga serà a Madrid, Galícia, Catalunya i Andalusia 
14 novembre 2011 

La Secretaria de Joventut i Cultura de la Federació d'Ensenyament de CCOO dóna suport a les mobilitzacions convocades per l'alumnat universitari pel dia 17 a favor de l'educació pública i en contra de les retallades. 

Les assemblees d'estudiants d'universitat d'algunes comunitats autònomes han decidit convocar els i les estudiants d'universitat pública a una vaga i accions reivindicatives, per frenar l'estratègia de retallades en educació, la disminució gradual en el finançament dels serveis públics, la reducció de plantilles de personal en l'educació, sanitat i serveis socials que suposa una agressió sense precedents en els drets socials i en l'estat del benestar.

Aquestes assemblees han fet una crida a una jornada de vaga a Madrid, Galícia, Catalunya i Andalusia i a participar en les mobilitzacions i manifestacions programades pel dia 17, així com l'elaboració d'un manifest consensuat destacant la política de retallades de governs conservadors i la contínua privatització de l'educació, que provoca una minva en la qualitat educativa. 

La FECCOO anima a la participació de l'alumnat en aquesta proposta reivindicativa i de vaga a favor de garantir el dret a una educació pública, igualitària no segregadora com a garantia de futur i com a element fonamental de sortida de la crisi, perquè l'educació no és una despesa sinó una inversió. 

En aquest sentit CCOO Universitat fa una crida a tots els treballadors i treballadores de les Universitats de Catalunya a afegir-se als actes de mobilització.

Enllaç: Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya dóna suport i convoca a la vaga general d'estudiants a les universitats i estudiants de secundària contra les retallades en l'educació pública


MANIFESTACIONS 

Barcelona: 18h Plaça Universitat 
Girona: 12h. Rectorat de la Universitat de Girona (P/Sant Domènec) 
Lleida: 12h Rectorat de la Universitat de Lleida (P/Víctor Siurana) 
Tarragona: 12h Plaça Imperial Tarraco 
Palma: 12h Plaça d’Es Tub 
Castelló: 12h Plaça de la Independència (La Farola) 
València: 12h Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València 
Alacant: 12h Escultura de la mà de la Universitat d’Alacant 

CCOO dóna suport a les mobilitzacions convocades a la universitat pel dia 17 contra les retallades a l'educació pública

La jornada de vaga serà a Madrid, Galícia, Catalunya i Andalusia 
14 novembre 2011 

La Secretaria de Joventut i Cultura de la Federació d'Ensenyament de CCOO dóna suport a les mobilitzacions convocades per l'alumnat universitari pel dia 17 a favor de l'educació pública i en contra de les retallades. 

Les assemblees d'estudiants d'universitat d'algunes comunitats autònomes han decidit convocar els i les estudiants d'universitat pública a una vaga i accions reivindicatives, per frenar l'estratègia de retallades en educació, la disminució gradual en el finançament dels serveis públics, la reducció de plantilles de personal en l'educació, sanitat i serveis socials que suposa una agressió sense precedents en els drets socials i en l'estat del benestar.

Aquestes assemblees han fet una crida a una jornada de vaga a Madrid, Galícia, Catalunya i Andalusia i a participar en les mobilitzacions i manifestacions programades pel dia 17, així com l'elaboració d'un manifest consensuat destacant la política de retallades de governs conservadors i la contínua privatització de l'educació, que provoca una minva en la qualitat educativa. 

La FECCOO anima a la participació de l'alumnat en aquesta proposta reivindicativa i de vaga a favor de garantir el dret a una educació pública, igualitària no segregadora com a garantia de futur i com a element fonamental de sortida de la crisi, perquè l'educació no és una despesa sinó una inversió. 

En aquest sentit CCOO Universitat fa una crida a tots els treballadors i treballadores de les Universitats de Catalunya a afegir-se als actes de mobilització.

Enllaç: Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya dóna suport i convoca a la vaga general d'estudiants a les universitats i estudiants de secundària contra les retallades en l'educació pública


MANIFESTACIONS 

Barcelona: 18h Plaça Universitat 
Girona: 12h. Rectorat de la Universitat de Girona (P/Sant Domènec) 
Lleida: 12h Rectorat de la Universitat de Lleida (P/Víctor Siurana) 
Tarragona: 12h Plaça Imperial Tarraco 
Palma: 12h Plaça d’Es Tub 
Castelló: 12h Plaça de la Independència (La Farola) 
València: 12h Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València 
Alacant: 12h Escultura de la mà de la Universitat d’Alacant 

dissabte, 12 de novembre de 2011

Adhesió al Manifest del Comitè d'Empresa del PDI de la UPF

El Comitè manifesta el rebuig a la no renovació del contracte del seu president i el més profund desacord amb aquesta decisió. 

L'expulsió d'un president del comitè d'empresa és un fet inusual i extraordinari que suposa repercussions greus en l'exercici dels drets fonamentals. L'acomiadament posa en evidència, novament, la vulneració de drets laborals per part de la UPF. Aquesta expulsió s'ha realitzat contra la llibertat sindical i els drets de negociació col·lectiva reconeguts a les normes de l'Organització Internacional del Treball, a la Constitució (article 28) i a l'Estatut dels Treballadors (article 64). 

Quin és el missatge que pot rebre la comunitat universitària quan s'acomiada al president del comitè d'empresa del PDI? 

La resposta és que no hi ha garanties i que ser representant sindical comporta el risc de perdre la feina o de posar en perill la carrera acadèmica. 

Pels fets exposats anteriorment, el Comitè d'Empresa exigeix al rectorat la reconsideració d'aquesta decisió. 

Si voleu adherir-vos a aquest manifest empleneu les dades següents: http://ves.cat/aYuk

Adhesió al Manifest del Comitè d'Empresa del PDI de la UPF

El Comitè manifesta el rebuig a la no renovació del contracte del seu president i el més profund desacord amb aquesta decisió. 

L'expulsió d'un president del comitè d'empresa és un fet inusual i extraordinari que suposa repercussions greus en l'exercici dels drets fonamentals. L'acomiadament posa en evidència, novament, la vulneració de drets laborals per part de la UPF. Aquesta expulsió s'ha realitzat contra la llibertat sindical i els drets de negociació col·lectiva reconeguts a les normes de l'Organització Internacional del Treball, a la Constitució (article 28) i a l'Estatut dels Treballadors (article 64). 

Quin és el missatge que pot rebre la comunitat universitària quan s'acomiada al president del comitè d'empresa del PDI? 

La resposta és que no hi ha garanties i que ser representant sindical comporta el risc de perdre la feina o de posar en perill la carrera acadèmica. 

Pels fets exposats anteriorment, el Comitè d'Empresa exigeix al rectorat la reconsideració d'aquesta decisió. 

Si voleu adherir-vos a aquest manifest empleneu les dades següents: http://ves.cat/aYuk