dimarts, 14 de desembre de 2010

Premisses perquè el ministeri d'educació recuperi la seva credibilitat en la negociació de l'Estatut de PDI (Hoja del Lunes 506 - 1/2)

Després de la reunió del passat 15 de novembre de la Mesa Sectorial d'Universitats, el Ministeri ha convocat dues Meses Tècniques. Una ha tingut lloc el passat 9 de desembre i la propera serà el 14 de desembre. La del passat 9, va estar presidida pel Secretari General d'Universitats i fonamentalment va servir per establir el calendari de reunions Tècniques en les quals es revisaran els temes pendents, es fixaran els acords aconseguits i es treballarà en els temes on no existeixi consens.

CCOO ha manifestat de forma sistemàtica des que es va iniciar la negociació el seu interès i el seu compromís de treball perquè existeixi una norma bàsica que reguli les condicions del PDI de totes les universitats. No obstant això, aconseguir aquest objectiu requereix que es compleixin uns requisits mínims, tant en els continguts, com en els procediments de negociació.

En la “Hoja del Lunes” nº 503, CCOO va expressar la pèrdua de credibilitat i la falta de seguretat jurídica generada pels responsables ministerials que en l'última sessió van replantejar aspectes (principalment relatius a la jornada, la dedicació, el règim de compatibilitat i els barems) la negociació dels quals ja estava tancada amb anteriors responsables ministerials d'aquest mateix Govern.

El Ministeri ha de recuperar la seva credibilitat negociadora devaluada partint de l'esborrany de text, en els termes en què va quedar en la primavera de 2010, quan les retallades governamentals van paralitzar la negociació, incloent les redaccions ja acordades relatives a la jornada i la dedicació, així com els avanços quant a barems aconseguits durant els dos anys de negociació de l'Estatut de PDI. 

CCOO exigeix que es respectin els acords aconseguits perquè sigui possible prosseguir la negociació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.