dimecres, 17 de novembre de 2010

Després de més de dos anys d'incompliment de la Llei d'Universitats el Ministeri impedeix l'avanç de l'Estatut del PDI (Hoja del Lunes 503 - Extraordinaria)

La LOU de 2007, manava al Govern regular en el termini d'un any l'Estatut del Personal Docent i Investigador de les Universitats.

El Ministeri no ha convocat en sis mesos la mesa, però han ocorregut coses molt greus: es tramita al Parlament el projecte de Llei de la Ciència que dinamita part del contingut de l'Estatut ja acordat; es tramita un projecte de decret de doctorat i s'avança en un nou model de finançament presidit per la idea d'austeritat a la universitat -és a dir retallades.

Però sobretot hem experimentat el que Díaz Ferrán proposava per al conjunt dels treballadors:

COBRAR MENYS: ja que ens han expropiat per decret i sense motius part del nostre salari,

TREBALLAR MÉS: com a conseqüència de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Després de sis mesos i amb la greu situació actual, la Direcció General de Política Universitària (DGPU) va convocar als sindicats el dilluns 15 de novembre amb un nou text i una proposta per redefinir el procediment de negociació, en uns termes que han provocat el rebuig unànime de tots els sindicats.

Com a conseqüència d'aquest rebuig, provocat pel fet que no es recullen aspectes ja acordats amb anterioritat -com per exemple la jornada o els barems- i s'han produït importants retallades en temes ja tancats, el DGPU ha retirat el document.

D'altra banda -i això és probablement més important- es va sol•licitar als sindicats que donéssim el vistiplau al text, i l'equip ministerial s'encarregaria de tramitar-lo com a decret utilitzant l'estratègia que creguessin més convenient per a la seva consecució. Això significa posar fi al procés de negociació i començar la tramitació, sent una aixecada de camisa la pretensió d'arribar a acords que després poden decaure.

O L'EQUIP DE NEGOCIACIÓ CANVIA RADICALMENT D'ACTITUD O EL MINISTERI HA DE CANVIAR L'EQUIP NEGOCIADOR

Davant la indefinició, mala fe negociadora i falta de seguretat jurídica provocada per aquesta situació es posa en dubte que l'actual DGPU compti amb el degut suport del Ministeri i el Govern en els principals temes de l'Estatut de PDI (jornada, dedicació, millora de nivells i retribucions, entre altres). Després del rebuig esmentat, s'ha proposat subsidiàriament la creació d'una "Comissió tècnica" encarregada de preparar un nou text de treball.

No obstant això, des de CCOO mantenim l'exigència de convocatòria de la Mesa Sectorial d'Universitats amb l'assistència i sota la presidència del Ministre Gabilondo. Cal que l'equip de negociació ministerial es posi a treballar de debò per a, primer, recuperar la confiança i la credibilitat en la seva capacitat negociadora i segon, per avançar ràpida i substancialment en els continguts de l’Estatut definitiu. De no ser així, el Ministeri ha de canviar fulminantment a l'equip negociador.

És absolutament imprescindible comptar amb un Estatut de PDI per modernitzar la regulació de les condicions d'ocupació del PDI que, amb una normativa de fa més de 20 anys, depenen gairebé exclusivament de la voluntat de les Universitats.

Queda poc temps per a la finalització de la legislatura però és suficient si existeix voluntat política i de treball. Els sindicats la tenim. La inexistència d'un Estatut de PDI abans de la finalització de la legislatura serà doncs una responsabilitat atribuïble exclusivament al Ministeri.


EL SEXENNI DE TRANSFERÈNCIA, UNA ALTRA BROMA DE MAL GUST

En l'apartat de "Precs i preguntes" es va informar que en la propera reunió del Consell de la CNEAI es van a aprovar les característiques del nou sexenni de transferència i innovació.

La DGPU ha considerat que aquesta qüestió no era objecte de negociació en la Mesa Sectorial ja que no trencava la regulació del Decret de retribucions en vigor. Ha aclarit que el professorat podrà sol•licitar el sexenni tradicional "quan li toqui sol•licitar", i haurà de triar entre aquest i el nou sexenni, ja que no podrà optar a ambdós simultàniament. Desconeixem quines característiques i condicions implica aquest nou sexenni.

CAL ESTAR ATENTS I PREPARATS PER A POSSIBLES MOBILITZACIONS

En vista de les circumstàncies exposades, CCOO fa una crida al professorat universitari perquè estigui atent a les properes informacions. Els propers mesos són molt importants i ens hi juguem molt. A més d'emplaçar als treballadors a les properes mobilitzacions contra la reforma laboral i els seus efectes en l'ocupació publica, si segueix aquesta actitud permanent envers els sindicats i l'atac als drets del personal docent i investigador de les universitats, caldrà contestar adequadament amb les corresponents mobilitzacions en l'àmbit específic de tots els campus universitaris.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.