dimarts, 20 de gener de 2015

CCOO denunciem que el Ministeri d’Educació vol desestabilitzar el sistema universitari

CCOO seguim denunciant que el Ministeri d’Educació actua de manera precipitada, amb unes conseqüències que poden ser funestes, per continuar la reconversió i desregulació del sistema universitari que promou des de fa temps, i evita el debat amb la comunitat universitària sobre el model d’universitat.

Davant la difusió del contingut del dictamen que el Consell d'Estat  va emetre el passat 15 de gener, en relació amb la proposta del Ministeri d'Educació d'implantar de forma voluntària graus universitaris de tres anys davant dels quatre actuals (amb la consegüent ampliació dels màsters d'un a dos anys). Segons aquesta informació, el Consejo de Estado considera que la reforma es planteja en "un termini molt breu" i demana "una adaptació més coordinada per les universitats al nou sistema". Des de CCOO reiterem el nostre rebuig a aquesta iniciativa perquè planteja una reforma molt important sense que s'hagin avaluat els canvis que van començar a implantar-se en 2007, en el marc del Pla Bolonya –tal com adverteix el Consejo de Estado- i sense cap negociació amb els representants dels treballadors de les universitats, tot i que s'ha demanat de forma reiterada a la Mesa Sectorial. Recentment, CCOO hem sol·licitat una reunió amb el Ministeri per conèixer els seus plans sobre aquest Reial decret, sense que, fins al moment, hàgim obtingut cap resposta.

Les denúncies de CCOO coincideixen amb les objeccions del Consejo de Estado, que alerta sobre les possibles conseqüències que aquest text podria tenir en les universitats en les que perviuen els dos sistemes existents actualment (el de les antigues llicenciatures i el que es va implantar amb el "Pla Bolonya "de manera generalitzada el 2010). A més, cal destacar que el mateix organisme assenyala que seria "molt desitjable que es tractés d'arribar a un acord general de les forces polítiques i socials per tal de buscar un consens que pugui donar més estabilitat al sistema". En la mateixa línia, CCOO hem alertat sobre les possibles disfuncions que es generaria amb la diferent durada que podrien tenir títols iguals en funció de la universitat en què es cursin.

Així mateix, CCOO denunciem que, si tenim en compte els elevats preus dels estudis de postgrau i les majors dificultats per a l'accés a beques i ajudes a l'estudi, aquestes transformacions reforçaran el biaix classista en l'accés a l'Educació Superior i, fet i fet, donaran lloc a una disminució significativa del nombre d'estudiants universitaris.

D'altra banda, la reducció del nombre de crèdits necessaris per finalitzar els estudis de grau tindrà un impacte molt negatiu tant en el finançament de les universitats com en l'ocupació, i comportarà una reconversió molt perjudicial per al sector.


CCOO tornem a denunciar que la reforma encoberta de la universitat va començar el 2012, quan els Governs van alterar l'estructura de preus públics, van provocar que les matrícules universitàries es disparessin, i van modificar la dedicació docent del professorat. Ara, el Ministeri d’Educació amenaça amb culminar la reforma aquest any, ja que també vol transformar el sistema d'acreditació del professorat funcionari i canviar la normativa sobre creació i reconeixement d'universitats i centres. Totes aquestes decisions regressives empitjoraran, sense cap dubte, la ja malmesa situació del sistema universitari.

dilluns, 19 de gener de 2015

CCOO presentem conflicte col•lectiu per les pagues extres de 2013 i 2014

Companyes i companys,

Els treballadors de les universitats catalanes vam veure retallades les nostres pagues extres als anys 2012, 2013 i 2014, com la resta d’empleats i empleades públics dependents de la Generalitat de Catalunya.

CCOO hem recorregut judicialment aquestes retallades, perquè entenem que, a més d’injustes i ineficaces, atempten contra els convenis i les normatives de retribucions del personal. Malgrat que, fins ara, no hem aconseguit un pronunciament favorable per a la devolució integra de totes les pagues robades, els tribunals han reconegut que aquestes retallades no poden tenir efectes retroactius, i per tant no ens poden treure allò que ja havíem generat. Hi ha nombroses sentències (incloses algunes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) que obliguen a les administracions a tornar la part de la paga extra del 2012 que ja s’havia generat quan es va publicar al BOE (i posteriorment al DOGC) la seva eliminació.  Moltes administracions estan tornant aquests diners però, a Catalunya, la Generalitat ha recorregut al Tribunal Suprem per demorar el pagament.

Ara, CCOO Universitats hem interposat conflicte col·lectiu per demanar l’abonament de les parts meritades de les pagues extres del 2013 i 2014. Recordem que l’acord de Govern que establia la retallada de les pagues extres del 2013 va entrar en vigor el dia 1 de març d’aquell any i, en el cas del 2014, la llei de pressupostos ho va fer el 31 de gener.

