dijous, 9 de febrer de 2012

Resum de l’Espai de Diàleg amb el Govern de la Generalitat: Més motius per la vaga del #29F

Ahir (08/02/2012) el agents socials ens reunirem amb la Generalitat per tractar el pla de jubilacions i el programa Serra Húnter. En aquesta segona reunió, el programa Serra Hunter va ocupar bona part de les converses. 

En relació al programa Serra Húnter, molt lligat a les estabilitzacions de PDI Laboral, el Govern ha volgut deixar clar que la seva voluntat actual és la de poder estabilitzar als lectors i RiC segons els plans d’estabilització acordats a cada universitat i reflectits en el Conveni Col·lectiu. Malgrat això, han matisat que l'actual situació pressupostària augmenta la complexitat, i per tant també caldrà incentivar les jubilacions anticipades voluntàries a les universitats per tal de poder garantir estabilitzacions. 

Per altra part, i pot ser el més important, el Govern ha volgut remarcar que amb l’actual Reial Decret de “medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público” del Govern Espanyol és molt poc probable poder portar endavant el programa d’estabilitzacions. Per tant es manté la situació dramàtica pel PDI que hem detallat en comunicats anteriors (#29Fvaga).

Així doncs, amb més motius que mai us animem a tots i totes a unir-vos a la vaga del #29F. 

Entrant amb altres detalls, en l’hipotètic cas que el programa es pogués dur a terme, hem volgut deixar reflectida la nostra preocupació per altres aspectes com la composició dels tribunals, la relació de places d’agregat lligades a les jubilacions, el problema de finalització de contractes associats a les figures de lector i RiC, la situació dels visitants, associats, falsos associats o dels ajudants i becaris. La reducció pressupostaria continuada a les universitats i la restricció del capítol 1 al 90% de la transferència de la Generalitat fa que tots els col·lectius estiguin en perill i que es pugui produir un efecte de vasos comunicants entre col·lectius, situació totalment inaceptable. 

També començarem a perfilar el pla de jubilacions, i en el torn obert s’ha entrat en discussió sobre la figura del Comissionat de Comptes, on ens han assegurat que en cap cas es tracta d’un interventor i que aquesta nova figura no tindrà cap capacitat executiva. 

En conclusió podem afirmar que la situació actual per una part del PDI Laboral admet un cert alè d’esperança, però cal una resposta contundent davant l’agressió del Decret publicat pel Govern Espanyol

#29F           #29Fvaga          #SOSeducació 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

En aquest fòrum obert pots opinar lliurament, però recorda que les aportacions han de ser respectuoses.