dimecres, 10 de novembre de 2010

El ministeri dóna per tancada la negociació de l'Estatut de PDI (Hoja del Lunes 501 - 1/2)

La intervenció del Secretari General d’Universitats, Marius Rubiralta, el passat 3 de novembre en el Fòrum Joly - patrocinat pel grup empresarial del mateix nom i integrat per diferents periòdics andalusos- ofereix algunes pistes del que pretén fer el Ministeri d'Educació en alguns temes.

Després de 6 mesos sense convocar la Taula Sectorial d'Universitats, sembla ser que en aquest període el Ministeri en solitari, sense la participació dels agents socials, ha treballat aspectes que passem a comentar:

Per començar, el Secretari General, ha informat de les dades que ens donen la idea de la situació del SUE en l'actualitat.

Per al curs 2010-2011 es preveu un creixement de la matrícula de nou ingrés del 10%, aconseguint 1.600.000 estudiants matriculats en el SUE, superant els nivells màxims dels ¿anys? noranta.

La presència de majors de 30 anys aconsegueix el 33% entre els estudiants de Màster.

El nombre d'estudiants estrangers també està creixent a les aules i es preveu que superi els 80.000 estudiants, un 18.4% en els estudiants de Màster i el 23.3% en els de doctorat.

Una vegada completada la implantació de l'EEES, s'inicia el procés de seguiment i garantia de qualitat de les titulacions implantades.

Queda clar, que atendre la major demanda de la història, amb menys recursos i una major diversitat, tant en concepte de formació permanent com de procedència internacional, només podrà realitzar-se amb més esforç del personal de les universitats.

El Secretari General també ha afirmat que “S’ha consolidat la tercera dimensió de la universitat mitjançant la potenciació de la Transferència de Coneixement i Tecnologia i la incorporació de noves idees sobre la responsabilitat social universitària. Està previst constituir una comissió per elaborar un document de treball amb les línies a desenvolupar en aquesta matèria”.

Serà aquesta comissió qui decidirà els criteris d'avaluació del sexenni de transferència, que sembla ser que s'engegarà abans de final d'any segons informacions extraoficials del Ministeri? O serà l'ANECA, qui finalment ho decideixi? Estem a l’espera de conèixer en què consistirà i quins seran els criteris per a la seva avaluació.

D'altra banda, també va afirmar que “un dels projectes en els quals hem treballat intensament en la Mesa Sectorial d'Universitats, en aquest últim any, és el Projecte normatiu del Personal Docent i Investigador (PDI). L’esborrany del projecte del Reial Decret es troba finalitzat i començarà en breu la seva tramitació parlamentària. El desenvolupament de la Carrera horitzontal en l'Estatut del PDI serà un dels aspectes de rellevància en el citat projecte normatiu”.

Efectivament, des de CCOO hem treballat intensament, i ens havia arribat extraoficialment que hi havia un document, del qual no tenim cap informació formal, però ja veiem que existeix. Per això, exigim que es respecti el que es va acordar en matèria de jornada, manteniment dels mèrits docents, barems per a la carrera horitzontal aplicables quan la situació econòmica ho permeti, etc.

Rubiralta va declarar que “la perspectiva pressupostària en l'àmbit Estatal per al conjunt de les polítiques, incloses les Universitàries, per al període 2010-2013 és d'estabilitat, sense increments nets i amb certs ajustos. Les beques i ajudes queden excloses del pla d'austeritat”.

CCOO segueix sense saber en que consistiran aquests ajustos, i si incideixen en matèria de personal, si es negociaran o no, a la Mesa Sectorial. Romanem a l'espera de l'ordre del dia de la Mesa Sectorial prevista pel 15 de novembre.

El Secretari General va indicar que “per a fomentar la rendició de comptes s'ha creat una Comissió de Comptabilitat Analítica que ha elaborat un Model de Comptabilitat de les Universitats que es presentarà en breu”.

CCOO valorem positivament aquesta iniciativa, ja que disposarem, per fi, d'on, qui i perquè, s'han produït les despeses. I es podran planificar polítiques eficients, que no es centrin en el sobreesforç del personal de les universitats a cost zero.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.