Aquest conflicte col·lectiu afecta tant al PAS-L com al PDI-L i, per tant, la primera mesura processal ha estat un acte de conciliació davant del Tribunal Laboral de Catalunya, tal com estableixen els convenis col·lectius. Aquesta conciliació, que es va celebrar el passat 9 de gener, va acabar amb un acta de No Acord, ja que CCOO Universitats ens vam ratificar en la nostra demanda i les Universitats s’hi van oposar. 

Ara seguirem amb el procediment judicial fins aconseguir una sentència que els obligui a tornar-nos tot el que ens correspon. Trigarem més o menys, però de cap manera deixarem de fer servir totes les eines al nostre abast per defensar els drets de les treballadores i treballadors de les universitats públiques catalanes.

Us continuarem informant,

dimecres, 14 de gener de 2015

Ja està en vigor la restitució de les pagues extres pel 2015

Companyes i companys,

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret 9/2014, de 30 de desembre, que va entrar en vigor l’1 de gener del 2015 i on s’estableix literalment el següent:

“Resten sense efecte, per a l’exercici 2015, les mesures previstes a la Llei 1/2014, de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 que disposen, d’una banda, la reducció de les retribucions del personal en un import equivalent a una paga extraordinària i, d’altra banda, la reducció en un 15% de la jornada dels llocs de treball ocupats per personal interí.”

És una victòria parcial de les treballadores i treballadors públics que, amb el seu recolzament a la pressió sindical, hem aconseguit aturar aquesta retallada que hem patit des de l’any 2012. Des de CCOO continuem treballant per recuperar el que ens han robat aquests tres anys.

Volem insistir en el fet de que aquesta restitució ja esta plenament en vigor perquè, malgrat que la majoria de treballadors de les universitats públiques catalanes no veurem les seves conseqüències fins a la paga extra de l’estiu, hi ha col·lectius que han de veure modificades les seves retribucions des de la nòmina de gener. Els treballadors que percebin les pagues extres prorratejades durant els dotze mesos naturals (12 pagues), i que, per tant, l’any 2014 van patir una disminució del seu salari des del mes de gener; al 2015 l’han de veure restituït també des de la primera nomina. Pel que fa al PDI-F, que ha patit aquesta retallada via disminució de la part autonòmica dels trams de docència i recerca en totes les seves nòmines, també ha de veure anul·lada aquesta disminució immediatament.

Demanem a les gerències de les universitats que donin les instruccions oportunes perquè tothom pugui percebre correctament el seu salari des del primer mes del 2015 i restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Salut i lluita,

CCOO Universitats

dimecres, 10 de desembre de 2014

L'escola de tardor 2014 en vídeo


El passat 25 de novembre va tenir lloc l'escola de tardor 2014 del Secretariat Inter-universitari de Catalunya, que va tractar de la transició cap a un nou model energètic i les seves implicacions en el món del treball.

Les jornades van ser tot un èxit de participació i debat i volem posar al vostre abast tres vídeos que recullen el seu desenvolupament.

Vídeo 1

Vídeo 2

Vídeo 3 


Secretariat Inter-universitari de Catalunya


Informació de la Mesa PDI-F de 9 de desembre


La taxa de reposició ha causat un greu problema en el sistema universitari català: ha tancat l’entrada de joves investigadors al sistema i ha bloquejat la promoció. Per canviar això necessitem mesures a curt termini. És urgent no només garantir la necessària estabilització sinó també l’entrada de nou talent al sistema sense precaritzar més les condicions laborals. Una taxa de reposició del 50% no solucionarà el problema creat: la universitat pública perd efectius que no està recuperant.

Per CCOO l’acord al qual s’ha arribat per consensuar un pla d’incentivació de la jubilació en l'àmbit de les universitats públiques catalanes abans del mes d'abril del 2015 és una oportunitat que no es pot perdre. El marc legal i la Sindicatura de Comptes ens poden limitar, però les possibilitats existeixen si hi ha voluntat política.

En relació a altres temes que es van tractar us informen que:

- La part pública considera la promoció del PDI-F acreditat és responsabilitat de Madrid. Ens presenten dues solucions. O bé Montoro treu la promoció de la taxa de reposició en els Pressupostos 2015 o bé es podria jugar per la via del Real Decret segons la Direcció General d’Universitats (DGU). En qualsevol dels casos, CCOO continuarà treballant en els diferents àmbits negociadors per garantir el dret a la promoció.

