dimarts, 22 de febrer de 2011

La baixada financera a les universitats espanyoles (Hoja del Lunes 511)

El finançament de les universitats per CC.AA. sempre ha estat una mica difícil de comparar i de disposar de dades actualitzades per observar l'evolució i poder valorar la situació.

El passat 15 de febrer, es va presentar el llibre de la "Universitat Espanyola en xifres 2010", elaborat per la CRUE. Aquesta publicació recull molta informació interessant, però les dades són del 2008. Des del 2008 fins a la data el panorama és ben diferent, i la situació financera de les universitats ha passat a ser alarmant.

Prenent l'evolució de la partida dedicada a ensenyament universitari a les CC.AA. entre els anys 2010 i 2011, i utilitzant com a criteri general el pressupost global de les corresponents direccions generals d'Universitats, ja podem observar diferències entre CC.AA.

Les quantitats que s'exposen no representen la despesa real de les universitats, fonamentalment perquè en el pressupost real de les universitats intervenen altres factors com, ingressos per investigació científica i innovació, ingressos per preus públics, ingressos procedents d'ajudes públiques, ... que aquí no es consideren.


Les dades de Balears i Catalunya del 2011 no estan encara publicades, però va aparèixer a la premsa balear la setmana passada que la partida destinada a universitats seria d'un -7.5%.

S'observa que hi ha comunitats autònomes amb importants retallades consecutives en el 2010 i 2011, com és el cas de Galícia.

En el document de Finançament Universitari 2010 (Eix de l'Estratègia Universitat 2015) que es va presentar a l'abril al Consell d'Universitats, Espanya presentava una situació molt propera a la mitjana de l'OCDE i equiparable a la UE 19 en situar la despesa pública d'Espanya en el 1,1% del PIB mentre la mitjana de l'OCDE és del 1,4% i la despesa anual en institucions d'educació superior per estudiant a Espanya és 11.087 USD davant 12.336 de la mitjana de l'OCDE i 11.520 de la UE (19).

Els pressupostos del 2011 són clarament regressius i ens allunya de la situació recollida en l'esmentat document del Ministeri, en un moment molt crític en què s'estan implantant els nous títols amb sistemes metodològics i d'avaluació diferents, segons el que preveu l'EEES, no es poden aplicar amb plantilles reduïdes i baixades salarials. El compliment de moltes de les mesures plurianuals i de consolidació de plantilles, poden quedar seriosament afectades, i si a això s'afegeix el descens en els pressupostos per a investigació, el panorama és encara pitjor.

On queda l'estratègia 2015 del Ministeri d'Educació?

Són mals moments per a les universitats en les que a causa de la paràlisi financera, l'estabilitat en l'ocupació i les promocions passaran a millor vida. Per tant els EREs també poden arribar a aquest àmbit i el personal en general ha d'estar alerta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.