dimecres, 22 de desembre de 2010

Sexenni de transferència i innovació (Hoja del Lunes 507 - 1/3)

El 7 de desembre es va publicar en el BOE la Resolució per la qual s'estableix un nou camp relatiu a la transferència de coneixement i innovació i s'actualitzen els criteris específics en cadascun dels camps d'avaluació, que modifiquen el Reial Decret sobre retribucions del professorat universitari. 

La CNAI ha decidit implantar un pla pilot que, amb caràcter experimental, permeti instituir un nou camp d'avaluació, específicament dirigit a avaluar les activitats de transferència del coneixement i innovació.
Es crea un nou camp amb la denominació de “Transferència del Coneixement i Innovació” que quedarà incorporat com a camp 0. 

Els sol•licitants d'aquest tram hauran d'haver demostrat degudament la seva capacitat prèvia per a realitzar investigació regular de qualitat. Es considera necessari haver obtingut prèviament l'avaluació positiva d'un sexenni en algun dels camps científics de l'1 a l'11. 

En la convocatòria del 2010, els investigadors que tinguin dret a sol•licitar l'avaluació d'un o diversos períodes d'investigació podran fer-ho acollint-se al format habitual (camps de l'1 a l'11), o bé optar per dirigir la seva sol•licitud al camp 0. És a dir, no es tracta d'un sexenni addicional sinó que és una alternativa al sexenni d'investigació.

El President de la CNAI procedirà al nomenament del corresponent Comitè Assessor. Aquest comitè s'encarregarà d'elaborar els informes tècnics a partir dels quals la CNAI efectuarà les seves avaluacions.
Queda clar que els que sol•licitin una avaluació en la convocatòria del 2010 ho faran amb una fe cega en la CNAI, ja que els criteris generals són molt ambigus i molt poc quantificables. 

Amb redactats com: “Les aportacions només seran avaluables si signifiquen progrés real del coneixement” Com quantificaran això? “Excepcionalment, el nombre d'aportacions podrà ser inferior si els treballs tenen una extraordinària qualitat i han tingut una alta repercussió científica o tècnica” Com es valora això? 

Els criteris específics estan una mica més clars. 

La resolució aprofita per fer modificacions en l'avaluació dels camps anteriors. 

Introdueix canvis importants en els camps de les Enginyeries i Arquitectura, i Ciències Socials i Polítiques, i canvis de detall en Història de l'Art i Filosofia i Filologia i Lingüística.

Recomanem la lectura de la Resolució amb els detalls de la modificació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.