dimarts, 26 d’octubre de 2010

Plans de prejubilació a les universitats (Hoja del Lunes 499 – 1ª Parte)

En els darrers anys s’han negociat diferents plans de prejubilació a les universitats, tant de PAS laboral com de PDI funcionari. Aquests han estat de jubilació parcial amb contractes de relleu i jubilació anticipada, i en alguns casos amb premis de jubilació.

En el PAS funcionari, la jubilació parcial, que és una reivindicació de CCOO, tot i estar prevista a l’EBEP, no ha estat possible desenvolupar-la donat que la normativa actual de la Seguretat Social no ho permet i s’hauria de modificar. En el PDI laboral haurien de ser el convenis col•lectius els que desenvolupin aquest plans, quan la situació ho permeti.

En el PDI funcionari, els plans de jubilació anticipada han permès a moltes universitats rejovenir plantilles i adequar-les a les noves ofertes formatives de les universitats, donat que solen anar acompanyats de noves contractacions. Des de CCOO creiem que tots aquests plans són imprescindibles atès que a moltes universitats les plantilles del PDI estan molt envellides i la piràmide d’edat està molt concentrada en uns anys determinats, sense garantia de reposició. Això pot generar que, en alguns llocs, es perdi una part important del coneixement i molt aviat tots acusem el cop.

Creiem que aquests plans s’haurien de continuar, començar i ampliar a totes les universitats el més aviat possible, ja que de fet els beneficis que comporten són indubtables. Suposen un estalvi econòmic important i permeten a la universitat rejovenir la seva plantilla i flexibilitzar-la, incorporant professors joves en àrees deficitàries envers certes àrees excedentàries.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.