dimecres, 30 de novembre de 2011

Artur Mas retalla els salaris dels treballadors de les universitats catalanes (Hoja del Lunes 532 - 2/2)

A Catalunya, recentment el President Mas ha anunciat retallades salarials per als empleats públics. Una vegada més, el personal de les universitats es veurà afectat de manera desigual per aquestes mesures. 

El PDI funcionari és un cos estatal, i per tant to és competència de l'Estat regular i/o modificar les seves retribucions. Les CA no tenen competències sobre això. Els complements autonòmics sí que depenen de les CCAA, però la LOMLOU estableix que tots ells han de ser objecte d'avaluació. Així, es cobren en funció de determinades avaluacions disposades per les respectives CC.AA. 

Això vol dir que, si es vol imposar la retallada salarial en aquest complement, veuran minvat el seu salari precisament aquells que han superat positivament les diferents avaluacions. Resulta llavors una mesura del tot des-motivadora, en un escenari en el qual se suposa que es vol premiar la "qualitat" i la "excel•lència".

1 comentari:

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.