dimecres, 30 de juliol de 2014

Nou model d'acreditació del Ministeri d'Educació: arbitrarietat i inseguretat jurídica

CCOO critiquem la falta d’objectivitat de la proposta del Ministeri d’Educació

La docència quedarà en un segon pla per a ser professor universitari

CCOO denunciem que els nous criteris purament qualitatius que defensa Educació provocaran arbitrarietat i inseguretat jurídica en el sistema que acredita els docents per presentar-se a les convocatòries de les universitats. La norma podria estar en vigor a principis de 2015

El nou accés a la professió docent que planteja el Ministeri d'Educació no només no corregeix els actuals problemes del sistema d'acreditació sinó que, a més, és contrari als principis recollits en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'article 20.2 en relació a la avaluació de l'acompliment (transparència, objectivitat, imparcialitat, no discriminació). La proposta ministerial és menys objectiva, transparent i imparcial que l'actual i continua menyspreant l'activitat docent.

CCOO denunciem que dificultarà encara més l'obtenció de l'acreditació que permet al professorat accedir a la universitat i fracassa en l'intent d'equilibrar qualitat i quantitat de mèrits. La Fundació Agència Nacional de l'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) seria l'encarregada d'aprovar els criteris d'avaluació proposats per les diferents comissions (en principi més d'una vintena en funció de l'especialitat en la qual es vulgui acreditar el candidat) , els membres també serien proposats per l'ANECA i nomenats pel Consejo de Universidades. La inexistència d'un marc comú general –ja que cada comissió tindria els seus propis criteris- comportaria valoracions poc o gens homogènies.

D'altra banda, el nou barem purament qualitatiu (actualment conjuga aspectes qualitatius i quantitatius) valoraria la recerca; la docència; la transferència de coneixement; l'activitat professional; la gestió; i la formació acadèmica -aquesta última únicament per als professors titulars d'universitat- de l'A a l'E (A: excepcional; B: bona, C: compensable; D: insuficient, i E: molt baixa). Aquesta classificació no permet l'autoavaluació dels candidats, a l'impedir mesurar amb exactitud els seus mèrits, per la qual cosa incrementarà la inseguretat jurídica.

L'avaluació proposada se centra sobretot en la recerca (insistint en la valoració qualitativa) i no deixa clar com es s’avaluarà la docència. Aquesta avaluació queda a la discrecionalitat dels diversos sistemes en cada universitat.

Els sindicats no vam rebre l'esborrany de Reial Decret que establirà les noves pautes per accedir als cossos docents universitaris fins després de la reunió celebrada el passat dia 15 de juliol, i això va impedir iniciar un debat real sobre el seu contingut. Davant d'aquesta manca de voluntat negociadora, CCOO exigim ​​un compromís ferm per part del Ministerio de Educación per resoldre els problemes actuals del sistema d'acreditació.


D’altra banda, des de CCOO volem destacar que la primera reunió convocada pel Ministeri d'Educació en els últims tres anys ha deixat fora temes de gran importància per a la universitat, com l'estatut del personal investigador i docent, la carrera professional (via promoció interna), l'estabilitat del professorat, etc., per la qual cosa demanem que s'estableixi un calendari de negociació per abordar-los amb la màxima celeritat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.