dimecres, 11 de juliol de 2012

Un pas decidit cap a la Universitat d'elit (Hoja del Lunes 547)


El 5 de juliol es va publicar al BOE el Reial Decret 1000/2012, de 29 de juny, pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2012-2013, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajuts a l'estudi personalitzats.

El Reial Decret no introdueix canvis en les quanties, ni en els nivells de renda. Ni tan sols se'ls aplica l'IPC. És una transposició del corresponent Reial decret de 2011 en aquests apartats. Els llindars de renda per a l'accés a beques salari o beques de compensació romanen per sota del salari mínim interprofessional.

Les modificacions s'han introduït en els requisits acadèmics per al curs 2013-2014. A partir del curs 2013-2014, per a l'obtenció de qualsevol component de beca, els qui es matriculin per primera vegada en primer curs d'estudis de Grau hauran d'acreditar una nota d'accés a la Universitat de 6,5 punts, exclosa la qualificació obtinguda en el fase específica.

Els sol·licitants de segons i posteriors cursos d'ensenyaments universitaris hauran d'haver superat en els últims estudis cursats els següents percentatges dels crèdits matriculats: Arts i Humanitats 100%, Ciències 100%, Ciències Socials i Jurídiques 100%, Ciències de la Salut 100%, Ensenyaments Tècnics 85%.

Alternativament, els sol·licitants de segons i posteriors cursos que no superin el percentatge de crèdits establert en el paràgraf anterior hauran d'haver superat en els últims estudis cursats el següents percentatges de crèdits i haver aconseguit les següents notes mitjanes de les assignatures superades: Arts i Humanitats 90% (6,5 punts), Ciències 80% (6,5 punts), Ciències Socials i Jurídiques 90% (6,5 punts), Ciències de la Salut 80 % (6,5 punts), Ensenyaments Tècnics 65% (6 punts).

Els estudiants de primer curs de Màsters que habiliten per a l'exercici d'una professió regulada hauran d'acreditar una nota mitjana de 6,5 punts en els estudis previs que els donen accés al màster. En els restants estudis de màster aquesta nota mitjana serà de 7 punts. A aquests efectes, les notes mitjanes procedents d'estudis d'ensenyaments tècnics es multipliquen pel coeficient 1,17.

Els estudiants de segon curs de Màsters que habiliten per a l'exercici d'una professió regulada hauran d'acreditar una nota mitjana de 6,5 punts en el primer curs. En els restants estudis de màster aquesta nota mitjana serà de 7 punts. En tots dos casos es requerirà haver-hi superat la totalitat dels crèdits del primer curs.

Amb aquesta regulació, queden clarament endurits els criteris per a l'obtenció de les beques. Es preserva de moment el model de beques, però queda molt tocada la dimensió social, que era l'objectiu inicial d'aquest model. (Hoja del Lunes 521 (23-05-11)).

En la beca de matrícula en el curs 2011-2012 es penalitzava la repetició d'assignatures a partir de la tercera matrícula i en les Enginyeries i Arquitectura a partir de la quarta. En el curs actual des de la primera repetició. Anteriorment, per a la renovació de la beca calia superar 48 crèdits (80%) i en les Enginyeries i Arquitectura 36 crèdits (60%).

CCOO defensem que les penalitzacions en el rendiment acadèmic han de ser de caràcter acadèmic i no econòmic. Obviar l'entorn de crisi econòmica, amb un elevadíssim índex d'atur juvenil i baixos salaris, on molts dels nostres estudiants han de compatibilitzar els seus estudis amb una ocupació precària, és atemptar contra l'equitat i la igualtat en l'accés al sistema educatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.