dilluns, 21 de maig de 2012

Vaga general d'Universitats 22m


Vaga General d'Universitats 22M

CCOO al costat d'altres sindicats ha convocat vaga general a les universitats públiques de tot l'Estat, dins d'una jornada de vaga de tots els sectors de l'educació. Com ja hem vingut anunciant en les últimes Hojas del Lunes sobren motius per a aquesta vaga.

Les universitats públiques porten anys patint molt directament la reducció d'assignacions pressupostàries en la contenció de la despesa pública en un període de creixement. Això els ha portat a un dèficit estructural en una gran majoria d'aquestes. Les administracions, autonòmiques i central, no han actuat amb responsabilitat i s'han produït grans canvis sense cap tipus de planificació i compromís.

Paral·lelament, les universitats han incrementat la seva producció científica de manera notable amb un finançament molt inferior als països del seu entorn.

En aquest context, ja complicat, els Pressupostos Generals de l'Estat pel 2012, juntament amb el Reial Decret-Llei 14/2012 i els pressupostos de les CC.AA., suposen una agressió sense precedents a la Universitat Pública.

La dràstica pujada dels preus públics, unit al descens considerable de les beques i ajudes a l'estudi, juntament amb els anunciats canvis endurint els criteris acadèmics per a la seva obtenció, deixarà en condicions d'exclusió de la universitat pública a milers de joves.

En aquestes condicions desapareixeran graus, i sobretot màsters, per la disminució considerable de la demanda. Situació totalment previsible, per un entorn d'alt índex de desocupació i baixos salaris.

Des de l'entrada en vigor de la LRU, la universitat pública s'havia convertit en un element central per a la cohesió social incorporant als fills de la classe treballadora.

La universitat pública és un dels pilars fonamentals del nostre estat de benestar, jugant el paper fonamental en la formació dels ciutadans amb esperit crític i valors democràtics.

L'augment del 33% de la dedicació docent en el PDI funcionari sense un “sexenni actiu” suposarà, a més, una retallada de plantilles i la condemna a no poder investigar a una part important del PDI.

El Personal d'Administració i Serveis (PAS) que ve patint la privatització de nombrosos serveis, veurà a més l'aparició de consorcis. Amb el descens de les plantilles de PDI, quedarà totalment afectat de manera indirecta, atès que l'aplicació del decret obre la porta a l'eliminació de titulacions, centres, departaments i fins i tot universitats.

La retallada del 25,5% en R+D+i afectarà molt directament en les plantilles d'investigadors, posant en perill molts projectes i centres d'investigació.

Ens sobren motius per a una vaga general d'universitats del 22 de Maig. Participa! Com indica el professor Josep Fontana, “només anem a mantenir la porció d'estat de benestar que siguem capaços de barallar amb ungles i dents”.

Els becaris menyspreats un cop més

El 10 de maig de 2012 i amb uns sis mesos de retard va ser anunciada la convocatòria de la beques del Programa de Formació de Personal Universitari per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Aquesta convocatòria presentava canvis substancials en els requisits dels sol·licitants que suposen, si més no, una gran sorpresa. A més, per a major consternació, la convocatòria es va fer pública amb l'etiqueta "2012" quan no s'han arribat a convocar les beques "2011". Enfront d'aquests fets, CCOO declarava que:


