diumenge, 24 d’octubre de 2010

Hoja del Lunes (498)

SEGUIM AMB L’AUSTERITAT

Les universitats, sotmeses a una situació financera desastrosa, s’afanen a proposar mesures d’austeritat de forma caòtica i individual, seguint la mateixa direcció que les polítiques del govern: incomplint els acords pactats els darrers anys.

Al PDI no li estan pagant les pagues extres com mana la resolució de nòmines del Ministeri d’Hisenda, no es renoven els contractes i algunes universitats tenen seriosos problemes per abonar les nòmines.
El Pla d’Austeritat que es va presentar simplement busca una reducció de la despesa, però per altra part es demana a les universitats la implantació de l’EEES i que siguin el motor del nou model productiu. El Ministeri s’ha avançat a les paraules del president de la patronal Díaz Ferrán: “Només es pot sortir de la crisi treballant més i guanyant menys”. Les mesures del Pla d’Acció 2010-2011, difícilment podrà portar-se a terme amb incentius nuls i reduccions de plantilla.

En el PAS, ja han començat les pèrdues de drets i incompliments d’acords a algunes universitats, fet que no ajuda gens a la modernització proposada en el Pla. A més, no s’ha convocat la Mesa Sectorial des del mes d’abril, per continuar els temes pendents.


PLA D’ACCIÓ 2010-2011 – NOVES MESURES DE CARA A LA GALERIA?

La Conferència Sectorial d’Educació presidida pel Ministeri d’Educació i formada pels Consells d’Educació autonòmics donaren el vist i plau el passat 26 de setembre als 17 programes de cooperació sectorial del Pla d’Acció 2010-2011, recollint els temes del debat realitzat a través del Pacte per l’Educació en els que hi havia consens. El Consell de Ministres va aprovar el passat mes de juny una aportació de 510 milions i les Comunitats Autònomes ho faran per un import de 476 milions.

El Pla d’Acció conté 12 objectius i 150 mesures que segons el Ministre Gabilondo aquestes són les mesures que el Govern i CCAA consideren s’han de prendre per millorar el sistema educatiu espanyol.
Un dels objectius és el programa de modernització i internacionalització de les universitats. Formació, investigació, transferència de coneixement i responsabilitat social (pàg. 104-108). Compta amb un finançament addicional de 590 milions d’euros pel 2011, amb independència de la continuïtat del finançament dels programes en curs que siguin acordats a les Corts en els Pressupostos Generals de l’Estat per aquest mateix any.

Aposta per avançar en l’adaptació del Sistema Universitari Espanyol a l’Espai Europeu d’Educació Superior i promoure el desenvolupament normatiu de la LOMLOU dintre del marc de l’estratègia Universitat 2015, com a conjunt estratègic per millorar i modernitzar les universitats amb tres objectius generals: la dimensió social, l’excel•lència i la internacionalització. Pel finançament total de l’objectiu estan previstos 224,66 milions d’euros al 2010 i 37 milions d’euros l’any 2011.

Aquest objectiu compta amb 13 mesures en les que es desenvolupa la normativa bàsica. Una d’elles es promoure l’Estatut del PDI on es preveu l’estudi del desenvolupament de la carrera horitzontal. També alhora promoure nous programes d’incentius econòmics i professionals, i iniciatives de reconeixement social que estimulin l’excel•lència de la docència universitària, la recerca, la innovació, la transferència de coneixement i la difusió de la cultura científica i humanística.

Es desconeix si aquest Pla no deixa de ser un altre document més de cara a la galeria, per descomptat les quantitats previstes no són les que la Mesa Sectorial d’Universitats estipulà com necessàries per abordar els incentius previstos mitjançant la carrera horitzontal, així com les necessàries per la implantació del “Procés de Bolonya” i el reconeixement social del personal.

La qüestió obligada, és preguntar-se com encaixarà aquest Pla d’Acció, declaració de bones intencions, amb les mesures d’austeritat:

  • Apareixen altres accions encobertes, que apunten a retalls que no estan encaminats a millorar el pilar bàsic de l’EEES: la formació de futurs titulats.
  • Tampoc es té en compte la participació i contrasta molt amb la recent Comissió per l’Anàlisi i Avaluació de les Mesures d’Austeritat del Sistema Universitari Español (SUE), i el retrocés de la despesa en educació i recerca en els Pressupostos Generals de l’Estat 2011.
  • Estan convocant les altres Meses Sectorials d’Ensenyament no universitari, i no semblen molt interessats en convocar la d’Universitats.
  • La desregulació que ha introduït la reforma laboral i l’augment de les desigualtats entre universitats no concorden amb la dimensió social del sistema universitari espanyol, ni amb alguns aspectes del Pla d’Acció 2010-2011.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.