dimecres, 1 de desembre de 2010

Constitució del Ple de l'Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic (Hoja del Lunes 505 - 1/3)

El 22 de novembre es va constituir el Ple de l'Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic, segons el que es disposa en el Reial decret 1220/2010, d'1 d'octubre.

El Pla de treball establert es centra en quatre pilars bàsics basats en els indicadors del Nou Model de beques:

  • Arquitectura de les beques: llindars, quanties i components. Elaboració d'un procediment de càlcul dels llindars de renda. Sistema contra l'abandonament prematur i per afavorir la igualtat d'oportunitats. Revisió, simplificació i compactació dels actuals requisits acadèmics.
  • Avaluació de l’impacte de les beques: Definició del perfil del becari. Conèixer l’impacte social de les beques. Inventari de les beques concedides per les CC.AA. i les Universitats.
  • Sistema Integrat d'Informació: Integració de les bases de dades de beques en el Sistema Informàtic Integrat Universitari.
  • Allotjament universitari i beques per a residència: Es pretén conèixer i diagnosticar l'oferta i situació dels allotjaments universitaris així com la utilització de les beques de residència.
Al gener es constituiran les diferents comissions:
  • Comissió Delegada.
  • Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes.
  • Comissió de Beques, Ajudes a l'Estudi i Rendiment Acadèmic.
La Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes s'encarregarà en principi de la implantació de la comptabilitat analítica a les universitats públiques espanyoles.

Cal ressaltar que el 13 de gener del 2010 es va crear la Comissió de Costos, de la qual els agents socials no formaven part. Aquesta comissió ha celebrat 5 reunions, on s'ha tancat el model de comptabilitat analítica. Aquest es remetrà als membres del Consell d'Universitats, de la Conferència General de Política Universitària, i de l'Observatori de beques, Ajudes a l'estudi i rendiment Acadèmic.
S'iniciarà un període d'al•legacions on no està prevista cap aportació dels agents socials.

Una vegada considerades les aportacions, la Comissió d'Eficiència, Eficàcia i Rendició de Comptes (on si estan representats els agents socials) s'encarregarà de dur a terme el seguiment de la implantació de la comptabilitat analítica de les universitats, on s'analitzaran les variables i els indicadors que estaran disponibles en el Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.