dimarts, 10 de maig de 2011

El senat aprova la Llei de la Ciència, Tecnologia i Innovació per unanimitat (Hoja del Lunes 519 - 1/3)

El passat 4 de maig el Senat va aprovar la Llei de la Ciència per unanimitat. Aquesta podria ser finalment aprovada al Congrés el dia 12 de maig. Després del seu pas pel Senat, la llei ha empitjorat notablement, i s'ha tornat a perdre una oportunitat per establir una carrera científica competitiva i estable.

La inclusió d'una nova disposició addicional 23a recull que no són aplicables a l'àmbit de la recerca tant pública com privada, dos dels articles de l'Estatut dels Treballadors el 15/01 perquè no s'apliqui en els contractes d'investigació el límit de tres anys en la durada de la contractació temporal i el 15/05 que limitava la temporalitat i donava dret a l'estabilitat en l'ocupació com a conseqüència de l'encadenament de contractes, després de dos o més contractes temporals que superin els 24 mesos en total. Segons CCOO això comporta una greu limitació al dret a l'estabilitat en l'ocupació per al personal d'investigació (científics, tècnics i personal de gestió) i empitjora les actuals condicions de precarietat en un col•lectiu que pateix més d'un 40% de contractes temporals, la qual cosa frenarà qualsevol aspiració de desenvolupar una carrera professional amb certes expectatives, patint la precarietat ad infinitum.

Per a CCOO, aquesta situació, de dubtosa constitucionalitat, en fer "de pitjor dret" a totes les persones que es dediquen a una comesa de la importància per al futur del país com és la recerca, confirma el poc interès dels poders públics per aquesta . Pel que en lloc de retenir el talent dels investigadors i investigadores, farà que sigui més difícil continuar la tasca al nostre país.

Aquesta Llei, segons el parer de CCOO, genera un estat d'excepció pel que fa als drets laborals per als treballadors i treballadores de la investigació, qüestió que CCOO ha intentat evitar durant tot el procés de negociació de la Llei de Ciència. Existia un consens previ entre el MICINN i els sindicats per evitar aquesta excepcionalitat que s'ha trencat amb el tràmit parlamentari.

CCOO manifesta el seu més rotund rebuig a la nova Llei de Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que de fet empitjora el Projecte de Llei de 28 de maig a l’excloure al sector de la Ciència d'una carrera professional estable i condemnant els investigadors a la precarietat, aprofundint i agreujant encara més la situació actual que es pretenia corregir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.