divendres, 5 de novembre de 2010

Projecte pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat (Hoja del Lunes 500 – 2/4)

El dia 5 d’octubre es va enviar al Consell d’Estat una versió del projecte de la qual la Secretaria d’Universitat de CCOO, sindicat amb majoria absoluta a la Mesa Sectorial, no ha rebut informació alguna per part del Ministeri.

S’ha aconseguit una còpia i, donat que és un projecte que incideix directament en les condicions laborals del personal en formació a les Universitats, CCOO considera que s’haurien d’haver negociat, i per això procedim a la seva valoració.

El projecte presenta una sèrie de novetats que es poden aglutinar en tres blocs:

  • La privatització dels estudis de doctorat
  • L’esquizofrènia regulativa entre autonomia universitària i funció censora dels organismes d’acreditació
  • La precarització del personal de l’educació superior i investigació
Privatització dels estudis de doctorat:
El projecte mostra una deriva privatitzadora força intensa dels estudis de doctorat, quan es dona cabuda a institucions privades. Aquestes poden ser entitats d’I+D+I. El punt més crític té a veure amb la presència, en el seu cas, d’aquestes entitats en el propi comitè de direcció de les mencionades Escoles de Doctorat.

Esquizofrènia regulativa entre autonomia universitària i funció censora dels organismes d’acreditació:
Es fa desaparèixer qualsevol referència al catàleg d’Ensenyaments Universitaris, donant a les Universitats plena autonomia per a l’elaboració i conformació dels programes de doctorat.
El contrapunt d’aquest reforç de l’autonomia universitària en el procés d’EEES i EEI, el constitueix la panòplia d’organismes de verificació dels programes de doctorat, unit a l’ambigüitat dels criteris sota els que teòricament es procedirà a verificar programes.

Precarització del personal de l’educació superior i investigació:
L’última crítica al projecte, i la més important des del punt de vista laboral, és la prolongació dels temps que s’han previst per estar en possessió del títol de doctor, doctor, pel que, en la majoria dels casos del personal en formació, es prolongarà l’etapa temporal i la seva possible contractació en pràctiques amb la corresponent retallada retributiva.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.