  • El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport està, de facto, saltant-se una convocatòria de beques predoctorals FPU retallant encara més i sense reconèixer-ho les escasses aportacions a R+D. Fa anys que la convocatòria de les beques FPU es fa amb retard de manera que es publiquen i resolen durant l'any següent al de la convocatòria. Així, per exemple, les beques corresponents al 2010 es van convocar i van resoldre durant el 2011. Els milers de joves investigadors que durant el curs acadèmic 2011-2012 estan cursant un màster d'investigació porten des de setembre de 2011 esperant la convocatòria de les  FPU 2011. El "normal" hagués estat que s'haguessin convocat cap a gener de 2012. Així, l'etiqueta "2012" de la convocatòria publicada avui és profundament preocupant perquè dóna a entendre que les beques "2011" mai seran convocades.
  • S'exigeix com a requisit estar en possessió del títol de màster en el moment de sol·licitar la beca -i no de començar a cobrar-la com fins ara-, deixant fora de competició als milers de joves investigadors que durant el curs acadèmic 2011-2012 estan cursant un màster d'investigació. El termini de sol·licitud finalitza el proper 1 de juny, quan cap d'aquests estudiants es trobarà en possessió del títol  de màster. Aquests joves investigadors han hagut de pagar uns 2000€ per una formació que condueix a la fase d'investigació del doctorat que anaven a iniciar al setembre de 2012 i ara veuen com no se'ls permet optar a les beques per finançar aquests doctorats. D'aquesta manera tenen dues opcions: abandonar la seva carrera científica i tirar a les escombraries els 2000€ del màster d'investigació -sense entrar a valorar el cost real d'aquests estudis i per tant els diners que haurà malgastat l'estat- o treballar gratis durant un any, iniciant els seus projectes de tesi, a l'espera d'algunes engrunes en forma de beca. Aquest canvi en els requisits del sol·licitant no té cap justificació i penalitza als estudiants actuals (curs 2011-2012) a favor dels anteriors (curs 2010-2011) que ja van poder optar a les beques 2010. D'aquesta manera, la "excel·lència" dels aspirants serà menor posat que els alumnes amb millors expedients i projectes de tesis ja van aconseguir una beca el 2010.
  • La convocatòria manté el sistema 2+2 -dos anys de beca seguits de dos anys de contracte- perpetuant la precarietat dels joves investigadors i en contra del sistema de 4 anys de contracte que marca la Llei de Ciència i que serà obligatori a partir del dia 2 de juny de 2012, l'endemà de l'esgotament del termini per presentar les sol·licituds. Resulta inquietant que el Ministeri hagi retardat 6 mesos la convocatòria d'aquestes beques i les publiqui just tres setmanes abans de veure's obligat a contractar des del primer dia als joves investigadors. D'aquesta manera s'allarga una convocatòria més la injusta situació d'aquest col·lectiu de treballadors malgrat les millores introduïdes per la Llei de Ciència.

Per tot això, exigim al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport que:

  1. Rectifiqui la convocatòria presentada avui i la present com "2011".
  2. Es comprometi a publicar una nova convocatòria "2012" cap a setembre del present any a la qual optin els estudiants de màster del curs acadèmic 2011-2012, tornant a la normalitat en els tempos i assegurant les oportunitats de tots els joves investigadors.
  3. Acabi amb les beques i contracti als joves investigadors des del primer dia així com que reuneixi a totes les parts implicades per definir una carrera científica amb garanties i perspectiva de futur per a aquests en el conjunt de l'estat espanyol, assegurant la continuïtat de la ciència i, per tant, del progrés. No podem permetre'ns més fugida de cervells i hem d'establir de manera clara i inequívoca que els joves investigadors són treballadors, no estudiants.
  4. No retallar ni un euro més en R+D i que estableixi el full de ruta per recuperar la inversió de l'estat espanyol en aquest sector, equiparant-nos a la mitjana Europea.


CCOO  va enviar el dia 11 el comunicat de premsa i la mateixa tarda ens arriba la informació que fonts del Ministeri reconeixien que la convocatòria havia estat un error. El 18 de maig el Ministeri rectifica, però no prou. Podran optar a la convocatòria els que hagin cursat el Màster en el 2011-2012, però no tindran contracte laboral, una gran conquesta en la Llei de la Ciència que entra en vigor el 2 de juny.

Els estudiants actius difamats

Estem indignats davant l'infame exercici de l’antiperiodisme  el qual ha intentat difamar i desqualificar a dirigents d'organitzacions estudiantils publicant dades personals, que a més són incompletes.

Després de sofrir el descrèdit com a empleats de les universitats, com a sindicalistes, ara veiem com es criminalitza als estudiants.

La resposta dels estudiants la podem veure en:
http://creup-online.ning.com/page/creup-desmiente-que-haya-convocado-una-manifestación
http://www.esu-online.org/news/article/6001/ESU-slams-attack-from-Spanish-newspapers-on-student-leaders-amid-doubling-of-tuition-fees-in-Spain/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.