dimarts, 30 de novembre de 2010

Concentració del PAS Funcionari de la UPC per les retallades i actuacions de l’equip Rector

Avui s’ha convocat al Personal d'Administració i Serveis Funcionari a una concentració a l'inici del claustre general de la UPC. Donat que creiem convenient que la resta de personal de la UPC conegui les reivindicacions. Manifest que es llegirà:

Benvolguts membres del claustre,

El col•lectiu de Personal d’Administració i Serveis Funcionari que avui es concentra a l’entrada d’aquesta sessió i, en la seva representació, la Junta del PAS-F de la UPC vol informar a tota la comunitat universitària d’un seguit de retallades i actuacions de l’equip del Rector que afecten exclusivament al PAS-F, i que no tenen cap mena de justificació.

  1. Des del mes juliol d’aquest any, i sense informar al personal ni a la Junta, l’equip del Rector ha deixat de pagar al PAS-F el premi de jubilació i la indemnització per invalidesa i defunció que se’ns pagava des del 1989, per un acord d’equiparació amb el col.lectiu del PAS-laboral.
  2. Se’ns justifica la mesura per l’obertura d’un expedient administratiu contra la UPC per part del Tribunal de Comptes, en base a un informe de la Sindicatura de Comptes sobre els pressupostos dels anys 2004 i 2005. Segons l’equip del Rector els pagaments d’aquest premi i d’aquestes indemnitzacions han estat qualificades per la Sindicatura de comptes com d’irregularitat comptable. Aixòno és cert.
  3. El que sí qualifica d’irregularitats comptables expressament aquest informe són, per exemple, els pagaments de complements retributius en concepte d’objectius a 24 persones del PAS el 2005, o el complement addicional per l’exercici de càrrecs acadèmics que es cobra a la UPC. Aquests pagaments irregulars a dia d’avui es continuen pagant.
  4. L’únic pagament que ha suspès aquest equip és el dels drets socials del PAS-F que, repetim, no és qualificat d’irregularitat comptable. Però el pagament de les 11 irregularitats comptables en matèria de personal assenyalades per l’informe no s’ha suspès.

El col.lectiu del PAS-F no entén el perquè d’aquesta suspensió. La retallada ni està justificada, ni s’ha aplicat a altres pagaments qualificats com a més greus per la Sindicatura.

Per tal de regularitzar el pagament, la Junta hem proposat la inclusió d’aquests drets en un annex al Pla d’acció Social de la UPC que s’està negociant.

També venim a denunciar que aquest no és l’únic incompliment d’acords i compromisos amb el col.lectiu del PAS-F d’aquest equip rectoral. La lllista és larga.

Us n’esmentarem només un parell.

  1. El Rector, en la seva campanya electoral, es va comprometre a respectar l’acord d’equiparació en drets socials que ha suspès i el calendari d’oposicions pactat amb la Junta. Fa un mes l’equip del Rector va comunicar-nos que solament si hi havia pressupost es convocarien els processos selectius pactats. Si el Rector vol austeritat i reduir despeses, parlem-ne de com i en què ens estalviarem els diners a la UPC. L’austeritat ha de ser pública i consensuada i no fer-se amb enganys ni a costa d’un col.lectiu.
  2. I per últim, volem informar de la manca de mobilitat i de promoció del nostre col.lectiu per la via legal: els concursos de trasllat o de promoció. Actualment a la UPC els trasllats i la promoció es fan via decret. Les persones de l’equip rectoral decideixen qui es trasllada i a qui es promociona. En aquest any s’han traslladat o promocionat 63 persones del PAS-F. D’aquestes, solament 10 s’han traslladat o promocionat mitjançant un concurs públic. És a dir, el 84% de la mobilitat i promoció del PAS-F l’ha decidit l’equip rectoral, no els mèrits i la capacitat de les persones. Li recordem que som una administració pública.
Per tot això, avui el PAS-F de la UPC ens hem concentrat massivament en el claustre i estem disposats a continuar fent-ho.

Senyor rector, li demanem públicament que compleixi els acords, compromisos i les lleis d’aplicació al PAS-F.

Senyor rector, la bona voluntat i intencions que el seu equip verbalitza es demostren amb fets i no amb paraules.

Senyor rector, està en les seves mans que es compleixin els acords i compromisos que vostè, personalment, va adquirir amb el col.lectiu del PAS-F de la UPC.
Gràcies per la vostra atenció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.