dimecres, 1 de febrer de 2012

Manifest assamblea del PAS de la UdG

Darrerament estem assistint a una ofensiva contra els drets socials de la població de Catalunya i contra les condicions laborals dels treballadors i treballadores que afecta especialment els col·lectius més desafavorits.

A les diverses retallades patides, arran dels ajustaments dels governs estatal i autonòmic, s’hi afegeix ara un nou paquet de mesures que la Generalitat vol aplicar a la funció pública. Aquestes inclouen, entre altres, l’augment de la jornada laboral, la reducció o suspensió d’ajuts i complements salarials, la revisió de les places ocupades per personal interí. El rectorat de la Universitat de Girona ja ha anunciat que assumirà les retallades com a pròpies i que les implantarà sense cap negociació prèvia.

Els treballadors i treballadores de la UdG defensem una universitat pública i de qualitat. Garantir unes condicions de treball dignes és també garantir la qualitat de la prestació de serveis de la institució. Per això, manifestem a la gerència i a l’equip de rectorat de la UdG que el col·lectiu de PAS-F i PAS-L no està disposat a acceptar:

- l’ofegament econòmic dels treballadors i treballadores i dels estudiants de la Universitat a resultes de les polítiques anomenades d’austeritat dels governs de la Generalitat i l’Estat;

- la invasió per part de la Generalitat, amb la connivència del govern de la UdG, de les competències i l’autonomia universitària recollides en els seus estatuts;

- la liquidació dels drets dels treballadors i treballadores de la universitat assolits arran de processos de negociació amb els representants dels treballadors mitjançant acords i convenis aprovats al llarg de més de vint anys;

- el procés d’empobriment, degradació i privatització de la universitat pública –a semblança de la sanitat pública

–, i en definitiva la imposició, amb la coartada de la crisi econòmica, d’un nou model de governança de les universitats menys transparent i democràtic.

Encara que s’anunciï com a necessària i inevitable, l’aplicació d’aquest conjunt de mesures no és sinó una decisió política que resta encara pendent d’aprovació. El PAS de la UdG, per tant, durà a terme les mobilitzacions i accions necessàries, conjuntament amb la resta de col·lectius universitaris, per impedir i oposar-se fermament a la seva aplicació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.