divendres, 4 de juliol de 2014

CCOO denuncia la pèrdua de més de 8.000 llocs de treball en les universitats públiques en dos anys


El sindicat defensarà amb la mobilització i als tribunals els drets del PAS i del PDI

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques confirma la pèrdua de 5.669 docents i investigadors (PDI) i 2.455 membres de personal d'administració i serveis (PAS).

Durant els dos últims anys, les retallades a les universitats públiques s'han emportat 8.124 llocs de treball, segons les dades del Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques elaborat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, publicat el passat dilluns.

Al gener de 2012 (1), el nombre total d'empleats públics de les universitats era de 154.881 (100.511 pertanyents al col·lectiu del personal docent i investigador (PDI(2)) i 54.370 membres del personal d'administració i serveis (PAS)). La reducció de 8.124 efectius durant 2012 i 2013 ens va deixar amb 146.757 empleats públics a l'inici de l'any en curs (94.842 PDI i 52.059 membres del PAS).

Aquesta reducció de personal és especialment greu entre el PDI, on s'ha passat de 47.967 a 46.168 professors funcionaris, el que suposa una pèrdua de 1.789 docents; i de 51.362 a 47.663 professors contractats, 3.699 menys. També s'han perdut 181 interins dels 1.182 que hi havia el 2012. En total, s'ha reduït un 6% dels efectius en 24 mesos.

L'actual taxa de reposició del 10% (de cada 10 docents que es jubilen només es reemplaça un), limita el relleu, descapitalitzant així les universitats públiques. Això impedeix l'accés de joves molt formats a la professió docent i dificulta la carrera professional de la resta del professorat. A més, l'obligació de cobrir les necessitats docents generades per la pèrdua d'efectius està provocant el foment de contractes precaris.

Segons la legislació en vigor, el PDI contractat (amb equivalències a temps complet) no pot superar el 49% del total del PDI de la universitat. A més, el PDI amb contracte laboral temporal no pot superar el 40% de la plantilla docent. En la major part de les universitats el nombre de PDI contractat supera a la resta, el que indica que les seves jornades no són completes i, sovint, es redueixen a unes poques hores setmanals.

En el cas del PAS, la taxa de reposició del 0% ha provocat una pèrdua de llocs de treball propera al 5%. Això es tradueix en el deteriorament de les condicions laborals i la precarització de la contractació.

Com ja vam denunciar el passat mes de març, quan vam presentar un estudi sobre l'evolució dels pressupostos de les universitats públiques entre 2009 i 2013, les retallades en finançament i les nefastes polítiques de personal, beques i preus públics comprometen, en aquests moments, la funció del Sistema Universitari Públic Espanyol (SUPE). De perllongar-se en el temps, els efectes poden ser dramàtics a mitjà i llarg termini. Per a CCOO, cal frenar aquesta salvatge política de retallades que impedeix a la universitat pública espanyola respondre adequadament als nous reptes que la societat li exigeix​​, dificultant la necessària transformació del model productiu que tots reivindiquem.

La falta de finançament i la nefasta política de personal pretenen desprestigiar el servei públic universitari espanyol, en el qual, per sobre de tot, han de prevaler la qualitat i l'equitat enfront dels criteris mercantilistes que volen imposar des del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

CCOO, sindicat majoritari en el sector, defensarà amb la mobilització i als tribunals els drets del PAS i del PDI de tots els atacs perpetrats per aquest Govern, entre ells la limitació imposada per la taxa de reposició, i exigim la seva eliminació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.


Notes:

(1) A partir de 2012, el butlletí estadístic del Ministeri d'Hisenda recull les dades corresponents a totes les universitats i contractes, de manera que es pren com a referència aquest any.

(2) Engloba al PDI contractat laboral i administratiu que inclou personal contractat a temps complet i a temps parcial.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.