dilluns, 13 de desembre de 2010

Pagues extraordinàries PAS-F

Al desembre del 2009 per fi vam aconseguir cobrar per primera vegada les pagues extraordinàries “dobles”. Va ser una llarga lluita i un llarg procés, que va acabar amb una aplicació progressiva el últims anys (primer amb la incorporació del complement de destí i posteriorment amb el complement específic). Malauradament
això només s’ha complert en dues vegades, la segona el juny del 2010.

Com ja saps el Govern va aprovar una retallada del 5% global de les retribucions del personal de les administracions públiques. A finals de maig et vam comunicar que l’aplicació de les reduccions en el sou, triennis i paga extra de desembre són percentualment diferents a cada grup. En la resta de retribucions complementàries és del 5% per a tothom (complement de destí – nivell - , i complement específic, amb els diferents “desglossaments, components o epígrafs” que pugui haver a cada
universitat).

Per tant a la paga extra de juny no se li va aplicar la reducció en cap dels conceptes (sou, triennis, complement de destí i específic) però sí s’aplicarà una important reducció al sou i als triennis de la de desembre. Als complements se’ls aplica també la reducció del 5%.


I a l’any 2011?... més retallades!

  • D’una banda, i atès que la reducció iniciada al juny, per tant en set mesos, ara serà per dotze mesos, el còmput anual de les retribucions serà inferior al del 2010.
  • D’altra banda, la retallada prevista d’aplicar a la propera paga extraordinària de juny del 2011, significa una nova baixada de retribucions respecte del 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.