dimecres, 22 de desembre de 2010

Confusió amb classes passives i MUFACE en els medis (Hoja del Lunes 507 - 2/3)

El 3 de desembre es va publicar en el BOE el Reial Decret Llei 13/2010, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació.

En el capítol IX del pròleg del RDL es diu literalment “La proposta d'integració dels funcionaris de nou ingrés en el Règim General de la Seguretat Social ho és als exclusius efectes de les Classes Passives, mantenint-se amb el mateix abast l'acció protectora gestionada, en l'actualitat, per les respectives mutualitats de funcionaris”.

Pel que es desprèn del redactat, a partir de l'1 de gener del 2011 els funcionaris de nou ingrés s'integraran a l'efecte de pensions en el Règim General de la Seguretat Social i s'afiliaran a MUFACE per a les prestacions sanitàries, farmacèutiques i socials.

El principal avantatge que té el Regim de Classes Passives respecte al de la Seguretat Social és la jubilació anticipada, per la qual cosa haurem de replantejar-nos els plans de prejubilació existents. Caldrà abordar-los en l'estatut del PDI.

Però no obstant això, l'escala del percentatge a aplicar a la base reguladora de la Seguretat Social o de l'Haver Regulador de Classes Passives és molt desfavorable per a aquest últim règim.

 
La integració de nous funcionaris en la Seguretat Social, significarà un augment del cost de personal de les Universitats. A partir d'ara hauran de pagar la corresponent quota patronal, establint-se un període transitori, de manera que el 2011 només hauran d'abonar el 25% de la corresponent quota patronal i cada any natural s’anirà incrementant un altre 25%, fins a aconseguir en 4 anys el 100%.

Caldrà veure com afectarà això als plans d'estabilització i funcionarització d'algunes universitats, ja que si no s'augmenten els recursos tindrem un problema.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.