dijous, 4 de febrer de 2010

Butlletí PDI - No.1: Increments Salarials 2010 i Increments Paga Extraordinària

Increments salarials 2010

Tothom haurà observat que l’import de la vostra nòmina és inferior a la de l’any passat i això és degut a diverses raons:

  • En primer lloc, la "famosa deducció de 400€" que el govern Zapatero va introduir l'any 2008 desapareix. És a dir, que ens apliquen al sou una retenció d'IRPF una mica superior a la de l'any 2009 i això suposa una disminució aproximada d’uns 25-30€ mensuals.
  • D’altra banda, l'increment de sou per l'any 2010 és d'un 0,3% i s'aplica sobre totes les partides de la nòmina. Com ja haureu vist, és un increment irrellevant, però és el fixat pels Pressupostos Generals de l’Estat i pels Pressupostos de la Generalitat.
  • Així mateix, l'aportació que la Universitat farà al nostre fons de pensions serà, també, d’un 0,3% sobre el total de la nòmina anual.
Increments de la paga extraordinària

Aquí comencen els problemes de veritat. La darrera reunió de Mesa d’Universitats celebrada el darrer 29 de gener ens van confirmar la nul·la seriositat negociadora de la Conselleria i de les Universitats catalanes. Com ja sabeu, a l’any 2007 els sindicats majoritaris acordàrem amb la part pública que en un termini màxim de 3 anys (2007-2009), tot el personal funcionari de les Universitats catalanes passaria a cobrar la totalitat del complement específic en paga extraordinària. En el cas del PDI funcionari, l’acord deia que tot el professorat cobraria a la paga extraordinària de desembre de 2009 el 100% del Complement Específic (Component General de l’Específic, Quinquennis, Complement de càrrec i l’epígraf “Recuperació Poder Adquisitiu”) i que aquesta partida a l’any 2010 es consolidaria en nòmina. És a dir, que la propera paga de juny l’import del complement específic s’incrementaria del 55% al 100% i que la de desembre es mantindria en el 100% del Complement Específic.

Bé, ara la Conselleria i les Universitats, adduint que la Llei de Pressupostos impedeix pujar les retribucions mes enllà del 0,3%, es nega a assolir l’acord i pretén que a la paga de juny cobrem exclusivament el 55% del complement específic. Penseu que això reduirà la nostra paga extra en un import aproximat de 400€ a 900€ en funció del cos de pertinença (CU, TU o TEU), nombre de quinquennis i complement de càrrec. Com podeu suposar, en un any de pràctica congelació salarial, aquesta notícia és pèssima i inoportuna.

Per CCOO, la situació és especialment greu per varies raons:

  • Primer: És un acord assolit entre les parts i el seu trencament implica una total pèrdua de confiança en la capacitat negociadora i gestora de la Conselleria i dels òrgans de govern de les Universitats.
  • Segon: La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat deixa molt clar que la limitació de l’increment del 0,3% no afecta als acords anteriors a l’any 2010.
  • Tercer: La Funció Pública catalana va cobrar a la paga extraordinària del darrer mes de juny el 80% del complement específic (nosaltres el 55%) i amb casi total seguretat (resta pendent d’aprovar a la Mesa de la Funció Pública) cobraran el 100% tant a la paga de juny com a la de desembre.

Aquest darrer punt és el mes ofensiu ja que, de nou, s’estableix un greuge comparatiu entre el personal de l’Administració pública de la Generalitat i el personal funcionari de les Universitats públiques catalanes. Així mateix, penseu que aquestes maniobres de la Conselleria no són noves i, per tant, no es poden atribuir a les dificultats econòmiques actuals. De fet, fa temps que els responsables polítics i universitaris són poc seriosos a l’hora de complir els acords als que arribem.

PFinalment i, davant de l’absolut desacord entre les parts, ens vàrem emplaçar a una convocar una nova reunió de Mesa d’Universitats cap a finals de febrer. Esperem que llavors el “sentit comú” hagi retornat a la seu de la Conselleria i de les Universitats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.