- Sobre els Pressupostos Generals de l’Estat i el pagament del 25% de la paga extra del 2012 als funcionaris estatals es preveu que l’incompliment de l’objectiu del dèficit per part de la Generalitat impossibilitarà el seu cobrament. Segons la DGU en el tràmit d’esmenes de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat el requisit del dèficit podria caure del redactat. Si no és així, no es cobrarà.

En relació a la paga extra de 2015 que sí que sembla estàr pressupostada aprofitem per recordar-vos que no implica un augment salarial ni un nou dret adquirit, és senzillament cobrar el que ens correspon.

Secretariat Inter-universitari de CCOO

dimecres, 3 de desembre de 2014

Importants notícies pel PDI laboral

Avui a la mesa paritària del conveni del PDI Laboral hem tancat un preacord amb les set universitats públiques, que afecta directament a agregats interins. Concretament dues reivindicacions per les quals hem treballat des de fa més de dos anys.

En primer lloc, que l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) no es negui a avaluar nous trams de docència i recerca. Per tant, promoure conjuntament les actuacions perquè aquest professorat pugui ser objecte d'avaluació pel que fa al reconeixement de l'activitat de recerca i docència per l'AQU amb efectes acadèmics. Alhora podem afegir que tenim la conformitat de la DGU.

En segon lloc, reconèixer al personal agregat interí el dret de percepció dels complements per mèrits de docència i de recerca que els hi va ser reconeguts com a professorat lector. La unificació d'aquest criteri tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2015. Pel que fa al cobrament amb efectes retroactius en aquelles universitats on no es pagava i que hem reclamat des de diferents comitès d’empresa seran objecte de negociació en cadascuna de les universitats afectades.

Creiem que són dos avenços importants per contribuir a pal·liar la situació d’un col·lectiu que, havent complert amb tots els requeriments legals i de cada universitat, es trobava en una situació de greuge injustificat. Des de CCOO hem posat el nostre esforç al servei de les justes reivindicacions d’aquests treballadors i aquest primer èxit ens encoratja a seguir treballant.

És evident que en PDI laboral queda molta feina per fer i des de CCOO ens hem marcat com a principal objectiu aconseguir un acord per dissenyar un itinerari de carrera acadèmica que deixi clar els mecanismes d’accés, de “tenure track” o estabilització i de promoció. 

A l’espai de diàleg i negociació del passat 22 d’octubre vam plantejar a la Generalitat la demanda de la creació d’una comissió de treball entre la Direcció General d’Universitats i els sindicats presents al Consell Inter-Universitari de Catalunya per fer-ho possible. Com ja vam informar la Generalitat va mostrar el seu acord general i esperem que, a partir de gener, es pugui constituir aquesta comissió i començar a treballar.

Us continuarem informant.

Secretariat Inter-universitari de CCOO

divendres, 28 de novembre de 2014

Convocatòria de la mesa de PDI funcionari

Companyes i companys,

El proper 9 de desembre hi ha mesa de PDI Funcionari.

La ‘mesa’ és un espai de treball en comú entre els sindicats amb més representació a l’àmbit universitari català i les universitats públiques catalanes. El Govern català participa com a part tècnica.

El temes a tractar en aquesta reunió, a proposta de CCOO, són:

Incentivació a la jubilació. Creació d’una comissió de treball per avançar en l'estudi de possibilitats reals.
Promoció del PDI-F acreditat. De què serveix fer la feina?
El PDI-F en el model de professorat universitari català. Quin és el seu futur?
Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) i extra funcionaris. Com ja sabeu, el PGE 2015 de Montoro inclou el pagament a la nòmina de gener de l'equivalent al 25% de la paga del 2012 als funcionaris estatals. La pregunta és, complirà la Generalitat?

Les nostres expectatives davant d’aquesta reunió són:

  1. Emplaçar els Rectorats a abordar aquests problemes i conèixer les seves propostes per treballar en solucions consensuades. Per això demanen, entre d’altres, la creació d’una comissió de treball que analitzi la incentivació a la jubilació i presenti solucions dintre de l’horitzó 2015, i no més enllà.
  2. Conèixer la posició del Govern català (Direcció General d’Universitats) per tal de resoldre aquests temes i no continuar empitjorant les condicions de treball del professorat docent i investigador a les universitats públiques catalanes.

El Govern català ha anunciat que vol desenvolupar un nou model de professorat català. Entenem que és una prioritat inexcusable abordar aquests temes:

-     Absència de carrera acadèmica i model de professorat amb garanties de permanència en el temps i condicions laborals de qualitat.
-          Promoció del professorat acreditat a càtedra. Creix la borsa d’acreditats a càtedra.
-          La renovació generacional del professorat.
-          Frenar la creixent precarització del personal docent i investigador.

Us informarem del resultat de la mesa del 9 de desembre.

Salutacions cordials,

Secretariat Inter-universitari de CCOO